Данкевич Людмила Анатоліївна

Кафедра технології харчування

Посада: доцент кафедри

Науковий ступінь: кандидат біологічних наук

Вчене звання: старший науковий співробітник

Досвід роботи:

Біографія

Народилася 4 квітня 1980 року.

У 2002 році закінчила Київський національний університет ім. Т.Г. Шевченка, отримавши кваліфікацію “викладач біології”.

Відомості про захист дисертацій

У 2006 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.07 − мікробіологія на тему “Фенотипові та генотипові властивості бактерій роду Pseudomonas – збудників бурої бактеріальної плямистості люпину”.