Дисципліни, закріплені за кафедрою

1. Автохімія на основі нанотехнологій

2. Аналітична хімія

3. Аналітична хімія та інструментальні методи

4. Біохімія для хіміків

5. Екологічна нанотехнологія та сільське господарство

6. Економіка, організація та планування хімічних виробництв

7. Енерготехнологія хіміко-технологічних процесів

8. Загальна та неорганічна хімія

9. Загальна технологія тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів і виробів

10. Загальна хімічна технологія

11. Інструментальні методи хімічного аналізу

12. Інтернет-ресурси в галузі

13. Інформаційні системи і технології

14. Інформаційні технології в галузі

15. Контроль виробництва в хімічній технології

16. Контроль та керування процесами в галузі

17. Контроль та керування хіміко-технологічними процесами

18. Кристалографія і мінералогія

19. Математичне моделювання систем та процесів

20. Математичне моделювання та керування ЕОМ у хімічній технології

21. Машини та обладнання підприємств ТН і СМ і виробів

22. Метрологія, стандартизація та сертифікація

23. Нанобізнес та наноінвестиції

24. Наноматеріали

25. Нанотехнології в будівництві

26. Нанотехнологічне матеріалознавство

27. Організація, управління хімічних виробництв

28. Органічна хімія

29. Основи виробництва наноматеріалів

30. Основи матеріалознавства ТН і СМ

31. Основи наукових досліджень

32. Основи наукових досліджень та технічної творчості

33. Основи проектування хімічних виробництв

34. Основи сучасних інженерних нанотехнологій

35. Основи теплотехніки і термодинаміки

36. Основи термодинаміки і теплотехніки

37. Основне технологічне обладнання силікатних виробництв

38. Основні положення нановиробництва

39. Охорона праці в галузі

40. Патентознавство і документознавство

41. Поверхневі явища та дисперсні системи

42. Практика з техніки лабораторних робіт

43. Практика з хімічного аналізу ТН і СМ

44. Прикладна нанотехнологія та її елементи

45. Процеси та апарати хімічного виробництва

46. Сертифікація і стандартизація будівельних матеріалів і виробів

47. Стандартизація

48. Теоретичні основи синтезу в нанотехнології

49. Теорія наноелементів

50. Теплотехнічне обладнання підприємств ТН і СМ і виробів

51. Технічний аналіз і контроль виробництва ТН і СМ і виробів

52. Технологія кераміки

53. Фізико-хімічні методи синтезу

54. Фізична та колоїдна хімія

55. Фізична хімія

56. Фізична хімія ТН і СМ

57. Хімічна технологія кераміки і скла

58. Хімія

59. Хімія. Основи хімічних технологій