Дисципліни, закріплені за кафедрою

1. Автомобілі

2. Автомобільні двигуни

3. Автомобільні перевезення

4. Аналіз господарської діяльності підприємств автотранспорту в ринкових умовах господарювання

5. Безпека дорожнього руху

6. Безпека життєдіяльності

7. Вантажний і пасажирський рухомий склад автомобільного транспорту

8. Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання

9. Вступ до фаху

10. Гідравліка, гідро- та пневмоприводи

11. Деталі машин та ПТО

12. Діагностика технічного стану автомобілів

13. Дослідження операцій у транспортних процесах і системах

14. Еволюція розвитку автомобільного транспорту

15. Експлуатаційні матеріали

16. Електронне та електричне обладнання автомобілів

17. Електрообладнання автомобілів

18. Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка

19. Інформаційна аналітика в науково-технічній діяльності

20. Інформаційні технології в галузі

21. Креслення

22. Методологія наукових досліджень, патентознавство

23. Моделювання технологічних процесів підприємств автомобільного транспорту

24. Надійність і довговічність машин

25. Надійність технічних систем

26. Нанотехнології в автомобільному транспорті

27. Нарисна геометрія, інженерна і комп’ютерна графіка

28. Новітні автомобільні технології

29. Опір матеріалів

30. Організація автомобільних перевезень

31. Організація автосервісу

32. Організація планування та управління виробництвом і персоналом

33. Основи автотехнічної експлуатації

34. Основи охорони праці

35. Основи теплотехніки

36. Основи технічної діагностики автомобілів

37. Основи технології виробництва та ремонту автомобілів

38. Охорона праці в галузі

39. Підприємство автомобільного транспорту

40. Правила і безпека дорожнього руху

41. Рециклінг автотранспортних засобів

42. Рухомий склад автомобільного транспорту

43. САПР у машинобудуванні

44. Системи управління якістю

45. Спеціалізований рухомий склад автомобільного транспорту

46. Стандартизація, сертифікація та підтвердження відповідності продукції та послуг

47. Сучасні технології управління операторською діяльністю на автотранспорті

48. Теоретична механіка

49. Теорія автоматичного керування

50. Теорія механізмів і машин

51. Теорія руху автомобіля

52. Тертя та зношування в машинах

53. Технічна експлуатація автомобілів

54. Технічна механіка

55. Технологічні основи відновлення деталей

56. Технологія конструкційних матеріалів та матеріалознавство

57. Транспортні технології (логістика)

58. Трибологія

59. Фахова інформаційна аналітика

60. Фінанси, інвестиції, аудит і митне законодавство на автотранспорті

61. Цивільний захист