Професорсько-викладацький склад

 

Прізвище, імя, по батькові Фото Посада Вчене звання Науковий ступінь
1 Кущевська Ніна Федорівна

Викладає дисципліни:
1. Основи технології ТН і СМ
2. Наноматеріали
3. Нанотехнологічне матеріалознавство
4. Історія та стратегія розвитку нановиробництва
5.Теорія наноелементів

Докладніше…

завідувач кафедри, професор

Досвід роботи: 
більше 45 років

проф. д.т.н.

Галузь наукових інтересів:

2 Малишев Віктор Володимирович

Викладає дисципліни:
1. Фізико-хімічні методи дослідження силікатів
2. Основи наукових досліджень та технічної творчості
3. Автохімія на основі нанотехнологій
4. Теоретичні основи синтезу в нанотехнологіях
5. Прикладна нанотехнологія та її елементи

Заслужений діяч науки і техніки України

Докладніше…

професор

Досвід роботи:
більше 30 років

проф. д.т.н.

Галузь наукових інтересів:
1. Хімія і електрохімія сполук тугоплавких та рідкісних металів
2. Технології отримання тугоплавких та рідкісних металів і сполук
3. Технології неорганічного синтезу їх сполук із неметалами, сплавів та інтерметалідів
4. Нанохімія
5. Хімія і електрохімія напівпровідників та діелектриків
6. Екологія і ресурсозбереження в технологіях неорганічної хімії

3 Габ Ангеліна Іванівна

Викладає дисципліни: 
1. Інструментальні методи хімічного аналізу
2. Прикладна хімія. Нова кераміка
3. Аналітична хімія
4. Фізична хімія ТНі СМ
5. Технічний аналіз і контроль виробництва кераміка та скла

Докладніше…

доцент

Досвід роботи:
більше 25 років

доц. к.х.н.

Галузь наукових інтересів:

4 Ускова Наталія Миколаївна

Викладає дисципліни:

Докладніше… доцент

Досвід роботи:

с.н.с. к.х.н.

Галузь наукових інтересів:

5 Терещенко Оксана Ярославівна

Викладає дисципліни:

Докладніше… асистент

Досвід роботи:

Галузь наукових інтересів:
6 Брускова Діана-Марія Ярославівна

Викладає дисципліни: 
1. Вступ до спеціальності
2. Дизайн і реклама керамічних виробів
3. Загальна та неорганічна хімія
4. Органічна хімія
5. Фізична хімія


Докладніше…
доцент

Досвід роботи:
більше 20 років

доц. к.х.н.

Галузь наукових інтересів:

7 Лукашенко Тетяна Федорівна 

Викладає дисципліни: 
1. Методика викладання у вищій школі
2. Екологічна нанотехнологія та сільське господарство
3. ЕкохіміяДокладніше…
доцент

Досвід роботи: більше 20 років

к.пед.н.

Галузь наукових інтересів:

8 Шахнін Дмитро Борисович

Викладає дисципліни: 
1. Основи інформаційних технологій
2. Математичне моделювання та керування ЕОМ у хімічній технології
3. Інформаційне забезпечення в хімічній технології


Докладніше…
доцент

Досвід роботи:
більше 25 років

к.х.н.

Галузь наукових інтересів:

9 Жовнір Микола Федорович

Викладає дисципліни: 
1. Інженерна графіка, комп’ютерна графіка
2. Електроніка та основи електротехнікиДокладніше…
професор

Досвід роботи: понад 40 років

ст.н.сп. к.т.н.

Галузь наукових інтересів:

10 Урсуляк Лариса Василівна

Викладає дисципліни:
1. Стандартизація. Метрологія та сертифікація
2. Хімічна технологія кераміки і скла
3. Композиційні матеріали
4. Кристалографія

Докладніше… ст.викладач

Досвід роботи:
більше 25 років

Галузь наукових інтересів: