Професорсько-викладацький склад

 

Прізвище, імя, по батькові Фото Посада Вчене звання Науковий ступінь
1 Малишев Віктор Володимирович 

Викладає дисципліни:

 1. Інженерно-технічна творчість
 2. Процеси і апарати хімічних виробництв
 3. Теорія автоматичного керування

Кафедра автомобільного транспорту та соціальної безпеки

1. Методологія наукових досліджень, патентознавство
2. Основи наукових досліджень
3. Організація та планування підприємств
4. Фахова інформаційна аналітика

Кафедра сучасної інженерії і нанотехнологій

1. Фізико-хімічні методи дослідження силікатів
2. Основи наукових досліджень та технічної творчості
3. Автохімія на основі нанотехнологій
4. Теоретичні основи синтезу в нанотехнологіях
5. Прикладна нанотехнологія та її елементи


Заслужений діяч науки і техніки
Докладніше…
завідувач кафедри, професор

Досвід роботи: 
34 роки

проф. д.х.н.

Сфера наукових інтересів:
1. Матеріалознавство в автомобілебудуванні

2 Косенко Валерій Анатолійович 

Викладає дисципліни:

 1. Технологія конструкційних матеріалів та матеріалознавства
 2. Використання експлуатаційних матеріалів
 3. Технології виробництва наноматеріалів
 4. Трибологія
 5. Технологічне обладнання виробничих процесів
 6. Основи виробництва наноматеріалів
 7. Тертя та зношування в машинах
 8. Композиційні матеріали
 9. Розвиток автомобільних технологій
 10. Основи сучасних інженерних нанотехнологій
 11. Основи сертифікації та управління якістю в інженерній галузі
 12. Сучасні композиційні матеріали
 13. Нанотехнологічне матералознавство
 14. Новітні автомобільні технології
 15. Автохімія на основі нанотехнологій
 16. Охорона праці в галузі
 17. Нанотехнології в автомобільному транспорті

Докладніше…

професор

Досвід роботи: 
30 років

доц. к.т.н.

Сфера наукових інтересів: 
1. Технологія конструкційних матеріалів та матеріалознавство
2. Дослідження властивостей боридів платиноїдів

3 Смірнов Юрій Іванович 

Викладає дисципліни:

 1. Теорія руху автомобіля
 2. Технічний аналіз і контроль виробництва
 3. Моделювання технічних процесів підприємств
 4. Фахова інформаційна аналітика

Докладніше…

 

доцент

Досвід роботи:

к.т.н.

Сфера наукових інтересів: 

4 Залюбовський Марк Геннадійович

Викладає дисципліни:

 1. Технічна механіка
 2. Машини та обладнання підприємств
 3. Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання
 4. Креслення
 5. Патентознавство та авторське право
 6. Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка
 7. Теоретична механіка
 8. Опір матеріалів
 9. Гідравліка, гідро- і пневмоприлади
 10. Теорія механізмів і машин
 11. Деталі машин та ПТП САПЕР в машинобудуванні
 12. Охорона праці в інженерній галузі
 13. Правила і безпека дорожнього руху
 

Докладніше…

доцент

Досвід роботи: 

к.т.н.

Сфера наукових інтересів: 

5 Сукач Михайло Кузьмович

Викладає дисципліни:

 1. Технічний аналіз і контроль виробництва
 2. Інтернет-ресурси в інженерній галузі
 3. Дослідження операцій у транспортних процесах і системах
 4. Аналіз господарської діяльності підприємств автомобільного транспорту
 5. Система управління якістю
 6. Рециклінг автотранспортних засобів
 7. Організація автосервісу
 8. Підприємство автомобільного транспорту
 9. Інформаційна аналітика в науково-технічній діяльності

Докладніше…
професор

Досвід роботи:

проф. д.т.н.

Сфера наукових інтересів:

6 Петренко Тетяна Володимирівна

Викладає дисципліни: 

 1. Технічна експлуатація та обслуговування автомобілів
 2. Основи технології виробництва та ремонту автомобілів
 3. Діагностування технічного стану автомобілів
 4. Автомобілі
 5. Використання експлуатаційних матеріалів
 6. Організація автомобільних перевезень (логістика)
 7. Основи автотехнічної експертизи
 8. Автомобільні двигуни
 9. Розвиток автомобільних технологій
 10. Рухомий склад автомобільного транспорту
 11. Транспортні технології (логістика)
 12. Автомобільні перевезеня
 13. Технічна механіка

Докладніше…

ст.викладач

Досвід роботи: 
13 років

Сфера наукових інтересів: 
1. Професійно-педагогічна підготовка викладачів загальнотехнічних дисциплін автомобільного профілю
7 Докуніхін Валерій Зосимович


Викладає дисципліни:

 1. Автомобілі
 2. Основи технології виробництва та ремонту автомобілів
 3. Діагностування технічного стану автомобілів
 4. Технічна експлуатація та обслуговування автомобілів
 5. Автомобільні двигуни
 6. Основи технічної діагностики автомобілів
 7. Організація автомобільних перевезень (логістика)
 8. Основи автотехнічної експертизи
 9. Рециклінг автотранспортних засобів
 10. Надійність технічних систем
 11. Підприємства автомобільного транспорту

Докладніше…

доцент

Досвід роботи:

доц. к.т.н.

Сфера наукових інтересів:

8 Шаповал Володимир Володимирович

Викладає дисципліни:

 1. Технологія конструкційних матеріалів та матеріалознавства
 2. Тертя та зношування в машинах
 3. Основні поняття виробництва наноматеріалів
 4. Електронне та електричне обладнання автомобіля
 5. Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка
 6. Використання експлуатаційних матеріалів
 7. Основи теплотехніки та термодинаміки
 8. Автомобільні двигуни
 9. Організація автосервісу
 10. Надійність технічних систем
 11. Безпека дорожнього руху

Докладніше…

доцент

Досвід роботи:

доц. к.т.н.

Сфера наукових інтересів:

9 Тропіна Аліна Олексіївна 

Викладає дисципліни: 

 1. Основи охорони праці
 2. Безпека життєдіяльності
 3. Правила дорожнього руху
 4. Охорона праці в галузі
 5. Охорона праці в інженерній галузі
 6. Економіка, організація та управління підприємствами інженерної галузі
 7. Організація, планування та управління виробництвом і персоналом
 8. Фінанси, інвестиції, аудит та митне законодавство на автотранспорті

Докладніше…

ст. викладач

Досвід роботи: 
16 років

Сфера наукових інтересів: 
1. Безпека життєдіяльності у надзвичайних ситуаціях
10 Кадомський Сергій Віталійович

Викладає дисципліни:

Надійність і довговічність машин


Докладніше…
доцент

Досвід роботи:

доц. к.т.н.

Сфера наукових інтересів:

 

 

11 Якимчук Микола Володимирович

Викладає дисципліни:

 1. Механотроніка
 2. Сучасні технології управління операторської діяльності
 3. Контроль та керування процесами в інженерній галузі
 4. Електронне та електричне обладнання автомобілів
 5. Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка
 6. Основи теплотехніки та термодинаміки

Докладніше…

професор

Загальний стаж роботи 
– 23 роки, педагогічний 
– 20 років

доц. к.т.н.

Сфера наукових інтересів: 

12 Самохін Микола Кузьмич

Викладає дисципліни:

 1. Фізичне виховання
 2. Еволюція розвитку автомобільного транспорту
 3. Основи охорони праці
 4. Правила та безпека дорожнього руху
 5. Гідравліка, гідро- і пневмоприлади
Докладніше… старший викладач
13 Покришень Дмитро Анатолійович Докладніше… старший викладач
14 Двоєглазова Марина Валеріївна Докладніше… старший викладач
15 Наумчик Павло Іванович Докладніше… старший викладач
16 Козьяков Сергій Вікторович

Викладає дисципліни:

 1. Діагностика технічного стану
 2. Технологія конструкційних матеріалів та матеріалознавства
 3. Технічна експлуатація та обслуговування автомобілів
 4. Тертя та зношування в машинах
 5. Теоретична механіка
 6. Опір матеріалів
 7. Нанотехнології у автомобільному транспорті
 8. Фахова інформаційна аналітика
 9. Деталі машин та ПТО
Докладніше… старший викладач
17 Мовша Олена Миколаївна Докладніше… старший викладач
18 Бойко Ігор Володимирович Докладніше… старший викладач
19 Гурський Ярослав Романович старший викладач
20 Сухопара Олег Миколайович Докладніше… старший викладач
21 Гупалюк Микола Миколайович Докладніше… старший викладач
22 Босий Борис Данилович Докладніше… старший викладач
23 Перепічка Василь Іванович Докладніше… старший викладач
24 Фаринюк Любомир Євгенович Докладніше… старший викладач
25 Майкович Степан Михайлович Докладніше… старший викладач
26 Тис Любов Миколаївна Докладніше… старший викладач
27 Москв’як Ігор Олександрович Докладніше… старший викладач
28 Перепічка Юрій Васильович Докладніше… старший викладач
29 Нестеренко Інна Василівна Докладніше… старший викладач
30 Риженький Микола Васильович Докладніше… старший викладач
31 Галенко Марина Віталіївна Докладніше… старший викладач
32 Петрашов Олександр Сергійович Докладніше… старший викладач
33 Хан Роберт Віссаріонович Докладніше… старший викладач
34 Литвинов Віталій Вікторович Докладніше… старший викладач
35 Старовойт Надія Петрівна Докладніше… старший викладач
36 Бондаренко Альона Олександрівна Докладніше… старший викладач