Професорсько-викладацький склад

 

Прізвище, імя, по батькові Фото Посада Вчене звання Науковий ступінь
1 Малишев Віктор Володимирович 

Викладає дисципліни:
1. Методологія наукових досліджень, патентознавство
2. Основи наукових досліджень
3. Організація та планування підприємств
4. Фахова інформаційна аналітика


Заслужений діяч науки і техніки

Докладніше…

завідувач кафедри, професор

Досвід роботи: 
34 роки

проф. д.х.н.

Сфера наукових інтересів:
1. Матеріалознавство в автомобілебудуванні

2 Косенко Валерій Анатолійович 

Викладає дисципліни:
1. Технологія конструкційних матеріалів та матеріалознавство (Матеріалознавство)
2. Експлуатаційні матеріали
3. Технологічні основи відновлення деталей
4. Нанотехнології в автомобільному транспорті
5. Охорона праці в галузі

Докладніше…

професор

Досвід роботи: 
30 років

доц. к.т.н.

Сфера наукових інтересів: 
1. Технологія конструкційних матеріалів та матеріалознавство
2. Дослідження властивостей боридів платиноїдів

3 Смірнов Юрій Іванович 

Викладає дисципліни:

Докладніше…

 

доцент

Досвід роботи:

к.т.н.

Сфера наукових інтересів: 

4 Чередник Володимир Миколайович 

Викладає дисципліни:
1. Теорія механізмів і машин
2. Деталі машин та ПТО
3. Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання
4. САПР у машинобудуваннні

Докладніше…

ст.викладач

Досвід роботи: 
10 років

Сфера наукових інтересів:
1. Машинознавство і деталі машин
2. Землерійні машини
3. Ерліфтний комплекс для розробки підводних мулистих грунтів
5 Сукач Михайло Кузьмович

Викладає дисципліни:


Докладніше…
професор

Досвід роботи:

проф. д.т.н.

Сфера наукових інтересів:

6 Петренко Тетяна Володимирівна

Викладає дисципліни: 
1. Організація автомобільних перевезень(логістика)
2. Автомобільні перевезення
3. Основи технології виробництва та ремонту автомобілів
4. Інформаційні технології в галузі

Докладніше…

ст.викладач

Досвід роботи: 
13 років

Сфера наукових інтересів: 
1. Професійно-педагогічна підготовка викладачів загальнотехнічних дисциплін автомобільного профілю
7 Гончарук Віктор Леонідович 

Викладає дисципліни:
1. Автомобілі
2. Електронне та електричне обладнання автомобілів


Докладніше…
ст.викладач

Досвід роботи:
15 років

Сфера наукових інтересів:
1. Діагностування технічного стану автомобілів
8 Захарченко Андрій Володимирович 

Викладає дисципліни:
1. Технічна експлуатація автомобілів
2. Рухомий склад автомобільного транспорту
3. Трибологія
4. Тертя та зношування в машинах

Докладніше…

ст.викладач

Досвід роботи: 
14 років

Сфера наукових інтересів: 
1. Тертя та зношування в машинах
2. Вплив концентрації хімічно активних речовин на мастильну дію та стан поверхневих шарів трибосполук
9 Тропіна Аліна Олексіївна 

Викладає дисципліни: 
1. Основи охорони праці
2. Безпека життєдіяльності

Докладніше…

ст. викладач

Досвід роботи: 
16 років

Сфера наукових інтересів: 
1. Безпека життєдіяльності у надзвичайних ситуаціях
10 Кадомський Сергій Віталійович

Викладає дисципліни:


Докладніше…
доцент

Досвід роботи:

доц. к.т.н.

Сфера наукових інтересів:

11 Токарук Віталій Володимирович

Викладає дисципліни:

Докладніше…

асистент

Досвід роботи:

Сфера наукових інтересів:
12 Андрусенко Олена Володимирівна

Викладає дисципліни:

Докладніше… асистент

Досвід роботи:

Сфера наукових інтересів:
13 Якимчук Микола Володимирович

Викладає дисципліни:
1. Механотроніка

Докладніше…

професор

Загальний стаж роботи 
– 23 роки, педагогічний 
– 20 років

доц. к.т.н.

Сфера наукових інтересів: 

14 Самохін Микола Кузьмич Докладніше… старший викладач
15 Покришень Дмитро Анатолійович Докладніше… старший викладач
16 Двоєглазова Марина Валеріївна Докладніше… старший викладач
17 Наумчик Павло Іванович Докладніше… старший викладач
18 Козьяков Сергій Вікторович Докладніше… старший викладач
19 Мовша Олена Миколаївна Докладніше… старший викладач
20 Бойко Ігор Володимирович Докладніше… старший викладач
21 Гурський Ярослав Романович Докладніше… старший викладач
22 Сухопара Олег Миколайович Докладніше… старший викладач
23 Гупалюк Микола Миколайович Докладніше… старший викладач
24 Босий Борис Данилович Докладніше… старший викладач
25 Перепічка Василь Іванович Докладніше… старший викладач
26 Фаринюк Любомир Євгенович Докладніше… старший викладач
27 Майкович Степан Михайлович Докладніше… старший викладач
28 Тис Любов Миколаївна Докладніше… старший викладач
29 Москв’як Ігор Олександрович Докладніше… старший викладач
30 Перепічка Юрій Васильович Докладніше… старший викладач
31 Нестеренко Інна Василівна Докладніше… старший викладач
32 Риженький Микола Васильович Докладніше… старший викладач
33 Галенко Марина Віталіївна Докладніше… старший викладач
34 Петрашов Олександр Сергійович Докладніше… старший викладач
35 Хан Роберт Віссаріонович Докладніше… старший викладач
36 Литвинов Віталій Вікторович Докладніше… старший викладач
37 Старовойт Надія Петрівна Докладніше… старший викладач
38 Бондаренко Альона Олександрівна Докладніше… старший викладач