Програма 45+

Програма 45+

Після 45-ти життя тільки починається!

УНІВЕРСИТЕТ «УКРАЇНА» оголошує прийом АБІТУРІЄНТІВ
за програмою 45+
на денну, заочну та дистанційну форми навчання
за освітньо-кваліфікаційними рівнями
«молодший спеціаліст» і «спеціаліст».

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 20 березня 2013 р. № 207 «Про затвердження Порядку видачі ваучерів для підтримання конкурентоспроможності осіб на ринку праці» зі змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 342 від 13.08.2014 і № 779 від 30.09.2015, ст. 30 Закону України «Про зайнятість населення» та Наказу Міністерства соціальної політики №661 від 25.06.2015, на підставі ваучера здійснюються перепідготовка, спеціалізація, підвищення кваліфікації за професіями та спеціальностями згідно з пріоритетними видами економічної діяльності, підготовка на наступному освітньо-кваліфікаційному рівні.

Ва́учер (англ. Voucher ‒ розписка), або приватизаці́йний сертифіка́т ‒ державний цінний папір, який забезпечує право громадянина, у даному разі, на навчання коштом держави.

Вартість ваучера встановлюється в межах вартості навчання і не може перевищувати десятикратний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, визначеного законом на момент прийняття рішення про його видачу.

Для чого це потрібно?
 • кар’єрне зростання;
 • розширення повноважень;
 • зміна місця роботи;
 • оволодіння новою справою;
 • задоволення інтелектуального голоду;
 • оновлення знань;
 • започаткування власного бізнесу…
Хто має право навчатися за державний кошт?

Право на навчання коштом держави на підставі ваучера надається особам, які одночасно задовольняють таким критеріям:

1) 45+

 • старше 45 років;
 • до досягнення пенсійного віку;
 • страховий стаж становить не менше 15 років;
 • мають професійно-технічну або вищу освіту;
 • не проходили протягом останніх 5 років перепідготовку за рахунок коштів Фонду державного соціального страхування на випадок безробіття;
 • не зареєстрованів центрах зайнятості як безробітні;

2) звільнені з військової служби (крім військовослужбовців строкової служби), служби в органах внутрішніх справ, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, органів і підрозділів цивільного захисту, податкової міліції або Державної кримінально-виконавчої служби у зв’язку зі скороченням чисельності, штату або за станом здоров’я до досягнення ними встановленого статтею 26 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” пенсійного віку, за наявності вислуги не менше 10 років, які не набули права на пенсію відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”;

3) звільнені з військової служби після участі у проведенні АТО, з числа інвалідів до отримання права на пенсію відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”;

4) внутрішньо переміщені особи працездатного віку за відсутності підходящої роботи.

УВАГА! Договір про навчання укладається між навчальним закладом та особою упродовж 90 днів після видачі ваучера.

Як це робиться?

КРОК 1. Обрати спеціальність, форму і місце навчання.
КРОК 2. Зібрати необхідні документи.
КРОК 3. Звернутися до центру зайнятості із заявою та документами.
КРОК 4. Отримати повідомлення від центру зайнятості про прийняте щодо видачі ваучера рішення.
Термін прийняття рішення – не пізніше ніж на 8-ий робочий день з дня подання документів.
Термін інформування заявника – протягом 3 робочих днів з дня прийняття рішення.
КРОК 5. Протягом 5 робочих днів з дня надходження повідомлення отримати ваучер у центрі зайнятості.
Якщо особа з поважних причин, підтверджених документально, не може звернутися у зазначений строк, він може бути продовжений на відповідний період.
КРОК 6. Протягом 90 днів після видачі ваучера укласти договір про навчання з університетом.

УВАГА! Звертайтеся до центру зайнятості в терміни, узгоджені з термінами подання документів до приймальної комісії:

ВЕСНА-2017 ЛІТО-2017 ОСІНЬ-2017
Заочна форма Денна форма Заочна форма Заочна форма
6 – 15 березня 12 – 20 липня 14 – 25 серпня 6 – 17 листопада
Перелік документів для отримання ваучера
 • заява (подається до центру зайнятості особисто);
 • паспорт;
 • трудова книжка (чи копія, засвідчена роботодавцем) або її дублікат;

У разі відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній, а також виконання роботи не на умовах трудового договору особою подається довідка, видана за місцем роботи або архівною установою про прийняття та звільнення з роботи, чи цивільно-правовий договір або інші документи, що підтверджують період зайнятості такої особи.

Для підтвердження страхового стажу за період військової служби подається довідка військового комісаріату, в якому особа перебуває на обліку, або військової частини (військового навчального закладу, установи тощо), де особа проходила службу (за наявності).

 • документ про професійно-технічну чи вищу освіту або його дублікат;
 • реєстраційний номер облікової картки платника податків.

Звільнені зі служби особи подають також копію витягу з наказу про звільнення військовослужбовця з військової служби та інші документи, які підтверджують підставу звільнення.

Звільнені з військової служби після участі у проведенні АТО з числа інвалідів подають також копію посвідчення учасника бойових дій, копію довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією та у разі наявності – індивідуальну програму реабілітації.

Внутрішньо переміщені особи подають також довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

Перелік документів для вступу до університету
 • заява про вступ;
 • документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
 • копія паспорта;
 • копія ідентифікаційного коду;
 • 6 кольорових фотокарток розміром 3×4 см;
 • військовий квиток (посвідчення про приписку до призовної дільниці);
 • 4 конверти.

Вступ на освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст» (неповна вища освіта) відбувається за наявності ВАУЧЕРА на основі свідоцтва про робітничу професію чи диплома освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст», «бакалавр», «спеціаліст» чи «магістр» з будь-якої іншої спеціальності на спеціальність:

– 5.07010602 “Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів”.

Вступ на освітній ступінь «бакалавр» (базова вища освіта) відбувається:

за наявності ВАУЧЕРА на основі диплома освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст», «бакалавр», «спеціаліст» чи «магістр» з інженерних спеціальностей на напрям підготовки:

– 6.070106 «Автомобільний транспорт».

за наявності ВАУЧЕРА на основі диплома освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст», «бакалавр», «спеціаліст» чи «магістр» з будь-якої іншої спеціальності на напрям підготовки:

– 6.051701 «Харчові технології та інженерія».

Вступ на освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст» (повна вища освіта) відбувається:

за наявності ВАУЧЕРА і диплома освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», «спеціаліст» чи «магістр» з інженерних спеціальностей на спеціальності:

-7.07010601 «Автомобілі та автомобільне господарство».

Про спеціальності АВТОМОБІЛЬНОЇ ГАЛУЗІ

Освітно-професійні програми зазначених спеціальностей охоплюють коло питань, оволодіння знаннями з яких дозволить випускникам університету присвятити своє життя будь-якому етапу автомобільного циклу:

 • фундаментальні і прикладні дослідження, пов’язані з удосконаленням і розвитком автотранспортних засобів;
 • робота у творчому колективі з проектування і конструювання автомобілів, їх систем і агрегатів;
 • вирішення інженерних завдань на автомобілебудівних і авторемонтних підприємствах;
 • експлуатація автомобільного транспорту чи сервісне обслуговування автомобілів.

При відповідному спрямуванні підготовки студенти цих спеціальностей зможуть працювати в Державтоінспекції, митній службі, торговельно-постачальних організаціях по забезпеченню автотранспортних підприємств запасними частинами чи паливно-мастильними матеріалами, обіймаючи інженерно-технічні посади, пов’язані з вирішенням технічних питань конкретно обраної сфери діяльності.

КООРДИНАТИ

Державна служба зайнятості: http://www.dcz.gov.ua

Адреси та телефони центрів зайнятості по Україні:

http://www.dcz.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=20119119&cat_id=8973095

Адреси та телефони Київського міського та районних центрів зайнятості м. Києва:

http://www.dcz.gov.ua/kie/control/uk/publish/article?art_id=1222374&cat_id=1222332

Університет «Україна» (м. Київ):

Адреса: Київ, вул. Львівська, 23, корп. 1, каб. 104,
Приймальна комісія (ст. М «Житомирська»)
Тел.: 044-409-27-62; 044-424-70-08; 067-464-14-35
e-mail: pkuu@vmurol.com.ua

Детальніше про програму читайте тут:

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/207-2013-%D0%BF#n48

Бажаємо успіху! Чекаємо на Вас в Університеті «Україна»!

.

Отримай свій шанс!
(безкоштовна освіта в Україні за тих, кому за 45)

“Земне життя пройшовши половину, я опинився в темряві лісній…”, – саме такими словами починається перша частина безсмертної “Божественної комедії” середньовічного італійського поета Данте Аліг’єрі, яка має назву “Пекло”.

І дійсно, часто-густо через різні причини як об’єктивного, так і суб’єктивного характеру, людина, яка досягла середини свого життя, опиняється, як-то кажуть, перед “розбитими ночвами”. Або напіврозбитими. У кожного по-різному. Такі випадки не поодинокі, особливо у наш час, коли, здається, що Доля кожного дня, навіть кожної години випробовує нас на мужність, даючи лише короткі перерви для того, щоб на якусь мить ковтнути свіжого повітря або замружити очі та перепочити. Коротше, спокій нам тільки сниться…

На жаль, погані новини мають особливість поширюватись швидше та ширше, аніж щось хороше. Так досі мало кому відомо, що в Україні вже два роки працює державна соціальна програма для людей, які досягли 45-річного віку, мають страховий стаж не менш 15 років, але ще не досягли пенсійного віку, не проходили протягом останніх 5 років перепідготовку за рахунок коштів Фонду державного соціального страхування на випадок безробіття, не зареєстровані в центрах зайнятості як безробітні та опинились перед необхідністю змінити роботу або потребують підвищення кваліфікації.

Такі люди можуть скористатися наданим їм державою правом на одноразове отримання ваучера для оплати прискореного опанування новою професією або підвищення кваліфікації.

Вартість одного ваучера зазвичай встановлюється у межах вартості навчання, але не може перевищувати десять прожиткових мінімумів для працездатних осіб, розмір якого визначається законодавством на момент прийняття рішення про його видачу. Оплата ваучера здійснюється за рахунок коштів Фонду соціального страхування на випадок безробіття. Якщо обраний людиною навчальний курс коштує дорожче за 10 неоподаткованих мінімумів, а зараз це 12 тисяч 100 гривень, то в такому разі абітурієнт доплачує сам за вибрану спеціальність.

У разі, коли вартість навчання у навчальному закладі перевищує максимальну вартість ваучера, особа, що буде навчатися, або роботодавець можуть здійснити доплату вартості цього навчання. Вибір робітничої професії або спеціальності кожен претендент на отримання ваучера здійснює самостійно за власним бажанням і у будь-якому навчальному закладі України, що має відповідну ліцензію.

Говорить начальник управління навчально-виховної роботи Університету “Україна” Ольга Анатоліївна Веденєєва: “Державна Програма “45+”, яку активно підтримує наш вищий навчальний заклад, передбачає отримання нової професії або навчання за державний кошт з метою підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації для осіб старше 45 років, які мають 15 років стажу і які ще не є пенсіонерами. Програма створена для підвищення конкурентноспроможності фахівців на сучасному ринку праці. Існує також перелік спеціальностей, які надаються додатком до Постанови КМУ № 207, які держава вважає конкурентоспроможними.

Що треба мати вступникам? Вони повинні мати хоча б якусь першу освіту, тому що на базі шкільного атестату вони не приймаються. Тільки на базі початкової, незакінченої або повної вищої освіти, тобто освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста чи магістра. На практиці ми бачимо, що студенти дуже гарно вчаться, всім цікавляться, навчання їм подобається, принаймні в нашому університеті.

В Університеті «Україна» можна навчатися за програмою “45+” за чотирма спеціальностями ОКР “молодший спеціаліст” і чотирма спеціальностями ОКР “спеціаліст” трьох галузей знань у 16 навчально-виховних підрозділах, розташованих в 11 містах України. Спеціальності, за якими навчаються за Програмою “45+” у Києві – це одна гуманітарна: “Соціальна робота” ОКР “молодший спеціаліст” і “спеціаліст” і п’ять технічних спеціальностей: три ОКР “спеціаліст” – “Автомобілі та автомобільне господарство”, “Програмне забезпечення систем”, “Комп’ютерні системи та мережі” і дві ОКР “молодший спеціаліст” – “Розробка програмного забезпечення”, “Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів”. Тривалість навчання на молодшого спеціаліста становить півтора роки, а на спеціаліста – 1 рік. У нас навчаються люди за всіма цими спеціальностями, тобто всі групи укомплектовані. Майже всі студенти мають роботу, але навчаються з метою підвищення власної кваліфікації”.

Для того, щоб вступити на навчання за Програмою “45+”, достатньо лише зібрати необхідні документи. Нічого страшного у тому, що тобі вже глибоко за сорок чи за п’ятдесят, а ти вирішив навчатися у вищому навчальному закладі, немає. Про це свідчать усі люди, хто вже отримав освіту або ще навчається. Треба лише спробувати, а нові знання чи навіть нова професія ніколи не стане зайвою чи не потрібною, – саме життя доводить те, що вона обов’язково стане вам у нагоді, адже перенавчає держава за свій кошт лише за тими професіями, які справді затребувані на сучасному ринку праці. Звичайно, що життя вноситиме свої корективи до переліку професій, що пропонуються нині, як буде надалі вдосконалюватись і механізм реалізації цієї Програми.

Питання конкурентоспроможності, затребуваності на сучасному ринку праці є дуже актуальним для багатьох українців, багато з яких протягом свого життя не отримували нових знань, навичок, а їх спеціальності застаріли і не користуються попитом. Саме таким людям держава надає можливість отримати нову професію і роботу.

Ми поспілкувались зі студентами, які навчаються за спеціальністю “Автомобілі та автомобільне господарство”.

Руслан Григорович Гуслистий працює провідним інженером у мобільній компанії “Тримоб”. Він дізнався про Державну програму “45+” на роботі – про це своїх співробітників поінформувало керівництво. Одразу вирішив отримати перспективну нову спеціальність, адже, по-перше, дуже лякає тенденція скорочення робочих місць, а, по-друге, він – автомобіліст зі стажем, завжди мріяв професійно опанувати сферу автомобільного господарства. “А взагалі я вважаю, що людина повинна постійно самовдосконалюватись і отримувати нові, перспективні знання та навички, – говорить Руслан Григорович, – а тим більше сучасний спеціаліст, який просто вимушений, щоб бути конкурентоспроможним, опанувати кілька суміжних професій”.

Дмитро Олександрович Юрченко має досить солідну базову освіту – він закінчив університет за спеціальністю хіміка-технолога, але після розпаду Радянського Союзу та ліквідації низки наукових підприємств втратив роботу та змушений був, як і багато інших наших співгромадян, шукати своє місце під сонцем. Він працює начальником відділу поважного столичного підприємства та вважає набуття нової, суміжної спеціальності неабияким плюсом для свого подальшого кар’єрного зростання. “Я почув про програму “45+” від своїх знайомих і одразу схопився за цю безпрецедентну можливість для власного розвитку, – говорить Дмитро Олександрович, – я цікавлюсь автомобільним господарством, а наше підприємство активно використовує автомобілі в щоденній роботі. Тому не використати шанс отримати другу суміжну спеціальність було б просто нерозумним. Навчанням я дуже задоволений і впевнений, що отримані знання та навички мені обов’язково стануть у нагоді!”.

Що ж потрібно для того, щоб отримати ваучер? Треба взяти паспорт, трудову книжку, документ про освіту, реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім осіб, які за релігійними переконаннями відмовились від його одержання) і подати заяву до найближчого до Вас державного Центру зайнятості населення. Якщо Ви працюєте, і Ваша трудова книжка зберігається на підприємстві, Ви надаєте її копію, засвідчену роботодавцем. Договір про навчання укладається між навчальним закладом та людиною, яка бажає отримати освіту, протягом 90 днів після видачі ваучера.

Тож, шановні, Ваше майбутнє у Ваших руках – тримайте його, все можливо при бажанні. Державна програма «45+» діє, і скористатися її перевагами можуть усі бажаючі – як безробітні, так і ті, хто має роботу. А Університет “Україна” активно впроваджує цю корисну соціальну новацію, створюючи на власній базі всі умови для комфортного навчання і шукаючи методичні родзинки для досягнення максимальної насолоди своїх студентів як процесом навчання, так і його результатами.

Пам’ятаєте, що казала героїня колись популярного радянського кінофільму: “Тепер я точно знаю, що після сорока життя тільки починається!”, і це дійсно так. Пізнайте і Ви радість нових здобутків і скористайтесь цим реальним шансом змінити своє майбутнє.

Дізнатись про нюанси Програми ви можете на сайтах Державної служби зайнятості: dcz.gov.ua або у Приймальній комісії Відкритого міжнародного університету розвитку людини “Україна”, яка знаходиться в Києві за адресою: вулиця Львівська, 23, каб 104, а також на сайтах: vmurol.com.uauu.edu.ua. Адреса електронної скриньки: pkuu@vmurol.com.ua.

Підготувала Олена Меленевська