Самохін Микола Кузьмич

Кафедра автомобільного господарства та соціальної безпеки

Посада: старший викладач

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Вчене звання: доцент

Біографія

Відомості про захист дисертацій

У 2009 році захистив дисертацію на тему “Технологічна підготовка учнів 5-9 класів у процесі вивчення обробки конструкційних матеріалів” за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика музичного навчання.