Сукач Михайло Кузьмович

Кафедра автомобільного транспорту та соціальної безпеки

Посада: професор кафедри

Науковий ступінь: доктор технічних наук

Вчене звання: професор

Біографія

Відомості про захист дисертацій

У 1992 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук на тему “Експрес-метод визначення властивостей підводних грунтів для розрахунку робочих опорів землерийних машин”.

У 1999 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук на тему “Ідентифікація робочих процесів глибоководних грунторозробних машин” за спеціальністю 05.05.04 – Машини для земляних та дорожніх робіт.