Вітаємо!

З нагоди Дня незалежності України, відповідно до Указу Президента України Петра ПОРОШЕНКА №491/215 директора Інженерно-технологічного інституту Університету «Україна», доктора технічних наук, професора Віктора Володимировича МАЛИШЕВА нагороджено почесним званням «Заслужений діяч науки і техніки України» http://www.president.gov.ua/documents/4912015-19353.

Президент Університету “Україна” Петро ТАЛАНЧУК, професорсько-викладацький колектив і студенти Університету “Україна” щиро вітають невтомного талановитого колегу, бажають подальших успіхів у науковій, педагогічній і адміністративній діяльності!

А також – міцного здоров’я, вдячних і талановитих учнів, тепла, любові і розуміння від найближчих людей.

 

ДОВІДКА:

Віктор Володимирович МАЛИШЕВ народився 13 вересня 1960 р. у м. Запоріжжі в родині службовців. Закінчив загальноосвітню школу із золотою медаллю в 1977 р.

З 1977 по 1982 рр. – студент Запорізького індустріального інституту, ленінський стипендіат.

Трудову діяльність розпочав печовим цеху залізного порошку Дніпропетровського алюмінієвого заводу. З 1982 по 1985 рр. – аспірант відділу високотемпературного електрохімічного синтезу Інституту загальної та неорганічної хімії АН України. В 1988 р. захистив кандидатську дисертацію «Високотемпературний електрохімічний синтез карбіду молібдену із оксидних розплавів». 1988 р. – старший науковий співробітник згаданого Інституту, з 1996 р. – заступник завідувача відділом. У 1995 р. нагороджений дипломом Президії НАН України і премією НАН України за цикл наукових робіт. З 1997 р. був лауреатом стипендії Президента України для молодих учених. У 1999 р. рішенням ВАК України присвоєно наукове звання старшого наукового співробітника. Як керівник і відповідальний виконавець брав участь у багатьох господарських договорах державного і міжнародного рівнів.

З 2002 р. Віктор Володимирович працює на посаді доцента, заступника завідувача кафедри хімічної технології Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна». Саме в цьому навчальному закладі за сприяння Президента Петра Михайловича ТАЛАНЧУКА розкрився його науковий потенціал та організаторські здібності.

Починаючи з 2004 р., під керівництвом В.В. МАЛИШЕВА зароджується і формується наукова школа за напрямом новітніх технологій одержання тугоплавких металів і синтезу сполук на їх основі з іонних розплавів.

У 2007 р. захистив докторську дисертацію «Теоретичні основи нових металургійних процесів одержання молібдену, вольфраму та їхніх сполук». У 2007 р. – проректор, професор – завідувач кафедри хімічної технології Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна». В 2008 р. нагороджений Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України. В 2008 р. призначений ВАК України членом спеціалізованої Вченої ради при Запорізькій державній інженерній академії. В 2009 р. визнаний кращим викладачем – керівником науково-дослідної роботи студентів. Із 2009 р. – директор Інженерно-технологічного інституту Університету «Україна».

З 2009 р. В.В. МАЛИШЕВ, не залишаючи основної роботи в Університеті «Україна», повертається до Інституту загальної та неорганічної хімії НАН України завідувачем відділу високотемпературного електрохімічного синтезу.

У 2010 р. рішенням ВАК України присвоєно вчене звання професора по кафедрі хімії та новітніх хімічних технологій. Обрано експертом наукових журналів «Металургія», «Journal Surface Engineered Materials and Advanced Technology», «International Journal of Corrosion».

У рамках науково-дослідних проектів працював і викладав у науково-дослідних інститутах Франції (Париж і Марсель), Німеччини (Дармштадт), Австрії (Віннер-Нойштадт), Китаю (Шанхай), Словаччини (Братислава), Словенії (Любляна), Угорщини (Будапешт і Мішкольц), Румунії (Бухарест), Литви (Вільнюс), Білорусії (Мінськ).

Автор 460 друкованих праць, із них 408 наукових (у тому числі 2 монографії, 11 авторських свідоцтв СРСР і патентів України на винахід, 201 наукова стаття (в тому числі 121 у закордонних виданнях), 22 статті в різноманітних збірниках, 175 тез доповідей, 31 методичного характеру, 18 навчально-методичних видань. Із 201 наукової статті 161 видана в журналах із визначеним імпакт-фактором.