Покришень Дмитро Анатолійович

Кафедра автомобільного господарства та соціальної безпеки

Посада: старший викладач

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Вчене звання: доцент

Біографія

Відомості про захист дисертацій

У 2010 році у Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.02 – Теорія та методика навчання (з галузей знань).