Самохін Микола Кузьмич

Кафедра автомобільного господарства та соціальної безпеки

Посада: старший викладач

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Вчене звання: доцент

Біографія

Відомості про захист дисертацій

У 2009 році захистив дисертацію на тему “Технологічна підготовка учнів 5-9 класів у процесі вивчення обробки конструкційних матеріалів” за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика музичного навчання.

Викладає дисципліни

  1. Фізичне виховання
  2. Еволюція розвитку автомобільного транспорту
  3. Основи охорони праці
  4. Правила та безпека дорожнього руху
  5. Гідравліка, гідро- і пневмоприлади