Урсуляк Лариса Василівна

Кафедра сучасної інженерії та нанотехнологій

Посада: старший викладач

Досвід роботи: понад 25 років

Біографія

Народилася 26 червня 1972 року в селищі Буча Київської області.

Відомості про підвищення наукової кваліфікації

У 1998 році вступила в аспірантуру по спеціальності «Будівельні вироби і матеріали».

Навчально-демонстра­ційна сесія «Інноваційні методи викладання: новітнє в європейській освітній практиці» в рамках VI Міжнародної науково-практичної конференції «Вища освіта в Україні в контексті інтеграції до Європейського освітнього простору», 2013 р.

Основні етапи діяльності

З 1997 року працювала в Київському індустріальному технікумі на посаді викладача.

З 2016 року працює у Державній освітній установі «Навчально-методичний центр з питань якості освіти» на посаді провідного фахівця відділу супроводу акредитаційної експертизи та діяльності Акредитаційної комісії.

Викладає дисципліни

  1. Процеси і апарати хімічних виробництв
  2. Хімічна технологія кераміки і скла
  3. Технологія кераміки
  4. Кристалографія і мінералогія
  5. Фізична хімія ТМіСМ

1. Стандартизація. Метрологія та сертифікація
2.  Композиційні матеріали

Галузь наукових інтересів

Перелік наукових праць

  1. Малишев В.В., Гладка Т.М., Урсуляк Л.В. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Основи технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів». – К.: Університет “Україна”, 2009. – 52с.
  2. Гладка Т.М., Урсуляк Л.В., Малишев В.В. Інструктивно-методичні вказівки для підготовки та оформлення курсових робіт і дипломних проектів для студентів за напрямом підготовки 0513 «Хімічна технологія та інженерія» спеціальності «Хімічна технологія тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів» для освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр», «спеціаліст», «магістр» для всіх форм навчання. – К.: Університет «Україна», 2013. – 51 с.
  3. Урсуляк Л.В., Заблоцька О.І., Малишев В.В. Основи кристалографії : Навчальний посібник. – К., 2014. – 135с.