Залюбовський Марк Геннадійович

Кафедра автомобільного транспорту та соціальної безпеки

Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Вчене звання: доцент

Досвід роботи: 4 роки

Біографія

Народився 20 квітня 1992 року в місті Фастів Київської області.

Відомості про вищу освіту

У 2013 році закінчив із відзнакою Київський національний університет технології та дизайну, отримав базову вищу освіту за напрямом підготовки «Інженерна механіка» та здобув кваліфікацію бакалавра інженерної механіки.

У 2014 році закінчив із відзнакою Київський національний університет технології та дизайну, отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування» та здобув кваліфікацію магістра-механіка.

Відомості про підвищення наукової кваліфікації

У28 листопада 2017 року захистив дисертацію за спеціальністю 05.05.10 – Машини легкої промисловості на тему «Вдосконалення машин зі складним рухом робочих ємкостей для обробки деталей легкої промисловості» та здобув науковий ступінь кандидата технічних наук у Київському  національному університеті технології та дизайну.

Основні етапи діяльності

З 2014 року працював у Київському національному університеті технології та дизайну на посадах: асистента кафедри техногенної безпеки та тепломасообмінних процесів, асистента кафедри електромеханічних систем, старшого викладача кафедри електромеханічних систем.

 Має досвід викладання дисциплін:

 Сфера наукових досліджень

Основні наукові праці

17 патентів України на корисну модель, 13 наукових статей, які входять у фахові науково-метричні бази України та міжнародну наукову базу даних SCOPUS, співавтор колективної монографії, 8 тез доповідей на конференціях різних рівнів.

 Патенти на корисну модель

 1. Патент №81311, МПК D05B 27/00. Механізм переміщення матеріалу швейної машини / Залюбовський М.Г., ДворжакВ.М., заявник та патентовласник Київський національний університет технологій та дизайну – №и201300380; заяв. 11.01.2013, опуб. 25.06.2013, бюл. № 12;
 2. Патент №88334, МПК D05B1/00. Човникова швейна машина / Залюбовський М.Г., Дворжак В.М., Петрів Б.М., заявник та патентовласник Київський національний університет технологій та дизайну – №и201312100; заяв. опуб. 03.2014, бюл. № 5;
 3. Патент №89569, МПК D05B 19/00. Механізм голки човникової швейної машини для незрячих / Орловський Б.В., Залюбовський М.Г., Єфіменко В.Б., заявник та патентовласник Київський національний університет технологій та дизайну – №и201313726; заяв. 11.2013, опуб. 25.04.2014, бюл. № 8;
 4. Патент №89571, МПК B01F11/00. Машина для обробки деталей / Панасюк І.В., Залюбовський М.Г., заявник та патентовласник Київський національний університет технологій та дизайну – №и201313728; заяв. 11.2013, опуб.бюл. № 8
 5. Патент №92544, МПК B01F11/00. Машина для обробки деталей / Панасюк І.В., Залюбовський М.Г., заявник та патентовласник Київський національний університет технологій та дизайну – №и201401841; заяв. 02.2014, опуб. 26.08.2014, бюл. № 16;
 6. Патент №92545, МПК B01F11/00. Машина для обробки деталей / Панасюк І.В., Залюбовський М.Г., заявник та патентовласник Київський національний університет технологій та дизайну – №и201401842; заяв. 02.2014, опуб. 26.08.2014, бюл. № 16;
 7. Патент №93982, МПК B01F11/00. Машина для обробки деталей / Панасюк І.В., Залюбовський М.Г., заявник та патентовласник Київський національний університет технологій та дизайну – №и201404584; заяв. 04.2014, опуб.бюл. №20;
 8. Патент №98901, МПК B01F11/00. Машина для обробки деталей / Панасюк І.В., Залюбовський М.Г., заявник та патентовласник Київський національний університет технологій та дизайну – №и201412897; заяв. 12.2014, опуб.бюл. №9
 9. Патент №105556, МПК B01F11/00. Машина для обробки деталей / Залюбовський М.Г., Панасюк І.В., заявник та патентовласник Київський національний університет технологій та дизайну – №и201509212; заяв. 09.2015, опуб. 25.03.2016, бюл. № 6;
 10. Патент №108488, МПК B01F11/00. Машина для обробки деталей / Залюбовський М.Г., Панасюк І.В., заявник та патентовласник Київський національний університет технологій та дизайну – №и201511872; заяв. 12.2015, опуб. 25.07.2016, бюл. № 14;
 11. Патент №108645, МПК B01F11/00, В24В 31/00. Машина для обробки деталей / Залюбовський М.Г., Панасюк І.В., заявник та патентовласник Київський національний університет технологій та дизайну – №и201600830; заяв. 02.2016, опуб. 25.07.2016, бюл. № 14;
 12. Патент №109083, МГЖ B01F11/00, В24В 31/00. Машина для обробки деталей / Залюбовський М.Г., Панасюк І.В., заявник та патентовласник Київський національний університет технологій та дизайну – №и201601467; заяв. 02.2016, опуб. 10.08.2016, бюл. № 15;
 13. Патент №110417, МІЖ B01F11/00. Машина для обробки деталей / Залюбовський М.Г., Панасюк І.В., заявник та патентовласник Київський національний університет технологій та дизайну – №и201603277; заяв. 03.2016, опуб. 10.10.2016, бюл. № 19;
 14. Патент №113266, МПК В24В 31/10 (2006.01). Спосіб вологого полірування полімерних деталей / Залюбовський М.Г., Панасюк І.В., заявник та патентовласник Київський національний університет технологій та дизайну – №u201606525; заяв. 06.2016, опуб. 25.01.2017, бюл. № 2;
 15. Патент №113267, МПК В24В 31/10 (2006.01). Спосіб вологого шліфування полімерних деталей / Залюбовський М.Г., Панасюк І.В., заявник та патентовласник Київський національний університет технологій та дизайну – №и201606526; заяв. 06.2016, опуб. 25.01.2017, бюл. № 2;
 16. Патент №115677, МПК F16H 21/52 (2006.01), F16H 29/00. Шарнірний механізм для перетворення постійного обертального руху на обертальний з вистоєм/ Залюбовський М.Г., Панасюк І.В., заявник та патентовласник Київський національний університет технологій та дизайну – №и201611011; заяв.02.11.2016, опуб. 04.2017, бюл. №8;
 17. Патент №118297, МПК В24В 31/00 (2017.01). Машина для полірування та шліфування дрібних полімерних деталей / Залюбовський М.Г., Панасюк І.В., заявник та патентовласник Київський національний університет технологій та дизайну – №и201702992; заяв. 03.2017, опуб. 25.07.2017, бюл. № 14.

Наукові статті

 1. Дворжак В.М. Схемотехнічне моделювання механізмів основов’язальних машин зі структурними групами III класу. Повідомлення [Електронний ресурс] / В.М.Дворжак, Б.В.Орловський, Б.М.Петрів, М.Г.Залюбовський// Технології та дизайн. – 2012. – №4;
 2. Дворжак В.М. Схемотехнічне моделювання механізмів основов’язальних машин зі структурними групами III класу. Повідомлення [Електронний ресурс] / В.М.Дворжак, Б.В.Орловський, Б.М.Петрів, М.Г.Залюбовський// Технології та дизайн. – 2013. – №2;
 3. Панасюк І.В. Особливості оздоблювально-зачищувальної обробки деталей легкої промисловості технологічним середовищем / І.В.Панасюк, О.П. Бурмістенков, М.Г. Залюбовський// Вісник Хмельницького національного університету: Технічні науки.– 2013. – №3. –С. 190-194;
 4. Панасюк І.В. Визначення деяких конструктивних параметрів змішувачів з тривимірним обертанням барабану / І.В.Панасюк, М.Г. Залюбовський// Вісник Київського національного університету технологій та дизайну.– 2013. – №5. –С. 76- 81;
 5. Панасюк І.В. Визначення кінематичних параметрів змішувачів з тривимірним обертанням барабану / І.В.Панасюк, М.Г.Залюбовський // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки.– 2013. – №6. – С. 28-33;
 6. Панасюк І.В. Визначення деяких конструктивних параметрів приводу маятникового типу машини з тривимірним обертанням барабану для змішування та обробки деталей / І.В.Панасюк, М.Г.Залюбовський, Ю.В.Клапцов// Вісник Київського національного університету технологій та дизайну.– 2014. – №3. –С. 221-228;
 7. Панасюк І.В. Експерементальне дослідження руху частинки сипкого середовища у робочій ємкості, що здійснює складний рух / І.В.Панасюк, М.Г.Залюбовський// Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. – 2014.-№6. – С. 35-42;
 8. Панасюк І.В. Визначення залежності режиму руху робочого середовища у ємкості зі складним рухом від кутової швидкості ведучого валу / І.В.Панасюк, М.Г.Залюбовський// Вісник Київського національного університету технологій та дизайну.– 2015. – №1. –С. 43-52;
 9. Залюбовський М.Г. Визначення швидкості переміщення автомобіля за його гальмівним шляхом внаслідок ДТП // Незалежний аудитор.– 2015. – №1-2.– С. 138- 142;
 10. Igor Panasyuk. Driving machine shaft angular velocity impact on motion conditional change of granular medium in working reservoir for components compounding and process / Igor Panasyuk, Mark Zalyubovskiy// Metallurgical and Mining Industry.– 2015. – №3. – C. 260-264;
 11. ПанасюкІ.В. Визначення закону зміни кутової швидкості ведучого валу машини для обробки деталей зі складним рухом робочої ємкості/ І.В. Панасюк, М.Г. Залюбовський// Вісник Київського національного університету технологій та дизайну.– 2015. – №5. – С. 40-46;
 12. Igor Panasjuk. Determination of design parameters of block linkage mechanism of the drive of machine for processing of details with the compound motion of working reservoir / Igor Panasjuk, Mark Zaljubovskiy// Metallurgical and Mining Industry.– 2016. – №9. –C. 34-42;
 13. ПанасюкІ.В. Підвищення енергоефективності процесу фінішної обробки деталей в обертових ємкостях/ І.В. Панасюк, М.Г. Залюбовський// Вісник Київського національного університету технологій та дизайну.– 2017. – №5. –С. 65-72.

Тези доповідей на конференціях

 1. Залюбовський М.Г. Розробка механізму голки швейної машини для незрячих / М.Г.Залюбовський, Б.В.Орловський// Тезидоповідей- 2014.
 2. Залюбовський М.Г. Розробка конструктивних параметрів машини для змішування та обробки деталей легкої промисловості зі складним рухом робочої ємкості// 2-га Міжнародна науково-практична інтернет-конференція “Актуальні проблеми інженерної механіки” 16-20 березня2015 р. Тези доповідей.– С. 20-25;
 3. Панасюк І.В. Розробка конструктивних параметрів машини для змішування та обробки деталей легкої промисловості зі складним рухом робочої ємкості /І.В. Панасюк, М.Г. Залюбовський// 2-га Міжнародна науково-практична інтернет-конференція “Актуальні проблеми інженерної механіки” 16-20 березня2015 р. Тези доповідей.–С. 52-55;
 4. Залюбовський М.Г. Особливості процесів змішування та обробки деталей легкої промисловості у машині зі складним рухом робочої ємкості// 14-та Всеукраїнська наукова конференція молодих вчених та студентів “Наукові розробки молоді на сучасному етапі” // Тези доповідей, – Том 2.–С. 217;
 5. Залюбовский М.Г. Специфіка обробки деталей з полімерних матеріалів в машині зі складним просторовим рухом робочої ємкості/ М.Г. Залюбовський, І.В. Панасюк // Перспективні полімерні матеріали та технології: монографія. МОН України, КНУТД, –С.54-59;
 6. Залюбовський М. Г. Особливості визначення потужності, що споживається машиною для обробки деталей зі складним просторовим рухом робочої ємкості/ М.Г. Залюбовський// Тези доповідей XV Всеукраїнської наукової конференції молодих учених та студентів “Наукові розробки молоді на сучасному етапі”. Т. 2: 28-29 квітня2016 р. –К.:КНУТД, – С. 252.
 7. Залюбовський М.Г. Нові способи та устаткування для обробки дрібних полімерних деталей легкої промисловості/ М.Г. Залюбовський, І.В. Панасюк // Міжнародна науково-технічна конференція молодих науковців “Сучасні технології в механіці” // Збірник наукових праць “Технічна творчість”, –С. 82-85.
 8. Залюбовський М.Г. До питання удосконалення конструкції машини зі складним рухом робочої ємкості для фінішної обробки деталей фурнітури/ М.Г. Залюбовський, І.В. Панасюк // Актуальные проблемы инженерной механики. Тезисы докладов III Международной научно-практической конференции. Одесса: “Внешрекламсервис”, 2016. – С. 80-84.
 9. Залюбовський М.Г. Енергоефективна машина для фінішної обробки дрібних полімерних деталей / М.Г. Залюбовський, І.В. Панасюк // Мехатронні системи: інновації та інжиніринг. Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції. –К.: КНУТД, –С. 186-188.
 10. Залюбовський М. Г. Аналітичне дослідження статичного моменту опору на ведучому валу машини зі складним рухом робочої ємкості /М.Г. Залюбовський// Тези доповідей XVI Всеукраїнської наукової конференції молодих учених та студентів “Наукові розробки молоді на сучасному етапі”. – Т. 2: 27-27 квітня2017 р. –К.: КНУТД, –С. 574-575.

Інші наукові праці

 1. Залюбовський М. Г. Вдосконалення машин зі складним рухом робочих ємкостей для обробки деталей легкої промисловості: дис. канд. техн. наук. // Спец.: 05.05.10 – машини легкої промисловості: захист 28.11.2017 / Залюбовський Марк Геннадійович; наук, кер.: І. В. Панасюк; КНУТД. – К.: КНУТД, 2017. – 278 с.;
 2. Залюбовський М. Г. Вдосконалення машин зі складним рухом робочих ємкостей для обробки деталей легкої промисловості. Автор, дис. на здобуття вченого ступеня к-та техн. наук: 05.05.10 – машини легкої промисловості/ Київський національний університет технологій та дизайну. –К.: КНУТД, 2017. – 24 с.;