Висока відзнака

Ще дванадцять років тому він був одним із багатьох молодих кандидатів наук, котрі обрали роботу в нашому університеті. Але одразу ж зарекомендував себе гарним викладачем і успішним науковцем. Заступник завідуючого кафедри, відповідальний секретар приймальної комісії й інші посади довіряло Віктору Володимировичу Малишеву керівництво навчального закладу.

Вісім років тому захистив докторську дисертацію. Кілька років очолює Інженерно-технологічний інститут університету.

Науковий доробок професора В.В. Малишева досить вагомий. Він автор понад 600 друкованих праць, із них близько 500 наукових. 135 наукових статей опубліковано у закордонних виданнях. На рахунку В.В. Малишева 13 авторських посвідчень СРСР і патентів України на винахід.

До цього слід додати викладацьку роботу в науково-дослідних інститутах Франції, Німеччини, Австрії, Китаю, Словаччини, Словенії, Угорщини, Румунії, Литви та Білорусії.

Понад десять років під керівництвом В.В. Малишева працює наукова школа за напрямом новітніх технологій одержання тугоплавких металів і синтезу сполук на їх основі з інших розплавів. З 2009 року професор і за сумісництвом завідувач відділу високотемпературного електрохімічного синтезу Інституту загальної та неорганічної хімії НАН України. Має кілька відзнак за успішну педагогічну і наукову діяльність.

Нещодавно професору Віктору Володимировичу Малишеву присвоєно почесне звання заслуженого діяча науки і техніки України. Недавній керівник апарату Верховної Ради нашої країни В. Зайчук у своєму привітанні підкреслив, що ця відзнака є гідною оцінкою значного особистого внеску в державне будівництво, консолідацію українського суспільства, соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток України, активної громадської діяльності, вагомих трудових здобутків та високого професіоналізму.

Вітаємо Вас, Вікторе Володимировичу! Нехай гідне визнання Ваших здобутків надихає вас на нові досягнення у педагогічній науковій діяльності, а доля буде щедрою на Добро й Радість!

 

Джерело: Газета «Університет «Україна» № 3-4 (168-169), 2015