Генератор кисню

ЕЛЕКТРОХІМІЧНИЙ ГЕНЕРАТОР КИСНЮ З ПОВІТРЯ

Анотація технічного проекту

Однією із тем наукових досліджень Інженерно-технологічного інституту є розвиток теорії та практики високотемпературних твердих електролітів у сфері прикладної електрохімії.

На даний час розроблено ряд чутливих елементів та приладів для визначення вмісту кисню в технологічних газових середовищах.

Результати розробок підтверджені двома патентами України та одним патентом Російської Федерації.

 

Технічне забезпечення методу контролю

Запропоновані конструкції двигуна на основі спалювання водню. В проекті на основі високотемпературного електролізу водяної пари отримується необхідно мінімальна кількість палива для одноразового такту спалювання, що дозволяє підвищити безпеку роботи з воднем. Запропоновано технічне рішення транспортного засобу. На даний час світова технологія автомобілебудування визначила цей напрям як один із перспективних. Проект було направлено до Міністерства промислової політики в Управління оборонних галузей промисловості (документ № 22/033211-26 П від 27.03.03).

Крім цього, нами проведено дослідження з проблеми отримання самодостатнього джерела живлення електричної енергії при здійсненні високотемпературного електролізу водяної пари при взаємодії системи з повітряним середовищем. При цьому побічними продуктами процесу є спонтанне виділення в навколишнє середовище молекулярного кисню і водню. Процес є можливим за рахунок різниці концентрацій кисню і водню в парах води і вмісту цих компонентів у повітрі. Електрохімічна схема отримання електричного струму в цьому процесі у відношенні молекулярно-газових перетворень є незворотною, а тому при створенні енергетично позитивних процесів утилізації отримуваних кисню і водню можна отримувати додаткові об’єми процентно концентрованого кисню і водню. Лабораторний пристрій досліджено на працездатність окремих його складових.

З метою практичного використання результатів досліджень нами був розроблений електрохімічний генератор кисню з повітря для впровадження його у виробництві, медицині та побуті. Чистота отримуваного кисню (99,9 % об., кисень належить до категорії надчистого) дозволяє використовувати цей прилад для виробництва кисню надвисокої чистоти.

Високотемпературний твердоелектролітний нагнітач кисню високої концентрації з повітря

Призначення

Отримання чистого кисню із атмосферного повітря або від помпування його із газових сумішей електрохімічною чарункою.

 

 

 

Сфери вжитку

  1. Медична техніка (пункти швидкої допомоги на периферії; пологові будинки і акушерські пункти; польова хірургія; пристрої для обробки медичних інструментів; автомати „чистого повітря”; машини швидкої допомоги; пристрої „гірське повітря”; пристрої для консервації крові і медичних препаратів);
  2. Вакуумна техніка (прецензійні подавачі кисню; вакуумні кисневі нагнітачі; адсорбери кисню у вакуумних пристроях);
  3. Харчова промисловість (збереження та консервація продуктів, у тому числі винно-горілчаних виробів; приготування кисневих коктейлів; виготовлення кисневих морсів);
  4. Електронна промисловість (отримання особливо чистих матеріалів і речовин; від помпування кисню без порушення герметичності із ламп, наприклад із кінескопів);
  5. Аналітична техніка (спектральні прилади; еталони для повірки аналітичних приладів).

Переваги

  1. Відсутність механічних частин;
  2. Можливість роботи від автономного джерела живлення;
  3. Простота експлуатації та технічного обслуговування;
  4. Малі розміри і вага;
  5. Висока надійність.

Технічні характеристики

Напруга живлення 220 В, 50 Гц,

Робочий струм 1,5-2 А,

Час виходу на робочий режим 20-30 хв.,

Отримуваний кисень, %об. 99,90,

Продуктивність 2-4 л/год.,

Тиск по кисню:
робочий 
1,6 атм.,
максимальний 3,0 атм.

Реалізація продукції лабораторії здійснюється за двосторонніми контрактами з подальшим технічним обслуговуванням реалізованої продукції (в разі необхідності).

Роздрукувати буклет