Професорсько-викладацький склад

 

Прізвище, імя, по батькові Фото Посада Вчене звання Науковий ступінь
1 Малишев Віктор Володимирович 

Викладає дисципліни:

1. Надійність технічних систем


Заслужений діяч науки і техніки
Докладніше…
завідувач кафедри, професор

Досвід роботи: 
34 роки

проф. д.х.н.

Сфера наукових інтересів:
1. Матеріалознавство в автомобілебудуванні

2 Косенко Валерій Анатолійович 

Викладає дисципліни:

 1. Автохімія на основі нанотехнологій
 2. Використання експлуатаційних матеріалів
 3. Нанотехнології в автомобільному транспорті
 4. Нанотехнологічне матеріалознавство
 5. Стандартизація, сертифікація та підтвердження відповідності продукції та послуг
 6. Сучасні композиційні матеріали
 7. Технологічні основи відновлення деталей
 8. Технологія конструкційних матеріалів
 9. Технологія конструкційних матеріалів та матеріалознавства
 10. Трибологія

Докладніше…

професор

Досвід роботи: 
30 років

доц. к.т.н.

Сфера наукових інтересів: 
1. Технологія конструкційних матеріалів та матеріалознавство
2. Дослідження властивостей боридів платиноїдів

3 Смірнов Юрій Іванович 

Викладає дисципліни:

 1. Електронне обладнання автомобілів
 2. Інженерно-технічна творчість
 3. Новітні автомобільні технології
 4. Організація автосервісу
 5. Основи технології виробництва та ремонту автомобілів

Докладніше…

 

доцент

Досвід роботи:

к.т.н.

Сфера наукових інтересів: 

4 Залюбовський Марк Геннадійович

Викладає дисципліни:

 1. Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання
 2. Деталі машин та підйомно-транспортне обладнання
 3. Креслення
 4. Машини та обладнання підприємств інженерної галузі
 5. Нарисна геометрія, інженерна і комп’ютерна графіка
 6. Основи наукових досліджень та технічної творчості в інженерній галузі
 7. Охорона праці в інженерній галузі
 8. Патентознавство та авторське право
 9. САПР у машинобудуванні
 10. Теорія механізмів і машин
 11. Технічна механіка
 

Докладніше…

доцент

Досвід роботи: 

к.т.н.

Сфера наукових інтересів: 

5 Сукач Михайло Кузьмович

Викладає дисципліни:

 1. Дослідження операцій у транспортних процесах і системах
 2. Інтернет-ресурси в інженерній галузі
 3. Інформаційна аналітика в науково-технічній діяльності
 4. Системи управління якістю

Докладніше…
професор

Досвід роботи:

проф. д.т.н.

Сфера наукових інтересів:

6 Петренко Тетяна Володимирівна

Викладає дисципліни: 

 1. Автомобільні перевезення (логістика)
 2. Діагностування технічного стану автомобілів
 3. Моделювання технологічних процесів підприємств автомобільного транспорту
 4. Основні поняття виробництва наноматеріалів
 5. Основи технології ремонту автомобілів
 6. Технічна експлуатація та обслуговування автомобілів
 7. Технічний аналіз і контроль виробництва в інженерній галузі

Докладніше…

ст.викладач

Досвід роботи: 
13 років

Сфера наукових інтересів: 
1. Професійно-педагогічна підготовка викладачів загальнотехнічних дисциплін автомобільного профілю
7 Докуніхін Валерій Зосимович


Викладає дисципліни:

 1. Автомобілі
 2. Автомобільні двигуни
 3. Організація автомобільних перевезень (логістика)
 4. Основи автотехнічної експертизи
 5. Основи технічної діагностики автомобілів
 6. Підприємства автомобільного транспорту
 7. Рециклінг автотранспортних засобів
 8. Рухомий склад автомобільного транспорту
 9. Теорія руху автомобілів
 10. Технічна експлуатація автомобілів
 11. Транспортні технології (логістика)

Докладніше…

доцент

Досвід роботи:

доц. к.т.н.

Сфера наукових інтересів:

8 Шаповал Володимир Володимирович

Викладає дисципліни:

 1. Інформаційні технології в галузі
 2. Опір матеріалів
 3. Теорія автоматичного керування
 4. Тертя та зношування в машинах

Докладніше…

доцент

Досвід роботи:

доц. к.т.н.

Сфера наукових інтересів:

9 Тропіна Аліна Олексіївна 

Викладає дисципліни: 

 1. Безпека дорожнього руху
 2. Безпека життєдіяльності / Цивільний захист
 3. Вступ до фаху
 4. Гідравліка, гідро- і пневмоприводи
 5. Економічна теорія
 6. Економіка підприємства
 7. Організація планування та управління виробництвом і персоналом
 8. Основи менеджменту та маркетингу
 9. Основи охорони праці
 10. Охорона праці в галузі
 11. Охорона праці, пожежна безпека, електробезпека, виробнича санітарія та гігієна
 12. Розвиток автомобільної галузі
 13. Фінанси, інвестиції, аудит і митне законодавство на автотранспорті

Докладніше…

ст. викладач

Досвід роботи: 
16 років

Сфера наукових інтересів: 
1. Безпека життєдіяльності у надзвичайних ситуаціях
10 Кадомський Сергій Віталійович

Викладає дисципліни:

 1. Аналіз господарської діяльності підприємств автотранспорту в ринкових умовах господарювання
 2. Надійність і довговічність машин
 3. Сучасні технології управління операторською діяльністю

Докладніше…
доцент

Досвід роботи:

доц. к.т.н.

Сфера наукових інтересів:

 

 

11 Якимчук Микола Володимирович

Викладає дисципліни:

 1. Електронне та електричне обладнання автомобілів
 2. Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка
 3. Механотроніка

Докладніше…

професор

Загальний стаж роботи 
– 23 роки, педагогічний 
– 20 років

доц. к.т.н.

Сфера наукових інтересів: 

12 Григорчук Мирослава Петрівна  Докладніше… старший викладач
13 Чуприна Володимир Михайлович  Докладніше… професор доц. д.т.н.

Сфера наукових інтересів: 

14 Самохін Микола Кузьмич  Докладніше… старший викладач доц. к.пед.н.

Сфера наукових інтересів: 

15 Наумчик Павло Іванович  Докладніше… старший викладач к.пед.н.

Сфера наукових інтересів: 

16 Білан Андрій Миколайович  Докладніше… старший викладач к.пед.н.

Сфера наукових інтересів: 

17 Перепічка Василь Іванович Докладніше… старший викладач
18 Фаринюк Любомир Євгенович Докладніше… старший викладач
19 Майкович Степан Михайлович Докладніше… старший викладач
20 Тис Любов Миколаївна Докладніше… старший викладач
21 Москв’як Ігор Олександрович Докладніше… старший викладач