Кафедра автомобільного транспорту та соціальної безпеки

АВТОМОБІЛІСТ – ЗВУЧИТЬ ГОРДО І ГРОШОВИТО!

У Відкритому міжнародному університеті розвитку людини «Україна» передбачена можливість наскрізного навчання за напрямом підготовки «Автомобільний транспорт», починаючи від освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста і закінчуючи спеціалістом чи магістром.

У Коледжі «Освіта» – структурному підрозділі Університету «Україна» можна отримати диплом молодшого спеціаліста за спеціальністю «Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів» із одночасним отриманням повної середньої освіти випускниками 9-х класів. Потім без конкурсу та сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти можна бути зарахованим на ІІІ курс будь-якої форми навчання за напрямом підготовки «Автомобілі та автомобільне господарство» й отримати диплом бакалавра, після чого за результатами конкурсу продовжити навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра.

Освітньо-професійні програми напряму підготовки «Автомобілі та автомобільне господарство» дозволяють випускникам Університету «Україна» бути компетентними в усіх процесах виробництва, обслуговування та експлуатації автомобілів, а також організації автомобільного господарства. Вони можуть здійснювати фундаментальні та прикладні дослідження, що пов’язані з удосконаленням автотранспортних засобів, проектувати і конструювати автомобілі, їх системи та агрегати, працювати на інженерних посадах на автомобілебудівних і авторемонтних підприємствах, займатись експлуатацією чи сервісним обслуговуванням автомобілів. Крім того, вони можуть забезпечувати функціонування технічної складової діяльності Державтоінспекції України, митної та податкової служб, пов’язаної з транспортуванням, ввезенням та реалізацією автомобілів і запасних частин чи агрегатів. Випускники Університету «Україна» забезпечуються місцем працевлаштування.

У процесі навчання за напрямом підготовки «Автомобілі та автомобільне господарство» для студентів Університету «Україна» передбачено здобуття однієї чи декількох суміжних робітничих професій. Серед них: слюсар-автомеханік, водій автомобільних категорій «В» і «С», верстатник, оператор автозаправних станцій, оператор комп’ютерних систем та Інтернету, оператор діагностичних установок. Особи з особливими потребами можуть опанувати спеціальність слюсаря-дизайнера з внутрішньосалонного автомобільного обладнання та оформлення. Слухачі курсів, які успішно склали випускні випробування, отримують сертифікати державного зразка.

Набуття сучасного рівня знань та робітничої кваліфікації здійснюється у майстернях та навчальних лабораторіях, оснащених реальними макетами апаратів діагностики всіх автомобільних систем (двигунів внутрішнього згорання, систем живлення та електрооснащення) таких брендів, як Honda, Mercedes, Toyota, BMW тощо.

З метою адаптації випускників до умов реального виробництва організована філія кафедри автомобільного транспорту на базі Науково-методичного центру Академії педагогічних наук. Студенти можуть поєднувати навчання в Університеті «Україна» з науковою діяльністю, беручи участь у виконанні досліджень з відповідної тематики.

Після закінчення кожного навчального року студенти мають пройти чотиритижневу практику за обраною професією на реальному обладнанні та верстатах під керівництвом досвідчених майстрів виробничого навчання, керівників практики від Університету та станцій технічного обслуговування автомобілів чи автотранспортних підприємств.

Такі кроки з тісного поєднання теоретичної підготовки з отриманням умінь і навичок безпосереднього виконання робіт автомобільного комплексу не лише підвищують престиж і значимість майбутнього фахівця, його конкурентоспроможність на ринку праці, а й передбачають захист від безробіття, відкривають шлях до започаткування власного виробництва та бізнесової діяльності.

Кафедру автомобільного транспорту очолює доктор технічних наук, академік Транспортної академії Дубинець О. І. Навчання студентів за напрямом підготовки «Автомобілі та автомобільне господарство» здійснюють доктори наук, професори Лудченко О. А. (Заслужений працівник транспорту України, Заслужений раціоналізатор Мінтранспорту), Заслужені діячі науки і техніки України Яхно О. М. та Кравець І.А., Кіндрачук М. В. Молоді викладачі кафедри приділяють увагу професійному та кар’єрному зростанню – навчаються в аспірантурі та працюють над кандидатськими дисертаціями. За 13-річну діяльність Університету «Україна» кафедра автомобільного транспорту випустила понад 1,5 тис. фахівців, які обіймають провідні посади на автотранспортних підприємствах.

При кафедрі функціонує автошкола «Автомобіліст», де досвідчені фахівці здійснюють підготовку водіїв категорій «А», «А1», «В» з теоретичних та практичних аспектів водіння автомобілів. Практична підготовка здійснюється з використанням тренажерів.

Для власників посвідчення водія проводяться курси з удосконалення водійської майстерності, що передбачає формування знань і навичок безаварійного водіння, управління автомобілем в екстремальних ситуаціях, у зимових та складних погодних умовах, водіння спортивного автомобіля. Це забезпечує впевненість щодо участі у дорожньому русі.

Планується відкриття спеціально обладнаної автошколи, яка надаватиме доступні послуги особам з особливими потребами.