Дисципліни, закріплені за кафедрою автомобільного транспорту та соціальної безпеки

1. Автомобілі
2. Автомобільні двигуни
3. Автомобільні перевезення (логістика)
4. Автохімія на основі нанотехнологій
5. Аналіз господарської діяльності підприємств автотранспорту в ринкових умовах господарювання
6. Безпека дорожнього руху
7. Безпека життєдіяльності / Цивільний захист
8. Охорона праці, пожежна безпека, електробезпека, виробнича санітарія та гігієна
9. Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання
10. Використання експлуатаційних матеріалів
11. Вступ до фаху
12. Гідравліка, гідро- і пневмоприводи
13. Деталі машин та підйомно-транспортне обладнання
14. Діагностування технічного стану автомобілів
15. Дослідження операцій у транспортних процесах і системах
16. Економічна теорія
17. Економіка підприємства
18. Електронне та електричне обладнання автомобілів
19. Електронне обладнання автомобілів
20. Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка
21. Інтернет-ресурси в інженерній галузі
22. Інформаційна аналітика в науково-технічній діяльності
23. Інформаційні технології в галузі
24. Креслення
25. Машини та обладнання підприємств інженерної галузі
26. Механотроніка
27. Моделювання технологічних процесів підприємств автомобільного транспорту
28. Надійність і довговічність машин
29. Надійність технічних систем
30. Нанотехнології в автомобільному транспорті
31. Нанотехнологічне матеріалознавство
32. Нарисна геометрія, інженерна і комп’ютерна графіка
33. Новітні автомобільні технології
34. Опір матеріалів
35. Організація автомобільних перевезень (логістика)
36. Організація автосервісу
37. Організація планування та управління виробництвом і персоналом
38. Основи автотехнічної експертизи
39. Основи наукових досліджень та технічної творчості в інженерній галузі
40. Охорона праці в галузі
41. Основи охорони праці
42. Основні поняття виробництва наноматеріалів
43. Основи теплотехніки
44. Основи технічної діагностики
45. Основи технології виробництва та ремонту автомобілів
46. Основи технології ремонту автомобілів
47. Охорона праці в галузі
48. Основи менеджменту та маркетингу
49. Охорона праці в інженерній галузі
50. Патентознавство та авторське право
51. Перспективні методи обробки сировини
52. Підприємства автомобільного транспорту
53. Правила дорожнього руху
54. Рециклінг автотранспортних засобів
55. Розвиток автомобільної галузі
56. Рухомий склад автомобільного транспорту
57. САПР у машинобудуванні
58. Системи управління якістю
59. Стандартизація, сертифікація та підтвердження відповідності продукції та послуг
60. Сучасні композиційні матеріали
61. Сучасні технології управління операторською діяльністю
62. Теорія автоматичного керування
63. Теорія механізмів і машин
64. Теорія руху автомобіля
65. Тертя та зношування в машинах
66. Техніка і прикладна механіка
67. Технічна експлуатація та обслуговування автомобілів
68. Технічна експуатація автомобілів
69. Технічна механіка
70. Технічний аналіз і контроль виробництва в інженерній галузі
71. Технологічні основи відновлення деталей
72. Технологія конструкційних матеріалів
73. Технологія конструкційних матеріалів та матеріалознавство
74. Транспортні технології (логістика)
75. Трибологія
76. Фінанси, інвестиції, аудит і митне законодавство на автотранспорті