Дисципліни, закріплені за кафедрою автомобільного транспорту та соціальної безпеки

 1. Автомобілі
 2. Автомобільні двигуни
 3. Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання
 4. Використання експлуатаційних матеріалів
 5. Вступ до фаху
 6. Гідравліка, гідро- і пневмоприводи
 7. Деталі машин та ПТП
 8. Дослідження операцій у транспортних процесах та системах
 9. Економіка, організація та управління підприємств інженерної галузі
 10. Електронне та електричне обладнання автомобілів
 11. Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка
 12. Застосування комп’ютерних технологій у наукових дослідженнях
 13. Інженерна механіка
 14. Інформаційна аналітика у науково-технічній діяльності
 15. Інформаційні технології в інженерній галузі
 16. Історія розвитку нановиробництв
 17. Контроль та керування процесами в галузі
 18. Машини та обладнання підприємств інженерної галузі
 19. Механотроніка
 20. Моделювання технологічних процесів підприємств автомобільного транспорту
 21. Надійність та довговічність машин
 22. Надійність технічних систем
 23. Нанотехнологічне матеріалознавство
 24. Нарисна геометрія, інженерна і комп’ютерна графіка
 25. Новітні автомобільні технології та організація автосервісу
 26. Опір матеріалів
 27. Організація автомобільних перевезнь (логістика)
 28. Основи наукових досліджень та інженерно-технічна творчість
 29. Основи теплотехніки та термодинаміки
 30. Основи технічної діагностики автомобілів
 31. Основи технології ремонту автомобілів
 32. Охорона праці в галузі
 33. Охорона праці в інженерній галузі
 34. Патентознавство та авторське право
 35. Підприємство автомобільного транспорту
 36. Правила і безпека дорожнього руху
 37. Рециклінг автотранспортних засобів
 38. Рухомий склад автомобільного транспорту
 39. САПР у машинобудуванні
 40. Системи управління якістю
 41. Теорія автоматичного керування
 42. Теорія механізмів і машин
 43. Теорія руху автомобіля
 44. Тертя та зношування в машинах
 45. Технічна (теоретична) механіка
 46. Технічна експлуатація та обслуговування автомобілів
 47. Технічний аналіз і контроль виробництва в інженерній галузі
 48. Технологічне обладнання виробничих процесів
 49. Технологія конструкційних матеріалів та матеріалознавство
 50. Транспортні технології (логістика)
 51. Трибологія
 52. Фахова інформаційна аналітика