Професорсько-викладацький склад

 

Прізвище, імя, по батькові Фото Посада Вчене звання Науковий ступінь

Викладає дисципліни:
завідувач кафедри
Досвід роботи:  роки
Кошель Ганна Володимирівна
Викладає дисципліни:

 1. Технологія конструкційних матеріалів та матеріалознавство
 2. Трибологія
 3. Використання експлуатаційних матеріалів
 4. Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання
 5. Опір матеріалів
 6. Нанотехнологічне матеріалознавство
 7. Системи управління якістю

Докладніше…

доцент
Досвід роботи: 
доц. к.т.н.
Сфера наукових інтересів: 
Залюбовський Марк Геннадійович
Викладає дисципліни:

 1. Технічна (теоретична) механіка
 2. Машини та обладнання підприємств інженерної галузі
 3. Основи наукових досліджень
 4. Теорія механізмів і машин
 5. Деталі машин та ПТП
 6. САПР у машинобудуванні
 7. Патентознавство та авторське право
 8. Основи наукових досліджень та технічної творчості в інженерній галузі
 9. Охорона праці в інженерній галузі

Докладніше…
доцент
Досвід роботи: 
доц. к.т.н.
Сфера наукових інтересів: 
Петренко Тетяна Володимирівна
Викладає дисципліни: 

 1. Автомобілі
 2. Основи технології виробництва та ремонту автомобілів
 3. Основи технології ремонту автомобілів
 4. Технологічна практика
 5. Основи технічної діагностики автомобілів
 6. Організація автомобільних перевезень (логістика)

Докладніше…
ст.викладач
Досвід роботи:  13 років
Сфера наукових інтересів: 
1. Професійно-педагогічна підготовка викладачів загальнотехнічних дисциплін автомобільного профілю
Тропіна Аліна Олексіївна 
Викладає дисципліни: 

 1. Гідравліка, гідро- і пневмоприводи
 2. Вступ до фаху
 3. Розвиток автомобільної галузі
 4. Безпека дорожнього руху
 5. Технічний аналіз та контроль виробництва в інженерній галузі
 6. Охорона праці в інженерній галузі
 7. Основи теплотехніки та термодинаміки

Докладніше…
ст. викладач
Досвід роботи: 
16 років
Сфера наукових інтересів: 
1. Безпека життєдіяльності у надзвичайних ситуаціях
Сафаров Елман Гасанбеєвич
Викладає дисципліни: 

 1. Основи сучасних інженерних нанотехнологій
 2. Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка
 3. Основи технології виробництва та ремонту автомобілів
 4. Електронне та електричне обладнання
 5. Фізика

Докладніше:

доцент
Досвід роботи:
к.т.н.
Сфера наукових інтересів: 
Рубан Дмитро Петрович
Викладає дисципліни: 

 1. Надійність та довговічність машин
 2. Надійність технічних систем
 3. Інформаційні технології в інженерній галузі
 4. Контроль та керування процесами у галузі
 5. Технічний аналіз і контроль виробництва в інженерній галузі

Докладніше:

доцент
Досвід роботи:
доц. к.т.н.
Сфера наукових інтересів: 
Кошарний Олександр Миколайович
Викладає дисципліни: 

 1. Інформаційна аналітика у науково-технічній діяльності
 2. Організація автомобільних перевезень (логістика)
 3. Основи технічної діагностики
 4. Інформаційні технології в інженерній галузі
 5. Дослідження операцій у транспортних процесах та системах
 6. Прикладна нанотехнологія та її елементи
 7. Екологічна нанотехнологія та сільське господарство

Докладніше:

доцент
Досвід роботи:
доц. к.т.н.
Сфера наукових інтересів: