Професорсько-викладацький склад

 

Прізвище, імя, по батькові Фото Посада Вчене звання Науковий ступінь
Личов Дмитро Олександрович
Викладає дисципліни:

 1. Теорія автоматичного керування
 2. Технічна експлуатація та обслуговування автомобілів
 3. Рухомий склад автомобільного транспорту

Докладніше…

завідувач кафедри
Досвід роботи:

17 років

к.т.н.
Сфера наукових інтересів:

 1. транспорт
 2. системи автоматизованого керування

 

Кошель Ганна Володимирівна
Викладає дисципліни:

 1. Технологія конструкційних матеріалів та матеріалознавство
 2. Трибологія
 3. Використання експлуатаційних матеріалів
 4. Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання
 5. Опір матеріалів
 6. Нанотехнологічне матеріалознавство
 7. Системи управління якістю

Докладніше…

доцент
Досвід роботи: 

21 рік

доц. к.т.н.
Сфера наукових інтересів: 

Розвиток теорії проєктування і вдосконалення аналізу плоских складних механізмів машин

Залюбовський Марк Геннадійович
Викладає дисципліни:

 1. Теоретична (технічна) механіка
 2. САПР у машинобудуванні
 3. Основи наукових досліджень та інженерної творчості в інженерній галузі
 4. Патентознавство та авторське право

Докладніше…
доцент
Досвід роботи: 

10 років

к.т.н.
Сфера наукових інтересів: 

 1. Загальне машинобудування;
 2. Інженерна механіка;
 3. Синтез та аналіз складних просторових механізмів технологічних машин;
 4. Раціоналізація та інтенсифікація фінішних об’ємних технологічних операцій обробки деталей та виробів.
Петренко Тетяна Володимирівна
Викладає дисципліни: 

 1. Автомобілі
 2. Основи технології виробництва та ремонту автомобілів
 3. Основи технології ремонту автомобілів
 4. Технологічна практика
 5. Основи технічної діагностики автомобілів
 6. Організація автомобільних перевезень (логістика)
 7. Транспортні технології (логістика)

Докладніше…
ст. викладач
Досвід роботи: 

19 років

Сфера наукових інтересів: 
1. Професійно-педагогічна підготовка викладачів загальнотехнічних дисциплін автомобільного профілю
Тропіна Аліна Олексіївна 
Викладає дисципліни: 

 1. Вступ до фаху
 2. Гідравліка, гідро- і пневмоприводи
 3. Розвиток автомобільної галузі
 4. Безпека дорожнього руху
 5. Технічний аналіз та контроль виробництва в інженерній галузі
 6. Охорона праці в інженерній галузі
 7. Основи теплотехніки та термодинаміки
 8. Економіка, організація та управління підприємствами інженерної галузі

Докладніше…
ст. викладач
Досвід роботи: 
26 років
Сфера наукових інтересів: 

 1. Інноваційні методи організації та забезпечення охорони праці на автотранспортних підприємствах.
 2. Особливості сучасного виробничого процесу на автотранспортних підприємствах та основні тренди в автомобільній галузі.
 3. Способи підвищення ефективності управління підприємствами інженерної галузі.
Сафаров Елман Гасанбеєвич
Викладає дисципліни: 

 1. Основи сучасних інженерних нанотехнологій
 2. Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка
 3. Основи технології виробництва та ремонту автомобілів
 4. Електронне та електричне обладнання
 5. Фізика

Докладніше:

доцент
Досвід роботи:

40 років

к.т.н.
Сфера наукових інтересів: 
Рубан Дмитро Петрович
Викладає дисципліни: 

 1. Надійність та довговічність машин
 2. Надійність технічних систем
 3. Інформаційні технології в інженерній галузі
 4. Технічний аналіз і контроль виробництва в інженерній галузі
 5. Автомобільні двигуни

Докладніше:

доцент
Досвід роботи:

18 років

доц. к.т.н.
Сфера наукових інтересів: 

Автомобілебудування

Кошарний Олександр Миколайович
Викладає дисципліни: 

 1. Інформаційна аналітика у науково-технічній діяльності
 2. Організація автомобільних перевезень (логістика)
 3. Основи технічної діагностики
 4. Інформаційні технології в інженерній галузі
 5. Дослідження операцій у транспортних процесах та системах
 6. Прикладна нанотехнологія та її елементи
 7. Екологічна нанотехнологія та сільське господарство

Докладніше:

доцент
Досвід роботи:

32 роки

доц. к.т.н.
Сфера наукових інтересів: