Дисципліни, закріплені за кафедрою сучасної інженерії

 1. Автохімія на основі нанотехнологій
 2. Аналітична хімія
 3. Вироби будівельної кераміки
 4. Дизайн і реклама керамічних виробів (Дизайн і реклама в інженерній галузі)
 5. Екологічна нанотехнологія та сільське господарство
 6. Екологія інженерної галузі
 7. Екохімія
 8. Загальна та неорганічна хімія
 9. Загальна технологія будівельної кераміки
 10. Загальна технологія тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів та виробів
 11. Загальна хімічна технологія
 12. Інструментальні методи хімічного аналізу
 13. Конструкційні матеріали
 14. Контроль виробництва в хімічній технології
 15. Контроль та керування хіміко-технологічними процесами
 16. Кристалографія і мінералогія
 17. Кристалохімія
 18. Органічна хімія
 19. Основи автоматизації та автоматизованих систем управління технологічними процесами
 20. Основи виробництва наноматеріалів
 21. Основи матеріалознавства тугоплавких сполук (основи матеріалознавства сучасних інженерних технологій)
 22. Основи наукових досліджень та технічної творчості в інженерній галузі
 23. Основи проєктування хімічних виробництв
 24. Основи сучасних інженерних нанотехнологій
 25. Основи теплотехніки та термодинаміки
 26. Основи технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів
 27. Основне технологічне обладнання силікатних виробництв
 28. Основні поняття виробництва наноматеріалів
 29. Охорона праці в інженерній галузі
 30. Патентознавство і документознавство
 31. Поверхневі явища та дисперсні системи
 32. Прикладна нанотехнологія та її елементи
 33. Процеси та апарати хімічних виробництв
 34. Ресурсо- та енергозбереження в технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів
 35. Стандартизація. Метрологія та сертифікація
 36. Сучасні композиційні матеріали
 37. Сучасні положення та теорії наноелементів
 38. Теорія наноелементів
 39. Теплотехніка і теплотехнічне обладнання
 40. Теплотехнічне обладнання підприємств тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів та виробів
 41. Технічний аналіз і контроль виробництва
 42. Технологія кераміки
 43. Фізико-хімічні методи дослідження силікатів
 44. Фізико-хімічні методи синтезу
 45. Фізична хімія
 46. Харчова хімія
 47. Хімічна технологія кераміки і скла