Дисципліни, закріплені за кафедрою сучасної інженерії

1. Автохімія на основі нанотехнологій
2. Аналітична хімія
3. Аналітична хімія та інструментальні методи аналізу
4. Екологічна нанотехнологія та сільське господарство
5. Екологічна психологія
6. Економіка, організація та планування хімічних виробництв
7. Екохімія
8. Енерготехнологія хіміко-технологічних процесів
9. Загальна та неорганічна хімія
10. Загальна технологія тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів і виробів
11. Загальна хімічна технологія
12. Інженерно-технічна творчість
13. Інструментальні методи хімічного аналізу
14. Контроль виробництва в хімічній технології
15. Контроль та керування хіміко-технологічними процесами
16. Кристалографія і мінералогія
17. Математичне моделювання та керування ЕОМ у хімічній технології
18. Машини та обладнання підприємств тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів
19. Метрологія, стандартизація та сертифікація
20. Наноелектроніка
21. Наноматеріали
22. Нанотехнології в будівництві
23. Нанотехнологічне матеріалознавство
24. Організація, управління хімічних виробництв
25. Органічна хімія
26. Основи виробництва наноматеріалів
27. Основи матеріалознавства тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів
28. Основи наукових досліджень
29. Основи наукових досліджень та технічної творчості
30. Основи проєктування хімічних виробництв
31. Основи сучасних інженерних нанотехнологій
32. Основи теплотехніки та термодинаміки
33. Основне технологічне обладнання силікатних виробництв
34. Охорона праці в галузі
35. Патентознавство і документознавство
36. Патентознавство та авторське право
37. Поверхневі явища та дисперсні системи
38. Процеси та апарати хімічного виробництва
39. Сертифікація і стандартизація будівельних матеріалів і виробів
40. Теоретичні основи синтезу в нанотехнології
41. Теорія наноелементів
42. Теплотехнічне обладнання підприємств тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів і виробів
43. Технічний аналіз і контроль виробництва
44. Технологія кераміки
45. Фізико-хімічні методи синтезу
46. Фізична хімія
47. Фізична хімія тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів і виробів
48. Хімічна технологія кераміки і скла
49. Хімія
50. Хімія органічна
51. Хімія аналітична
52. Хімія неорганічна