Професорсько-викладацький склад

 

Прізвище, імя, по батькові Фото Посада Вчене звання Науковий ступінь
Ляшок Ірина Олександрівна
Викладає дисципліни:

 1. Кристалографія і мінералогія
 2. Основні поняття виробництва наноматеріалів
 3. Сучасні композиційні матеріали
 4. Вступ до фаху

Докладніше…

завідувач кафедри
Досвід роботи: 23 роки
доцент  к.т.н.

Сфера наукових інтересів:

 • Хімічна технологія волокнистих матеріалів;
 • Спеціальні обробки текстильних матеріалів;
 • Електроформування волокон;
 • Розробка технології виробництва полімерних композицій для отримання гідрогелів.

Свінціцька Наталія Григорівна 

Викладає дисципліни:

 • Основи проєктування хімічних виробництв
 • Автохімія на основі нанотехнологій
 • Конструкційні матеріали
 • Основи автоматизації та автоматизованих систем управління технологічними процесами
 • Загальна технологія тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів та виробів
 • Теорія наноелементів
 • Основи теплотехніки та термодинаміки
 • Енерготехнологія хіміко-технологічних процесів
 • Теплотехніка і теплотехнічне обладнання
 • Фізико-хімічні методи синтезу
Докладніше… асистент кафедри

Досвід роботи:

 

Сфера наукових інтересів:

Індустрія моди

Кофанова Олена Вікторівна

Викладає дисципліни:

 1. Аналітична хімія
 2. Екологія інженерної галузі
 3. Інструментальні методи хімічного аналізу
 4. Стандартизація, метрологія та сертифікація
 5. Фізико-хімічні методи дослідження силікатів
 6. Фізична хімія

Докладніше…

професор

Досвід роботи:

професор д.пед.н., к.х.н.

Сфера наукових інтересів:

 • Фізична та колоїдна хімія;
 • Термодинамічні характеристики хімічних і фізико-хімічних процесів;
 • Екологія та проблеми охорони навколишнього середовища;
 • Екологічні проблеми автотранспортного комплексу;
 • Екологічні проблеми енергетики та гірничої промисловості;
 • Проблеми зміни клімату на планеті;
 • Педагогіка (професійна освіта, STEM-освіта, освіта дорослих, методика викладання фізики, хімії, математики тощо).
Смачило Оксана Володимирівна

Викладає дисципліни:

 • Процеси та апарати хімічних виробництв
 • Контроль виробництва в хімічній технології
 • Загальна технологія будівельної кераміки
 • Технологія кераміки
 • Загальна хімічна технологія
 • Контроль та керування хіміко-технологічними процесами
 • Технічний аналіз і контроль виробництва
 • Дизайн і реклама керамічних виробів (Дизайн і реклама в інженерній галузі)
 • Хімічна технологія кераміки і скла

Докладніше…

доцент кафедри

Досвід роботи:

19 років

доцент к.т.н.

Сфера наукових інтересів:

– розробка та застосування колоїдних систем для обробки матеріалів природного походження;

– дослідження емульсій зворотного типу;

– вдосконалення технологій обробки шкіри та хутра