Керівник

 

          Залюбовський Марк Геннадійович народився 20 квітня 1992 року у м. Фастів у родині службовців. У 2009 році закінчив фастівську загальноосвітню школу №5.

У 2013 році закінчив із відзнакою Київський національний університет технології та дизайну, отримав базову вищу освіту за напрямом підготовки «Інженерна механіка» та здобув кваліфікацію бакалавра інженерної механіки.

У 2014 році закінчив із відзнакою Київський національний університет технології та дизайну, отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування» і здобув кваліфікацію магістра-механіка.

У 2022 році закінчив із відзнакою Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Автомобільний транспорт» та здобув кваліфікацію «магістр автомобільного транспорту».

Трудову діяльність розпочав з освітньої сфери. З 2014 року – асистент кафедри техногенної безпеки та тепломасообмінних процесів Київського національного університету технологій та дизайну. З 2014 року – аспірант денного відділення вищезгаданої кафедри. Під час навчання в аспірантурі за вагомі наукові досягнення Залюбовському М.Г. було призначено академічну стипендію Президента України для аспірантів на 2016-2017 навчальні роки (Наказ МОН № 1286 від 27.10.2016 р.).

У 2018 році в результаті дострокового захисту дисертації у Київському національному університеті технології та дизайну присуджено науковий ступінь кандидата технічних наук за спеціальністю 05.05.10 «Машини легкої промисловості». Тема дисертації: «Вдосконалення машин зі складним рухом робочих ємкостей для обробки деталей легкої промисловості».

Марк Геннадійович має досвід роботи на виробництві. Зокрема, у 2016 – 2017 роках за сумісництвом працював інженером-конструктором на Фастівському заводі хімічного та нафтогазового машинобудування ПАТ «Факел».

У 2017 – 2018 р. – асистент та старший викладач кафедри електромеханічних систем Київського національного університету технологій та дизайну.

Працювати в Університеті «Україна» розпочав з 2018 року на посаді доцента кафедри автомобільного транспорту та соціальної безпеки Університету «Україна».

Увесь час Залюбовський Марк Геннадійович активно займається науковою діяльністю. Саме тому з 2020 по 2022 рік за сумісництвом працював старшим науковим співробітником у Київському національному університеті технологій та дизайну щодо виконання НДР на тему «Розроблення машини зі складним рухом робочої ємкості для фінішної обробки дрібних деталей із розширеними технологічними можливостями», 16.04.69 ДБ, № державної реєстрації 0120U102064.

У 2021 році вступив на денне відділення докторантури кафедри прикладної механіки та машин Київського національного університету технологій та дизайну. Затверджена тема дисертації: «Розвиток наукових основ синтезу просторових механізмів галтувальних машин для легкої промисловості».

З 25 серпня 2022 року Залюбовського Марка Геннадійовича призначено директором Інженерно-технологічного інституту Університету Україна.

Є автором більше ніж 120 наукових праць, зокрема 8 статей у міжнародній наукометричній базі даних Scopus; 56 фахових статей; 25 тез доповідей на конференціях різних рівнів; 2 монографії та 3 навчальних посібники; 29 патентів України на корисну модель; на основі об’єктів інтелектуальної власності укладено 5 ліцензійних угод із машинобудівними підприємствами України та підприємствами легкої промисловості, зокрема з ТОВ «Поліпласт» (м. Львів), ПАТ «Факел» (м. Фастів), ТОВ НВО ФЗХМ «Червоний Жовтень» (м. Фастів), ПрАТ «Молнія» (с.м.т. Баришівка, Київська обл.).

 

 

Бібліографічна довідка Залюбовського М.Г.

 

Статті у міжнародній наукометричній базі даних Scopus:

 1. Panasyuk I. Driving machine shaft angular velocity impact on motion conditional change of granular medium in working reservoir for components compounding and process / I. Panasyuk, M. Zalyubovskiy // Metallurgical and Mining Industry, 2015. №3. P. 260-264;
 2. 2. Zalyubovskii M.G. On the study of the basic design parameters of a seven-link Spatial mechanism of a part processing machine / G. Zalyubovskii, I. V. Panasyuk // International Applied Mechanics, 56, No. 1, April 2020, 54 – 64;
 3. Zaliubovskyi M.G. Synthesis and research of the tumbling machine spatial mechanism / M. G. Zaliubovskyi, I. V. Panasiuk, Yu. I. Smirnov, V. V. Malyshev // Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu, 2020. 178, issue 4, 69-75;
 4. Zalyubovskii M.G. Studying the main design parameters of linkage mechanisms of part-processing machines with two working barrels / M. G. Zalyubovskii, I. V. Panasyuk // International Applied Mechanics, 56, No. 6, November 2020, 762 – 772;
 5. Kushchevska N.F. Synthesis of ultrafine tungsten-based powders by reduction in hydrogen / N. F. Kushchevska, M. G. Zaliubovskyi, V. V. Malyshev // Metallofizika i Noveishie Tekhnologii, 2021, 43(2), p. 173–181;
 6. 6. Zalyubovs’kyi M.G. Synthesis and analysis of redundant-free seven-link spatial mechanisms of part processing machine / G. Zalyubovs’kyi, I. V. Panasyuk, S. O. Koshel’, G. V. Koshel’// International Applied Mechanics, 57, No. 4, July 2021, 466 – 476;
 7. 7. Koshel’ S.O. Kinematic analysis of complex planar mechanisms of higher classes / S. Koshel’, V. M. Dvorzhak, G. V. Koshel’, M. G. Zalyubovskyi // International Applied Mechanics, Vol. 58, No. 1, July 2022, 111 – 122;

 

Фахові статті:

 1. Дворжак В.М. Схемотехнічне моделювання механізмів основов’язальних машин зі структурними групами III класу. Повідомлення 1. [Електронний ресурс] / В. М. Дворжак, Б. В. Орловський, Б. М. Петрів, М. Г. Залюбовський // Технології та дизайн. 2012. №4;
 2. Дворжак В.М. Схемотехнічне моделювання механізмів основов’язальних машин зі структурними групами III класу. Повідомлення 2. [Електронний ресурс] / В. М. Дворжак, Б. В. Орловський, Б. М. Петрів, М. Г. Залюбовський // Технології та дизайн. 2013. №2;
 3. Панасюк І.В. Особливості оздоблювально-зачищувальної обробки деталей легкої промисловості технологічним середовищем / І. В. Панасюк, О. П. Бурмістенков, М.Г. Залюбовський // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. 2013. №3. С. 190-194;
 4. Панасюк І.В. Визначення деяких конструктивних параметрів змішувачів з тривимірним обертанням барабану / І. В. Панасюк, М. Г. Залюбовський // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. 2013. №5. С. 76-81;
 5. Панасюк І.В. Визначення кінематичних параметрів змішувачів з тривимірним обертанням барабану / І. В. Панасюк, М. Г. Залюбовський // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. 2013. №6. С. 28-33;
 6. Панасюк І.В. Визначення деяких конструктивних параметрів приводу маятникового типу машини з тривимірним обертанням барабану для змішування та обробки деталей / І. В. Панасюк, М. Г. Залюбовський, Ю. В. Клапцов // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. 2014. №3. С. 221-228;
 7. Панасюк І.В. Експериментальне дослідження руху частинки сипкого середовища у робочій ємкості, що здійснює складний рух / І. В. Панасюк, М. Г. Залюбовський // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. 2014. №6. С. 35-42;
 8. Панасюк І.В. Визначення залежності режиму руху робочого середовища у ємкості зі складним рухом від кутової швидкості ведучого валу / І. В. Панасюк, М. Г. Залюбовський // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. 2015. №1. С. 43-52;
 9. Залюбовський М.Г. Визначення швидкості переміщення автомобіля за його гальмівним шляхом внаслідок ДТП // Незалежний аудитор. 2015. №1-2. С. 138-142;
 10. Панасюк І.В. Визначення закону зміни кутової швидкості ведучого валу машини для обробки деталей зі складним рухом робочої ємкості / І. В. Панасюк, М. Г. Залюбовський // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. 2015. №5. С. 40-46;
 11. Panasjuk I. Determination of design parameters of block linkage mechanism of the drive of machine for processing of details with the compound motion of working reservoir / I. Panasjuk, M. Zaljubovskiy// Metallurgical and Mining Industry. 2016. №9. P. 34-42;
 12. Панасюк І.В. Підвищення енергоефективності процесу фінішної обробки деталей в обертових ємкостях / І. В. Панасюк, М. Г. Залюбовський // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. 2017. №5. С. 65-72;
 13. Malyshev V. Electroplating with tungsten and tungsten-molybdenum alloys from metaphosphate-containing halide-oxide and oxide melts / V. Malyshev, N. Kushchevska, G. Bagliuk, D. Shakhnin, O. Paprotskaya, M. Zaliubovskyi // International scientific journal «Machines. Technologies. Materials». Issue 10/2018. P. 431-434;
 14. Malyshev V. Investigation of state, trends and structure of the world market of nanopowders / V. Malyshev, N. Kushchevska, A. Korotyeeva, D.-M. Bruskova, T. Lukashenko, M. Zalubovskiy // Technology audit and production reserves. 2019. Vol. 2. No. 4(46). P. 34-42;
 15. Malyshev V. Analysis and systematization of marketing studies data of the Ukrainian nanopowder market and formation of the program for its development / V. Malyshev, N. Kushchevska, A. Korotyeeva, D.-M. Bruskova, M. Zalubovskiy, T. Lukashenko // Technology audit and production reserves. 2019. Vol. 3. No. 4(47). P. 28-34;
 16. Zalyubovskyi M.G. Experimental investigation of the handling process of polymeric units in a machine with a compacted space movement of working capacity / Zalyubovskyi M.G., Panasyuk I.V., Smirnov Y.I., Klaptsov Y.V., Malyshev V.V. // Bulletin of the Kyiv National University of Technologies and Design. 2019. Vol. 2 (132). P. 24-32;
 17. Zalyubovskyi M.G. Analytical determination of the time of handling process of polymeric details in a machine with a complex movement of working container / Zalyubovskyi M.G., Panasyuk I.V., Smirnov Y.I., Kuznetsova O.O, Malyshev V.V. // Bulletin of the Kyiv National University of Technologies and Design. 2019. Vol. 3 (134). P. 9-17;
 18. Залюбовський М.Г. Визначення кутової швидкості ведучого валу машини для обробки деталей: енергетичний підхід / М. Г. Залюбовський, І. В. Панасюк, В. В. Малишев // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. 2019. №4 (136). С. 57-66;
 19. Залюбовський М.Г. Експериментальне визначення енергії необхідної для відділення металевих деталей від ливників / М. Г. Залюбовський, І. В. Панасюк, В. В. Малишев // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. 2019. №5 (138). С. 17-26;
 20. Малышев В.В. Ресурсосберегающие технологии переработки отходов вольфрама и твердых сплавов на его основе (часть 1: физико-механическая обработка газами и переработка в водных растворах) / В. В. Малышев, М. Г. Залюбовский, А. И. Габ, Д. Б. Шахнин, В. А. Косенко // Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: технічні науки. 2019. № 6, том 30 (69). С. 63-68;
 21. Залюбовський М.Г. Аналітичне визначення часу виконання технологічної операції відділення металевих деталей замка «блискавка» від ливників / М.Г. Залюбовський, І. В. Панасюк, В. В. Малишев // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. 2019. №6 (140). С. 9-18;
 22. 22. Залюбовский М. Г. Об исследовании основных конструктивных параметров семизвенного пространственного механизма машины для обработки деталей / М. Г. Залюбовский, И. В. Панасюк // Приклад. механика. 2020. 56, № 1. С. 67-77;
 23. 2 Залюбовский М. Г. Об исследовании основных конструктивных параметров пространственных механизмов машин с двумя рабочими емкостями для обработки деталей / М. Г. Залюбовский, И. В. Панасюк // Приклад. механика. 2020. 56, № 6. С. 130-141;
 24. Малышев В.В. Ресурсосберегающие технологии переработки отходов вольфрама и твердых сплавов на его основе (часть ІІ: переработка в расплавах и анодное растворение в ионных жидкостях) / Малышев В.В., Залюбовский М.Г., Габ А.И., Шахнин Д.Б., Косенко В.А. // Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: технічні науки. 2020. № 1, том 31 (70). С. 77-82;
 25. Залюбовський М.Г. Експериментальне дослідження впливу режимів руху робочого масиву та об’єму заповнення ємкості на інтенсивність відділення металевих деталей від ливників / М. Г. Залюбовський, І. В. Панасюк // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. 2020. №1 (142). С. 27-38;
 26. Залюбовський М.Г. Перспективні технології обробки деталей та змішування сипких речовин у рухомих робочих ємкостях (частина 1: способи технологічних операцій) / М. Г. Залюбовський, І. В. Панасюк, В. В. Малишев // Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: технічні науки. 2020. № 2, том 31 (70). С. 29-35;
 27. Залюбовський М.Г. Експериментальне дослідження впливу геометрії металевих відливок деталей замка «блискавка» на особливості їх обробки в галтувальній машині / М. Г. Залюбовський, І. В. Панасюк // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. 2020. №2 (144). С. 24-32;
 28. Залюбовський М.Г. Перспективні технології обробки деталей і змішування сипких речовин у рухомих робочих ємкостях (частина 2: типи обладнання з рухомими ємкостями) / М. Г. Залюбовський, І. В. Панасюк, В. В. Малишев // Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: технічні науки. 2020. № 3, том 31 (70). С. 7-13;
 29. Залюбовський М.Г. Дослідження кінематичних параметрів машини для обробки деталей з двома ємкостями, що виконують складний просторовий рух / М. Г. Залюбовський, І. В. Панасюк // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. 2020. №3 (146). С. 25-36;
 30. Залюбовский М.Г. Структурный синтез и анализ пространственного механизма без избыточной связи галтовочной машины / М. Г. Залюбовский, И. В. Панасюк, В. В. Малышев // Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: технічні науки. 2020. № 4, том 31 (70). С. 12-17;
 31. Залюбовський М.Г. Машина для обробки деталей з семиланковим просторовим механізмом – синтез та дослідження / М. Г. Залюбовський, І. В. Панасюк // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. 2020. №4 (148). С. 38-47;
 32. Залюбовський М.Г. Силове дослідження просторового семиланкового механізму машини для обробки деталей / М. Г. Залюбовський, І. В. Панасюк // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. 2020. №4 (287). С. 127-133;
 33. Залюбовський М.Г. Силове дослідження просторового шестиланкового механізму машини для обробки деталей (частина 1: дослідження при роботі машини на холостому ході) / М. Г. Залюбовський, І. В. Панасюк, В. В. Малишев // Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: технічні науки. 2020. № 5, том 31 (70). С. 13-18;
 34. Залюбовський М.Г. Синтез та аналітичне дослідження геометричних параметрів статично визначеного просторового шарнірного механізму галтувальної машини / М.Г. Залюбовський, І.В. Панасюк, В.В. Малишев // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну – 2020. – №5 (150). – С. 24-30;
 35. Залюбовський М.Г. Синтез та дослідження статично визначеного просторового шарнірного механізму галтувальної машини / М.Г. Залюбовський, В.В. Малишев, І.В. Панасюк // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки – 2020. – №5 (289). – С. 142 – 148;
 36. Залюбовський М.Г. Силове дослідження просторового шестиланкового механізму машини для обробки деталей (частина 2: дослідження при роботі машини на робочому ході) / М. Г. Залюбовський, І. В. Панасюк // Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: технічні науки. 2020. № 6, том 31 (70), частина 2. – С. 1-6;
 37. Кущевська Н. Ф. Синтез ультрадисперсних порошків на основі вольфраму відновленням у водні / Н. Ф. Кущевська, М. Г. Залюбовський, В. В. Малишев // Металофізика та новітні технології. 2021. 43, № 2. С. 173-181;
 38. 38. Залюбовський М. Г. Синтез та аналіз просторових семиланкових механізмів без надлишкового зв’язку машини для Зобробки деталей / М. Г. Залюбовский, І. В. Панасюк, С.О. Кошель, Г. В. Кошель // Прикладна механіка. 2021. 57, № 4. С. 110-121;
 39. Залюбовський М.Г. Дослідження реакцій у кінематичних парах статично визначеного просторового механізму машини для обробки деталей / М. Г. Залюбовський, І. В. Панасюк, В. В. Малишев // Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: технічні науки. 2021. № 1, том 32 (71). С. 1-6;
 40. Залюбовський М.Г. Кінетостатичне дослідження шарнірних просторових механізмів галтувальних машин (частина 1: дослідження механізму з додатковою рухомою ланкою – коромислом) / М.Г. Залюбовський, І.В. Панасюк, В.В. Малишев, В.В. Скідан // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. 2021. №1 (154). С. 9-18;
 41. 41. Залюбовський М.Г. Дослідження статичного моменту опору ведучого валу галтувальної машини зі складним просторовим рухом робочої ємкості // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. 2021. №1 (293). С. 86-92;
 42. Залюбовський М.Г. Машина для обробки деталей з кінематичною парою четвертого класу – кінетостатичне дослідження / М. Г. Залюбовський, І. В. Панасюк, В. В. Малишев // Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: технічні науки. 2021. № 2, том 32 (71). С. 6-11;
 43. Залюбовський М.Г. Кінетостатичне дослідження шарнірних просторових механізмів галтувальних машин (частина 2: дослідження механізму машини з двома робочими ємкостями, що з’єднані поступальною кінематичною парою) / М. Г. Залюбовський, В. В. Скідан // Технології та інжиніринг. 2021. №2. С. 20-28;
 44. Залюбовський М.Г. Визначення статичного моменту опору ведучого валу галтувальної машини, створеного масою сипкого середовища у робочій ємкості / М. Г. Залюбовський, І. В. Панасюк, В. В. Малишев // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. 2021. №2 (295). С. 116-122;
 45. Залюбовський М.Г. Перспективні галтувальні та змішувальні технологічні процеси у машині типу «Turbula» / М. Г. Залюбовський, І. В. Панасюк, В. В. Малишев // Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: технічні науки. 2021. № 3, том 32 (71). С. 6-11;
 46. Залюбовський М.Г. Дослідження динамічного моменту опору ведучого валу галтувальної машини, утвореного переміщення сипкого масиву у робочій ємкості / М. Г. Залюбовський, І. В. Панасюк, В. В. Малишев // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. 2021. №3 (297). С. 94-99;
 47. Панасюк І.В. Експериментальне дослідження фізико-механічних властивостей полімерних матеріалів у середовищі низьких температур (частина 1: визначення температури крихкості) / І. В. Панасюк, М. Г. Залюбовський // Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: технічні науки. 2021. № 4, том 32 (71). С. 8-12;
 48. Залюбовський М.Г. Аналітичне дослідження потужності, яка споживається на ведучому валу галтувальної машини зі складним рухом робочої ємкості / М. Г. Залюбовський, І. В. Панасюк, В. В. Малишев // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. 2021. №4 (299). С. 96-100;
 49. Панасюк І.В. Експериментальне дослідження фізико-механічних властивостей полімерних матеріалів у середовищі низьких температур (частина 2: дослідження тривалості промерзання і технологічного процесу галтування) / І.В. Панасюк, М.Г. Залюбовський // Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: технічні науки. 2021. № 5, том 32 (71). С. 1-4;
 50. Залюбовський М.Г. Експериментальне дослідження потужності галтувальної машини зі складним рухом робочої ємкості, що споживається на її ведучому валу / М. Г. Залюбовський, І. В. Панасюк // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. 2021. №5 (301). С. 59-65;
 51. Залюбовський М.Г. Визначення деяких конструктивних та геометричних параметрів галтувальної машини типу «Turbulа» / М. Г. Залюбовський, І. В. Панасюк // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. 2021. №6 (303). С. 147-152;
 52. 52. Кошель С.О. Кінематичний аналіз складних плоских механізмів вищих класів / С. О. Кошель, В. М. Дворжак, Г. В. Кошель, М. Г. Залюбовський // Прикладна механіка. 2022. 58, № 1. С. 128-142;
 53. Залюбовський М.Г. Дослідження та шляхи усунення перевантажень у гідравлічних системах пресів для вирубки деталей легкої промисловості / М.Г. Залюбовський, І.В. Панасюк // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. 2022. №1 (305). С. 125-130;
 54. Залюбовський М.Г. Аналітичне дослідження деяких конструктивних параметрів галтувальної машини з двома робочими ємкостями, що з’єднані між собою обертальною кінематичною парою / М.Г. Залюбовський, І.В. Панасюк // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. 2022. №2 (307). С. 97-102;
 55. Залюбовський М.Г. Техніко-економічне обґрунтування використання галтувального обладнання типу «Turbula» при виконанні відділення металевих деталей від ливників / М.Г. Залюбовський, І.В. Панасюк // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. 2022. №3 (309). С. 92-98;
 56. Залюбовський М.Г. Техніко-економічне обґрунтування використання галтувальної машин типу «Turbula» при виконанні полірування поверхні дрібних полімерних виробів // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. 2022. №4 (311). С. 94-99;
 57. Залюбовський М.Г. Розробка високопродуктивної галтувальної машини зі складним просторовим рухом двох робочих ємкостей / М. Г. Залюбовський, І. В. Панасюк // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. 2022. №5 (313). С. 00 – 00;

 

Патенти на корисну модель:

 1. Патент №81311, МПК D05B 27/00. Механізм переміщення матеріалу швейної машини / Залюбовський М.Г., Дворжак В.М., заявник та патентовласник Київський національний університет технологій та дизайну – №u201300380; заяв. 11.01.2013, опуб. 25.06.2013, бюл. № 12;
 2. Патент №88334, МПК D05B 1/00. Човникова швейна машина / Залюбовський М.Г., Дворжак В.М., Петрів Б.М., заявник та патентовласник Київський національний університет технологій та дизайну – №u201312100; заяв. 16.10.2013, опуб. 11.03.2014, бюл. № 5;
 3. Патент №89569, МПК D05B 19/00. Механізм голки човникової швейної машини для незрячих / Орловський Б.В., Залюбовський М.Г., Єфіменко В.Б., заявник та патентовласник Київський національний університет технологій та дизайну – №u201313726; заяв. 26.11.2013, опуб. 25.04.2014, бюл. № 8;
 4. Патент №89571, МПК B01F 11/00. Машина для обробки деталей / Панасюк І.В., Залюбовський М.Г., заявник та патентовласник Київський національний університет технологій та дизайну – №u201313728; заяв. 26.11.2013, опуб. 25.04.2014, бюл. № 8;
 5. Патент №92544, МПК B01F 11/00. Машина для обробки деталей / Панасюк І.В., Залюбовський М.Г., заявник та патентовласник Київський національний університет технологій та дизайну – №u201401841; заяв. 25.02.2014, опуб. 26.08.2014, бюл. № 16;
 6. Патент №92545, МПК B01F 11/00. Машина для обробки деталей / Панасюк І.В., Залюбовський М.Г., заявник та патентовласник Київський національний університет технологій та дизайну – №u201401842; заяв. 25.02.2014, опуб. 26.08.2014, бюл. № 16;
 7. Патент №93982, МПК B01F 11/00. Машина для обробки деталей / Панасюк І.В., Залюбовський М.Г., заявник та патентовласник Київський національний університет технологій та дизайну – №u201404584; заяв. 29.04.2014, опуб. 27.10.2014, бюл. № 20;
 8. Патент №98901, МПК B01F 11/00. Машина для обробки деталей / Панасюк І.В., Залюбовський М.Г., заявник та патентовласник Київський національний університет технологій та дизайну – №u201412897; заяв. 02.12.2014, опуб. 12.05.2015, бюл. № 9;
 9. Патент №105556, МПК B01F 11/00. Машина для обробки деталей / Залюбовський М.Г., Панасюк І.В., заявник та патентовласник Київський національний університет технологій та дизайну – №u201509212; заяв. 25.09.2015, опуб. 25.03.2016, бюл. № 6;
 10. Патент №108488, МПК B01F 11/00. Машина для обробки деталей / Залюбовський М.Г., Панасюк І.В., заявник та патентовласник Київський національний університет технологій та дизайну – №u201511872; заяв. 01.12.2015, опуб. 25.07.2016, бюл. № 14;
 11. Патент №108645, МПК B01F 11/00, В24В 31/00. Машина для обробки деталей / Залюбовський М.Г., Панасюк І.В., заявник та патентовласник Київський національний університет технологій та дизайну – №u201600830; заяв. 02.02.2016, опуб. 25.07.2016, бюл. № 14;
 12. Патент №109083, МПК B01F 11/00, В24В 31/00. Машина для обробки деталей / Залюбовський М.Г., Панасюк І.В., заявник та патентовласник Київський національний університет технологій та дизайну – №u201601467; заяв. 18.02.2016, опуб. 10.08.2016, бюл. № 15;
 13. Патент №110417, МПК B01F 11/00. Машина для обробки деталей / Залюбовський М.Г., Панасюк І.В., заявник та патентовласник Київський національний університет технологій та дизайну – №u201603277; заяв. 30.03.2016, опуб. 10.10.2016, бюл. № 19;
 14. Патент №113266, МПК В24В 31/10 (2006.01). Спосіб вологого полірування полімерних деталей / Залюбовський М.Г., Панасюк І.В., заявник та патентовласник Київський національний університет технологій та дизайну – №u201606525; заяв. 15.06.2016, опуб. 25.01.2017, бюл. № 2;
 15. Патент №113267, МПК В24В 31/10 (2006.01). Спосіб вологого шліфування полімерних деталей / Залюбовський М.Г., Панасюк І.В., заявник та патентовласник Київський національний університет технологій та дизайну – №u201606526; заяв. 15.06.2016, опуб. 25.01.2017, бюл. № 2;
 16. Патент №115677, МПК F16H 21/52 (2006.01), F16H 29/00. Шарнірний механізм для перетворення постійного обертального руху на обертальний з вистоєм / Залюбовський М.Г., Панасюк І.В., заявник та патентовласник Київський національний університет технологій та дизайну – №u201611011; заяв. 02.11.2016, опуб. 25.04.2017, бюл. № 8;
 17. Патент №118297, МПК В24В 31/00 (2017.01). Машина для полірування та шліфування дрібних полімерних деталей / Залюбовський М.Г., Панасюк І.В., заявник та патентовласник Київський національний університет технологій та дизайну – №u201702992; заяв. 30.03.2017, опуб. 25.07.2017, бюл. № 14;
 18. Патент №126647, МПК B01F 11/00 (2018.01). Машина для обробки деталей / Залюбовський М.Г., Панасюк І.В., заявник та патентовласник Київський національний університет технологій та дизайну – №u201801469; заяв. 15.02.2018, опуб. 25.06.2018, бюл. № 12;
 19. Патент №127438, МПК B24В 31/00 (2018.01). Машина для обробки деталей / Залюбовський М.Г., Панасюк І.В., заявник та патентовласник Київський національний університет технологій та дизайну – №u201803397; заяв. 30.03.2018, опуб. 25.07.2018, бюл. № 14;
 20. Патент №127611, МПК B24В 37/00 (2018.01), B24В 37/07 (2018.01). Машина для обробки деталей / Залюбовський М.Г., Панасюк І.В., заявник та патентовласник Київський національний університет технологій та дизайну – №u201802817; заяв. 20.03.2018, опуб. 10.08.2018, бюл. № 15;
 21. Патент №132178, МПК В01F 11/00 (2018.01). Машина для обробки деталей / Залюбовський М.Г., Панасюк І.В., Малишев В.В., заявник та патентовласник Вищий навчальний заклад «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» – №u201809740; заяв. 01.10.2018, опуб. 11.02.2019, бюл. № 3;
 22. Патент №133925, МПК В01F 11/00 (2019.01), B24В 37/07 (2019.01). Машина для обробки деталей / Залюбовський М.Г., Панасюк І.В., Малишев В.В., заявник та патентовласник Вищий навчальний заклад «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» – №u201811703; заяв. 28.11.2018, опуб. 25.04.2019, бюл. № 8;
 23. Патент №135185, МПК В01F 11/00. Машина для обробки деталей / Залюбовський М.Г., Панасюк І.В., Малишев В.В., заявник та патентовласник Вищий навчальний заклад «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» – №u201812346; заяв. 12.12.2018, опуб. 25.06.2019, бюл. № 12;
 24. Патент №135994, МПК В01F 11/00. Машина для обробки деталей / Залюбовський М.Г., Панасюк І.В., заявник та патентовласник Київський національний університет технологій та дизайну – №u201902138; заяв. 04.03.2019, опуб. 25.07.2019, бюл. № 14;
 25. Патент №137568, МПК В24В 31/10 (2006.01). Спосіб об’ємної обробки металевих деталей / Залюбовський М.Г., Панасюк І.В., Сухенко А.Г., заявник та патентовласник Київський національний університет технологій та дизайну – №u201904193; заяв. 19.04.2019, опуб. 25.10.2019, бюл. № 20;
 26. Патент №140397, МПК В24В 31/00. Машина для обробки деталей / Залюбовський М.Г., Панасюк І.В., заявник та патентовласник Київський національний університет технологій та дизайну – №u201907603; заяв. 08.07.2019, опуб. 25.02.2020, бюл. № 4;
 27. Патент №140398, МПК В24В 31/00. Машина для обробки деталей / Залюбовський М.Г., Панасюк І.В., заявник та патентовласник Київський національний університет технологій та дизайну – №u201907606; заяв. 08.07.2019, опуб. 25.02.2020, бюл. № 4;
 28. Патент №140463, МПК В24В 31/00. Машина для обробки деталей / Залюбовський М.Г., Панасюк І.В., заявник та патентовласник Київський національний університет технологій та дизайну – №u201908936; заяв. 24.07.2019, опуб. 25.02.2020, бюл. № 4;
 29. Патент №143097, МПК В01F 11/00. Машина для обробки деталей / Залюбовський М.Г., Панасюк І.В., Малишев В.В., заявник та патентовласник Вищий навчальний заклад «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» – №u202000655; заяв. 04.02.2020, опуб. 10.07.2020, бюл. № 13;

 

Участь у міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях:

 1. 1. 2-га Міжнародна науково-практична інтернет-конференція “Актуальні проблеми інженерної механіки”. 16-20 березня 2015 року, Київ − Одеса;

1.1. Залюбовський М.Г. Розробка конструктивних параметрів машини для змішування та обробки деталей легкої промисловості зі складним рухом робочої ємкості // 2-га Міжнародна науково-практична інтернет-конференція “Актуальні проблеми інженерної механіки” 16-20 березня 2015 р. Тези доповідей. С. 20-25;

1.2. Панасюк І.В. Розробка конструктивних параметрів машини для змішування та обробки деталей легкої промисловості зі складним рухом робочої ємкості / І.В. Панасюк, М.Г. Залюбовський // 2-га Міжнародна науково-практична інтернет-конференція “Актуальні проблеми інженерної механіки” 16-20 березня 2015 р. Тези доповідей. С. 52-55;

 1. 2. 14-та Всеукраїнська наукова конференція молодих вчених та студентів “Наукові розробки молоді на сучасному етапі”. 24 квітня 2015 року, Київ;
 2. Залюбовський М.Г. Особливості процесів змішування та обробки деталей легкої промисловості у машині зі складним рухом робочої ємкості // 14-та Всеукраїнська наукова конференція молодих вчених та студентів “Наукові розробки молоді на сучасному етапі” // Тези доповідей, 2015. Том 2. С. 217;
 3. Міжнародна наукова конференція “Перспективні полімерні матеріали та технології”. 22-23 жовтня 2015 року, Київ;
 4. Залюбовский М.Г. Специфіка обробки деталей з полімерних матеріалів в машині зі складним просторовим рухом робочої ємкості / М.Г. Залюбовський, І.В. Панасюк // Перспективні полімерні матеріали та технології: монографія. МОН України, КНУТД, 2015. С. 54-59;
 5. 4. 15-та Всеукраїнська наукова конференція молодих учених та студентів “Наукові розробки молоді на сучасному етапі”. 28 квітня 2016 року, Київ;
 6. Залюбовський М. Г. Особливості визначення потужності, що споживається машиною для обробки деталей зі складним просторовим рухом робочої ємкості / М.Г. Залюбовський // Тези доповідей XV Всеукраїнської наукової конференції молодих учених та студентів “Наукові розробки молоді на сучасному етапі”. Т. 2 : 28-29 квітня 2016 р. К. : КНУТД, 2016. С. 252;
 7. Міжнародна конференція молодих науковців “Сучасні технології в механіці” присвячена пам’яті професора Шалапка Ю.І., 21-23 квітня 2016 року, Хмельницький;
 8. Залюбовський М.Г. Нові способи та устаткування для обробки дрібних полімерних деталей легкої промисловості / М.Г. Залюбовський, І.В. Панасюк // Міжнародна науково-технічна конференція молодих науковців “Сучасні технології в механіці”. Збірник наукових праць “Технічна творчість”, 2016. С. 82-85;
 9. 3-тя Міжнародна науково-практична інтернет-конференція “Актуальні проблеми інженерної механіки”. 10-14 травня 2016 року, Одеса−Київ;
 10. Залюбовський М.Г. До питання удосконалення конструкції машини зі складним рухом робочої ємкості для фінішної обробки деталей фурнітури / М.Г. Залюбовський, І.В. Панасюк // Актуальные проблемы инженерной механики. Тезисы докладов ІІІ Международной научно-практической конференции. Одесса : “Внешрекламсервис”, 2016. С. 80-84;
 11. Мехатронні системи: інновації та інжиніринг. 15 червня 2017 року, Київ;
 12. Залюбовський М.Г. Енергоефективна машина для фінішної обробки дрібних полімерних деталей / М. Г. Залюбовський, І. В. Панасюк // Мехатронні системи: інновації та інжиніринг. Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції. Київ : КНУТД, 2017. С. 186-188;
 13. 16-та Всеукраїнська наукова конференція молодих учених та студентів “Наукові розробки молоді на сучасному етапі”. 28 квітня 2017 року, Київ;
 14. Залюбовський М. Г. Аналітичне дослідження статичного моменту опору на ведучому валу машини зі складним рухом робочої ємкості / М.Г. Залюбовський // Тези доповідей XVІ Всеукраїнської наукової конференції молодих учених та студентів “Наукові розробки молоді на сучасному етапі”. Т. 2: 27-27 квітня 2017 р. К. : КНУТД, 2017. С. 574-575;
 15. ІІ Міжнародна конференція “Перспективні полімерні матеріали і технології”. 12-13 жовтня 2018 року, Київ.
 16. Advanced polymer materials and technologies: theory and practice: multi-authored monograph / edited by V. P. Plavan, I. O. Liashok, O. V. Ishchenko. Kyiv: KNUTD, 2018. 208 pages. ISBN 978-617-7506-10-1;

Panasjuk I. Analytical determination the driving shaft working angular velocity of a machine for polymer details processing in the case of application of a special drive / I. Panasjuk, M. Zalyubovskiy, O. Kuznetsova // Advanced polymer materials and technologies: theory and practice. Kyiv: KNUTD, 2018. P. 146 – 151.

 1. International meeting «Clusters and nanostructured materials» (CNM-5) Uzhgorod Vodograj Ukraine, 22-26 October 2018.

          11.1. V.V. Malyshev. Tungsten and molybdenum carbide nanostructured powders and coatings obtaining by molten salts electrolysis / V. V. Malyshev, D. B. Shakhnin, A. I. Gab, M. G. Zaliubovskyi, A. V. Kovtoniuk. International Meeting “Clusters and Nanostructured Materials” (CNM’5) Program and materials, 22-26 October 2018, Uzhgorod, Ukraine. P. 151-153;

11.2. Malyshev V.V. Electrodeposition of tungsten carbide nanostructured powders and coatings by ionic melt electrolysis / V. V. Malyshev, D. B. Shakhnin, A. I. Gab, M. G. Zaliubovskyi, O. I. Sapsay. International Meeting “Clusters and Nanostructured Materials” (CNM’5) Program and materials, 22-26 October 2018, Uzhgorod, Ukraine. P. 223-225;

 1. Х Міжнародна конференція молодих вчених «Молоді вчені 2019 – від теорії до практики», 07 березня 2019 р., м. Дніпро, Україна.
 2. Залюбовський М.Г. Розробка просторових механізмів без надлишкового зв’язку машини для обробки деталей зі складним рухом робочої ємкості / М. Г. Залюбовський, І. В. Панасюк // Тези доповідей X Міжнародної конференції молодих вчених «Молоді вчені 2019 – від теорії до практики». 07 березня 2019 р. — Дніпро: в-во «Дике Порле», 2019. С. 36-40;
 3. Міжнародна конференція «Функціональні матеріали для інноваційної енергетики», 13-15 травня 2019 р., м. Київ, Україна.
 4. Береговий О.С. Визначення технологічних параметрів полірування полімерних деталей вільним абразивом / О. С. Береговий, М. Г. Залюбовський, І. В. Панасюк, В. В. Малишев // Тези доповідей Міжнародної конференції «Функціональні матеріали для інноваційної енергетики». 13-15 травня 2019 р. Київ. С. 74;
 5. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Мехатронні системи: інновації та інжиніринг», 10 жовтня 2019 р.
 6. Залюбовський М.Г. Розробка конструктивних параметрів машини для об’ємної обробки деталей зі складним рухом робочої ємкості / М. Г. Залюбовський, І. В. Панасюк // Мехатронні системи: інновації та інжиніринг : тези доповідей III-ої Міжнар. наук.-практ. конф. (10 жовтня 2019 р., м. Київ) / відп. за вип. М. А. Зенкін. Київ : КНУТД, 2019. С. 33-34.
 7. 6-th International Conference «HighMathTech 2019», October 28-30, 2019. Kyiv, Ukraine.

14.1. Zalyubovskyi M.G. Experimental investigation of the processing of polymeric details in a machine with a complex movement of working capacity / M. G. Zalyubovskyi, I. V. Panasyuk, V. Y. Kurovskyi, N. F. Kushchevska, Yu. S. Loboda, V. V. Malyshev // 6-th International Conference «HighMathTech 2019», Session H, 2019, P. 154;

14.2. Kurovskyi V.Y. Electrochemical synthesis of titanium diboride / V. Y. Kurovskyi, N. F. Kushchevska, M. G. Zalyubovskyi, M. S. Kalashnikov, V. V. Malyshev // 6-th International Conference «HighMathTech 2019», Session H, 2019, P. 155;

14.3. Kurovskyi V.Y. Electroplating with tungsten and tungsten-molybdenum alloys from metaphosphate-containing melts / V. Y. Kurovskyi, N. F. Kushchevska, M. G. Zalyubovskyi, Yu. S. Loboda, V. V. Malyshev // 6-th International Conference «HighMathTech 2019», Session H, 2019, P. 156;

14.4. Boshytska N.V. Electrodeposition and corrosion-electrochemical behavior of molybdenum carbide coatings / N. V. Boshytska, N. F. Kushchevska, M. G. Zalyubovskyi, V. Y. Dombrova, V. V. Malyshev // 6-th International Conference «HighMathTech 2019», Session H, 2019, P. 157;

14.5. Boshytska N.V. Electrochemical deposition of tungsten from flinak-b2o3-na2wo4 molten salt system / N. V. Boshytska, N. F. Kushchevska, M. G. Zalyubovskyi, M. S. Kalashnikov, V. V. Malyshev // 6-th International Conference «HighMathTech 2019», Session H, 2019, P. 158;

14.6. Zalyubovskyi M.G. The processing of polymeric details in a machine with a complex movement of working container / M. G. Zalyubovskyi, I. V. Panasyuk, N. V. Boshytska, N. F. Kushchevska, V. Y. Dombrova, V. V. Malyshev // 6-th International Conference «HighMathTech 2019», Session H, 2019, P. 173;

 1. Всеукраїнська конференція молодих вчених «Молодь і наука. Практика інноваційного пошуку», 18 грудня 2019 р., м. Дніпро.
 2. Залюбовський М.Г. Аналіз сил, що діють на робочий масив при виконанні відділення металевих деталей замка «блискавка» від ливників / М. Г. Залюбовський, І. В. Панасюк, В. В. Малишев // Тези доповідей Всеукраїнської конференції молодих вчених «Молодь і наука. Практика інноваційного пошуку», Дніпро, 2019. С. 49 – 53;
 3. ІV Міжнародна науково-практична конференція «Мехатронні системи: інновації та інжиніринг», 22 жовтня 2020 р.
 4. Zalyubovskiy M.G. Synthesis of the tumbling machine spatial mechanism / M.G. Zalyubovskiy, I.V. Panasyuk // Тези доповідей ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Мехатронні системи: інновації та інжиніринг». Київ: КНУТД, 2020. С. 50-52;
 5. XVІ International Conference «Strategy of Quality in Industry and Education» June 2 – June 5, 2021, Varna, Bulgaria
 6. Zalyubovskyi M.G. Research of constructive and geometrical parameters of the spatial mechanism of the part-processing machine / M.G. Zalyubovskyi, I.V. Panasyuk // XVІ International Conference «Strategy of Quality in Industry and Education», Varna, Bulgaria. 2021. P. 74-78;
 7. V Міжнародна науково-практична конференція, 4 листопада 2021 р, Київ 2021.
 8. Zalyubovskyi M.G. Development of a drive that provides the torque transmission to the drive shaft of the machine, performing additional reciprocating movement machine / M.G. Zalyubovskyi, I.V. Panasyuk // Тези доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції «Мехатронні системи: інновації та інжиніринг». Київ : КНУТД, 2021. С. 32-33.

 

Навчальні посібники:

 1. Залюбовський М.Г. Машини зі складним рухом робочих ємкостей для обробки полімерних деталей : монографія / М. Г. Залюбовський, І. В. Панасюк, В. В. Малишев. К. : Університет «Україна», 2018. 228 с. ISBN 978-966-388-575-9;
 2. Стаценко В.В. Комп’ютерні технології проектування : метод. вказівки до виконання лабораторних занять та самостійної роботи для студентів всіх форм навчання спец. 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 6.070502 Електромеханіка освітньої програми «Електромеханіка» / упор.: В. В. Стаценко, С. А. Демішонкова, М. Г. Залюбовський. Київ: КНУТД, 2018. 96 с.;
 3. Шаповал В. В. «Філософія» безпечного керування автомобілем : навч.-метод. посіб. / В. В. Шаповал, М. Г. Залюбовський, В. В. Малишев. К. : Університет «Україна», 2020. 55 с;
 4. Залюбовський М. Г. Машини та обладнання підприємств : навч. посібник / М. Г. Залюбовський, В. В. Малишев. К. : Університет «Україна», 2020. 120 с.