Лабораторія спеціальних технологій приладобудування

Госпрозрахункова науково-дослідна лабораторія спеціальних технологій приладобудування

Інженерно-технологічного інституту
Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»

Науковий керівник: д.т.н., професор, директор ІТІ
Малишев Віктор Володимирович

03115, Україна, м. Київ, вул. Львівська, 23, корп. 1, каб. 205

тел.факс: (044) 424-9433, моб.: (067) 406-5399

е-mail: victor_malyshev@mail.ru