Лабораторна база

Для проведення лабораторних і практичних робіт кафедри інституту використовують власні та орендовані приміщення. Так, кафедрою автомобільного транспорту для проведення практичних і лабораторних занять використовується одне спеціалізоване приміщення та 2 лабораторії в корпусі I Університету, а також орендуються навчальні майстерні ННЦ АПН України для отримання робітничих навичок.

Студенти кафедри дизайну засвоюють практичні навички та спеціальні дисципліни дизайну в 8 творчих майстернях. Для виконання дипломних проектів застосовуються елементи комп’ютерного дизайну.

Для опанування студентами кафедри електронної побутової апаратури новими інформаційними технологіями та вивчення дисциплін, пов’язаних із обчислювальною технікою, функціонують 4 спеціалізовані лабораторії, а також використовуються площі та обладнання філії кафедри побутової електронної апаратури (за адресою м. Київ, вул. Дружківська, 10). Лабораторії також забезпечують проведення лабораторних та практичних занять для студентів денної та заочної форм навчання з таких дисциплін: «Мікропроцесори в електронних апаратах», «Інформаційні комп’ютерні технології», «Основи САПР електронних апаратів», «Комп’ютерне моделювання електричних схем, конструкцій і технологій електронних апаратів», «Основи радіоелектроніки», «Електроживлення ЕА», «Елементна база ЕА», «Аналогова схемотехніка», «Діагностика, ремонт та регулювання ПЕА». У лабораторіях проводяться також самостійна робота студентів, курсове та дипломне проектування , а також наукова робота викладачів та студентів.

Для проведення лабораторних робіт студентами кафедри технології харчування використовуються орендовані спеціальні лабораторії ІІІ корпусу Університету «Україна», Ліцею водного транспорту та науково-дослідні лабораторії інститутів НАН України та харчової галузі виробництва споріднених навчальних закладів. Для набуття практичних навичок та проходження виробничих практик використовується університетська кав’ярня.

Для вивчення спеціальних предметів, проведення оглядових лекцій, фахових практичних та лабораторних робіт кафедрою хімії та новітніх хімічних технологій використовуються спеціалізовані аудиторії та лабораторії ІІІ корпусу Університету «Україна» та НТУУ «КПІ», Київського індустріального коледжу. Для проведення науково-дослідної роботи викладачів і студентів, виконання науково-дослідних проектів використовують лабораторії та сучасне обладнання установ НАН України і Науково-дослідного інституту будівельних матеріалів.