Наші публікації

Наукові монографії, видані співробітниками Інженерно-технологічного інституту в Україні в 2007-2015 р.р.

Підручники і посібники, видані викладачами Інженерно-технологічного інституту в Україні в 2007-2015 р.р.

Перелік статей викладачів Інженерно-технологічного інституту, виданих у зарубіжних виданнях у 2008-2015 р.р.

Перелік статей співробітників Інженерно-технологічного інституту, надруковані у фахових виданнях України у 2014 р.

Перелік наукових публікацій співробітників Інженерно-технологічного інституту, виданих у межах України за 2013-2014 н.р.

Перелік наукових публікацій співробітників Інженерно-технологічного інституту, виданих у межах України за 2012-2013 н.р.

Каталог наукових, навчальних та навчально-методичних видань Інженерно-технологічного інституту за 2012-2013 р.р.

Перелік наукових статей співробітників та студентів Інженерно-технологічного інституту, виданих у межах України за 2011-2012 н.р.

Перелік наукових статей працівників Інженерно-технологічного інституту, опублікованих у 2008 році

Статті

19/12/2016 Композиційні прийоми дизайну у створенні сучасних майданчиків відпочинку

У статті досліджуються особливості композиційних прийомів у створенні сучасних майданчиків відпочинку, подано стильову класифікацію майданчиків та визначено їхню роль у формуванні навколишнього середовища та вплив на людей.

автор: Дударець В.М., кандидат архітектури, професор Київського національного університету культури і мистецтв
час видання: 2016

Докладніше

19/12/2016 Особливості ландшафтного дизайну листяних садів

У статті досліджуються особливості та проблеми формування ландшафтного дизайну листяних садів, їх види.

автор: Дударець В.М., кандидат архітектури, доцент, професор Київського національного університету культури і мистецтв
час видання: 2016

Докладніше

19/12/2016 Особливості використання води і каміння в ландшафтному дизайні

У статті досліджується значимість води і каміння в ландшафтному дизайні та їх важлива роль у створені навколишнього ландшафтного середовища.

автор: Дударець В.М., кандидат архітектури, професор, Київський національний університет культури і мистецтв
час видання: 2016

Докладніше

19/12/2016 Принципи використання кольору в дизайні інтер’єрів

У статті досліджуються принципи використання кольору в дизайні інтер’єрів щодо створення новітнього внутрішнього середовища.

автор: Ломовський А.І., завідувач кафедри дизайну ВМУРоЛ “Україна”
час видання: 2016

Докладніше

25/06/2015 Формування екологічної компетентності майбутніх інженерів хімічних спеціальностей

Формування екологічної культури є одним із пріоритетів державної політики України. Становлення і розвиток екологічної освіти в Україні висвітлює перебіг змін у ставленні суспільства до її ролі та функцій у формуванні доцільних взаємовідносин у системі “людина-природа-суспільство”. Формування екологічної компетентності майбутніх інженерів хімічних спеціальностей є необхідним і водночас досить складним завданням, на успішність виконання якого впливає низка чинників. Можливість ефективного формування екологічної компетентності у студентів з’являється лише за певних дидактичних умов. Однією з них є розробка відповідного змісту для засвоєння студентами. Саме тому так важливо розробити зміст спецкурсу.

автор: Тетяна ЛУКАШЕНКО, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри сучасної інженерії Інженерно-технологічного інституту

видання: Газета «Університет «Україна» №1-2 (166-167), 2015,
час видання: 2015

Докладніше

19/12/2014 Нанотехнології в Україні: дійсність і перспективи

Сьогодні існує потреба широкомасштабного застосування нанотехнологій у різних галузях практичної діяльності. Існує державна цільова програма «Нанотехнології і наноматеріали на 2010 – 2014 рр.», розроблена МОН і НАН України. В даний час розпочата підготовка до розробки проекту Закону України «Про державне стимулювання розвитку вітчизняної наноіндустрії», який буде запропоновано для розгляду у Верховній Раді в 2015 р.

автор: Віктор МАЛИШЕВ, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри сучасної інженерії Університету “Україна”, Ніна КУЩЕВСЬКА, доктор технічних наук, професор, Алла СУЩЕНКО, магістр журналістики

видання: Газета «Університет «Україна» №7-8, 2014,
час видання: 2014

Докладніше

20/08/2014 Завжди настає час розкидати та збирати каміння

Фізикам, хімікам, біологам, математикам, взагалі вченим різних галузей науки дуже важливе спілкування один із одним, якого вони постійно потребують. Представники однієї галузі науки часто передбачають те, що далі буде розроблятися представниками інших наук. Останнім часом різко зріс попит на висококваліфікованих спеціалістів у галузі природничих та інженерних наук для роботи на виробництвах та дослідних підприємствах, у конструкторських бюро й науково-дослідних інститутах, в університетах та школах. Раніше професії цих галузей були визнаними й добре оплачуваними. Спостерігався шалений конкурс за цими спеціальностями під час вступної кампанії до вишів.

час видання: 2014

Докладніше

04/02/2014 Науково-технічний прогрес і майбутнє держави

Стратегією економічного та соціального розвитку України «Шляхом Європейської інтеграції» на 2004 – 2015 роки, схваленої Указом Президента України від 28 квітня 2004 р. № 493, визначено необхідність переходу до інноваційної моделі економічного зростання та розвитку наукоємного високотехнологічного виробництва. Разом із тим, сьогодні основу національної економіки становлять сировинні та низькотехнологічні галузі, що істотно знижує потенціал розвитку України як конкурентоспроможної держави в довгостроковій перспективі. Результати наукових досліджень і науково-технічних розробок не впливають на зростання валового внутрішнього продукту, наукоємна складова якого не перевищує 1.3 відсотка.

автори: Віктор Малишев, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри хімії та новітніх хімічних технологій університету; Тетяна Гладка, кандидат технічних наук, доцент кафедри хімії та новітніх хімічних технологій університету

видання: Газета «Університет «Україна» №5-6, 2013,
час видання: 2013

Докладніше

 

22/01/2014 Здоров’я людини та охорона навколишнього середовища в контексті стандартизації нанотехнологій і наноматеріалів

Особливим аспектом стандартизації є рішення задач забезпечення ресурсо- та енергозбереження, небезпечності технологічних процесів, здоров’я і безпеки операторів, які взаємодіють із продукцією нанотехнології на всіх етапах її виробництва, випробування, дослідження та застосування, а також екологічної безпеки навколишнього середовища.

автори: Тетяна Лукашенко, старший викладач кафедри хімії та новітніх хімічних технологій Університету «Україна» (м. Київ); Ніна Кущевська, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри сучасних нанотехнологій та наноматеріалів Університету «Україна» (м. Київ); Віктор Малишев, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри хімії та новітніх хімічних технологій Університету «Україна» (м. Київ)

час видання: 2014

Докладніше

18/07/2013 Дидактичні засади формування екологічної компетентності випускників

Особливістю нашого сьогодення стали найзначніші і неочікувані для людства зміни, що відбулися з навколишнім середовищем у глобальних вимірах. Після тривалого протягом багатьох століть і в цілому безконфліктного співіснування людства з природою почала відбуватись конфронтація сучасної цивілізації з довкіллям. Нині спостерігається суперечність між зростаючими потребами світового співтовариства і неможливістю біосфери забезпечити ці потреби. Отже, щоб не загинути разом із природою, треба шукати шляхи спільної еволюції (коеволюції), прагнучи до динамічної екологічної рівноваги, за якої антропогенне навантаження на природу не повинне переважати процеси самоочищення навколишнього середовища. Насамперед це забруднення біосфери ксенобіотиками (чужими для природи речовинами), продуктами «брудних» виробництв (хімічних, нафтохімічних, коксохімічних, металургійних) тощо.

автори: Людмила Липова, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, Інститут педагогіки НАПН України (м. Київ);
Тетяна Лукашенко, старший викладач кафедри хімії та новітніх хімічних технологій, Університет «Україна» (м. Київ);
Віктор Малишев, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри хімії та новітніх хімічних технологій, Університет «Україна» (м. Київ)

видання: Український науковий журнал «Освіта регіону: політологія, психологія, комунікації» №1, 2013, час видання: 2013
адреса видання: http://www.social-science.com.ua/

Докладніше

08/04/2013 Розвиток науково-технічного прогресу – запорука майбутнього держави

У статті обговорюються питання ефективності прогнозування науково-технічного розвитку та створення єдиної системи прогнозування на державному рівні.

автори: Віктор Малишев, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри хімії та новітніх хімічних технологій Університету “Україна”,
Тетяна Гладка, кандидат технічних наук, доцент кафедри хімії та новітніх хімічних технологій Університету “Україна”

видання: Науковий журнал “Освіта регіону: психологія, політологія, соціальні комунікації”, №4, 2012, час видання: 2012
адреса видання: http://www.social-science.com.ua/

Докладніше

25/01/2013 Екологічна компетентність особистості в умовах фундаменталізації освіти

Стаття присвячена модернізації змісту екологічної освіти, розкриває особливості екологічної компетентності особистості в умовах фундаменталізації освіти.

автори: Людмила Липова, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник Академії педагогічних наук України,
Тетяна Лукашенко, доцент кафедри хімії та новітніх хімічних технологій Університету «Україна»,
Віктор Малишев, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедрою хімії та новітніх хімічних технологій Університету «Україна»

видання: Український науковий журнал «Освіта регіону: Політологія. Психологія. Комунікації» №3, 2012, час видання: 2013
адреса видання: http://www.social-science.com.ua/

Докладніше

22/12/2012 Науково-технічний розвиток та його прогнозування – запорука майбутнього держави

Стратегією економічного та соціального розвитку України «Шляхом Європейської інтеграції» на 2004 – 2015 роки, схваленої Указом Президента України від 28 квітня 2004 р. № 493, визначено необхідність переходу до інноваційної моделі економічного зростання та розвитку наукоємного високотехнологічного виробництва.

автори: Віктор Малишев, директор Інженерно-технологічного інституту Університету «Україна», доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри хімії та новітніх хімічних технологій,
Алла Сущенко, магістр журналістики Університету «Україна»

видання: Газета «Університет «Україна» №9-10, 2012, час видання: 2012

Докладніше

12/10/2012 Проблеми на шляху сталого розвитку довкілля України

Наведено аналіз тенденцій сталого розвитку довкілля. Обговорюються питання техногенного навантаження на біологічні ресурси, природоохоронні проблеми (збереження і поліпшення земельних та водних ресурсів, атмосфери, біорозмаїття, ефективність використання енергії). Вказано на пріоритетність питань розв’язання проблем, що негативно впливають на здоров’я та умови життя населення, забруднення повітря та доступності питної води.

автори: Тетяна Лукашенко, старший викладач кафедри психології Університету «Україна» (м. Київ),
Людмила Липова, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник Академії педагогічних наук України,
Віктор Малишев, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри хімії та новітніх хімічних технологій Університету «Україна»

видання: Український науковий журнал «Освіта регіону: Політологія. Психологія. Комунікації» №2, 2012, час видання: 2012
адреса видання: http://www.social-science.com.ua/

Докладніше

19/07/2012 Екологічна компетентність особистості в умовах фундаменталізації освіти

У статті досліджуються особливості екологічної компетентності особистості в умовах фундаменталізації освіти Статья посвящена модернизации содержания экологического образования, раскрывает особенности экологической компетентности личности в условиях фундаментализации образования.

автори: Людмила Липова, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник Академії педагогічних наук України
Тетяна Лукашенко, доцент кафедри хімії та новітніх хімічних технологій Університету «Україна»
Віктор Малишев, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри хімії та новітніх хімічних технологій Університету «Україна»

видання: Журнал «Освіта регіону. Політологія. Психологія. Комунікації» №1, 2012, час видання: 2012

адреса видання: http://www.social-science.com.ua/

Докладніше

08/06/2012 Сталий розвиток довкілля – пріоритетна мета

Понад десять років тому сформовано глобальне бачення цілей розвитку тисячоліття з чіткою системою цілей, цільових індикаторів та часовими рамками їх досягнення – бачення цілей розвитку для всіх і для кожного. Це не просто абстрактні та амбітні цілі.

автори: Тетяна Лукашенко, старший викладач кафедри психології Університету «Україна»,
Людмила Липова, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник Академії педагогічних наук України,
Віктор Малишев, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри хімії та новітніх хімічних технологій Університету «Україна»

видання: Газета “Університет “Україна” №3-4 2012, час видання: 2012

Докладніше

05/03/2012 Нанотехнологія та підготовка сучасного інженера в контексті Болонського процесу

Досліджено шляхи розвитку нанотехнології та підготовки сучасного інженера у світлі реалізації принципів і завдань Болонського процесу. Запропонована програма курсу нанотехнологій для студентів інженерних спеціальностей. Розглянуто використання нанотехнологій і наноматеріалів як один із визначальних чинників наукового, економічного й оборонного розвитку держав.

автори: Віктор Малишев, Тетяна Лукашенко, Людмила Липова, Алла Сущенко

видання: Український науковий журнал “Освіта регіону. Політологія, психологія, комунікації”, 2011, №4, час видання: 2011
адреса видання: http://www.social-science.com.ua

Докладніше

27/02/2012 Нанотехнологія та підготовка сучасного інженера в контексті Болонського процесу

Досліджено шляхи розвитку нанотехнології та підготовки сучасного інженера у світлі реалізації принципів і завдань Болонського процесу. Запропонована програма курсу нанотехнологій для студентів інженерних спеціальностей. Розглянуто використання нанотехнологій і наноматеріалів як один із визначальних чинників наукового, економічного й оборонного розвитку держав.

автори: Віктор Малишев, Тетяна Лукашенко, Людмила Липова, Алла Сущенко

видання: Український науковий журнал “Освіта регіону.Політологія, психологія, комунікації”, 2011, №4, час видання: 2011
адреса видання: http://www.social-science.com.ua/

Докладніше

27/02/2012 Сталий розвиток довкілля – одна із пріоритетних цілей розвитку України

Наведено аналіз тенденцій сталого розвитку довкілля. Обговорюються питання техногенного навантаження на біологічні ресурси, природоохоронні проблеми (збереження і поліпшення земельних та водних ресурсів, атмосфери, біорозмаїття, ефективність використання енергії). Вказано на пріоритетність питань розв’язання проблем, що негативно впливають на здоров’я та умови життя населення, забруднення повітря та доступність питної води.

автори: Тетяна Лукашенко, Людмила Липова, Віктор Малишев

видання: Український науковий журнал “Освіта регіону.Політологія, психологія, комунікації”, 2011, №4, час видання: 2011
адреса видання: http://www.social-science.com.ua/

Докладніше

23/09/2011 Вибір профілю навчання – необхідний етап до професійного самовизначення

Входження України до європейського інтелектуального простору передбачає модернізацію освітньої політики, зокрема в галузі середньої освіти. Сучасна модель школи має бути інноваційною, враховувати нові підходи щодо системи середньої освіти. Ці вимоги відбито в основних документах про школу: «Національній доктрині розвитку освіти» (2002 р.), законі України «Про загальну середню освіту» (1999 р.), Концепції загальної середньої освіти (12-тирічна школа) (2002 р.) та Концепції профільного навчання в старшій школі (2003 р.). Згідно з останнім документом допрофільна підготовка та профільне навчання здатні забезпечити рівний доступ до набуття якісної освіти, забезпечити допрофесійну підготовку, виховати людину, здатну адаптуватись до сучасних економічних і соціальних обставин життя.

автори: Віктор Малишев, доктор технічних наук, професор Університету “Україна”,
Людмила Липова, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник Інституту педагогіки НАПН України,
Тетяна Лукашенко, старший викладач кафедри психології Університету “Україна”

видання: Газета “Університет “Україна” №8-9, 2011, час видання: 2011

Докладніше

08/04/2011 Функціональні продукти харчування до нашого столу

Їжа – обов’язкова умова забезпечення здоров’я, працездатності і нормального розвитку організму людини та її нащадків. Останнім часом у процесі еволюції хімічні елементи довкілля увійшли складовою в живі структури клітин, а також у молекулярні, регуляторні, виконавчі, енергетичні та інші системи, які забезпечують різні види життєдіяльності людини.

автори: Валентина Ромоданова, професор кафедри технології харчування Інженерно-технологічного інституту,
Катерина Хомяк, студентка другого курсу спеціальності «Технологія харчування»

видання: Газета «Університет «Україна» №3-4, 2011, час видання: 2011

Докладніше

16/03/2011 Цей конкурс був першим для студентів кафедри дизайну

На виставці, що працювала з 1 по 19 грудня 2003 року у Будинку архітекторів України у рамках проведення Міжнародного конкурсу на кращий об’єкт з виробів ЗАТ «Слобожанська будівельна кераміка» (СБК), серед організаторів якого були Western NIS Enterprise Fund, Національна спілка архітекторів, відомий часопис «Архітектура і престиж» вперше була введена номінація студентських проектів під девізом «Мій перший проект». Викладачі і студенти кафедри дизайну нашого університету вирішили представити в даній номінації курсові роботи за тематикою «Котедж для моєї сім’ї».

час видання: 2003

Докладніше

15/03/2011 Профільне навчання: теорія і практика, досвід, проблеми, перспективи

У статті досліджуються проблеми теорії і практики, досвіду та перспектив профільного навчання. Ключові слова: профільне навчання, теорія, практика, досвід, проблеми, перспективи.

автори: Лариса Романенко, доктор економічних наук, професор, перший проректор Університету «Україна»,
Віктор Малишев, доктор технічних наук, завідувач кафедри-професор хімії та новітніх хімічних технологій Університету «Україна»,
Людмила Липова, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник Інституту педагогіки НАПН України (м. Київ),
Тетяна Лукашенко, старший викладач кафедри психології Університету «Україна»

видання: Український науковий журнал “Освіта регіону. Політологія, психологія, комунікації”, час видання: 2010
адреса видання: http://www.social-science.com.ua/

Докладніше

10/03/2011 Екологічні проблеми сталого розвитку та збереження навколишнього середовища в контексті навчання студентів

Ключові слова: екологія, навчання, сталий розвиток, збереження навколишнього середовища, «зелені» технології, екологічна освіта, основи і принципи. Вступ Згідно з ініціативою Міжнародного союзу теоретичної та практичної хімії (ІЮПАК), яка підтримується ЮНЕСКО, 63-а сесія Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй проголосила 2011 рік Міжнародним роком хімії. В резолюції ООН з Міжнародного року хімії підкреслюється , що досягнення фундаментальної хімії значною мірою зумовлює сучасний рівень розуміння будови матеріального світу, а хімічні підходи та технології відіграють ключову роль у розв’язанні глобальних проблем сталого розвитку та збереження навколишнього середовища, в забезпеченні населення планети чистою водою, їжею, ефективними ліками, енергією. Запропонований ІЮПАК девіз року хімії «Хімія – наше життя, наше майбутнє» повинен сприяти розумінню різними шарами суспільства важливої ролі хімії, підвищенню попиту на хімічні знання і розробки, залученню здібної молоді в хімічну науку та промисловість, поглибленню міжнародного співробітництва хіміків та їх організацій в інтересах збереження нашої планети та вирішення глобальних проблем людства [1, 2].

автори: Тетяна Лукашенко, старший викладач кафедри психології Університету «Україна»,
Віктор Малишев, доктор технічних наук, завідувач кафедри – професор хімії та новітніх хімічних технологій Університету «Україна»

видання: Український науковий журнал “Освіта регіону. Політологія, психологія, комунікації”, час видання: 2010
адреса виданняhttp://www.social-science.com.ua/

Докладніше

08/11/2010 Співпраця в системі «школа – ВНЗ»

Одним із важливих педагогічних аспектів підготовки молоді до життєдіяльності в умовах ринкової економіки є взаємодія загальної і професійної освіти в єдиній системі неперервної освіти. Відображенням такої взаємодії є наскрізні особистісно орієнтовані навчальні плани і програми, складені на основі стратифікації, тобто розподілу за вертикаллю освітньої системи, її мети, з поступовим ускладненням змісту, вдосконаленням методів та оптимізацією умов навчальної діяльності. У цьому контексті гуманізація системи освіти передбачає розвиток диференційованого за рівнями (як горизонтальними серед однокласників, так і вертикальними для різних вікових груп) і напрямами навчання відповідно до особистих і суспільних інтересів.

автори: Віктор Малишев, директор Інженерно-технологічного інституту Університету «Україна», професор, завідувач кафедри хімії та новітніх хімічних технологій,
Людмила Липова, канд.пед.наук, доцент кафедри хімії та новітніх хімічних технологій,
Алла Сущенко, студентка VI курсу денної форми навчання спеціальності «Журналістика»

видання: Газета “Університет “Україна”, час видання: 2010

Докладніше

03/11/2010 Розпочинай власний нанобізнес

Ви чули слова “наноробота” чи “нанокар`єра”? Мабуть, ні. А ось “нанобізнес” зараз дуже популярне слово. Чому? Тому, що у вітчизняній наногалузі потрібно не працювати або робити кар’єру, а створювати бізнес. Якщо ви будете чекати, поки хтось дасть вам робочі місця, то можете не дочекатися цього ніколи. Сьогодні наноіндустрії потрібні люди, які здатні не тільки на неймовірні відкриття, але і вміють виготовляти продукцію, а також реалізовувати її на ринках, долаючи всі можливі перешкоди.

автори: Лариса Романенко, перший проректор Університету «Україна», професор, доктор економічних наук,
Віктор Малишев, директор Інженерно-технологічного інституту, професор, доктор технічних наук

видання: Газета “Університет «Україна» №9-10, 2010, час видання: 2010

Докладніше

19/07/2010 Освіта ХХІ століття: самовизначення особистості в контексті інтеграції України до європейсього інтелектуального простору

У статті досліджено проблеми самовизначення особистості в контексті інтеграції України до Європейського інтелектуального простору.

автор: Петро Таланчук, доктор технічних наук, професор, Президент Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» (м. Київ); Віктор Малишев, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедрою хімії та новітніх хімічних технологій Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» (м. Київ); Людмила Липова, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник Інституту педагогіки АПН України (м. Київ), доцент кафедри хімії та новітніх хімічних технологій Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» (м. Київ)

видання: “Освіта регіону. Політологія, психологія, комунікації”. Український науковий журнал, 2009, №3, час видання: 2009
адреса видання: http://www.social-science.com.ua/

Докладніше

29/04/2010 Электрохимическое поведение циркония и синтез диборида циркония в хлоридно-фторидних расплавах

Досліджено умови спільного електровідновлення комплексів цирконію й бору, склад, форма, механізм утворення та розряд електрохімічно активних частинок під час високотемпературного електрохімічного синтезу дибориду цирконію.

автори: В.В. Малышев, профессор, д.т.н.,
А.И. Габ, ст. научн. сотрудник, к.х.н.,
А.Г. Изварина, ассистент,
Д.-М.Я. Брускова, доцент, к.х.н.

час видання: 2009

Докладніше

25/02/2010 Диференціація допрофільної підготовки учнів

У сучасному світі освіта стає одним із провідних чинників конкурентоспроможності держав і націй на міжнародній арені. Проте стрімкий темп оновлення технологій у всіх сферах людської діяльності змушує світове співтовариство розробляти новий диференційований зміст освіти для різних галузей виробництва. Відтак, стратегічним орієнтиром розвитку змісту освіти у сучасному навчально-виховному процесі є його диференціація як за концептуальними підходами щодо його формування, так і за варіативністю і дозованістю самої навчальної інформації. Пропедевтичні, пробні й орієнтувальні курси мають велике значення в системі допрофільної підготовки, адже вони поглиблюють і розширюють зміст навчання, здійснюють його диференціацію, сприяють полегшенню вибору учнями профілю навчання.

автори: Віктор Малишев, Наталія Сухицька, Людмила Липова, Тетяна Лукашенко

видання: Газета «Університет «Україна», № 12, 2009, час видання: 2009

Докладніше

25/02/2010 Післядипломна освіта в контексті профілізації навчання

У світлі входження України до європейського освітнього простору все актуальнішою стає концепція навчання упродовж усього життя, одним з етапів якого є післядипломна освіта. Ця ланка безперервної освіти розширює базову професійну освіту, вдосконалює професіоналізм фахівців. Її якісними складовими є освітня, професійно-кваліфікаційна і практична функції. Особливістю післядипломної освіти є не лише навчання, а нерідко й переучування дорослих зі сформованими стереотипами, подолання деяких усталених поглядів, урахування водночас попереднього позитивного досвіду спеціалістів, а також зміни цілей, завдань і функцій сучасної середньої та вищої школи. Суттєвою перевагою післядипломної освіти є її здатність швидше реагувати на соціальні й економічні зміни, що сталися у суспільстві, знання вимог практики й необхідність реформування освітнього середовища, адаптації освітян до умов сучасного соціуму.

автори: Лариса Романенко, Віктор Малишев, Тетяна Лукашенко

видання: Газета «Університет «Україна», №1-2, 2010, час видання: 2010

Докладніше

25/02/2010 Профільна природнича освіта і професійна адаптація молоді

В умовах модернізації освіти школа має виховувати особистість, підготовлену до життя, яке швидко змінюється, готову до демократичних перетворень соціуму, орієнтовану на співробітництво, на «вбудовування» у світову цивілізацію, здатну робити вибір і аргументовано обстоювати його, готову навчатися впродовж усього життя, адже старіння інформації відбувається дуже швидко. Сьогодні головна роль в інформаційному суспільстві належить високоосвіченим людям, які спроможні виробляти нові наукові знання.

автори: Малишев В. В., Лукашенко Т. Ф.

видання: Газета «Університет «Україна», №1-2, 2010, час видання: 2010

Докладніше

23/02/2010 Відкриття, що визначили світ XX століття і здатні змінити XXI століття

Багато видатних відкриттів відбуваються випадково. Для генія залишається лише помітити те, що бачать усі, але проходять повз. Адже яблука падали на голову людям і до Ньютона, а Архімед не був першим серед людей, що приймали ванну. Але тільки перший відкрив основоположні закони фізики, а другий – без складних аналізів зміг визначити фальсифікацію золотої корони Герона.

автор: Віктор Малишев, директор Інженерно-технологічного інституту Університету «Україна», професор – завідувач кафедри хімії та новітніх хімічних технологій

видання: Газета «Університет «Україна», №10-11, 2009, час видання: 2009

Докладніше