Перелік напрямів підготовки / спеціальностей

Бакалавр

Галузь знань Напрям підготовки Спеціалізація Ліцензовані обсяги
Код Назва Код Назва Денна форма Заочна форма
02 Культура і мистецтво 022 Дизайн Дизайн 30 30
Графічний дизайн 10 10
16 Хімічна та біоінженерія 161 Хімічні технології та інженерія Сучасні нанотехнології 20 20
Протезно-ортопедична та реабілітаційна техніка 10 10
Новітні будівельні матеріали 20 20
18 Виробництво та технології 181 Харчові технології Виробництво продукції оздоровчого харчування 20 20
Харчування функціонального призначення 30 30
Харчові технології 30 30
27 Транспорт 274 Автомобільний транспорт Логістика транспортних перевезень 25 10
Автомобільний транспорт 50 40

Магістр

Галузь знань Спеціальність Спеціалізація Ліцензовані обсяги
Код Назва Код Назва Денна форма Заочна форма
02 Культура і мистецтво 022 Дизайн Дизайн 6 6
16 Хімічна та біоінженерія 161 Хімічні технології та інженерія Сучасні нанотехнології та наноматеріали 10 10
18 Виробництво та технології 181 Харчові технології Харчові технології 5 5
27 Транспорт 274 Автомобільний транспорт Автомобільний транспорт 5 5