Професорсько-викладацький склад

 

Прізвище, імя, по батькові Фото Посада Вчене звання Науковий ступінь
1 Кущевська Ніна Федорівна

Викладає дисципліни:

 1. Основні положення нановиробництва
 2. Основи сучасних інженерних нанотехнологій
 3. Основи виробництва наноматеріалів
 4. Контроль виробництва хімічні технології
 5. Фізико-хімічні методи синтезу
 6. Нанотехнології у будівництві
 7. Наноматеріали
 8. Автохімія на основі нонотехнологій

1. Основи технології ТН і СМ
2. Наноматеріали
3. Нанотехнологічне матеріалознавство .
4. Історія та стратегія розвитку нановиробництва
5. Теорія наноелементів

Докладніше…

завідувач кафедри, професор

Досвід роботи: 
більше 45 років

проф. д.т.н.

Галузь наукових інтересів:

2 Габ Ангеліна Іванівна

Викладає дисципліни: 

 1. Наноелектроніка
 2. Патентознавство і документознавство
 3. Сертифікація і стандартизація будівельних матеріалів і виробів
 4. Аналітична хімія
 5. Технічний аналіз і контроль виробництва кераміки та скла
 6. Метрологія, стандартизація та сертифікація
 7. Хімія. Основи хімічних технологій
 8. Загальна хімічна технологія
 9. Аналітична хімія та інструментальні методи аналізу
 10. Хімія
 11. Загальна та неорганічна хімія
 12. Інструментальні методи хімічного аналізу
 13. Хімія неорганічна
 14. Організація, управління хімічних виробництв
 15. Патенознавство та авторське право

Прикладна хімія. Нова кераміка.

Фізична хімія ТН

Докладніше…

доцент

Досвід роботи:
більше 25 років

доц. к.х.н.

Галузь наукових інтересів:

3 Брускова Діана-Марія Ярославівна

Викладає дисципліни: 

 1. Фізична хімія
 2. Органічна хімія
 3. Машини та обладнання підприємств ТНіСМ і виробів
 4. Енерготехнологія хіміко-технологічних процесів
 5. Поверхневі явища та дисперсні системи
 6. Загальна технологія ТНіСМ
 7. Економіка, організація та планування хімічних виробництв
 8. Основне технологічне обладнання силікатних виробництв
 9. Організація, управління хімічних виробництв
 10. Основи матеріалознавства ТНіСМ
 11. Харчова хімія
 12. Біохімія
 13. Технологія тонкої і будівельної кераміки

1. Вступ до спеціальності
2. Дизайн і реклама керамічних виробів
3. Загальна та неорганічна хімія


Докладніше…
доцент

Досвід роботи:
більше 20 років

доц. к.х.н.

Галузь наукових інтересів:

4 Лукашенко Тетяна Федорівна 

Викладає дисципліни: 

 1. Екологічна нанотехнологія
 2. Екологічна психологія
 3. Інженерно-технічна творчість
 4. Екохімія
 5. Основи наукових досліджень та технічна творчість

1. Методика викладання у вищій школіДокладніше…
доцент

Досвід роботи: 

більше 20 років

к.пед.н.

Галузь наукових інтересів:

5 Шахнін Дмитро Борисович

Викладає дисципліни: 

 1. Математчне моделювання та керування ЕОМ у хімічній технології
 2. Теплотехнічне обладнання підприємств ТНіСМ
 3. Основи теплотехніки і термодинаміки
 4. Теорія наноелементів

Основи інформаційних технологій
Інформаційне забезпечення в хімічній технології


Докладніше…
доцент

Досвід роботи:
більше 25 років

к.х.н.

Галузь наукових інтересів:

6 Нікуліна Ганна Федорівна

Викладає дисципліни:

Докладніше…

ст.викладач

Досвід роботи:

к.т.н.

Галузь наукових інтересів:

7 Урсуляк Лариса Василівна

Викладає дисципліни:

 1. Процеси і апарати хімічних виробництв
 2. Хімічна технологія кераміки і скла
 3. Технологія кераміки
 4. Кристалографія і мінералогія
 5. Фізична хімія ТМіСМ

6. Стандартизація. Метрологія та сертифікація
7.  Композиційні матеріали

Докладніше… ст.викладач

Досвід роботи:
більше 25 років

Галузь наукових інтересів: