Супровід навчання

Робота зі студентами, які мають особливі потреби

У 2012-2013 н.р. в ІТІ навчалось 26 студентів із особливими потребами. За спеціальностями: «Автомобілі та автомобільне господарство» – 8, «Дизайн» – 7, «Електронна побутова апаратура» – 4, «Хімічна технологія» – 2, «Технологія харчування» – 5.

За індивідуальною формою навчалось 5 студентів із особливими потребами.

У 2012-2013 н.р. на довузівській підготовці навчалось 7 абітурієнтів з обмеженими можливостями, які потім вступили до ІТІ. Програми та методики навчання на довузівській підготовці були адаптовані до нозологій слухачів. Із 7 слухачів всі подали заяви на вступ в Університет.

За 2012-2013 н.р. проведено 3 методичні семінари щодо підвищення ефективності навчання студентів із особливими потребами в інтегрованих групах.

Викладачами та співробітниками ІТІ підготовлено та надруковано в журналах «Освіта регіону», «Післядипломна освіта», «Рідна школа», «Шлях освіти» та в газеті «Університет «Україна»» 9 статей щодо особливостей навчання студентів із особливими потребами та роботи викладачів в інтегрованому освітньому середовищі.

Зазначеним питанням також були присвячені 2 спеціальні засідання адміністративної ради інституту.

Викладачі та співробітники ІТІ взяли активну участь у роботі ХІІ міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі». У збірнику тез доповідей конференції опубліковано 7 тез викладачів та співробітників і 13 тез студентів інституту.

Супровід студентів з особливими потребами здійснюється відповідними загальноуніверситетськими підрозділами і фахівцями.

Для супроводу студентів із особливими потребами методичне забезпечення знаходиться на електронних носіях. Проводяться індивідуальні заняття та консультації, особливо до написання випускних робіт.

Результати моніторингу працевлаштування випускників з особливими потребами 2011/2012 н.р. показали можливість працевлаштування вже в період навчання. Станом на 30.06.2013 працевлаштовані 58,4 % випускників із особливими потребами.

Результати моніторингу працевлаштування випускників з особливими потребами ІТІ Університету «Україна» у 2012-2013 н.р.
Назва підрозділу Кількість випускників за ОКР З них % праце
влаш
товано
працевлаштовано продовжують навчатися безробітних
Спеціальність ба
ка
лавр
спе
ціа
ліст
ма
гістр
ба
ка
лавр
спе
ціа
ліст
ма
гістр
ба
ка
лавр
спе
ціа
ліст
ма
гістр
ба
ка
лавр
спе
ціа
ліст
ма
гістр
Автомобілі та автомобільне господарство 8 4 4 4 50%
Дизайн 7 5 3 2 71%
Електронна побутова апаратура 2 2 1 1 1 1 1 1 50%
Хімічна технологія тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів 2 2 100%
Технологія харчування 5 3 3 2 60%
Всього, по освітньо-кваліфікаційних рівнях 22 2 2 13 1 2 10 1 9 2 63,7%
Разом по підрозділу 26 16 11 10 61,5%