Теми наукових досліджень

Теми наукових досліджень
Госпрозрахункової науково-дослідної лабораторії
спеціальних технологій приладобудування

(комерційна пропозиція)

1. Твердоелектролітний високотемпературний перетворювач кисню:

 • дослідний зразок;
 • технологія виготовлення;
 • конструкторська документація.

2. Генератор кисню з повітря:

 • дослідний зразок;
 • технологія виготовлення;
 • практична область використання.

3. Система діагностики та сертифікації датчиків кисню:

 • дослідно-лабораторний зразок;
 • технологія виготовлення;
 • методика діагностики та сертифікації.

4. Розробка киснево-водневих двигунів:

 • технічна документація на виготовлення трьох типів двигунів;
 • теоретична основа розробок.

5. Дослідження з робототехніки:

 • теоретичні дослідження та пропозиції технічних рішень створення роботів;
 • конструкторська документація на виготовлення п’яти типів універсальних роботів;
 • теоретичні основи створення трьох типів систем управління багатороботовими комплексами.

6. Різне:

 • експериментальні зразки та макети пристроїв та виробів спортивного, побутового та розважального характеру.

7. Розробка нових загальнофізичних теорій:

 • теорія матеріальної енергетично активної надлишковості ( теорія Дірака-Реаліума);
 • теорія причинно-наслідкових зв’язків (диференційне рівняння причина-наслідок зв’язків: ДРПНЗ);
 • метод контролю технологічних середовищ.

Адам Троц “Теорія матеріальної енергетично активної надлишковості” (монографія)