Віртуальна виставка книг

Віртуальна виставка книг

“Наука – в особах та особистість – у науці”

«В НАУКЕ НЕТ ШИРОКОЙ СТОЛБОВОЙ ДОРОГИ, И ТОЛЬКО ТОТ ДОСТИГАЕТ ЕЕ СИЯЮЩИХ ВЕРШИН, КТО НЕ СТРАШАСЬ УСТАЛОСТИ, КАРАБКАЕТСЯ ВВЕРХ ПО ЕЕ КАМЕНИСТЫМ ТРОПАМ».
К. Маркс

Шановні колеги!

Сердечно вітаємо зі святом усіх науковців, викладачів, майбутніх учених – студентів та аспірантів! Нових творчих успіхів, нехай найвищі висоти Науки завжди підкоряються вам! Щастя, здоров`я, миру та злагоди вам та вашим рідним і близьким.
Сьогодні наука в Університеті “Україна”, незважаючи на труднощі, завдяки наполегливій праці наших науковців має відомі технологічні розробки.
Ми пишаємося науковцями нашого університету і робимо все, щоб підтримувати зв`язок поколінь і тяглість наукових традицій.
До вашої уваги бібліотекою запропонована виставка книг і наукових праць ученого в галузі хімії та сучасних нанотехнологій.

«У КОЖНІЙ НАУКОВІ
Й ШКОЛІ Є СВОЄ КРЕДО, ЗА ЯКИМ ВОНА НАРОДЖУЄТЬСЯ ТА ІСНУЄ. ЦЬОГО КРЕДО НАМАГАЮСЬ ДОТРИМУВАТИСЬ ТА ПРОПАГУЮ СВОЇМ КОЛЕГАМ».
Віктор Малишев

БІБЛІОГРАФІЧНА ДОВІДКА

Віктор Володимирович Малишев народився 13 вересня 1960 р. у м. Запоріжжі в родині службовців. Загальноосвітню школу Віктор закінчив із золотою медаллю в 1977 р.

З 1977 по 1982 рр. – студент Запорізького індустріального інституту, ленінський стипендіат.

Трудову діяльність розпочав печовим цеху залізного порошку Дніпропетровського алюмінієвого заводу. З 1982 по 1985 рр. – аспірант відділу високотемпературного електрохімічного синтезу Інституту загальної та неорганічної хімії АН України. В 1988 р. захистив кандидатську дисертацію «Високотемпературний електрохімічний синтез карбіду молібдену із оксидних розплавів». 1988 р. – старший науковий співробітник згаданого Інституту, з 1996 р. – заступник завідувача відділом. У 1995 р. нагороджений дипломом Президії НАН України і премією НАН України за цикл наукових робіт. З 1997 р. був лауреатом стипендії Президента України для молодих учених. У 1999 р. рішенням ВАК України присвоєно наукове звання старшого наукового співробітника. Як керівник і відповідальний виконавець брав участь у багатьох господарських договорах державного і міжнародного рівнів.

З 2002 р. Віктор Володимирович працює на посаді доцента, заступника завідувача кафедри хімічної технології Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна». Саме в цьому навчальному закладі за сприяння Президента Петра Михайловича Таланчука розкрився його науковий потенціал та організаторські здібності.

Починаючи з 2004 р., під керівництвом В.В. Малишева зароджується і формується наукова школа за напрямом новітніх технологій одержання тугоплавких металів і синтезу сполук на їх основі з іонних розплавів.

У 2007 р. захистив докторську дисертацію «Теоретичні основи нових металургійних процесів одержання молібдену, вольфраму та їх сполук». У 2007 р. – проректор, професор – завідувач кафедри хімічної технології Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна». В 2008 р. нагороджений Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України. В 2008р. призначений ВАК України членом спеціалізованої Вченої ради при Запорізькій державній інженерній академії. В 2009 р. визнаний кращим викладачем – керівником науково-дослідної роботи студентів. Із 2009 р. – директор Інженерно-технологічного інституту Університету «Україна».

З 2009 р. В.В. Малишев, не залишаючи основної роботи в Університеті «Україна», повертається до Інституту загальної та неорганічної хімії НАН України завідувачем відділу високотемпературного електрохімічного синтезу.

У 2010 р. рішенням ВАК України присвоєно вчене звання професора за кафедрою хімії та новітніх хімічних технологій. Обрано експертом наукових журналів «Металургія», «JournalSurface Engineered Materials and Advanced Technology», «International Jornal of Corrosion».

У рамках науково-дослідних проектів працював і викладав у науково-дослідних інститутах Франції (Париж і Марсель), Німеччини (Дармштадт), Австрії (Віннер-Нойштадт), Китаю (Шанхай), Словаччини (Братислава), Словенії (Любляна), Угорщини (Будапешт і Мішкольц), Румунії (Бухарест), Литви (Вільнюс), Білорусії (Мінськ).

Автор 460 друкованих праць, із них 408 наукових (у тому числі 2 монографії, 11 авторських свідоцтв СРСР і патентів України на винахід, 201 наукова стаття (в тому числі 121 у закордонних виданнях), 22 статті в різноманітних збірниках, 175 тез доповідей, 31 методичного характеру, 18 навчально-методичних видань. Із 201 наукової статті 161 видана в журналах із визначеним імпакт – фактором.

Малишев, В.В. Високотемпературна електрохімія та електроосадження металів IV-VIA груп і їх сполук в іонних розплавах: монографія. – К.: Університет «Україна», 2004. – 326 с. – бібліогр.: с. 293-323. 
Розглянуті механізм і кінетика електродних процесів з участю металів IV-VIA груп і неметалів (вуглецю, кремнію та бору) в іонних розплавах. Узагальнені результати досліджень з високотемпературної електрохімії і електроосадження металів IV-VIA груп в іонних розплавах. Висвітлено питання високотемпературного електрохімічного синтезу сполук металів IV-VIA груп із вуглецем, кремнієм та бором і їх сплавів із іншими металами як у вигляді дисперсних порошків, так і покриттів на матеріалах різної природи провідності. Розрахована на наукових та інженерно-технічних працівників, а також на викладачів вищих навчальних закладів і технікумів, аспірантів, студентів старших курсів.
Малишев, В.В. Відкриття металевих хімічних елементів: легенди, міфи та реалії. – К.: Університет «Україна», 2009. – 284 с. 
Ця книга – про історію відкриттів, властивості та застосування найважливіших металів та сплавів. “Біографії” металів знайомлять з ними читачів без перевантаження складними хімічними формулами і рівняннями реакцій, містять чимало цікавих фактів, кумедних історій, захоплюючих легенд, міфів, розповідей про курйозні події. Ви зустрічаєтесь з реальними і літературними персонажами, міфічними героями, філософами, дослідниками природи, мандрівниками, ремісниками, металургами, історичними і політичними діячами, талановитими винахідниками, самовідданими вченими. Розглянуто “персональні заслуги” кожного металу перед сучасною технікою, народним господарством та можливості використання їх у майбутньому. Призначена для найширшого кола читачів: учнів, студентів, викладачів, спеціалістів.
Тимонін, О.М. Обладнання хімічних виробництв та підприємств будівельних матеріалів: атлас конструкцій. Розділ I. Обладнання для подрібнення, класифікації та змішування / О. М. Тимонін, В. Г. Нестеров, В. В. Малишев; за заг. ред. О. М. Тимоніна. – К.: Університет «Україна», 2007. – 73 с. 
В атласі конструкцій наведені конструкції сучасних машин та апаратів, варіанти проектування окремих вузлових одиниць, необхідні для закріплення та поглиблення знань з теорії, розрахунку і конструювання машин та апаратів хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів. Наведені конструкції машин та обладнання, що використовуються для подрібнювання, класифікації та перемішування сировини, а саме щокові, конусні, валкові, роторні та молоткові дробарки, пальцьові подрібнювачі, барабанні кульові бігуни, маятникові та вібраційні млини. Атлас призначено для студентів хімічних спеціальностей.
Руденко, В.М. Органічна хімія. Ч. 1: конспект лекцій / В. М. Руденко, В. В. Малишев. – К.: Університет «Україна», 2008. – 110 с. 
Конспект лекцій є сучасним посібником як для систематичного, так і для самостійного вивчення органічної хімії. Значну увагу приділено теоретичним основам органічної хімії, зокрема утворенню зв`язків атомом карбону згідно з теорією молекулярних орбіталей (МО ЛКАО) і теорії резонансу, поняттям реакційної здатності органічних сполук, елементам теорії хімічної реакції, поняттям про конформації та конфігурації органічних молекул. У конспекті використано сучасну українську термінологію, яка відповідає міжнародним стандартам ISO та вимогам IUPAC. Конспект призначений для студентів вищих навчальних закладів.
Загальна та неорганічна хімія (Метали. Екохімія): конспект лекцій / В. В. Малишев, О. П. Перепелиця, Т. Ф. Лукашенко. – К.: Університет «Україна», 2011. – 110 с. – бібліогр.: с. 109. 
У конспекті лекцій наведено дані про ізотопи елементів, авторів їх відкриття, вміст у земній корі, а також про природні матеріали, фізико-хімічні константи, фізичні і хімічні властивості. Розглянуто методи одержання простих речовин, галузі застосування, джерела забруднення, вплив на довкілля, біологічну роль і міру токсичності. Розглянуто проблеми екологічної рівноваги, радіоактивних забруднень і охорони здоров’я людини.
Мраморнов, Б.С. Хроматографічні методи аналізу: опорний конспект лекцій / Б. С. Мраморнов, В. В. Малишев. – К.: Університет «Україна», 2010. – 58 с. 
В опорному конспекті лекцій наведені історичний огляд відкриттів, методів, варіантів хроматографії, сукупність методів розділення сумішей газів, парів, рідин або розчинених речовин сорбіційними методами в динамічних умовах. Конспект розрахований на студентів старших курсів хімічних спеціальностей.
Мраморнов, Б.С. Електрохімічні методи аналізу: опорний конспект лекцій / Б. С. Мраморнов, В. В. Малишев. – К.: Університет «Україна», 2010. – 76 с. 
Опорний конспект лекцій з курсу “Інструментальні фізико-хімічні методи дослідження” розроблений з метою ліквідувати практично повну відсутність навчальних посібників та підручників з цієї дуже важливої наукової дисципліни. Серед сучасних інструментальних (фізико-хімічних) методів дослідження особливе місце займають численні електрохімічні методи аналізу (кондуктометрія, потенціометрія, кулонометрія, полярографія, амперметрія тощо). Знайомство, а ще краще практичне оволодіння цими методами дослідження дає фахівцю-товарознавцю можливість здійснювати науково-обґрунтовану експертизу, контролювати зміни складу і якості товарів під час зберігання. Автори вважають, що опорний конспект лекцій “Електрохімічні методи аналізу” допоможе студентам товарознавчого факультету оволодіти цими методами, розібратися в теорії і практиці електрохімічних вимірювань, стати справжніми експертами-товарознавцями.
Мраморнов, Б.С. Хімічна термодинаміка: опорний конспект лекцій / Б. С. Мраморнов, В. В. Малишев. – К.: Університет «Україна», 2010. – 36 с. 
Опорний конспект лекцій з курсу фізичної і колоїдної хімії (розділ “Хімічна термодинаміка”) є першою спробою розробки опорного конспекту лекцій з хімічних дисциплін. Вибір теми опорного конспекту пояснюється виключно важливим значенням саме хімічної термодинаміки для розуміння теоретичних основ хімії. Хімічна термодинаміка – один із фундаментальних розділів курсу фізичної і колоїдної хімії, в якому розглядаються кількісні співвідношення між різноманітними енергетичними переходами та роботою під час хімічних перетворень і фізико-хімічних процесів. Автори вважають, що опорний конспект, який пропонується, допоможе студентам краще зрозуміти теоретичні основи хімічної термодинаміки і термохімії, оволодіти термодинамічним методом дослідження.
Старенький, А.Г. Неорганічна та аналітична хімія: конспект лекцій / А. Г. Старенький, В. В. Малишев. – К.: Університет «Україна», 2007. – 149 с. – бібліогр.: с. 148. 
У конспекті лекцій висвітлено основний матеріал із таких тем: основні закони хімії, сучасна теорія будови атома, хімічний зв`язок і будова молекул, класи неорганічних сполук, розчини, окислювально-відновні реакції, основи якісного аналізу. Матеріал подано в обсязі програми для студентів різних форм навчання інженерно-технологічних спеціальностей.
Фізико-хімія та діаграми стану силікатних систем (потрійні системи): метод. вказівки / уклад. О. А. Крупа, М. М. Племянніков, В. В. Малишев. – К.: Університет «Україна», 2007. – 60 с. 
Курс «Фізична хімія тугоплавких неметалевих та силікатних матеріалів» є загальною теоретичною дисципліною при підготовці студентів, що навчаються за спеціальністю «Хімічна технологія тугоплавких неметалевих та силікатних матеріалів». Він містить теоретичні основи для подальшого вивчення спеціальних фахових дисциплін із різноманітних спеціалізацій хімічної технології. У запропонованій методичній розробці вперше використана комп’ютерна графіка, що повинна поліпшити рівень освоєння матеріалу.
Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з дисципліни «Хімічна технологія тугоплавких неметалевих матеріалів», «Хімічна технологія силікатних матеріалів». Розділ «Реологія керамічних шлікерів» (динамічні умови) / уклад. О. А. Крупа, В. С. Палійчук, В. В. Малишев. – К.: Університет «Україна», 2007. – 40 с. 
Подані методичні вказівки призначені для самостійної роботи студентів старших курсів над темою «Реологія дисперсних силікатних матеріалів», що вивчається у межах спеціальних дисциплін «Хімічна технологія тугоплавких неметалевих матеріалів», «Хімічна технологія силікатних матеріалів». Вони можуть використовуватися під час виконання науково-дослідної роботи з хімічної технології силікатів у межах НДРС.
Хімія: роб. навч. прогр. / уклад. В. В. Малишев, А. І. Габ. – К.: Університет «Україна», 2006. – 44 с. 
Робочу навчальну програму складено на основі “Державного стандарту базової і повної середньої освіти”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2004 року № 24 “Програми з хімії на базі старшої школи” та “Програм вступних випробувань до вищих навчальних закладів України”.
Методичні вказівки до виконання лабораторного практикуму та самостійної роботи з курсу «Неорганічна хімія» / уклад. А. Г. Старенький, Б. К. Пасальський, В. В. Малишев. – К.: Університет «Україна», 2003. – 48 с. 
У методичних вказівках наведені правила до виконання лабораторного практикуму, перелік завдань, розв`язування типових завдань, досліди та ознайомлення з технікою безпеки в лабораторії.
Методичні вказівки до виконання лабораторного практикуму та самостійної роботи з курсу «Аналітична хімія» / уклад. А. Г. Старенький, В. В. Малишев, А. І. Габ. – К.: Університет «Україна», 2007. – 64 с. 
Методичні вказівки призначені для самостійної роботи та виконання студентами лабораторного практикуму з аналітичної хімії. Наведено методичні вказівки з виконання характеристик реакцій йонів, аналізу складних систем різних йонів, а також методики виконання завдань з кількісного аналізу – вагового, методу нейтралізації, перманганатометрії тощо.
Малишев, В.В. Органічна хімія: метод. рекомендації / В. В. Малишев, В. М. Руденко, Д.-М. Я. Брускова. – К.: Університет «Україна», 2007. – 44 с. – бібліогр.: с. 43. 
Методичні рекомендації висвітлюють основні етапи еволюції господарської діяльності різних народів від первісної епохи до сьогодення. Призначений для студентів економічних спеціальностей, які самостійно опановують дисципліну.
Малишев, В.В. Основи наукових досліджень: метод. вказівки / В. В. Малишев, С. В. Клименко, В. С. Клименко. – К.: Університет «Україна», 2009. – 92 с. – бібліогр.: с. 90-91. 
У методичних рекомендаціях розглянуто методи рентгеноструктурного, термічного, спектрального, мікроскопічного аналізу в їх історичному розвитку, технічному забезпеченні, підготовці препаратів і проведенні наукових досліджень на конкретних прикладах під час вирішення наукових і практичних проблем, пов`язаних із силікатними матеріалами.
Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт із курсу «Фізична та колоїдна хімія» / уклад. Б. С. Мраморнов, В. В. Малишев. – К.: Університет «Україна», 2009. – 58 с. 
Методичні рекомендації призначені для поглибленого вивчення студентами курсу фізичної і колоїдної хімії, але можуть бути корисними також для аспірантів і практичних працівників, які бажають поглибити свої знання в галузі фізичної і колоїдної хімії.
Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Процеси й апарати хімічних виробництв». Розділ «Теплові процеси та теплообмінні апарати» / І. В. Коваленко, В. В. Малиновський, В. В. Малишев. – К.: Університет «Україна», 2008. – 88 с. – бібліогр.: с. 67-68. 
У методичних рекомендаціях наведено основні теоретичні залежності для розрахунку теплових та тепломасообмінних процесів хімічної технології, конструкції теплообмінних апаратів. Для кожного процесу подано приклади розв`язання типових задач, які сприяють вивченню та засвоєнню навчального матеріалу. Розміщено необхідний довідковий матеріал. Передбачена багатоваріантна система умов задач для виконання самостійної роботи студентів.
Вироби будівельної кераміки, методи випробувань: навчально-методичне видання / уклад. В. В. Малишев, Ю. М. Величко, Т. М. Гладка; за ред. д-ра техн. наук В. В. Малишева. – К.: Університет «Україна», 2009. – 64 с. 
Навчально-методичне видання підготовлено згідно з програмою курсу “Основи технологій тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів” для студентів вищих навчальних закладів за напрямом “Хімічна технологія та інженерія”. Викладено теоретико-методичні та практичні основи технологій виробництва будівельної кераміки та їх сучасного технічного забезпечення. В методичних рекомендаціях розглянуто питання контролю та випробування якості виробів стінової (грубої) кераміки, технологій виготовлення керамічної цегли, керамічних каменів та блоків, керамічної черепиці, пічних кахлів, глиняної цегли, керамзиту, дорожніх керамічних виробів, тонкої будівельної кераміки, а саме: керамічних фасадних плиток і килимів із них, керамічних плиток для підлог, глазурованих керамічних плиток для внутрішнього лицювання стін. Видання орієнтовано на студентів, аспірантів, викладачів, науковців вищої професійної школи.
Малишев, В.В. Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни «Основи технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів» / В. В. Малишев, Т. М. Гладка, Л. В. Урсуляк. – К.: Університет «Україна», 2009. – 52 с. 
У методичних рекомендаціях розглянуто лабораторні методи вивчення властивостей основних силікатних матеріалів та їх сучасне технічне забезпечення на конкретних прикладах, зокрема гранулометричного складу зернистої сировини методом ситового аналізу, випробування в`яжучих матеріалів, дослідження технологічних і сушильних властивостей глин, особливостей твердофазного спікання скляних порошкових матеріалів. Для студентів, аспірантів, викладачів, науковців вищої професійної школи.
Методичні вказівки до виконання курсових проектів з дисципліни «Процеси й апарати хімічних виробництв». Розділ «Устаткування для подрібнювання і класифікації»: метод. рекомендації / В. В. Малиновський, І. В. Коваленко, В. В. Малишев. – К.: Університет «Україна», 2007. – 64 с. – бібліогр.: с. 63. 
Курсовий проект – підсумок роботи студента з вивчення курсу. Його мета – закріпити і поглибити знання з теорії, розрахунку і конструювання хімічного устаткування. У методичних рекомендаціях розкрито, як при виконанні проекту студент повинен виявити здатність до самостійного вирішення питань проектування устаткування, знання новітніх досягнень науки і техніки, а також уміти практично оцінити можливість оригінальних технічних і конструктивних рішень.
Electrodeposition of molybdenum carbide coatings on the surface of electrically conducting refractory carbides in ionic melts / V. Malyshev, A. Gab, I. Astrelin [et al.] // 8th Conference on Solid State Chemistry (Bratislava, 6-11 July, 2008): book of abstracts. – Bratislava, 2008. – P. 65. 
Здійснено електрохімічне осадження карбіда молібдену із розплаву еквімолярної суміші вольфраматів натрію та калію, які містять оксид молібдену та карбонат літію, при 800-900ºС. В результаті осадження покриттів міцність абразивних зерен карбідів кремнію та бору зростає в 3-4 рази.
Thermodynamicbackgroundofacid-basepropertiescontroloftungstatemelts / V. Malyshev, A. Gab, I. Astrelin[et al.] // EUCHEM 2008 Conference on Molten Salts and Ionic Liquids (Copenhagen, 24-29 August, 2008): book of abstracts. – Copenhagen, 2008. – P-A49. – P. 104. 
Для регулювання кислотно-основних властивостей вольфраматних розплавів використані кисневі з’єднання бору (B2O3, Na2B4O7, NaBO2), карбону (CO2, Li2CO3, Na2CO3), фосфору (P2O5, NaPO3, Na4P2O7, Na3PO4), сірки (Na2S2O7, Na2SO4), молібдену (MoO3) та вольфраму (WO3). Проведений термодинамічний аналіз реакцій їх взаємодії з вольфраматом натрія в широкому інтервалі температур (298-1200 К).
Nucleation of carbide phase crystals on various metallic materials in oxide melts / V. Malyshev, A. Gab, I. Astrelin [et al.] // 7th International Symposium on Molten Salts Chemistry & Technology (Toulouse, 29 August / 2 September, 2005): proceedings (volume II). – Toulouse, 2005. – P. 913. 
Вивчено механізм високотемпературного електрохімічного синтезу карбідів молібдену та вольфраму і початкові стадії зародження кристалів на срібних, золотих, мідних, платинових та нікелевих основах.
Inductrial and future application of high-temperature electrochemical synthesis in ionic melts / V. Malyshev, A. Gab, D. Shakhnin [et al.] // EUCHEM 2010 Conference on Molten Salts and Ionic Liquids (Bamberg, 14-19, march 2010): book of abstracts. – Bamberg, 2010. – P. 66. 
Показано, що метод високотемпературного електрохімічного синтезу металоподібних тугоплавких з’єднань засновано на багатоелектронних процесах електроосадження металів та неметалів iз розплавлених солей.
Malyshev, V.V. VI-B Metal electroreduction and electroplating from ionic melts / V. V. Malyshev, A. I. Gab, M. Gaune-Escard // The Sadoway60 Symposium (Massachusetts, 9-11 June, 2010): proceedings. – Massachusetts, 2010. – P. 141. 
Вивчено кінетику та механізм електровідновлення хрому в галогенідних розплавах. Експериментально підібрано умови електроосадження хромових покриттів.

Список наукових праць Малишева Віктора Володимировича

1. Electrochemical reactions in the base of VI B group metals electrodeposition / V. Malyshev, A. Gab, L. Ursulyak [et al.] // EUCHEM 2010 Conference on Molten Salts and Ionic Liquids (Bamberg, 14-19 march, 2010): book of abstracts. – Bamberg, 2010. – P. 239.

2. Gab, A. Recycling waste tungsten carbide–cobalt cermets / A. Gab, V. Malyshev, M. Gaune-Escard // EUCHEM 2010 Conference on Molten Salts and Ionic Liquids (Bamberg, 14-19 March, 2010): book of abstracts. – Bamberg, 2010. – P. 240.

3. Extraction of tungsten from tungsten concentrates / A. Gab, V. Malyshev, D. Shakhnin [et al.] // EUCHEM 2010 Conference on Molten Salts and Ionic Liquids (Bamberg, 14-19 March, 2010): book of abstracts. – Bamberg, 2010. – P. 241.

4. Gab, A. Electrochemical reduction and deposition of tungsten from flinak-B2O3-NA2WO4 molten salt system / A. Gab, V. Malyshev, M. Gaune-Escard // 7th International Symposium on Molten Salts Chemistry & Technology (Toulouse, 29 August / 2 September, 2005): proceedings (volume II). – Toulouse, 2005. – P. 921.

5. Electrochemical synthesis of zirconium diboride powders and coatings from ionic melts / V. V. Malyshev, A. I. Gab, A.-M. Popescu [et al.] // The Sadoway60 Symposium (Massachusetts, 9-11 June, 2010): proceedings. – Massachusetts, 2010. – P. 150.

6. Devyatkin, S.V. Thermodynamic estimation of the possibility to control the acid-base properties in tungstate melts / S. V. Devyatkin, V. V. Malyshev, V. I. Shapoval // Proceedings of the eleventh international symposium on Molten Salts: proceedings (volume 98-11). – P. 666-669.

7. Electrodeposition of tungsten-molybdenum alloys from tungstate-molybdate melts / V. Malyshev, A, Gab, A.-M. Popescu [et al.] // Ibid. – P. 104.

8. Nickel (cobalt)-molybdenum (tungsten) alloys electrodeposition / V. Malyshev, A. Gab, A. Survila [et al.] // Ibid. – P. 85.

9. Electrochemical codeposition of cobalt and molybdenum / A. Survila, I. Valsiunas, V. Malyshev [et al.] // Ibid. – P. 123.

10. Malyshev, V. Electrochemical processes of molybdenum electrodeposition in melts / V. Malyshev, A. Gab, M. Gaune-Escard // Ibid. – P-B69. – P. 208.

11. Electrodeposition of tungsten coatings obtained from tungstate-metaphosphate melts / V. V. Malyshev, A. I. Gab, I. M. Astrelin [et al.] // Ibid (vol. II). – P. 116-122.

12. Malyshev, V. Nanopowders metallothermic synthesis of VIB group metal silicides / V. Malyshev, A. Gab, I. Astrelin // 3th International Scientific Conf. «Physical and Chemical Principles of Formation and Modification of Micro- and Nanostructures» (Kharkiv, 21-23 October, 2009): extended abstracts (vol. II). – Kharkiv, 2009. – P. 379-383.

13. Electrochemical behavior of nickel (II) and cobalt (II) against the background of a tungstate melt / V. Malyshev, D. Shakhnin, A. Survila [et al.] // 10-th Conference Advanced Materials and Technologies and 3-rd Summer School European Doctorate in Physics and Chemistry of Advanced Materials (Palanga, 21-31 August, 2008): book of abstracts. – Palanga, 2008. – P. 84.

14. Malyshev, V.V. Past, present and future of molybdenum electrometallurgical processes in ionic melts / V. V. Malyshev, A. I. Gab, M. Gaune-Escard // International Conference ‘Advances in Metallurgical Processes and Materials’ (Dnipropetrovsk, 27-30 May, 2007): proceedings (vol. II). – Dnipropetrovsk, 2007. – P. 6-14.

15. Structure and electrochemistry of tungsten-containing ionic melts / V. V. Malyshev, A. I. Gab, N. N. Uskova [et al.] // International Symposium of Ionic Liquids in Honour of Marcelle Gaune-Escard (Carry le Rouet, 26-28 June, 2003): proceedings. – Carry le Rouet, 2003. – P. 517-532.

16. Malyshev, V. V. Production of nanocrystalline powders of chromium, molybdenum, and tungsten disilicides by methods of high-temperature electrochemical synthesis and metallothermic reduction / V. V. Malyshev, A. I. Gab, D. Kaptaj // 3th International Conference on Colloid Chemistry and Physicochemical Mechanics (Moscow, 24-28 June, 2008): abstracts. – Moscow, 2008.

17. Electrochemical processes with the titanium and boron participation in halide melts / V. Malyshev, A. Gab, I. Astrelin [et al.] // ROMPHYSCHEM 13 – International Conference on Physical Chemistry (Bucharest, 3-5 September, 2008). – Bucharest, 2008.

18. Electrochemical synthesis of chromium, molybdenum and tungsten boride fine powders from halide-oxide melts / V. Malyshev, A. Gab, A.-M. Popescu [et al.] // 14th International Conference on Physical Chemistry ROMPHYSCHEM-14 (Bucharest, 2-4 June, 2010). – Bucharest, 2010. – P. 104.

19. Electrochemical study of sodium tungstate – sodium pirosulfate melts and tungsten coatings electrodeposited from them / V. Malyshev, A. Gab, I. Astrelin [et al.] // International Symposium Molten Salts XIV: proceedings (vol. 2004-24). – P. 1027-1036.

20. Electrochemical behaviour of diamonds in ionic melts / V. I. Shapoval, I. A. Novosyolova, V. V. Malyshev [et al.] // Electrochimica Acta. – 1995. – v.40, №8. – P. 1031-1035.

21. Chemistry and electrochemistry of tungsten-containing ionic melts / V. V. Malyshev, A. I. Gab, N. N. Uskova [et al.] // Molten Salts. Bulletin. – 2004. – №2. – P. 1-10.

22. Malyshev, V.V. HTES of refractory metal-nonmetal compounds in ionic melts / V. V. Malyshev, I. A. Novosyolova, V. I. Shapoval // Molten Salts Bulletin Sels Fondus. – 1997. – №63. – P. 2-8.

23. Electroreduction process involving titanium and boron species in halide melts (review) / V. Malyshev, A. Gab, D.-M. Bruskova [et al.] // Rev. Roum. Chem. – 2009. – v.54, №1. – P. 5-25.

24. Electrochemical surface plating based on tungsten carbide and zirconium diboride / V. Malyshev, A. Gab, A.-M. Popescu [et al.] // Rev. Roum. Chem. – 2009. – v.54, №4. – P. 293-299.

25. Electroreduction of potassium fluorozirconate on the backgrounde of chloride and chloride-fluoride mellts / V. Malyshev, A. Gab, A. Izvarina [et al.] // Rev. Roum. Chem. – 2010. – v.55, №3. – P. 179-185.

26. Malyshev, V. Codeposition of silver with tungsten carbide in tungstate melts / V. Malyshev, A. Gab, M. Gaune-Escard // ECS Transactions. – 2007. – v.35, №3. – P. 423-428.

27. Malyshev, V. Molybdenum electrometallurgical processes in ionic melts / V. Malyshev, A. Gab, M. Gaune-Escard // Materials and Manufacturing Processes. – 2008. – v.23, issue 8. – P. 748-751.

28. Devyatkin, S. V. Properties of refractory metal borides and carbides deposited by electrochemical synthesis from molten salts / S. V. Devyatkin, V. V. Malyshev, S. F. Kuznetsov // J. of Materials Processing and Manufacturing Science. – 1998. – v.7, №1. – P. 127-132.

29. Malyshev V. Initial stages of nucleation of molybdenum and tungsten carbide phases in tungstate-molybdate-carbonate melts / V. Malyshev, A. Gab, M. Gaune-Escard // J. Applied Electrochemistry. – 2008. – v.38. – P. 315-320.

30. Malyshev V.V. High-temperature electrochemical synthesis of carbides, silicides and borides of VI-A group metals in ionic melts / V. V. Malyshev, H. B. Kushkov, V. I. Shapoval // J. Applied Electrochemistry. – 2002. – v.32, №5. – P. 573-579.

31. Green Industrial Applications of Ionic Liquids / ed. by R. D. Rogers [et al.]. – Netherlands: Kluwer Academic Publishers, 2003. – 617 p.

32. Environmentally appropriate technologies and resourse saving in high-temperature electrochemical synthesis, deposition of metal coatings on superhard materials, and processing of used cutting and boring tools / V. V. Malyshev, I. A. Novoselova, A. I. Gab. – Netherlands, 2003. – P. 517-535.