Нікуліна Ганна Федорівна

Кафедра сучасної інженерії та нанотехнологій

Посада: доцент кафедри

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Досвід роботи: понад 45 років

Почесне звання: Відмінник освіти України

Біографія

Народилася 26 жовтня 1951 року.

Закінчила у 1969 році Київський політехніч­ний інститут за спеціальністю “Хімічна технологія в’яжучих матеріалів”, отримавши кваліфікацію інженера, хіміка-технолога.

Захистила дисертацію на здобуття кандидата технічних наук за спеціальністю 05.17.11 – Тех­нологія тугоплав­ких і немета­левих матері­алів.

Підвищення кваліфікації

Навчально-демонстра­ційна сесія «Інноваційні методи викладання: новітнє в європейській освітній практиці» в рамках VI Міжнародної науково-практичної конференції «Вища освіта в Україні в контексті інтеграції до Європейського освітнього простору», 2013 р.

Викладає дисципліни

1. Елементи хімічних технологій – 17 год.
2. Основи теплотехніки та термодинаміки – 17 год.
3. Ресурсо- та енергозбереження в технології ТН і СМ – 17 год.
4. Прикладна механіка – 17 год.
5. Теплові процеси та агрегати в технології ТН і СМ – 34 год.

Галузь наукових інтересів

Перелік наукових праць за останні роки

1. Малишев В.В., Гладка Т.М., Роздобудько В.В., Нікуліна Г.Ф. Нанотехнології та створення нанобізнесу – конкурентний шлях розвитку будіндустрії. – Строительные материалы и изделия. – 2012. – № 6 (77). – С. 3-5.

2. Малишев В.В., Нікуліна Г.Ф., Іващенко В.І. Про співвідношення термодинамічних і кінетичних параметрів при дослідженні процесів хлорної металургії. – Металургія : Збірник наукових праць. – Запоріжжя: ЗДІА, 2013. – Вып. №2 (30). – С. 86-91.

3. Малишев В.В., Ускова Н.М, Нікуліна Г.Ф., Лі Б. Електроосадження вольфрамових покриттів із вольфраматно-піросульфатних розплавів та їх вплив на електрохімічну та корозійну поведінку титану. – Металургія : Збірник наукових праць. – Запоріжжя: ЗДІА, 2015. – Вип. №2 (34). – С. 48-55.

4. Габ А.І., Нікуліна Г.Ф., Кущевська Н.Ф., Малишев В.В. Основи загальної хімії для студентів природничих та інженерних спеціальностей : Конспект лекцій. – К.: Університет «Україна», 2016. – 61 с.

5. Малишев В.В., Ускова Н.М, Габ А.І., Нікуліна Г.Ф. Сплави та інтерметаліди молібдену (вольфраму) з нікелем (кобальтом): Електрохімічне вивчення, електроосадження покриттів та їх властивості. – Металургія : Збірник наукових праць. – Запоріжжя: ЗДІА, 2016. – Вип. №1 (35). – С. 36-42.