Юліна Антоніна Іллівна

Кафедра сучасної інженерії та нанотехнологій

Посада: доцент кафедри

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Вчене звання: доцент

Досвід роботи: 51 рік

Почесні звання і відзнаки: Відмінник освіти України

Біографія

Народилася 3 грудня 1937 року.

Освіта

Закінчила в 1967 році Московський інститут народного господарства за спеціальністю “Технологія і організація громадського харчування”, отримавши кваліфікацію інженера-технолога.

Відомості про захист дисертацій

У 1977 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.18.16 – Технологія продуктів харчування.

У 1985 році присвоєно звання доцента кафедри технології громадського харчування, диплом ДЦ 078984 від 06.03.1985 р.

Підвищення кваліфікації

Міжнародна експертна асоціація «Консалтінг і тренінг», листопад 2013 р., «Інноваційні методи викладання: «Новітнє в європейській освітній практиці», сертифікат.

Викладає дисципліни

  1. Оздоровче харчування
  2. Спеціальні технології харчової продукції
  3. Функіональні продукти
  4. Технологія продуктів дієтичного призначення
  5. Технологія продукції ресторанного господарства
  6. Технологія борошняних кондитерських виробів
  7. Спеціальні технології харчових виробництв
  8. Екологія та харчування

Галузь наукових інтересів

1. Розроблення технологій продуктів оздоровчого харчування

Перелік наукових праць

Має понад 100 публікацій, зокрема:

1. Юліна А.І, Шпаченко В.В. Корисні борошняні вироби з підвищеним вмістом кальцію // «Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі у світлі реалізації конвенції оон про права інвалідів». – К.: Університет «Україна», 2014.

2. Юліна А.І, Шпаченко В.В. Усунення дефіциту йоду у харчуванні людини // Збірник тез Х Всеукраїнської наукової конференції студентів і молодих вчених „Молодь: освіта, наука, духовність”. Підсекція «Новітні технології функціональних продуктів харчування». – К.: Університет «Україна», 2015.

3. Харчування сучасної людини // «Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі у світлі реалізації конвенції ООН про права інвалідів». – К.: Університет «Україна», 2016.