Бібер Світлана Гаврилівна

Кафедра дизайну

Посада: старший викладач

Досвід роботи: 40 років

Біографія

Народилася 28 квітня 1958 року в місті Києві.

Відомості про вищу освіту

У 1988 році закінчила Київський інженерно-будівельний інститут за спеціальністю «Архітектура» та отримала кваліфікацію архітектора.

Відомості про підвищення наукової кваліфікації

У 2013 році підвищила кваліфікацію в Інституті післядипломного навчання Національного авіаційного університету на тему: «Менеджмент освітянської діяльності».

Основні етапи діяльності

У 1978-1981 роках працювала у військовій частині № 44011 на посаді старшого архітектора-техніка.

У 1988-2002 роках працювала в ТОВ «Енергопроект» на посадах від архітектора до керівника групи.

У 2002-2004 роках працювала в СП «Ай-сель-Україна» на посаді головного архітектора.

У 2004-2008 роках працювала в ТОВ «Київпроект», «Утек», «Позняки-жилбуд» на посаді головного архітектора.

З 2008 року працювала на кафедрі архітектури Національного авіаційного університету на посаді старшого викладача.

Має досвід викладання дисциплін:

  1. Нарисна геометрія та перспектива;
  2. Комп’ютерні технології дизайнерського проектування;
  3. Дизайн-проектування;
  4. Архітектурне проектування;
  5. Дизайн архітектурного середовища;
  6. Ландшафтна архітектура.

Перелік наукових праць за останні роки

№ з/п Назва публікації Вид публікації Вихідні дані Співавтори
1 Ефективність використання міських територій при проектуванні автостоянок і гаражів стаття Проблеми розвитку міського середовища: Наук.-техн. збірник. –К.: НАУ, 2009. – Вип.1. – С. 31-36. Фахове видання
2 Ретроспективний аналіз законодавчого регулювання житлової забудови міського середовища тези доповіді Аеропорти-вікно в майбутнє: III міжнар. науково-практична конф., 15-16 червня 2012 р.: тези доп. – К., 2012. – С. 95-96. Фахове видання
3 Взаємозв`язок умов та факторів, що впливають на екосистемні характеристики міського середовища стаття Проблеми розвитку міського середовища: наук.-техн. збірник – К.: НАУ, 2012. – Вип.8. – С. 19-25. Фахове видання
4 Ретроспективний аналіз формування «пасивних» будинків стаття Проблеми розвитку міського середовища: наук.-техн. збірник. – К.: НАУ,2013. – Вип.10. – С. 31-37. Фахове видання Талащук К.І.
5 Архітектурно-планувальні рішення житлових будинків при використанні сонячних електро-установок тези доповіді ПОЛІТ-2013: ХІІ міжнар. науково-практична конф., 3-4 квітня 2013: тези доп. – К., ел. видання, 2013. – С. 385-388. Фахове видання

Бордаш Б.С.

6 Вплив нормативно-правової бази на удосконалення процесу формування міського середовища тези доповіді АВІА-2013: ХІ міжнар. науково-практична конф., 21-23 травня 2013: тези доп. – К., 2013. –Т.4. – С. 26-31. Фахове видання
7 Особливості проектування «пасивних» екологічних будівель тези доповіді Архітектура та екологія: V міжнар. науково-практична конф., 29-30 жовтня 2013: тези доп. – К., 2013. –Ч.1. – С. 29-30. Фахове видання Барчук С.І.
8 Особливості проектування екологічних готелів в Україні тези доповіді Архітектура та екологія: V міжнар. науково-практична конф., 29-30 жовтня 2013: тези доп. – К., 2013. –Ч.1. – С. 35-38. Фахове видання Білорус В.М.
9 Формування архітектурного образу позашкільних навчальних закладів тези доповіді Архітектура та екологія: V міжнар. науково-практична конф., 29-30 жовтня 2013: тези доп. – К., 2013. –Ч.1. – С. 71-74. Фахове видання Головащенко В.Л.
10 Проблеми розвитку архітектурного середовища тези доповіді Архітектура та еко-логія: V міжнар. науково-практична конф., 29-30 жовтня 2013: тези доп. – К., 2013. – Ч.1. – С. 77-79. Фахове видання Гордійчук О.С.
11 Вплив екологічних вимог при нормуванні елементів міського середовища тези доповіді Етнодизайн: європейський вектор розвитку і національний контекст: ІІ Міжнар. конгрес, 16-18 жовтня: тези доп. – Полтава., 2013. – С. 120-123. Фахове видання
12 Загальноосвітній навчальний заклад на 320 учнів методичні рекомендації Методичні рекомендації щодо курсового проекту для студентів 4 курсу з дисципліни «Архітектурне проектування». – К.:НАУ, 2013. – 28 с. Тимошенко М.Н., Семироз Н.Г.
13 Врахування потреб людини при формуванні екологічно комфортного міського середовища тези доповіді Міське середовище – ХХІ сторіччя. Архітектура. Будівництво. Дизайн: І Міжнар. науково-практ. конгрес,10-14 лютого 2014 р.: тези доп. – К., 2014. – С.66-67. Фахове видання
14 Розгляд системи вимог та обмежень до формування безпечного міського середовища тези доповіді Архітектура та екологія: VI Міжнар. науково-практична конф., 17-19 листопада 2014 р.: тези доп. – К., 2014. – Ч.1. – С.58-59. Фахове видання
15 Основні вимоги до проектування та будівництва «екологічних» готелів тези доповіді Архітектура та екологія: VI Міжнар. науково-практична конф., 17-19 листопада 2014 р.: тези доп. – К., 2014. – Ч.1. – С. 215-216. Фахове видання Пальчевська В.Ю.
16 Сучасні концепти підготовки архітекторів та дизайнерів міського середовища у Франції стаття Проблеми розвитку міського середовища: наук.-техн. збірник. – К.: НАУ, 2014. – Вип.1(11). – С.277-287. У фаховому виданні

Тимошенко М.М.

17 Своя крыша над головой. Восстанови. Построй. Купи. навчальний посібник К.: НАУ, 2015. – С. 25-38. Дорошенко Ю.О., Лапенко О.И., Тимошенко М.Н.
18 Розгляд умов для створення безбар’єрного простору в будівлях тези доповіді Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі у світлі реалізації Конвенції ООН про права інвалідів: Тези доп. XV міжн. наук.-практ. конф. (м. Київ – 18-19 листопада 2015р. ). – К.: Ун-т «Україна», 2015. – С. 503-505. Фахове видання
19 Вимоги до архітектурно-планувальних рішень безбар’єрного простору в будівлях тези доповіді Архітектура та екологія: тези доп. УІІ міжн. наук.-практ. конф 16-18.11.2015 – К.:НАУ, 2015. – С.137-139. Фахове видання Деркач.О.
20 Особливості забудови міського середовища в місцях з підвищеним рівнем шуму тези доповіді Архітектура та екологія: тези доп. УІІ міжн. наук.-практ. конф 16-18.11.2015. – К.: НАУ, 2015. – С. 134-136. Фахове видання Барченко Н.В.
21 Аналіз садово-паркового мистецтва Китаю як зразка для розвитку ландшафтного дизайну в Україні тези доповіді Архітектура та екологія: тези доп. УІІ міжн. наук.-практ. конф 16-18.11.2015. – К.: НАУ, 2015. – С. 140-144. Фахове видання Гнатенко В.В.
22 Дидактичні засади екологічної компетентності майбутніх архітекторів тези доповіді Архітектура та екологія: тези доп. УІІ міжн. наук.-практ. конф 16-18.11.2015. – К.: НАУ, 2015. – С. 145-148. Фахове видання Осипенко О.Ю.