Богославець Олексій Ігорович

Кафедра дизайну

Посада: доцент кафедри

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Досвід роботи:

Біографія

Народився 6 травня 1964 року в місті Києві.

Відомості про вищу освіту

У 1986 році закінчив Київський державний університет ім.Т.Г. Шевченка за спеціальністю «Математика» та здобув кваліфікацію «Математик. Викладач».

У 1999 році закінчив Київський національний економічний університет, отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Банківська справа» та здобув кваліфікацію магістра ділового адміністрування.

Відомості про підвищення наукової кваліфікації

У 2003 році присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук зі спеціальності «Економіко-математичне моделювання».

У 2006 році – підвищення кваліфікації в Київському національному університеті ім. В. Гетьмана за програмою «Використання сучасних інформаційних систем для рішення бухгалтерського обліку».

У 2011 році присвоєне вчене звання доцента кафедри графіки Національного технічного університету України «КПІ».

У 2013 році – підвищення кваліфікації в Національному технічному Університеті України «КПІ» на тему «Розроблення веб-сторінки викладача».

 Основні етапи діяльності

1986-1990 –працював в Інституті «УкрНДІ проектстальконструкція» на посаді інженера;

1990-1991 – працював у НВО «Альянс» на посаді провідного інженера;

1999-2000 – працював у НПБП «Бакалет» на посаді головного бухгалтера;

2000-2007 – працював у КНЕУ на посадах асистента кафедри обліку і аудиту промисловості та кафедри аудиту, старшого викладача кафедри аудиту;

2007-2009 – працював в Інституті реклами на посаді в.о. професора кафедри обліку і аудиту;

2009-2017 – працював у Національному технічному Університеті України «КПІ» на посаді доцента кафедри графіки.

 Викладає дисципліни:

  1. Формоутворення реклами
  2. Наукові основи дизайну реклами
  3. Реклама і Pablik

 Сфера наукових досліджень

 Основні наукові праці

Має 49 наукових праць і 5 патентів.

Перелік наукових та навчально-методичних праць