Брускова Діана-Марія Ярославівна

Кафедра сучасної інженерії та нанотехнологій

Посада: доцент кафедри

Науковий ступінь: кандидат хімічних наук

Досвід роботи: більше 20 років

Біографія

Народилася у 1977 році.

Освіта

У 1999 р. закінчила Прикарпатський університет імені Василя Стефаника за спеціальністю хімік, викладач (диплом з відзнакою ВА № 11894776).

Відомості про захист дисертацій

Кандидат хімічних наук з 2003 року.

Дисертацію захистила 02.07.2003 р. у спеціалізованій вченій раді Інституту хімії високомолекулярних сполук НАН України спеціальності 02.00.06 – Хімія високомолекулярних сполук (диплом ДК № 019939).

Підвищення кваліфікації

Постійно-діючий семінар «Застосування інформаційних технологій у навчальному процесі» Університет «Україна».

Основні етапи педагогічної діяльності у вищих закладах освіти ІІІ-ІV рівня акредитації

 • 01.09.2003 – 31.08.2004 – асистент кафедри хімічної технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів Університету «Україна»;
 • 01.09.2004 – 28.12.2008 – старший викладач кафедри хімічної технології тугоплавких неметалевих та силікатних матеріалів Університету «Україна»;
 • 29.12.2008 – 31.08.2009 – старший викладач кафедри хімії та новітніх хімічних технологій Університету «Україна»;
 • 01.09.2009 – 31.08.2011 – доцент кафедри хімії та новітніх хімічних технологій Університету «Україна»;
 • 01.09.2011 – 02.09.2012 – старший викладач кафедри хімії та новітніх хімічних технологій Університету «Україна»;
 • 03.09.2012 – 01.09.2013 – доцент кафедри хімії та новітніх хімічних технологій Університету «Україна»;
 • 02.09.2013 – по теперішній час – доцент кафедри сучасної інженерії Університету «Україна».

Викладає дисципліни

 1. Органічна хімія
 2. Харчова хімія
 3. Основне технологічне обладнання силікатних виробництв
 4. Економіка, організація та управління хімічних підприємств
 5. Енерготехнологія хіміко-технологічних процесів
 6. Загальна технологія будівельної кераміки
 7. Фізична хімія
 8. Хімія органічна в галузі
 9. Поверхневі явища та дисперсні системи
 10. Конструкційні матеріали

З основних навчальних курсів, з метою забезпечення навчального процесу, опубліковано:

1. Методичні рекомендації до вивчення дисципліни «Органічна хімія» та виконання контрольної роботи №1 для студентів заочної форми навчання спеціальності 6.091711 «Технологія харчування» // Методичні вказівки. – Малишев В.В., Руденко В.М., Брускова Д.-М.Я. – Київ: Відкритий міжнародний університет розвитку людини “Україна”, 2007. – 44 с.

2. Основи матеріалознавства тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів // Конспект лекцій для студентів напряму підготовки «Хімічна технологія та інженерія». – Гладка Т.М., Брускова Д.-М.Я., Малишев В.В. – Київ: Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», 2011. – 106 с.

3. Загальна та неорганічна хімія // Опорний конспект лекцій для студентів денної та заочної форми навчання. – Київ: Університет «Україна». – Брускова Д.-М.Я., Малишев В.В., 2012. – 151 с.

Галузь наукових інтересів

Брала участь у конференціях, у тому числі:
 • VI Міжнародній науковій конференції «Фізико-хімічні основи формування і модифікації мікро- та наноструктур». – Харків: НФТЦ МОНМС та НАН України, 2012;
 • Юбилейной конференции «Порошковая металургия: ее сегодня и завтра», 27-30 ноября 2012;
 • IX міжнародній науково-практичній конференції „Наука та освіта – 2006”, 23-31 січня 2006р., Дніпропетровськ.

Перелік наукових праць за останні роки

1. Ізваріна А.Г., Брускова Д.-М.Я., Малишев В.В. Електроосадження гальванопокривів карбіду вольфраму і дибориду цирконію із іонних розплавів. – К.: Вісник Університету «Україна». Серія: Сучасні інженерні технології. – 2011. – №1. – С. 94-98.

2. Малышев В.В., Шахнин Д.Б., Габ А.И., Руденко В.Н., Кущевская Н.Ф., Брускова Д-М.Я. Коррозионная стойкость нанопорошков боридов и карбидов металлов IV-VI групп в электролитах никелирования. – Металлургия. – 2012. – Вып. 3 (28). – С. 100-106.

3. Малишев В.В., Габ А.І., Гладка Т.М., Брускова Д.-М.Я. Постійнострумове та імпульсне електроосадження покривів титану на вуглецевій сталі. – Металургія. – 2012. – Вип. 2(27). – С. 86-95.

4. Малышев В.В., Шахнин Д.Б., Габ А.И., Брускова Д-М.Я., Никулина А.Ф. Высокотемпературный синтез диборида алюминия в галогенидно-оксидных расплавах. – Металлургия. – 2012. – Вып. 3 (28). – С. 91-99.

5. Брускова Д.-М.Я., Гладка Т.М., Малишев В.В. Загальна та неорганічна хімія. Опорний конспект лекцій. Частина I. Для студентів денної та заочної форм навчання. – К.: Університет «Україна», 2012. – 151 с.

6. Кущевська Н.Ф., Малишев В.В., Шахнін Д.Б., Брускова Д.-М.Я., Хионг Л.Т.М. Створення нанокомпозитів феромагнетиків різного призначення. І. Хімічний синтез нанокомпозитів Fe-Co-Ni технічного призначення. – Металургія : Збірник наукових праць. – Запоріжжя, ЗДІА, 2014. – Вип. №2 (32). – С. 110-117.

7. Брускова Д.-М.Я., Габ А.І., Кущевська Н.Ф., Малишев В.В., Хионг Ле Тхі Май. Нанопорошки на основі вольфраму: хіміко-металургійний метод одержання та фізико-хімічні властивості. – Металургія : Збірник наукових праць. – Запоріжжя: ЗДІА, 2015. – Вип. №1 (33). – С. 55-59.

8. Габ А.И., Брускова Д.-М. Я., Малышев В.В., Шахнин Д.Б., Шустер Дж. Повышение жаростойкости вольфрама силицированием и борированием. – Металургія : Збірник наукових праць. – Запоріжжя, ЗДІА. – 2015. – Вип. №1 (33). – С. 60-64.

9. Шахнін Д.Б., Брускова Д.-М.Я., Малишев В.В. Електрохімічна поведінка, полірування та електроосадження молібдену в низькотемпературних розплавах. – Металургія : Збірник наукових праць. – Запоріжжя: ЗДІА. – 2015. – Вип. №2 (34). – C. 56-64.

Перелік наукових і навчально-методичних праць

№ з/п Назва Характер роботи Вихідні дані Обсяг, стор. Співавтори
І. До захисту кандидатської дисертації
1 Effect if tensile stress on chain scission and crosslinking during photo-oxidation of polypropylene стаття Polymer Degradation and Stability. – 2001. – V.72. – P.279-285. 7/3 Shyichuk A.V., White J.R.
2 Сучасний підхід до вивчення деградації полімерів стаття Композиційні полімерні матеріали. – 2000, – Т. 22, № 2. – С. 118-121. 4/1 Кіанторе О., Шийчук О.В.
3 Прискорення фотодеградації полімерів під впливом механічного навантаження, температури, фото ініціаторів стаття Вісник Донецького університету, Сер. А: Природничі науки. – 2001. – № 2. – С. 136-140. 5/1.5 Шийчук О.В., Уайт Дж.Р.
4 Macromolecule scission and crosslinking rates during photo-oxidation of polymers under mechanical stress стаття Polymers of special applications, Radom technical university, Poland. – 2002. – №1. – P. 40-45. 6/2 Shyichuk Alexander, White James R.
5 Порівняльна характеристика кількісних показників деструкції у полістиролі і поліпропілені стаття Вопросы химии и химической технологии. – 2002. – № 3. – С. 123-125. 3/1 Уайт Дж.Р., Шийчук О.В.
6 Концентрації розривів та зшивок макромолекул у поліпропілені після фотодеградації стаття Укр. хим. журнал. – 2001. – Т. 67. – № 5-6. – С. 123-126. 4/1 Шийчук О.В., Уайт Д.Р.
7 Визначення концентрації розривів та зшивок макромолекул у процесі фотостаріння полістиролу стаття Укр. хим. журнал. – 2001. – Т. 67. – № 1-2. – С. 126-128. 3/1 С.Д. Максим’юк, Дж. Уайт, О.В. Шийчук
8 Математичне моделювання деструкції молекул у полімерних плівках тези Тези доповідей VI міжнародної конференції з фізики і технології тонких плівок. Івано-Франківськ, 1997. – Ч. 1, – С.78-79. 2/0.3 Шийчук О.В.
9 Вплив структури макромолекул на стійкість полістиролу і поліпропілену до фотохімічної деградації стаття Вісник Прикарпатського університету. Серія хімія. – 2002. – С. 56-63. 8/2.5 Мельник Д.О., Шийчук О.В.
10 Прискорення фотодеградації полімерів під впливом механічного навантаження тези Тези доповідей симпозіуму “Сучасні проблеми каталізу”. Донецьк. – 2000. – С. 73. 1/0.2 Шийчук О.В., Уайт Дж. Р.
11 Macromolecule scission and crosslinking rates during photo-oxidation of polymers under mechanical stress тези Abstracts of Polish-Ukrainian Conference “Polymers of special applications”. Radom. – 2000. – P. 32. 1/0.2 Shyichuk A.V., White J.R.
12 Зміни молекулярно-масового розподілу поліпропілену на глибоких стадіях фотохімічної деградації тези ІІ Українсько-Польська наукова конференція “Полімери спеціального призначення”. Тези доповідей. Дніпропетровськ. – 2002. – С. 52. 1/0.3 І.Д. Сиротинська, Дж.Р. Уайт, О.В. Шийчук
13 Порівняльна характеристика кількісних показників деструкції у полістиролі і поліпропілені тези ІІ Українсько-Польська наукова конференція “Полімери спеціального призначення”. Тези доповідей. Дніпропетровськ. – 2002. – С. 53. 1/0.5 УайтДж.Р., Шийчук О.В.
14 Кількісні параметри термооксидаційної деградації полідиметилсилоксану стаття Вісник Прикарпатського університету ім. В. Стефаника. Серія Хімія. – 2001. Випуск 1. – С. 54-57. 4/2 Кіанторе О.
15 Сучасний підхід до вивчення деградації полімерів тези Тези доповідей Дев’ятої Української конференції з високомолекулярних сполук. – Київ, 2000. – С. 181. 1/0.25 О.В. Шийчук, Дж.Р. Уайт, Б.Л. Литвин
ІІ. Після захисту кандидатської дисертації
1 Электроосаждение вольфрамовых покрытий из оксидных вольфра-матно-пиросульфатных расплавов тези Труды XI Российской конференции «Строение и свойства металличес­ких и шлаковых распла­вов» . – Т.3. – Екатерин­бург, 14-16 ноября 2004 г., Изд-во: Челябинск, ЮУрГУ. – С. 100-114. 5/2 Малышев В.В., Габ А.И.
2 Соосаждение молибдена (вольфрама) с серебром в вольфраматно – молибдатных расплавах тези II міжнародна науково-технічна конференція студентів, аспірантів та молодих вчених “Химия и современные технологии”. – Дніпропетровськ, 26-28 квітня 2005р. – С. 80. 1/0.2 Малышев В.В., Габ А.И.
3 Електрохімічна і корозійна поведінка надтвердих матеріалів у розчинах кислот стаття Вісник Харківського національного університету, 2005, № 648. Хімія. Вип. 12 (35), C.388-391 (фахове видання) 4/1 Малишев В.В., Габ А.І., Астрелін І.М.
4 Альтернативные электролиты электрохимического синтеза порошков силицидов металлов IV-VI A групп периодической системы элементов из ионных расплавов тези Матеріали IX міжнародної науково-практичної конференції „Наука та освіта – 2006”. Т. 11. Хімія та хімічні технології., 23-31 січня 2006р., Дніпропетровськ. – С. 20-22. 3/1 Малышев В.В., Габ А.И., Каптай Д., Соловьева О.С.
5 Синтез нанокристаллических порошков дисилицидов хрома, молибдена и вольфрама методами высокотемпературного электрохимического синтеза и металлотермического восстановления тези Оборудование и технологии термической обработки металлов и сплавов (Том II). Сборник докладов 7-й Международной конференции «Оборудование и технологии термической обработки металлов и сплавов». – Харьков, 24-28 апреля 2006г. – Харьков: ННЦ «ХФТИ», ИПЦ «Контраст». – C. 207-210. 4/1.5 Малышев В.В., Габ А.И., Астрелин И.М., Каптай Д.
6 Теоретические и практические основы электроосаждения вольфрама и молибдена на медной основе и выращивания монокристаллических нитей тези Тези доповідей III Української науково-технічної конференції з технології неорганічних речовин. Дніпропетровськ, 20-22 вересня 2006р. Дніпропетровськ: УДХТУ: 2006. – С.15 -16. 2/0.2 Малышев В.В., Габ А.И., Астрелин И.М., Феллнер П.
7 Macromolecule scission and crosslinking rates under photo-oxidation of different polymers: a comparative study стаття Polymers of special applications, Radom University of Technology, Radom 2007, Poland, – P. 24 – 27. 4/2 Syrotynska I. D., Shyichuk A.V.
8 Электрохимическое поведение галогенидных комплексов вольфрама стаття Металургія. Збірник наукових праць / Запоріжжя: ЗДІА, 2008. – Вип. 18 – С. 92-101. (фахове видання) 10/3 Малышев В.В., Габ А.И., Урсуляк Л.В.
9 Electroreduction process involving titanium and boron species in halide melts (review) стаття Rev. Roum. Chem. – 2009; – V. 54; – N 1, – P. 5 – 25. (фахове видання) 26/9 Malyshev V., Gab A., Astrelin I., Popescu A. M., Constantin V.
10 Электрохимическое поведение циркония и синтез диборида циркония в хлоридно-фторидных расплавах стаття Металургія. Збірник наукових праць / Запоріжжя: ЗДІА, 2009. – Вип. 20 – С. 102 – 112. (фахове видання) 11/3 Малышев В.В., Габ А.И., Изварина А. Г.
11 Електроосадження гальванопокривів карбіду вольфраму і дибориду цирконію із іонних розплавів стаття Вісник Університету «Україна». Сучасні інженерні технології / Київ: 2011. -№ 1, С. 94-98. 5/2 Ізваріна А. Г., Малишев В. В.
12 Высокотемпературный синтез диборида алюминия в галогенидно-оксидных расплавах стаття Металургія. Збірник наукових праць / Запоріжжя, ЗДІА, 2012. – Вип. №3 (28). С. 91-99. (фахове видання) 9/3 Малышев В. В., Шахнин Д. Б., Габ А. И., Никулина А. Ф.
13 Коррозионная стойкость нанопорошков боридов и карбидов металлов IV-VI групп в электролитах никелирования стаття Металургія. Збірник наукових праць / Запоріжжя, ЗДІА, 2012. – Вип. №3 (28). С. 100-106. (фахове видання) 7/2 Малышев В. В., Шахнин Д. Б., Габ А. И., Руденко В. М., Кущевська Н. Ф.
14 Коррозионная стойкость нанопорошков боридов и карбидов металлов IV-VI В групп в электролитах никелирования тези Матеріали VI Міжнародної наукової конференції «Фізико-хімічні основи формування і модифікації мікро- та наноструктур». – Харків: НФТЦ МОНМС та НАН України. 2012. – С. 255-258. 4/1.5 Малышев В. В., Шахнин Д. Б., Габ А. И.
15 Окислительно-восстановительный метод получения медных нанопорошков в неводных средах тези Тезисы докладов Юбилейной конференции «Порошковая металургия: ее сегодня и завтра». 27-30 ноября 2012. Киев, Украина. С.69. 1/0.2 Гладка Т. М., Малишев В. В. Шахнин Д. Б., Габ А. И.
16 Окислительно-восстановительный метод получения медных нано-порошков в неводных средах тези Тезисы докладов Юбилейной конф. «Порошковая металургия: ее сегодня и завтра». 27-30 ноября 2012г. Киев, Украина. С.69. 1/0.2 Гладкая Т.Н., Малышев В.В., Шахнин Д.Б, Габ А.И.
17 Постійнострумове та імпульсне електроосадження покривів титану на вуглецевій сталі стаття Металургія, 2012, Вип.2(27). – С.86-95. (фахове видання) 10/2 Малишев В.В., Габ А.І.
18 Електрохімічна поведінка галогенідних химерних комплексів вольфраму у розплаві KCl-NaCl-K3W2Cl9 стаття Вопросы химии и химической технологии. – 2013, № 5. – С. 182-186. (фахове видання) 5
III. Навчально-методичні праці
1 Методичні рекомендації до вивчення дисципліни «Органічна хімія» та виконання контрольної роботи №1 для студентів заочної форми навчання спеціальності 6.091711 «Технологія харчування» навчально-методичне видання Методичні вказівки. – Київ: Відкритий міжнародний університет розвитку людини “Україна”, 2007. – 44с. 44/18 Малишев В.В., Руденко В.М.
2 Основи матеріалознавства тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів навчально-методичне видання Конспект лекцій для студентів напряму підготовки „Хімічна технологія та інженерія”. – Київ: Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», 2011. – 106 с. 106/40 Малишев В.В., Гладка Т.М.
3 Загальна та неорганічна хімія навчально-методичне видання Опорний конспект лекцій для студентів денної та заочної форми навчання. – Київ: Університет «Україна», 2012. – 151 с. 151/80 Малишев В.В.