Брускова Діана-Марія Ярославівна

Кафедра сучасної інженерії та нанотехнологій

Посада: доцент кафедри

Науковий ступінь: кандидат хімічних наук

Досвід роботи: більше 20 років

Біографія

Народилася у 1977 році.

Освіта

У 1999 р. закінчила Прикарпатський університет імені Василя Стефаника за спеціальністю хімік, викладач (диплом з відзнакою ВА № 11894776).

Відомості про захист дисертацій

Кандидат хімічних наук з 2003 року.

Дисертацію захистила 02.07.2003 р. у спеціалізованій вченій раді Інституту хімії високомолекулярних сполук НАН України спеціальності 02.00.06 – Хімія високомолекулярних сполук (диплом ДК № 019939).

Підвищення кваліфікації

Постійно-діючий семінар «Застосування інформаційних технологій у навчальному процесі» Університет «Україна».

Основні етапи педагогічної діяльності у вищих закладах освіти ІІІ-ІV рівня акредитації

 • 01.09.2003 – 31.08.2004 – асистент кафедри хімічної технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів Університету «Україна»;
 • 01.09.2004 – 28.12.2008 – старший викладач кафедри хімічної технології тугоплавких неметалевих та силікатних матеріалів Університету «Україна»;
 • 29.12.2008 – 31.08.2009 – старший викладач кафедри хімії та новітніх хімічних технологій Університету «Україна»;
 • 01.09.2009 – 31.08.2011 – доцент кафедри хімії та новітніх хімічних технологій Університету «Україна»;
 • 01.09.2011 – 02.09.2012 – старший викладач кафедри хімії та новітніх хімічних технологій Університету «Україна»;
 • 03.09.2012 – 01.09.2013 – доцент кафедри хімії та новітніх хімічних технологій Університету «Україна»;
 • 02.09.2013 – по теперішній час – доцент кафедри сучасної інженерії Університету «Україна».

Викладає дисципліни

 1. Фізична хімія
 2. Органічна хімія
 3. Машини та обладнання підприємств ТНіСМ і виробів
 4. Енерготехнологія хіміко-технологічних процесів
 5. Поверхневі явища та дисперсні системи
 6. Загальна технологія ТНіСМ
 7. Економіка, організація та планування хімічних виробництв
 8. Основне технологічне обладнання силікатних виробництв
 9. Організація, управління хімічних виробництв
 10. Основи матеріалознавства ТНіСМ
 11. Харчова хімія
 12. Біохімія
 13. Технологія тонкої і будівельної кераміки

1. Вступ до спеціальності
2. Дизайн і реклама керамічних виробів
3. Загальна та неорганічна хімія

З основних навчальних курсів, з метою забезпечення навчального процесу, опубліковано:

1. Методичні рекомендації до вивчення дисципліни «Органічна хімія» та виконання контрольної роботи №1 для студентів заочної форми навчання спеціальності 6.091711 «Технологія харчування» // Методичні вказівки. – Малишев В.В., Руденко В.М., Брускова Д.-М.Я. – Київ: Відкритий міжнародний університет розвитку людини “Україна”, 2007. – 44 с.

2. Основи матеріалознавства тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів // Конспект лекцій для студентів напряму підготовки «Хімічна технологія та інженерія». – Гладка Т.М., Брускова Д.-М.Я., Малишев В.В. – Київ: Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», 2011. – 106 с.

3. Загальна та неорганічна хімія // Опорний конспект лекцій для студентів денної та заочної форми навчання. – Київ: Університет «Україна». – Брускова Д.-М.Я., Малишев В.В., 2012. – 151 с.

Галузь наукових інтересів

Брала участь у конференціях, у тому числі:
 • VI Міжнародній науковій конференції «Фізико-хімічні основи формування і модифікації мікро- та наноструктур». – Харків: НФТЦ МОНМС та НАН України, 2012;
 • Юбилейной конференции «Порошковая металургия: ее сегодня и завтра», 27-30 ноября 2012;
 • IX міжнародній науково-практичній конференції „Наука та освіта – 2006”, 23-31 січня 2006р., Дніпропетровськ.

Перелік наукових праць за останні роки

1. Ізваріна А.Г., Брускова Д.-М.Я., Малишев В.В. Електроосадження гальванопокривів карбіду вольфраму і дибориду цирконію із іонних розплавів. – К.: Вісник Університету «Україна». Серія: Сучасні інженерні технології. – 2011. – №1. – С. 94-98.

2. Малышев В.В., Шахнин Д.Б., Габ А.И., Руденко В.Н., Кущевская Н.Ф., Брускова Д-М.Я. Коррозионная стойкость нанопорошков боридов и карбидов металлов IV-VI групп в электролитах никелирования. – Металлургия. – 2012. – Вып. 3 (28). – С. 100-106.

3. Малишев В.В., Габ А.І., Гладка Т.М., Брускова Д.-М.Я. Постійнострумове та імпульсне електроосадження покривів титану на вуглецевій сталі. – Металургія. – 2012. – Вип. 2(27). – С. 86-95.

4. Малышев В.В., Шахнин Д.Б., Габ А.И., Брускова Д-М.Я., Никулина А.Ф. Высокотемпературный синтез диборида алюминия в галогенидно-оксидных расплавах. – Металлургия. – 2012. – Вып. 3 (28). – С. 91-99.

5. Брускова Д.-М.Я., Гладка Т.М., Малишев В.В. Загальна та неорганічна хімія. Опорний конспект лекцій. Частина I. Для студентів денної та заочної форм навчання. – К.: Університет «Україна», 2012. – 151 с.

6. Кущевська Н.Ф., Малишев В.В., Шахнін Д.Б., Брускова Д.-М.Я., Хионг Л.Т.М. Створення нанокомпозитів феромагнетиків різного призначення. І. Хімічний синтез нанокомпозитів Fe-Co-Ni технічного призначення. – Металургія : Збірник наукових праць. – Запоріжжя, ЗДІА, 2014. – Вип. №2 (32). – С. 110-117.

7. Брускова Д.-М.Я., Габ А.І., Кущевська Н.Ф., Малишев В.В., Хионг Ле Тхі Май. Нанопорошки на основі вольфраму: хіміко-металургійний метод одержання та фізико-хімічні властивості. – Металургія : Збірник наукових праць. – Запоріжжя: ЗДІА, 2015. – Вип. №1 (33). – С. 55-59.

8. Габ А.И., Брускова Д.-М. Я., Малышев В.В., Шахнин Д.Б., Шустер Дж. Повышение жаростойкости вольфрама силицированием и борированием. – Металургія : Збірник наукових праць. – Запоріжжя, ЗДІА. – 2015. – Вип. №1 (33). – С. 60-64.

9. Шахнін Д.Б., Брускова Д.-М.Я., Малишев В.В. Електрохімічна поведінка, полірування та електроосадження молібдену в низькотемпературних розплавах. – Металургія : Збірник наукових праць. – Запоріжжя: ЗДІА. – 2015. – Вип. №2 (34). – C. 56-64.

Перелік наукових і навчально-методичних праць

№ з/п Назва Характер роботи Вихідні дані Обсяг, стор. Співавтори
І. До захисту кандидатської дисертації
1 Effect if tensile stress on chain scission and crosslinking during photo-oxidation of polypropylene стаття Polymer Degradation and Stability. – 2001. – V.72. – P.279-285. 7/3 Shyichuk A.V., White J.R.
2 Сучасний підхід до вивчення деградації полімерів стаття Композиційні полімерні матеріали. – 2000, – Т. 22, № 2. – С. 118-121. 4/1 Кіанторе О., Шийчук О.В.
3 Прискорення фотодеградації полімерів під впливом механічного навантаження, температури, фото ініціаторів стаття Вісник Донецького університету, Сер. А: Природничі науки. – 2001. – № 2. – С. 136-140. 5/1.5 Шийчук О.В., Уайт Дж.Р.
4 Macromolecule scission and crosslinking rates during photo-oxidation of polymers under mechanical stress стаття Polymers of special applications, Radom technical university, Poland. – 2002. – №1. – P. 40-45. 6/2 Shyichuk Alexander, White James R.
5 Порівняльна характеристика кількісних показників деструкції у полістиролі і поліпропілені стаття Вопросы химии и химической технологии. – 2002. – № 3. – С. 123-125. 3/1 Уайт Дж.Р., Шийчук О.В.
6 Концентрації розривів та зшивок макромолекул у поліпропілені після фотодеградації стаття Укр. хим. журнал. – 2001. – Т. 67. – № 5-6. – С. 123-126. 4/1 Шийчук О.В., Уайт Д.Р.
7 Визначення концентрації розривів та зшивок макромолекул у процесі фотостаріння полістиролу стаття Укр. хим. журнал. – 2001. – Т. 67. – № 1-2. – С. 126-128. 3/1 С.Д. Максим’юк, Дж. Уайт, О.В. Шийчук
8 Математичне моделювання деструкції молекул у полімерних плівках тези Тези доповідей VI міжнародної конференції з фізики і технології тонких плівок. Івано-Франківськ, 1997. – Ч. 1, – С.78-79. 2/0.3 Шийчук О.В.
9 Вплив структури макромолекул на стійкість полістиролу і поліпропілену до фотохімічної деградації стаття Вісник Прикарпатського університету. Серія хімія. – 2002. – С. 56-63. 8/2.5 Мельник Д.О., Шийчук О.В.
10 Прискорення фотодеградації полімерів під впливом механічного навантаження тези Тези доповідей симпозіуму “Сучасні проблеми каталізу”. Донецьк. – 2000. – С. 73. 1/0.2 Шийчук О.В., Уайт Дж. Р.
11 Macromolecule scission and crosslinking rates during photo-oxidation of polymers under mechanical stress тези Abstracts of Polish-Ukrainian Conference “Polymers of special applications”. Radom. – 2000. – P. 32. 1/0.2 Shyichuk A.V., White J.R.
12 Зміни молекулярно-масового розподілу поліпропілену на глибоких стадіях фотохімічної деградації тези ІІ Українсько-Польська наукова конференція “Полімери спеціального призначення”. Тези доповідей. Дніпропетровськ. – 2002. – С. 52. 1/0.3 І.Д. Сиротинська, Дж.Р. Уайт, О.В. Шийчук
13 Порівняльна характеристика кількісних показників деструкції у полістиролі і поліпропілені тези ІІ Українсько-Польська наукова конференція “Полімери спеціального призначення”. Тези доповідей. Дніпропетровськ. – 2002. – С. 53. 1/0.5 УайтДж.Р., Шийчук О.В.
14 Кількісні параметри термооксидаційної деградації полідиметилсилоксану стаття Вісник Прикарпатського університету ім. В. Стефаника. Серія Хімія. – 2001. Випуск 1. – С. 54-57. 4/2 Кіанторе О.
15 Сучасний підхід до вивчення деградації полімерів тези Тези доповідей Дев’ятої Української конференції з високомолекулярних сполук. – Київ, 2000. – С. 181. 1/0.25 О.В. Шийчук, Дж.Р. Уайт, Б.Л. Литвин
ІІ. Після захисту кандидатської дисертації
1 Электроосаждение вольфрамовых покрытий из оксидных вольфра-матно-пиросульфатных расплавов тези Труды XI Российской конференции «Строение и свойства металличес­ких и шлаковых распла­вов» . – Т.3. – Екатерин­бург, 14-16 ноября 2004 г., Изд-во: Челябинск, ЮУрГУ. – С. 100-114. 5/2 Малышев В.В., Габ А.И.
2 Соосаждение молибдена (вольфрама) с серебром в вольфраматно – молибдатных расплавах тези II міжнародна науково-технічна конференція студентів, аспірантів та молодих вчених “Химия и современные технологии”. – Дніпропетровськ, 26-28 квітня 2005р. – С. 80. 1/0.2 Малышев В.В., Габ А.И.
3 Електрохімічна і корозійна поведінка надтвердих матеріалів у розчинах кислот стаття Вісник Харківського національного університету, 2005, № 648. Хімія. Вип. 12 (35), C.388-391 (фахове видання) 4/1 Малишев В.В., Габ А.І., Астрелін І.М.
4 Альтернативные электролиты электрохимического синтеза порошков силицидов металлов IV-VI A групп периодической системы элементов из ионных расплавов тези Матеріали IX міжнародної науково-практичної конференції „Наука та освіта – 2006”. Т. 11. Хімія та хімічні технології., 23-31 січня 2006р., Дніпропетровськ. – С. 20-22. 3/1 Малышев В.В., Габ А.И., Каптай Д., Соловьева О.С.
5 Синтез нанокристаллических порошков дисилицидов хрома, молибдена и вольфрама методами высокотемпературного электрохимического синтеза и металлотермического восстановления тези Оборудование и технологии термической обработки металлов и сплавов (Том II). Сборник докладов 7-й Международной конференции «Оборудование и технологии термической обработки металлов и сплавов». – Харьков, 24-28 апреля 2006г. – Харьков: ННЦ «ХФТИ», ИПЦ «Контраст». – C. 207-210. 4/1.5 Малышев В.В., Габ А.И., Астрелин И.М., Каптай Д.
6 Теоретические и практические основы электроосаждения вольфрама и молибдена на медной основе и выращивания монокристаллических нитей тези Тези доповідей III Української науково-технічної конференції з технології неорганічних речовин. Дніпропетровськ, 20-22 вересня 2006р. Дніпропетровськ: УДХТУ: 2006. – С.15 -16. 2/0.2 Малышев В.В., Габ А.И., Астрелин И.М., Феллнер П.
7 Macromolecule scission and crosslinking rates under photo-oxidation of different polymers: a comparative study стаття Polymers of special applications, Radom University of Technology, Radom 2007, Poland, – P. 24 – 27. 4/2 Syrotynska I. D., Shyichuk A.V.
8 Электрохимическое поведение галогенидных комплексов вольфрама стаття Металургія. Збірник наукових праць / Запоріжжя: ЗДІА, 2008. – Вип. 18 – С. 92-101. (фахове видання) 10/3 Малышев В.В., Габ А.И., Урсуляк Л.В.
9 Electroreduction process involving titanium and boron species in halide melts (review) стаття Rev. Roum. Chem. – 2009; – V. 54; – N 1, – P. 5 – 25. (фахове видання) 26/9 Malyshev V., Gab A., Astrelin I., Popescu A. M., Constantin V.
10 Электрохимическое поведение циркония и синтез диборида циркония в хлоридно-фторидных расплавах стаття Металургія. Збірник наукових праць / Запоріжжя: ЗДІА, 2009. – Вип. 20 – С. 102 – 112. (фахове видання) 11/3 Малышев В.В., Габ А.И., Изварина А. Г.
11 Електроосадження гальванопокривів карбіду вольфраму і дибориду цирконію із іонних розплавів стаття Вісник Університету «Україна». Сучасні інженерні технології / Київ: 2011. -№ 1, С. 94-98. 5/2 Ізваріна А. Г., Малишев В. В.
12 Высокотемпературный синтез диборида алюминия в галогенидно-оксидных расплавах стаття Металургія. Збірник наукових праць / Запоріжжя, ЗДІА, 2012. – Вип. №3 (28). С. 91-99. (фахове видання) 9/3 Малышев В. В., Шахнин Д. Б., Габ А. И., Никулина А. Ф.
13 Коррозионная стойкость нанопорошков боридов и карбидов металлов IV-VI групп в электролитах никелирования стаття Металургія. Збірник наукових праць / Запоріжжя, ЗДІА, 2012. – Вип. №3 (28). С. 100-106. (фахове видання) 7/2 Малышев В. В., Шахнин Д. Б., Габ А. И., Руденко В. М., Кущевська Н. Ф.
14 Коррозионная стойкость нанопорошков боридов и карбидов металлов IV-VI В групп в электролитах никелирования тези Матеріали VI Міжнародної наукової конференції «Фізико-хімічні основи формування і модифікації мікро- та наноструктур». – Харків: НФТЦ МОНМС та НАН України. 2012. – С. 255-258. 4/1.5 Малышев В. В., Шахнин Д. Б., Габ А. И.
15 Окислительно-восстановительный метод получения медных нанопорошков в неводных средах тези Тезисы докладов Юбилейной конференции «Порошковая металургия: ее сегодня и завтра». 27-30 ноября 2012. Киев, Украина. С.69. 1/0.2 Гладка Т. М., Малишев В. В. Шахнин Д. Б., Габ А. И.
16 Окислительно-восстановительный метод получения медных нано-порошков в неводных средах тези Тезисы докладов Юбилейной конф. «Порошковая металургия: ее сегодня и завтра». 27-30 ноября 2012г. Киев, Украина. С.69. 1/0.2 Гладкая Т.Н., Малышев В.В., Шахнин Д.Б, Габ А.И.
17 Постійнострумове та імпульсне електроосадження покривів титану на вуглецевій сталі стаття Металургія, 2012, Вип.2(27). – С.86-95. (фахове видання) 10/2 Малишев В.В., Габ А.І.
18 Електрохімічна поведінка галогенідних химерних комплексів вольфраму у розплаві KCl-NaCl-K3W2Cl9 стаття Вопросы химии и химической технологии. – 2013, № 5. – С. 182-186. (фахове видання) 5
III. Навчально-методичні праці
1 Методичні рекомендації до вивчення дисципліни «Органічна хімія» та виконання контрольної роботи №1 для студентів заочної форми навчання спеціальності 6.091711 «Технологія харчування» навчально-методичне видання Методичні вказівки. – Київ: Відкритий міжнародний університет розвитку людини “Україна”, 2007. – 44с. 44/18 Малишев В.В., Руденко В.М.
2 Основи матеріалознавства тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів навчально-методичне видання Конспект лекцій для студентів напряму підготовки „Хімічна технологія та інженерія”. – Київ: Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», 2011. – 106 с. 106/40 Малишев В.В., Гладка Т.М.
3 Загальна та неорганічна хімія навчально-методичне видання Опорний конспект лекцій для студентів денної та заочної форми навчання. – Київ: Університет «Україна», 2012. – 151 с. 151/80 Малишев В.В.