Бублик Галина Аврамівна

Кафедра сучасної інженерії та нанотехнологій

Посада: доцент кафедри

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Вчене звання: доцент

Досвід роботи: 50 років

Почесні звання і відзнаки: Подяка Міністерства освіти і науки України

Біографія

Народилася 15 червня 1944 року.

Освіта

У 1983 році закінчила Луцький державний педагогічний інститут, отримавши кваліфікацію «вчитель фізики».

Відомості про захист дисертацій

Захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.22.10 – Автомобільні дороги і автомобільний транспорт.

Доцент кафедри устаткування, диплом № ДЦ010601 від 30.03.1989 р.

Підвищення кваліфікації

1. Міжнародна експертна асоціація «Консалтінг і тренінг», «Інноваційні методи та засоби викладання», 8 листопада 2012 р., сертифікат.

2. Інститут безпеки життєдіяльності, листопад 2013 р., посвідчення № 26031314-2.

Викладає дисципліни

  1. Процеси та апарати харчових виробництв
  2. Устаткування закладів ресторанного господарства
  3. Логістика в РГ
  4. Інформаційні технології в РГ
  5. Інженерінг в РГ
  6. Автоматизація виробничих процесів
  7. Методи контролю продукції в РГ
  8. Перспективні методи обробки сировини в галузі

Галузь наукових інтересів

1. Способи швидкого заморожування харчової сировини та напівфабрикатів

Перелік наукових праць

Має понад 60 публікацій, зокрема:

1. Бублик Г.А. Оптимізації якості кондитерських виробів із використанням яблучного порошку [Текст] / А. Т. Ратушенко, М. М. Калакура, Г. А. Бублик // Технологический аудит и резервы производства. – 2016. – № 3/3(29). – Х. – С. 12-17.

2. Бублик Г.А. Процеси і апарати харчових виробництв : Опорний конспект лекцій. – К.: Університет «Україна», 2016.

3. Бублик Г.А. Впровадження ресурсозберігаючих процесів і технологій у роботі закладів ресторанного господарства [Текст] / Бублик Г.А. // Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі у світлі реалізації конвенції ООН про права інвалідів», 23-24 листопада 2016 р. – К.: Університет «Україна», 2016. – С. 38-39.

4. Бублик Г.А. Організаційно-економічні резерви підвищення ефективності експлуатації устаткування закладів ресторанного господарства [Текст] / Бублик Г.А. // Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі у світлі реалізації конвенції ООН про права інвалідів», 21 листопада 2015 р. – К.: Університет «Україна», 2015. – С. 75-76.