Бублик Галина Аврамівна

Кафедра технологій харчування

Посада: доцент кафедри

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Вчене звання: доцент

Досвід роботи: 50 років

Почесні звання і відзнаки: Подяка Міністерства освіти і науки України

Біографія

Народилася 15 червня 1944 року.

Освіта

У 1983 році закінчила Луцький державний педагогічний інститут, отримавши кваліфікацію «вчитель фізики».

Відомості про захист дисертацій

Захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.22.10 – Автомобільні дороги і автомобільний транспорт.

Доцент кафедри устаткування, диплом № ДЦ010601 від 30.03.1989 р.

Підвищення кваліфікації

1. Міжнародна експертна асоціація «Консалтінг і тренінг», «Інноваційні методи та засоби викладання», 8 листопада 2012 р., сертифікат.

2. Інститут безпеки життєдіяльності, листопад 2013 р., посвідчення № 26031314-2.

Викладає дисципліни

 1. Процеси та апарати харчових виробництв
 2. Науково практичні основи зберігання харчових продуктів
 3. Устаткування закладів ресторанного господарства
 4. Екологія у ресторанному господарстві
 5. Екологія інженерної галузі
 6. Логістика в ресторанному господарстві
 7. Автоматизація виробничих процесів
 8. Інжиніринг
 9. Методологія та організація наукових досліджень
 10. Інноваційний інжиніринг
 11. Перспективні методи обробки сировини
 12. Логістичні системи у ресторанному господарстві

Галузь наукових інтересів

1. Способи швидкого заморожування харчової сировини та напівфабрикатів

Перелік наукових праць

Має понад 60 публікацій, зокрема:

1. Бублик Г.А. Оптимізації якості кондитерських виробів із використанням яблучного порошку [Текст] / А. Т. Ратушенко, М. М. Калакура, Г. А. Бублик // Технологический аудит и резервы производства. – 2016. – № 3/3(29). – Х. – С. 12-17.

2. Бублик Г.А. Процеси і апарати харчових виробництв : Опорний конспект лекцій. – К.: Університет «Україна», 2016.

3. Бублик Г.А. Впровадження ресурсозберігаючих процесів і технологій у роботі закладів ресторанного господарства [Текст] / Бублик Г.А. // Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі у світлі реалізації конвенції ООН про права інвалідів», 23-24 листопада 2016 р. – К.: Університет «Україна», 2016. – С. 38-39.

4. Бублик Г.А. Організаційно-економічні резерви підвищення ефективності експлуатації устаткування закладів ресторанного господарства [Текст] / Бублик Г.А. // Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі у світлі реалізації конвенції ООН про права інвалідів», 21 листопада 2015 р. – К.: Університет «Україна», 2015. – С. 75-76.