Докуніхін Валерій Зосимович

Кафедра автомобільного транспорту та соціальної безпеки

Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Вчене звання: доцент

Досвід роботи: 59 років

Біографія

Народився 16 травня 1940 року в місті Грозний.

Відомості про вищу освіту

У 1963 році закінчив Київський автомобільно-дорожній інститут за спеціальністю «Автомобільний транспорт» та отримав кваліфікацію інженера-механіка.

Відомості про підвищення наукової кваліфікації

У 1984 році присвоєно науковий ступінь кандидата технічних наук у Київському автомобільно-дорожньому інституті ім. 60-річчя Жовтневої соціалістичної революції.

У 1993 році присвоєно вчене звання доцента кафедри тракторів, автомобілів і ремонту машин у Житомирському сільсько-господарському інституті.

Основні етапи діяльності

У 1959-1960 роках працював на Сніженській автобазі Макіївського автотресту на посаді слюсаря ІІІ розряду.

У 1963-1964 роках працював в «Ондагестрої» на посадах механіка АТК, майстра по БМУ.

У 1966-1969 роках працював викладачем у Коростишівському ДОСААФ.

У 1968-1985 роках працював у Всесоюзному об’єднанні «СОЮЗСЕЛЬХОЗТЕХНІКА» на посадах: інженера-керівника прикладного пункту, завідувача прикладного пункту, старшого наукового співробітника.

1985-2000 роках працював у Житомирському сільськогосподарському інституті на посадах асистента кафедри механізації сільськогосподарського виробництва, старшого викладача кафедри механізації сільськогосподарського виробництва, доцента кафедри тракторів, автомобілів і ремонту ліній, в.о. завідувача кафедри технічного сервісу, завідувача кафедри технічного сервісу.

З 2000 року працював у Державній агроекологічній академії України на посаді завідувача кафедри технічного сервісу та інженерної екології.

Державні нагороди, почесні звання

У 2000 році нагороджений знаком «Відмінник освіти України».

У 2009 році нагороджений трудовою відзнакою «Знак пошани».

Викладає дисципліни:

 1. Автомобілі
 2. Основи технології виробництва та ремонту автомобілів
 3. Діагностування технічного стану автомобілів
 4. Технічна експлуатація та обслуговування автомобілів
 5. Автомобільні двигуни
 6. Основи технічної діагностики автомобілів
 7. Організація автомобільних перевезень (логістика)
 8. Основи автотехнічної експертизи
 9. Рециклінг автотранспортних засобів
 10. Надійність технічних систем
 11. Підприємства автомобільного транспорту

Основні наукові праці

Має у доробку 264 наукові праці та патенти на винаходи.

Перелік наукових та навчально-методичних праць

№ з/п Назва Характер роботи Вихідні дані Об’єм друк.

аркушів

Співавтори
1 2 3 4 5 6
1. Технико-экономический анализ работы станции технического обслуживания автомобилей Рукоп. (науков. звіт) № держ. реєстрації 71044-838 М.: Лабораторія технічного обслуговування автомобілів ГОСНИТИ, 1971. 6,0 (1,5 автора) Ревуцкий Л.Д., Дубов В.В., Коростылёва Г.Н.
2. Рекомендации по распределению объёмов работ между СТОА и некомплексными гаражами хозяйств и организации работ по техническому обслуживанию автомобилей Рукоп. (науков. звіт) №держ. реєстрації Р005787 М.: Лабораторія технічного обслуговування автомобілів ГОСНИТИ, 1973. 8,4 (2,2 автора) Воропаев Г.А., Ревуцкий Л.Д., Дубов В.В.
3. Эффективность централизованного технического обслуживания автомобилей Друк. М.: Журнал «Техника в сельском хозяйстве». – № 7, 1973. – С. 31-35 0,6 (0,2 автора) Воропаев Г.А., Дубов В.В.
4. Обоснование периодичности регулировочных работ и отказов для корректирования режимов технического обслуживания автомобилей и организация агрегатного метода ремонта автомобилей Рукоп. (науков. звіт) №держ. реєстрації Р005588 М.: Лабораторія технічного обслуговування автомобілів ГОСНИТИ, 1974. 7,4 (1,3 автора) Абрамов В.А., Воропаев Г.А., Абрамов П.Д., Копылов В.Н., Свиричевский А.Н.
5. Рекомендации по корректированию режимов технического обслуживания и периодичности замены отдельных деталей и узлов при текущем ремонте автомобилей ( в том числе и для нечерноземной зоны) Рукоп. (науков. звіт) №держ. реєстрації Р005596 М.: Лабораторія технічного обслуговування автомобілів ГОСНИТИ, 1974. 6,4 (1,0 автора) Абрамов В.А., Абрамов П.Д., Воропаев Г.А., Копылов В.Н.
6. Автомобиль ГАЗ-69. Технология текущего ремонта Друк. М.: Лабораторія технічного обслуговування автомобілів ГОСНИТИ, 1974. 21 (11 автора) Воропаев Г.А., Грибков В.М., Рогулев В.Т.
7. Рекомендации по организации и согласованию работ СТОА районных объединений «Сельхозтехника» и гаражей колхозов и совхозов Рукоп. (науков. звіт) №держ. реєстрації 75017701 М.: Лабораторія технічного обслуговування автомобілів ГОСНИТИ, 1975. 2,5 (0,8 автора) Воропаев Г.А., Питерская И.В., Дубов В.В.
8. Инструктивные указания по организации технического обслуживания автомобилей на станциях системы «Сельхозтехника» Друк. М.: ГОСНИТИ, 1975. 9,7 (1.4 автора) Воропаев Г.А., Грибков В.М., Ревуцкий Л.Д., Чудесов И.Д.
9. Исследование влияния распределения объёмов работ по ТО и ТР автомобилей между СТОА и хозяйствами на величину простоя машин в технически неисправном состоянии Друк. М.: Труды ГОСНИТИ. – Т. 51, 1977. – С. 42 – 61. 1,0 (0,5 автора) Ревуцкий Л.Д.
10. Автомобили ЛуАЗ – 969А и ЛуАЗ – 969М. Техническое обслуживание Друк. М.: ГОСНИТИ, 1978. 12,75 (6 автора) Воропаев Г.А., Рогулев В.Т., Шустиков И.Я., Шапошников А.В., Грибков В.М.
11. Определение рационального числа рабочих на одном машиноместе при текущем ремонте автомобилей Друк. М.: Журнал «Механизация и электиф. сельского хозяйства», № 5, 1980. – С. 38-42. 0,8 (0,3 автора) Воропаев Г.А., Ревуцкий Л.Д.
12. Руководство по предэксплуатационному техническому обслуживанию автомобилей в системе «Госкомсельхозтехника» Друк. М.: ГОСНИТИ, 1981. 3,6 (1,8 автора) Воропаев Г.А.
13. Периодичность первого технического обслуживания (ТО-1) грузовых автомобилей ЗИЛ и ГАЗ Рукоп. (науков..звіт) № держ.. реєстрації 81010885 М.: Лабораторія технічного обслуговування автомобілів ГОСНИТИ, 1981. 1,5 (0,5 автора) Воропаев Г.А., Грецова Л.С.
14. Совершенствование организации технического обслуживания автомобилей в районном агропромышленном объединении. Диссертация. на соискание ученой степени кандидата технических наук Рукоп. М.: ГОСНИТИ, 1983. 10,6
15. Совершенствование организации технического обслуживания автомобилей в районном агропромышленном объединении. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук Друк. Київ: КАДІ, 1983. 1,0
16. Автомобили грузовые. Технология технического обслуживания на СТОА Друк. М.: ГОСНИТИ 1984 15 (1,6 автора) Воропаев Г.А., Свирчевский А.Н., Ревуцкий Л.Д., Рогулев В.Т., Борисов А.М.
17. Автомобиль ЗИЛ-133ГЯ. Руководство по текущему ремонту Друк. М.: ГОСНИТИ, 1984. 8,75 (1,3 автора) Воропаев Г.А., Грибков В.М., Рогулев В.Т., Свирчевский А.Н., Гуреев Ю.Т.
18. Исследование надежности и стабильности резьбовых соединений автомобилей КАМАЗ Рукоп. (науков. звіт) №держ. реєстрації 0183.0017478 М.: Лабораторія технічного обслуговування автомобілів ГОСНИТИ, 1984. 2 (0,5) Воропаев Г.А., Гуреев Ю.Т., Суханова Н.А.
19. Автомобили Москвич – 2138 и ВАЗ – 2121. Руководство по техническому обслуживанию Друк. М.: ГОСНИТИ, 1984. 9 (1,3 автора) Воропаев Г.А., Рогулев В.Т., Грибков В.М., Свирчевевский А.Н., Костенко С.И.
20. Аналіз та випробування покриттів, призначених для відновлення деталей Рукоп. (науковий звіт) № держ. реєстрації 01850078595 Житомир: ЖСГІ, 1985. 2,6 (1,3 автора) Кондратенко Б.Д.
21. Методичні рекомендації по проблемному навчанню студентів і слухачів підвищення кваліфікації Друк. Житомир: ЖСГІ, 1986. – С. 28-29. 4,5 (0,2 автора) Славов В.П., Дереча А.А., Талько С.И., Собчак В.В., Томашевський Л.К.
22. Атлас «Чертежи организационно-технологической оснастки для станции технического обслуживания автомобилей» Друк. М.: ГОСНИТИ, 1986. 15 (1,4 автора) Воропаев Г.А., Рогулев В.Т., Борисов А.М., Омбоди П.А., Линецкий Л.Г.
23. Автомобиль КАЗ – 4540. Руководство по техническому обслуживанию Друк. М.: ГОСНИТИ, 1986. 7,75 (0,8 автора)
24. Автомобиль ЗИЛ – 431410. Руководство по техническому обслуживанию Друк. М.: ГОСНИТИ, 1986. 11,5 (0,8 автора)
25. Аналіз газотермічних покриттів (ГТП), для відновлення і підвищення зносостійкості деталей Рукоп. (науков. звіт) №держ. реєстрації 0099231 Житомир: ЖСГІ, 1988. 2,8 (1,0 автора) Бесараба В.И., Кондратенко Б.Д.
26. Автомобиль ГАЗ – 53 А. Руководство по техническому обслуживанию Друк. М.: ГОСНИТИ, 1988. 5 (0,75 автора) Выстрелков И.Н., Рогулев В.Т., Яновский В.Я.
27. Організація кооперованого технічного обслуговування автомобілів в РАПО Друк. (Тези доповідей науково-практ. конференції) у збірнику «Агропропром. комплекс Полісся УРСР» – наукове забезпеч. Житомир: ЖСГІ, 1989. – С. 61-62. 0,1
28. Руководство по организации технического обслуживания автомобилей на СТОА Друк. М.: ГОСНИТИ, 1990. 7,5 (1,1 автора) Выстрелков И.Н., Рогулев В.Т., Кондрашов В.В., Яновский В.Я.
29. Програма навчання професії тракториста-машиніста ІІІ класу для работи на тракторах категорії А (колісні трактори класу до 14 кН) для учнів Х і ХІ спеціалізованих класів школи- інтернату № 33 м. Житомира Друк. Житомир: ЖСГІ, 1990. 2,8
30. Методичні вказівки до лабораторної работи з дисципліни «Паливо і мастильні матеріали» на тему «Визначення температури краплепадіння пластичних мастил» для студентів факультету «Механізація сільського господарства» Друк. Житомир: ЖСГІ, 1990. 0,20
31. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи з дисципліни «Паливо і мастильні матеріали» на тему «Визначення вмісту фактичних смол у паливі за допомогою приладу ПОС – 77» для студентів факультету «Механізація сільського господарстава» Друк. Житомир, ЖСХІ, 1990. 0,65
32. Организация технического обслуживания легковых автомобилей на СТОА Друк. М.: ГОСНИТИ, 1991. 5.6 (1,2 автора) Выстрелков И.Н., Рогулев В.Т., Кондрашов В.В.
33. Методичні вказівки з виконання лабораторної роботи на тему «Розроблення технічної документації на технологічний процес розбирання і складання вузлів машин» із дисципліни «Надійність і ремонт сільськогосподарської техніки» для студентів факультету «Механізація сільського господарства» Друк. Житомир: ЖСГІ, 1992. 0,5
34. Програма виробничої практики з ремонту машин для студентів спеціальності 31.13 «Механізація сільського господарства» Друк. Житомир: ЖСГІ, 1993. 0,5
35. Наскрізна програма навчальних і виробничих практик факультету «Механізація сільського господарства» Друк. Житомир: ЖСГІ, 1993. 2 (0,3 автора) Водяницький Г.П., Мельник М.В., Томашевський Л.К., Талько С.М.
36. Дослідження відмов енергоакумуляторів гальмівної системи великовантажних автомобілів КамАЗ Друк. Матеріали наук.-техн. конференції: «Механізація і електрифікація сільськогоспод. виробництва в умовах екологічного ризику». – Житомир: ЖСГІ, 1994. – С. 36-39 0,2 (0,1 автора) Павленко А.Г.
37. Дослідження потоку вимог на поточний ремонт автомобілів і його складових частин Друк. Житомир: ЖСГІ, Тези доповідей на 1 -ій наук-. техн. конференції 23-24 грудня 1994. – С. 17-19 . 0.2
38. «Балансування складових частин машин». Методичні вказівки до лабораторної роботи з дисципліни «Надійність і ремонт сільськогосподарської техніки» для студентів 4 і 5 курсів факультету «Механізація сільського господарства» Друк. Житомир: ЖСГІ, 1994. 0,8
39. Екологія ремонту машин Друк. Тези доповідей. на Всеукраїнській. наук.-метод. конференції. – Житомир: ДААУ, 1994. – С. 75-77. 0,4
40. Екологічні аспекти оптимізації розподілення обсягів робіт між ремонтно-обслуговуючими підприємствами Друк. Вісник Поліської молодіжної академії наук. – Житомир: ДААУ, 1995. – С.33 -34. 0,13
41. Вплив вивчення дисципліни «Надійність і ремонт сільськогосподарської техніки» на підвищення ефективності захисту біосфери Друк. Тези. доповідей на Всеукраїнській. наук.-метод. конфер. «Екологічна підготовка студентів аграрних навчальних закладів». – Житомир: ДААУ, 1995. – С. 75-77. 0,12
42. Методичні вказівки до курсового проектування з дисципліни «Надійність і ремонт сільськогосподарської техніки» для студентів 5-го курсу факультету «Механізація сільського господарства» Друк. Житомир: ДААУ, 1995. 2.2.
43. Відмови гальмівних механізмів великовантажних автомобілів Друк Житомир: ДААУ, 1995. 1,9 (0,95. автора) Павленко А.Г.
44. Екологічна оцінка технологічних процесів технічного обслуговування і ремонту автомобілів Друк. Вісник ДААУ. – № 1. – Житомир: ДААУ, 1998. – С. 57-59. 0,2 (0,1 автора) Чичелюк С.Б.
45. Методика визначення оптимального розподілу робіт із технічного обслуговування і ремонту автомобілів між станціями технічного обслуговування автомобілів і сільськогосподарськими підприємствами з урахуванням екологічних факторів Друк. Вісник ДААУ. – № 2. – Житомир: ДААУ, 1998. – С. 47-51. 0,22 (0,11 автора) Чичелюк С.Б.
46. Механізми потрапляння і переміщення агресивного середовища в гальмівній камері з пружинним енергоакумулятором (ГКПЕ) великовантажних автомобілів типу ЗІЛ, КрАЗ, КамАЗ, МАЗ в умовах сільськогосподарських перевезень Друк. Вісник ДААУ. – № 2. – Житомир: ДААУ, 1998. – С. 31 – 33. 0,3 (0,15 автора) Павленко А.Г.
47. Екологічні аспекти організації ремонту автомобілів у сільському господарстві Друк. Вісник ДААУ. – № 2. – Житомир: ДААУ, 1998. – С. 26 – 28. 0,24 (0,12 автора) Чичелюк С.Б.
48. Методика визначення оптимального розподілення ремонтно-обслуговуючих робіт між станціями технічного обслуговування автомобілів і сільськогосподарськими підприємствами із урахуванням екологічних факторів Друк. Вісник ДААУ. – № 2. – Житомир: ДААУ, 1998. – С. 31 – 33. 0,24 (0,12 автора) Чичелюк С.Б.
49. Екологічна оцінка технологічних процесів обслуговування і ремонту автомобілів Друк. Журнал «Автошляховик України». – № 3. – Київ: 1999. – С. 22 – 26. 0,2 (0,1 автора) Чичелюк С.Б.
50. Гальмівна камера з пружинним енергоакумулятором Патент України № 98105440 від 05.07.1999. Павленко А.Г.
51. Дослідження потоку вимог на ремонт автомобілів Друк. Даджест-бюлетень. УкрІНТЕІ. Наука, техніка, виробництво. – Київ: УкрІНТЕІ. 1999. – С.34. 0,08
52. Методичні вказівки до лабораторної роботи на тему «Вимірювання показників потужності тракторних двигунів за допомогою приладу ІМД-ЦМ» з дисципліни «Надійність і ремонт сільськогосподарської техніки» для студентів факультету «Механізація сільського господарства» Друк. Київ: УТУ, 1999. 1,1 (0,6 автора) Лудченко О.А.
53. Методичні вказівки з оформлення документації на технологічні процеси ремонту машин Друк. Житомир: ДАУ,1999. 1,8
54. Распределение работ по ТО и ремонту автомобилей между предприятиями АПК с учётом экологических факторов Друк. Тезисы докладов научно-практической конференции. Научно-технический прогресс в инженерной сфере АПК России. – М.: ГОСНИТИ, 1999. – С. 42 – 45. 0,65 (0,2 автора) Чичилюк С.Б., Пучин В.О.
55. Визначення низькотемпературних властивостей дизельного палива в польових умовах Друк. Вісник ДААУ. Спец. випуск, Жовтень, 2000. – Житомир: ДААУ, 2000. – С. 38. 0,1
56. Удосконалення термостату системи охолодження тракторів та автомобілів Друк. Вісник ДААУ. Спец. випуск, жовтень, 2000. – С. 24 0,1
57 Методичні рекомендації до лабораторної роботи з дисципліни «Надійність і ремонт сільськогосподарської техніки» на тему «Визначення видів і характеристик спрацювання деталей машин» для студентів факультету «Механізація сільського господарства» Друк. Житомир: ДААУ, 2000. 1,1
58. Проблеми технічного обслуговування автомобілів у сільському господарстві Друк. Вісник ДААУ. – № 1, 2000. – Житомир: ДААУ, 2000. – С. 25 – 27. 0,2
59. Джерело струму для випробування автотракторних стартерів Друк. Інформаційний листок № 11. – Житомир: Житомирський ЦНТІ, 2000. 0,32 (0,15 автора) Ревка А.И., Езерський А.Я.
60. Пристрій для розгальмування стоянкової гальмівної системи автомобілів без запуску двигуна Друк. Інформаційний листок № 21. – Житомир: Житомирський ЦНТІ, 2000. 0,32 (0,16 автора) Ревка А.И., Костюк Б.Б.
61. Пристрій для вимірювання зазору поршневих кілець Друк. Інформаційний листок № 23. – Житомир: Житомирський ЦНТІ, 2000. 0,19 (0,09 автора) Ревка А.И.
62. Пристрій для розбирання і складання гальмівних камер Друк Інформаційний листок № 24. – Житомир: Житомирский ЦНТІ, 2000. 0,18 (0,09 автора) Ревка А.И.
63. Підіймач для ремонту тракторів і автомобілів Друк. Інформаційний листок № 25. – Житомир: Житомирский ЦНТІ, 2000. 0,25 (0,01 автора) Павлючик А.М.
64. Експрес-аналіз дизельного палива Друк. Інформаційний листок № 26. – Житомир: Житомирский ЦНТІ, 2000. 0,25
65. Установка для нагрівання стрижневих деталей Друк. Інформаційний листок № 27. – Житомир: Житомирский ЦНТІ, 2000. 0,25 (0,011 автора) Ревка А.И.
66. Підвищення надійності системи охолодження автомобіля КамАЗ Друк. Інформаційний листок № 28. – Житомир: Житомирский ЦНТІ 2000. 0,18
67. Поворотна лопата для регенерації води Друк. Інформаційний листок № 29. – Житомир: Житомирский ЦНТІ, 2000. 0,12
68. Гальмівна камера із пружинним енергоакумулятором Патент України Деклараційний патент № 43788 В 60 Т. 13/38, 2001, бюлетень

№ 6 від 16. 05. 2001.

Павленко А.Г.
69. Удосконалення методики розрахунку транспортних витрат при технічному обслуговуванні автомобілів Друк. Вісник ДААУ, № 1, 2002. – Житомир: ДААУ, 2002. – С. 31 -33. 0,12 (0,8 автора) Савченко В.Н.
70. Пристрій для розгальмування стоянкової гальмівної системи автомобілів Друк. Вісник ДААУ. Спец. випуск, Жовтень, 2002. – Житомир: ДААУ, 2002. – С. 21 – 22. 0,2
71. Обґрунтування роботи сушарки для сушіння пивоварного ячменю та інших сільськогосподарських культур зі змінним режимом сушіння агента при різних температурах Друк. Вісник ДААУ, № 1, 2002. – Житомир: ДААУ, 2002. – С. 15 – 17. 0,22 (0,11 автора) Бурдейний В.С.
72. «Показники надійності сільськогосподарської техніки. Лекції і тести». Методичні вказівки до самостійної роботи студентів факультету «Механізація сільського господарства» при вивченні дисципліни Друк. Житомир: ДААУ, 2002. 4,8
73. Обробка дослідної інформації про показники надійності сільськогосподарської техніки Друк. Житомир: ДААУ, 2002. 6,2
74. Відмови гальмівних камер при порушенні стабільності їх кріплення Друк. Матеріали 5-ої міської міжвуз. наук.-практ. конференції викладачів, студентів та молодих вчених. – Житомир: ЖІТІ, 2002. – С.48 0,025 (0,01 автора) Кичук Р.В.
75. Утилізація акумуляторних батарей Друк. Матеріали 5-ої міської міжвуз. наук.-практ. конференції викладачів, студентів та молодих вчених. – Житомир: ЖІТІ, 2002. – С.49 0,025 (0,01 автора) Дмитревич Р.А.
76. Досвід організації технічного сервісу сільськогосподарської техніки у Великій Британії Друк. Матеріали 5-ої міської міжвуз. наук.-практ. конференції викладачів, студентів та молодих вчених. – Житомир: ЖІТІ, 2002. – С.50 0,025 (0,01 автора) Кондратюк О.О.
77. Аналіз зносу привалочних площин головок циліндрів двигунів Друк. Матеріали 5-ої міської міжвуз. наук.-практ. конференції викладачів, студентів та молодих вчених. – Житомир: ЖІТІ, 2002. – С.51 0,025 (0,01 автора) Мигдаль Г.М.
78. Утилізація небезпечних складових одиниць сільськогосподарської техніки на прикладі гальмівної камери із пружним енергоакумулятором Друк. Матеріали 5-ої міської міжвуз. наук.-практ. конференції викладачів, студентів та молодих вчених. – Житомир: ЖІТІ, 2002. – С.52 0,025 (0,01 автора) Цмех С.В.
79. Проблеми забезпечення приладами технологічних процесів регулювання гальмівних механізмів транспортних засобів Друк. Житомир: Вісник ЖІТІ, 2002. – С. 34 – 35 0,3 (0,1 автора) Войницький А.О, Загузов М.М.
80. Вплив параметрів експлуатаційних регулювань на ефективність роботи гальмівної системи Друк. Вісник ДАУ, 2002. – Житомир: Вісник ДАУ, 2002. – С. 14 – 16 0,3 (0,15 автора) Загузов М.М.
81. Надійність і ремонт сільськогосподарської техніки. Методичні поради до курсового і дипломного проектування з дисципліни «Надійність і ремонт сільськогосподарської техніки». Для студентів спеціальності 6.091.902 і 7.091.902 «Механізація сільського господарства» Друк. Житомир: ДАУ, 2002. 9,76
82. Надійність і ремонт сільськогосподарської техніки. Частина І. Методичні рекомендації і завдання до лабораторних робіт для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 6.091.900 «Механізація сільського господарства» Друк. Житомир: ДАУ, 2002. 4,8
83. Гальмівна камера із пружинним енергоакумулятором Патент України Деклараційний патент № 47209 А В 60 Т. 13/38, опубл. 17.06.2002,

Бюл. № 11

Павленко А.Г.
84. Відновлення колінчастих валів автотракторних двигунів. Навчальний посібник Друк. Житомир: Полісся, 2003. 2,79 (1,4 автора) Бутенко С.Г., Ревка О.І.
85. Ремонт шин. Методичні рекомендації з дисципліни «Надійність і ремонт сільськогосподарської техніки» для студентів спеціальності 6.091.902, 7.091.902, 8.091.902 «Механізація сільського господарства» Друк. Житомир: ДАУ, 2003. 1,3 (0,6 автора) Ревка О.І.
86. Відновлення різьби спіральними, різьбовими вставками, ремонт тріщин фігурними вставками. Методичні рекомендації з дисципліни «Надійність і ремонт с/г техніки» для студентів спеціальності 6.091.902, 7.091.902, 8.091.902 «Механізація сільського господарства» Друк. Житомир: ДАУ, 2003. 1,8 (0,9 автора) Ревка О.І.
87. Комплектація деталей циліндро-поршневої групи та КШМ автотракторного двигуна. Методичні рекомендації з дисципліни «Надійність і ремонт с/г техніки» для студентів спеціальності 6.091.902, 7.091.902, 8.091.902 «Механізація сільського господарства» Друк. Житомир: ДАУ, 2003. 1,4 (0,7 автора) Ревка О.І.
88. Вивчення дефектів і ремонт гільз циліндрів автотракторних двигунів. Методичні рекомендації з дисципліни «Надійність і ремонт с/г техніки» для студентів спеціальності 6.091.902, 7.091.902, 8.091.902 «Механізація сільського господарства» Друк. Житомир: ДАУ, 2003. 1,25 (0,6 автора) Ревка О.І.
89. Технологічний процес очищення машин при ремонті. Методичні рекомендації з дисципліни «Надійність і ремонт сільськогосподарської техніки» для студентів спеціальності 6.091.902, 7.091.902, 8.091.902 «Механізація сільського господарства» Друк. Житомир: ДАУ, 2003. 1,41 (0,7 автора) Ревка О.І.
90. Ремонт деталей машин пластичною деформацією. Методичні рекомендації з дисципліни «Надійність і ремонт  сільськогосподарської техніки» для студентів спеціальності 6.091.902, 7.091.902, 8.091.902 «Механізація сільського господарства.» Друк. Житомир: ДАУ, 2003. 1,12 (0,56 автора) Ревка О.І.
91. Розбирання, складання та регулювання головної передачі Т-150. Методичні рекомендації з дисципліни «Надійність і ремонт   сільськогосподарської техніки» для студентів спеціальності 6.091.902, 7.091.902, 8.091.902 «Механізація сільського господарства» Друк. Житомир: ДАУ, 2003. 0,80 (0,4 автора) Ревка О.І.
92. Дефекація і ремонт шатунів. Методичні рекомендації з дисципліни «Надійність і ремонт  сільськогосподарської техніки» для студентів спеціальності 6.091.902, 7.091.902, 8.091.902 «Механізація сільського господарства» Друк. Житомир: ДАУ, 2003. 1,6 (0,8 автора) Ревка О.І.
93. Ремонт стартерів. Методичні рекомендації з дисципліни «Надійність і ремонт сільськогосподарської техніки» для студентів спеціальності 6.091.902, 7.091.902, 8.091.902 «Механізація сільського господарства» Друк. Житомир: ДАУ, 2003 1,2 (0,6 автора) Ревка О.І.
94. Ремонт деталей сільськогосподарської техніки полімерними матеріалами. Методичні рекомендації з дисципліни «Надійність і ремонт сільськогосподарської техніки» для студентів спеціальності 6.091.902, 7.091.902, 8.091.902 «Механізація сільського господарства» Друк. Житомир: ДАУ, 2003. 1,3 (0,65 автора) Ревка О.І.
95. Дефектація і відновлення блоків циліндрів двигунів. Методичні рекомендації з дисципліни «Надійність і ремонт сільськогосподарської техніки» для студентів спеціальності 6.091.902, 7.091.902, 8.091.902 «Механізація сільського господарства» Друк. Житомир: ДАУ, 2003. 1,4 (0,7 автора) Ревка О.І.
96. Ремонт генератора змінного струму. Методичні рекомендації з дисципліни «Надійність і ремонт сільськогосподарської техніки» для студентів спеціальності 6.091.902, 7.091.902, 8.091.902 «Механізація сільського господарства» Друк. Житомир: ДАУ, 2003. 1,3 (0,65 автора) Ревка О.І.
97. Вивчення дефектів і ремонт акумуляторних батарей. Методичні рекомендації з дисципліни «Надійність і ремонт сільськогосподарської техніки» для студентів спеціальності 6.091.902, 7.091.902, 8.091.902 «Механізація сільського господарства» Друк. Житомир: ДАУ, 2003. 1,35 (0,65 автора) Ревка О.І.
98. Стенди для складання та розбирання автотракторних двигунів. Методичні рекомендації з дисципліни «Надійність і ремонт сільськогосподарської техніки» для студентів спеціальності 6.091.902, 7.091.902,8.091.902 «Механізація сільського господарства» Друк. Житомир: ДАУ, 2003. 1,28 (0,64 автора) Ревка О.І.
99. Вивчення універсального контрольно-випробувального стенда КИ-968. Методичні рекомендації з дисципліни «Надійність і ремонт сільськогосподарської техніки» для студентів спеціальності 6.091.902, 7.091.902, 8.091.902 «Механізація сільського господарства» Друк. Житомир: ДАУ, 2003. 1,40 (0,7 автора) Ревка О.І.
100. Вивчення дефектів деталей, ремонт та випробування масляних насосів та фільтрів. Методичні рекомендації з дисципліни «Надійність і ремонт сільськогосподарської техніки» для студентів спеціальності 6.091.902, 7.091.902, 8.091.902 «Механізація сільського господарства» Друк. Житомир: ДАУ, 2003. 1,42 (0,71 автора) Ревка О.І.
101. Ремонт газорозподільчого механізму ДВЗ. Методичні рекомендації з дисципліни «Надійність і ремонт сільськогосподарської техніки» для студентів спеціальності 6.091.902, 7.091.902, 8.091.902 «Механізація сільського господарства» Друк. Житомир: ДАУ, 2003. 1,28 (0,64 автора) Ревка О.І.
102. Визначення дефектів і ремонт приладів батарейного запалювання. Методичні рекомендації з дисципліни «Надійність і ремонт сільськогосподарської техніки» для студентів спеціальності 6.091.902, 7.091.902, 8.091.902 «Механізація сільського господарства» Друк. Житомир: ДАУ, 2003. 1,44 (0,72 автора) Ревка О.І.
103. Діагностування тракторного двигуна за потужністю та паливними показниками. Методичні рекомендації з дисципліни «технологія ТО та ремонт машин» для студентів спеціальності 7.091.902 «Механізація сільського господарства» Друк. Житомир: ДАУ, 2003. 0,80 (0,4 автора) Ревка О.І.
104. Визначення технічного стану системи запалювання карбюраторного двигуна. Методичні рекомендації з дисципліни «Технологія ТО та ремонт машин» для студентів спеціальності 7.091.902 «Механізація сільського господарства» Друк. Житомир: ДАУ, 2003. 1,2 (0,6 автора ) Ревка О.І.
105. Перевірка технічного стану агрегатів гідравлічної навісної системи тракторів. Методичні рекомендації з дисципліни «Технологія ТО та ремонт машин» для студентів спеціальності 7.091.902 «Механізація сільського господарства» Друк. Житомир: ДАУ, 2003. 1,15 (0,55 автора) Ревка О.І.
106. Визначення технічного стану елементів системи живлення дизельних двигунів. Методичні рекомендації з дисципліни «Технологія ТО та ремонт машин» для студентів спеціальності 7.091.902 «Механізація сільського господарства» Друк. Житомир: ДАУ, 2003. 1,24 (0,62 автора) Ревка О.І.
107. Спрацювання гальмівних колодок автомобілів Друк. Вісник ДАУ, № 2. 2003. – Житомир: ДАУ, 2003. – С. 194-199. 0,3 (0,15 автора) Загузов М.М.
108. Метод і пристрій для вимірювання хода штоку гальмівної камери Друк. Вісник Харківського держ. технічного університету сільського господарства № 14, 2003. – Харків: ХДТУСГ. – 2003. – С. 204-208. 0,25 (0,12 автора) Загузов М.М.
109. Пристрій для вимірювання торцевого зазору поршневих кілець Друк. Науково-практчна конференція молодих вчених «Наука. Молодь Полісся – 2003», Житомир. НАУ, 2003. – С. 8-9. 0,1 (0,05 автора) Боровський В.М.
110. Термостат системи рідинного охолодження двигуна внутрішнього згорання Патент України Деклараційний патент № 53255 А F01P7/16., опуб. 15.01.2003. Бюл. № 1 Бурдейний В.С.
111. Пристрій для вимірювання ходу штока гальмівної камери Патент України Деклараційний патент № 54082 А G0187/14., опуб. 17.02.2003. Бюл. № 2 Малиновський А.С., Загузов М.М.
112. Пневмосепаруючий пристрій патент України Деклараційний патент № 53990 А В0787/00, опубл. 17.02.2003. Бюл. № 2 Бурдейний В.С.
113. Пристрій для вимірювання хода штоку гальмівної камери патент України Деклараційний патент № 61202 А G01B7/14., опуб. 15.10.2003. Бюл. № 10 Малиновський А.С., Загузов М.М.
114. Утилізація гальмівних камер із пружинним енергоакумулятором Друк. Тези доповідей на 60 науковій конференції професорсько-викладацького складу і студентів Національного транспортного університету. – Київ: НТУ, 2004. – С. 24. 0,1
115. Проектування раціональної організаційної структури та структури управління підприємствами технічного сервісу АПК. Навчальний посібник для студентів спеціальності 7.091.902 «Механізація сільського господарства» Друк. Житомир: ДАУ, 2004. 4,5 (1,5 автора) Бурдейний В.С., Загузов М.М.

за ред. Докуніхіна В.З.

116. Слюсарна справа. Методичні рекомендації до лабораторних робіт (для студентів спеціальності 6.091.902 «Механізація сільського господарства) Друк. Житомир: ДАУ, 2004. 2,4 (1,2 автора) Ревка О.І.
117. Притирка та доводка деталей спряжень сільськогосподарської техніки. Методичні рекомендації до лабораторних робіт (для студентів спеціальності 6.091.902 «Механізація сільського господарства) Друк. Житомир: ДАУ, 2004. 1,15 (0,6 автора) Ревка О.І.
117. Аналіз пошкодження діафрагми гальмівної камери Друк. Харків: Вісник ХНТУСГ. – Випуск 39, 2005. – Харків: ХНТУСГ. – 2005. – С. 81-84 0,4 (0,13 автора) Войтюк В.Д., Павленко А.Г.
118. Основні положення, терміни і визначення Правил дорожнього руху. Методичні вказівки до розділу Правил дорожнього руху Друк. Київ: НАУ, 2005. 4,18 (1,1 автора) Войтюк В.Д., Іщенко В.В., Колосок І.О.
119. Безпека проїзду пішохідних переходів. Методичні вказівки до розділу Правил дорожнього руху Друк. Київ: НАУ, 2005. 1,0 (0,25 автора) Войтюк В.Д., Іщенко В.В., Колосок І.О.
120. Типова програма дисципліни «Транспортний процес в АПК» Друк. Київ: Аграрна освіта, 2005. 0,85 (0,1 автора) Войтюк В.Д., Мельник І.І., Фришев С.Г., Вергун М.Г., Перебійніс В.І.
121. Дорожня розмітка. Методичні вказівки до лабораторних робіт Друк. Київ: Аграрна освіта, 2005. 1,8 (0,2 автора) Войтюк В.Д., Іщенко В.В., Колосок І.О., Сиворакша А.І.
122. Застосування розпізнавальних знаків. Методичні вказівки до розділу Правил дорожнього руху Друк. Київ: НАУ, 2005. 3,4 (0,7 автора) Войтюк В.Д., Іщенко В.В., Колосок І.О., Сиворакша А.І.
123. Підвищення експлуатаційної надійності системи охолодження двигунів Друк. Науковий вісник НАУ. – 2005. – Київ: НАУ, 2005. – С. 61-63 0,3 (0,1 автора) Войтюк В.Д.
124. Проектування технологічних процесів відновлення деталей машин. Навчальний посібник Друк. Житомир, ДАУ, 2005. – 83 с. 4,5
125. Методичні вказівки до виконання практичної роботи з дисципліни «Правове регулювання дорожнього руху». (Розпізнавальні знаки). Для студентів спеціальностей «Організація і регулювання дорожнього руху» і «Організація перевезень і управління на транспорті» Друк Київ: НТУ, 2006. 1,0 (0,25 автора) Яцківський Л.Ю., Войтюк В.Д., Колосок І.О.
126. Пристрій для утилізації гальмівного енергоакумулятора Патент України Деклараційний патент України на корисну модель № 15405 G01В7/14 опубл. 15. 06 2006. Бюл. № 6, 2006 Войтюк В.Д.
127. Форми організації технічного обслуговування автомобільного транспорту сільськогосподарських підприємств Друк. Збірник наукових праць НТУ № 1 «Управління проектами, системами, аналіз, логістика». Науковий Журнал № 3. – Київ: НТУ, 2006. – С. 42 – 45 0,25 (0,12 автора) Глуховська О.М.
128 Методичні вказівки до виконання практичної роботи з дисципліни Правове регулювання дорожнього руху. (Дорожня розмітка). Для студентів спеціальностей  «Організація і регулювання дорожнього руху» і «Організація перевезень і управління на транспорті» Друк. Київ: НТУ, 2006. 1,6 (0,3 автора) Яцківський Л.Ю., Войтюк В.Д., Колосок І.О.
129. Визначення видів і характеристик спрацювання деталей транспортних засобів. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт Друк. Київ: НАУ, 2006 2,2 (0,8 автора) Войтюк В.Д.
130. Підвищення безпеки дорожнього руху Друк. Харків: Вісник ХНТУУСГ, Випуск 47, 2006. С. 81 – 84 0,4 (0,2 автора) Войтюк В.Д.
131. Види спрацювання деталей автотранспортних засобів. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Ремонт і технічне обслуговування автотранспортних засобів» Друк. Київ: НТУ, 2006. 1,9 (0,7 автора) Войтюк В.Д., Ничай С.М.
132. Пристрій для вимірювання хода штоку гальмівної камери Друк. Деклараційний патент України на корисну модель № 17409 G01В7/14 опубл. 15. 06 2006. Бюл. № 6. 2006 Войтюк В.Д.
133. Основи керування автомобілем і безпека руху. Вибір безпечної швидкості руху. Навчальний посібник Друк Київ: Аграрна освіта, 2006. – 87 с. 4,0 (1,2 автора) Войтюк В.Д., Іщенко В.В.
134. Основи керування автомобілем і безпека руху. Загальні положення. Навчальний посібник Друк. Київ: Аграрна освіта, 2006. – 88 с. 4,0 (1,2 автора) Войтюк В.Д., Іщенко В.В., Колосок І.О.
135. Утилізація гальмівних камер із пружинними енергоакумуляторами Друк. Тези доповіді на міжнародній науково-практичній конференції «Проблеми енергозберігаючих технологій в АПК». – Київ, 2006. – С. 34. 0,2 (0,1 автора) Войтюк В.Д.
136. Дослідження зміни хода штоку в залежності від зносу гальмівних накладок Друк. Тези доповіді на міжнародній науково-практичній конференції «Проблеми енергозберігаючих технологій в АПК». – Київ: 2006. – С.61. 0,2 (0,1 автора) Филипов А.З.
137. Визначення димності відпрацьованих газів дизелів при стендових і польових випробуваннях. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни Технічне обслуговування машин. Друк. Київ: НАУ, 2006. – 53 с. 2,5 (0,7 автора) Филипов А.З. Войтюк В.Д.
138. Пристрій для забивання і виймання відбірників проби ґрунту Друк. Деклараційний патент України на корисну модель № 24223 E21В49|00 опубл. 25. 06 2007. Бюл. № 9 2007 Войтюк В.Д.
139. Дорожні та розпізнавальні знаки. Навчальний посібник з дисципліни «Правила дорожнього руху» Друк. Київ: Аграрна освіта, 2007. – 117 с. 5,4 (1,4 автора) Войтюк В.Д., Іщенко В.В., Колосок І.О.
136.

Визначення видів і характеристик спрацювання деталей автотранспортних засобів. Методичні вказівки до лабораторної роботи

Друк. Київ: НАУ, 2007. 2,1 (0,5 автора)

Войтюк В.Д., Демко А.А.

137. Технічне обслуговування системи живлення бензинового двигуна із впорскуванням палива. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Технічне обслуговування автотранспортних засобів» Друк. Київ: НАУ. 2007. 1,2 (0,8 автора) Войтюк В.Д., Войтюк С.Д.
138. Методичні вказівки до виконання практичної роботи з дисципліни «Правове регулювання дорожнього руху» (Розпізнавальні знаки) Друк. Київ: НТУ, 2007. 3,5 (1,2 автора) Яцківський Л.Ю., Войтюк В.Д.
139. Діагностика системи живлення бензинового двигуна з використанням цифрового вимірювача тиску. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Технічне обслуговування автотранспортних засобів «для студентів спеціальності 6.100401 «Організація та регулювання дорожнього руху» Друк. Київ: НАУ, 2007. 1,5 (0,4 автора) Войтюк В.Д., Демко А.А.
140. Методичні вказівки до курсового проекту з дисципліни «Основи теорії транспортних процесів і систем» для студентів спеціальностей 6. 100401 «Організація і регулювання дорожнього руху» і 6. 100404 «Організація перевезень і управління на транспорті (автомобільний)» напряму «Транспортні технології» Друк. Київ: НАУ, 2007. 2,6
141. Методичні вказівки до виконання практичної роботи з дисципліни «Правове регулювання Дорожнього руху»: Заборонні знаки для студентів спеціальності 6.100401 «Організація та регулювання дорожнього руху» Друк. Київ: НТУ, 2007. 4,5 (1,5 автора) Яцківський Л.Ю., Войтюк В.Д.
142. Спосіб діагностування транспортних засобів Патент України Деклараційний патент України на корисну модель №22638 G01B7/ 14  опубл. 25. 04. 2007 Бюл. № 9 2007 Коновалов А.І., Дюкарєв С.М., Демко А.А., Войтюк В.Д.
143. Універсальний пристрій для виконання розбирально-складальних робіт Друк. Науковий збірник «Вчені технічного інституту НАУ – виробництву», частина 1, 2007. – Київ: НАУ, 2007. – С. 60 0,1 (0,05 автора) Войтюк В.Д.
144. Поворотна лопата для переміщення осаду у відстійниках Друк. Науковий збірник «Вчені технічного інституту НАУ – виробництву», частина 1, 2007. – Київ: НАУ. – 2007. – С. 59. 0,1 (0,05 автора) Войтюк В.Д.
145. Термостат рідинного охолодження двигуна внутрішнього згоряння Друк. Науковий збірник «Вчені технічного інституту НАУ – виробництву», частина 1, 2007. -Київ: НАУ, 2007. -С. 58. 0,1 (0,05 автора) Войтюк В.Д.
146. Пристрій для вимірювання хода штоку гальмівної камери Друк. Науковий збірник «Вчені технічного інституту НАУ – виробництву», частина 1, 2007. -Київ: НАУ, 2007. -С. 57. 0,1 (0,05 автора) Войтюк В.Д.
147. Пристрій для розгальмування стоянкової гальмівної системи Друк. Науковий збірник «Вчені технічного інституту НАУ – виробництву», частина 1, 2007. -Київ: НАУ, 2007. – С. 56. 0,1 (0,05 автора) Войтюк В.Д.
148. Гальмівна камера з пружинним енергоакумулятором Друк. Науковий збірник «Вчені технічного інституту НАУ – виробництву», частина 1, 2007. – Київ: НАУ, 2007. – С. 55. 0,1 (0,05 автора) Войтюк В.Д.
149. Правове регулювання дорожнього руху (Загальні положення)  Навчальний посібник для студентів спеціальностей 6. 100401 «Організація і регулювання дорожнього руху», 6. 100404 «Організація перевезень і управління на транспорті (автомобільний)» Друк. Київ: НТУ, 2007. 4,8 (1,2 автора) Яцківський Л.Ю., Войтюк В.Д.
150. Пристрій для демонтажу кришок шатунів Друк. Науковий збірник «Вчені технічного інституту НАУ – виробництву», частина 2, 2008. – Київ: НАУ. 2008. – С. 44. 0,1 (0,05 автора) Войтюк В.Д.
151. Пристрій для перевірки зазору в підшипниках коліс Друк. Науковий збірник «Вчені технічного інституту НАУ – виробництву», частина 2, 2008. – Київ: НАУ, 2008. – С. 43. 0,1 (0,05 автора) Войтюк В.Д.
152. Пристрій для утилізації гальмівного енергоакумулятора Друк. Науковий збірник «Вчені технічного інституту НАУ – виробництву», частина 2, 2008. -Київ: НАУ. 2008. -С. 42 0,1 (0,05 автора) Войтюк В.Д.
153. Технологічний розрахунок автотранспортних підприємств. Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «Експлуатація автотранспортних засобів» для спеціальності 6.100402 «Організація і регулювання дорожнього руху» Друк. Київ: НАУ, 2008. 4,1 (2,4 автора) Сиворакша А.І.
154. Методичні вказівки до виконання практичної роботи з дисципліни «Правове регулювання дорожнього руху» (аналіз аварійних ситуацій) для студентів спеціальностей 6.100401 «Організація і регулювання дорожнього руху» і 6.100404 «Організація перевезень і управління на транспорті» Друк. Київ: НТУ, 2008. 4,5 (1,5 автора) Яцківський Л.Ю., Войтюк В.Д.
155. Аналіз причин дорожньо-транспортних пригод. Методичні вказівки з дисципліни «Основи керування і безпека руху» для студентів спеціальності 6.100404 «Організація перевезень і управління на транспорті» Друк. Київ: НАУ. 2008. 4,1 (2,1 автора) Колосок І.О.
156. Правове регулювання дорожнього руху (загальні положення). Навчальний посібник для студентів спеціальностей: 6.100401 «Організація і регулювання дорожнього руху» і 56100404 «Організація перевезень і управління на транспорті» Друк. Київ: НТУ, 2008. – 94 с 6 (2,5 автора) Яцківський Л.Ю., Войтюк В.Д. Колосок І.О.
157. Основні напрями удосконалення проектування організаційної структури кооперованого обслуговування автомобілів Друк. Міжвідомчий тематичний збірник. Випуск № 92 «Механізація та електрифікація сільського господарства». – Глеваха, 2008. – С. 515 -518. 0,15
158. Правила перевезення і класифікація вантажів автомобільного транспорту. Навчальний посібник Друк. Київ: НАУ, 2008. – 189 с. 12,3 (6,15 автора) Михайлович Я.М.
159. Методичні вказівки до виконання дипломних проектів для студентів напряму «Транспортні технології (автомобільний транспорт)» Друк. Київ: НАУ, 2008. 3,5 (0,6 автора) Фришев С.Г., Михайлович Я.М., Колосок І.О., Бондарєв С.І., Савченко Л.А.
160. Правове регулювання дорожнього руху (Швидкість руху) Навчальний посібник для студентів спеціальностей 6.100401 «Організація і регулювання дорожнього руху», 6.100404 «Організація перевезень і управління на транспорті (автомобільний)» Друк. Київ: НТУ, 2008. 5,5 (1,2 автора) Яцківський Л.Ю., Колосок І.О., Мельниченко О.І.
161. Технологічний розрахунок автотранспортних підприємств. Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів Друк. Київ: НАУ, 2008. 4,1 (2,1 автора) Сиворакша А.І.
162. Методичні вказівки до виконання практичної роботи з дисципліни «Правове регулювання дорожнього руху» (Аналіз аварійних ситуацій) для студентів спеціальностей 6. 100401 «Організація і регулювання дорожнього руху», 6.100404 «Організація перевезень і управління на транспорті (автомобільний)» Друк. Київ: НТУ, 2008. 4,8 (1,2 автора) Яцківський Л.Ю., Колосок І.О., Мельниченко О.І.
163. Рециклінг автотранспортних засобів. (Рециклінг шин). Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Рециклінг автотранспортних засобів». Для студентів спеціальності 8.1004.03 «Організація перевезень і управління на транспорті» Друк. Київ: НУБіП України, 2009. 0,7
164. Транспортний процес в АПК. Вимоги до підприємств автотехсервісу. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт із дисципліни «Транспортний процес в АПК» для студентів напрямів «Процеси, машини та обладнання агропромислового комплексу» і «Транспортні технології» вищих навчальних закладів Друк. Київ: НУБіП України, 2009. 2,2
165. Розподільний метод рішення транспортних задач. Методичні рекомендації до виконання практичної роботи з дисципліни «Транспортний процес в АПК» Друк. Київ: НУБіП України, 2009. 0,7
166. Основні заходи щодо забезпечення безпеки руху на автотранспорті. Методичні рекомендації до виконання практичної роботи з дисципліни «Транспортний процес в АПК» для студентів напряму «Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва» Друк. Київ: НУБіП України, 2009. 1,8
167. Щоденник проходження виробничої практики студентами спеціальності 6.100401 «Організація і регулювання дорожнього руху» Друк. Київ: НУБіП України, 2009. 2,0 (1 автора) Сиворакша А.І.
168. Застосування теорії масового обслуговування при оптимізації транспортних процесів. Методичні вказівки до виконання лабораторно-практичних робіт з дисципліни «Дослідження операцій у транспортних системах» для студентів напряму «Транспортні технології» Друк. Київ: НУБіП України, 2009. 2,1 (1,1 автора) Бідняк М.Н.
169. Методичні вказівки з організації практичної підготовки фахівців спеціальностей 6.100403 «Організація перевезень і управління на транспорті» (ОПУТ) та 6.100401 «Організація і регулювання дорожнього руху» (ОРДР) освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» Друк. Київ: НУБіП України, 2009. 2.15 (0,5 автора) Фришев С.Г., Сиворакша А.І.
170. Експрес-методи технічного обслуговування автомобілів. Методичні рекомендації до виконання лабораторної роботи з дисципліни «Транспортний процес в АПК» для студентів напрямів «Процеси, машини та обладнання агропромислового комплексу» і «Транспортні технології» Друк. Київ: НУБіП України, 2009. 2,2
171. Технологічний процес розбирання і складання автотракторних двигунів з використанням комплексу оснащення для поточного ремонту двигунів 70.7823.3709. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Транспортний процес в АПК» для студентів напряму «Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва» Друк. Київ: НУБіП України, 2009. 2
172. Основи теорії транспортних процесів і систем. Навчальний посібник для ВНЗ. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів напряму «Транспортні технології» Друк. Київ: Видавничий Дім «Слово», 2009. 19,5 (4,8 автора) Дмитриченко М.Ф., Яцківський Л.Ю., Ширяєва С.В.
173. Вимоги до підприємств автотехсервісу. Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів Друк. Київ: НУБіП України, 2009. 2,1
174. Технічне обслуговування газобалонних автомобілів. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Транспортний процес в АПК» для студентів напряму «Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва» Друк. Київ: НУБіП України, 2009. 0,95
175. Удосконалення методу вимірювання хода штоку гальмівної камери Друк. Тези доповідей на VI Всеукраїнській науковій конференції студентів і молодих вчених «Молодь: освіта, наука, духовність» частина II. – Київ: Університет «Україна». – 2009. – С. 306-307 0,1 (0,05 автора) Дудка В.М.
176. Метод і пристрій для оцінки низькотемпературних властивостей дизельного палива в польових умовах Друк. Тези доповідей на VI Всеукраїнській науковій конференції студентів і молодих вчених «Молодь: освіта, наука, духовність» частина II. – Київ: Університет «Україна». – 2009. – С. 396-399 0,1 (0,05 автора) Дяконенко А.В.
177. Універсальний пристрій для розбирально-складальних робіт Друк. Тези доповідей на VI Всеукраїнській науковій конференції студентів і молодих вчених «Молодь: освіта, наука, духовність» частина II. – Київ: Університет «Україна». – 2009. – С.401-402 0,1 (0,05 автора) Єфіменко О.О.
178. Особливості організації технічного обслуговування автомобілів у сільському господарстві Полісся Друк. Тези доповідей на VI Всеукраїнській науковій конференції студентів і молодих вчених «Молодь: освіта, наука, духовність» частина II. – Київ: Університет «Україна». – 2009. – С. 399-400 0,1 (0,05 автора) Святненко О.М.
179. Самоочищення дренажного отвору термостата системи охолодження двигуна Друк. Тези доповідей на VI Всеукраїнській науковій конференції студентів і молодих вчених «Молодь: освіта, наука, духовність» частина II. – Київ: Університет «Україна». – 2009. – С. 402-404 0,1 (0,05 автора) Климковець М.Ю.
180. Утилізація вузлів машин зі стисненими пружинами Друк. Тези доповідей на VI Всеукраїнській науковій конференції студентів і молодих вчених «Молодь: освіта, наука, духовність» частина II. – Київ: Університет «Україна». – 2009. – С. 404-405 0,1 (0,05 автора) Климковець М.Ю.
181. Обладнання для технічного обслуговування транспортних засобів. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт із дисципліни «Транспортний процес в АПК» для студентів напряму «Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва» Друк. Київ: НУБіП України, 2009. 1,0
182. Правила технічної експлуатації автомобільного транспорту в АПК. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт із дисципліни «Транспортний процес в АПК» для студентів напряму «Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва» Друк. Київ: НУБіП України, 2009. 2,2
183 Використання вторинних ресурсів на автомобільному транспорті. Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи при вивченні дисциплін «Транспортний процес в АПК» і «Рециклінг автотранспортних засобів» для студентів напрямів «Процеси, машини і обладнання агропромислового виробництва» і «Транспортні технології» Друк. Київ: НУБіП України, 2009. 1,4
184. Основні заходи щодо забезпечення безпеки руху на автотранспорті. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Транспортний процес в АПК» для студентів напряму «Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва» Друк. Київ: НУБіП України, 2009. 1,6
185. Основи транспортного процесу в АПК. Навчальний посібник для самостійної роботи студентів Друк. Київ: Державна академія керівних кадрів. 2009. – 420 с.: іл. 26 (13 автора) Фришев С.Г.
186. Обробка інформації про надійність транспортних засобів. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Транспортний процес в АПК» для магістрів напрямку 1001 «Процеси, машини і обладнання агропромислового комплексу» Друк. Київ: НУБіП України, 2010. 2,2
187. Синергетика організації технічного обслуговування автомобільного транспорту в АПК Друк. Київ: НУБіП України. Науковий вісник 2010. – С. 37-46. 0,5
188. Дослідження операцій у транспортних системах. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Дослідження операцій у транспортних процесах і системах» студентами спеціальностей 6.100403 «Організація перевезень і управління на транспорті» (ОПУТ) та 6.100401 «Організація і регулювання дорожнього руху» (ОРДР) Друк. Київ: НУБіП України, 2010. 3,1
189. Транспортний процес в АПК: Навчальний посібник для самостійної роботи студентів Друк. Київ: Державна академія керівних кадрів, 2010. – 486 с. 26,7 (8,6 автора) Фришев С.Г., Козупиця С.І.
190. Ефективність використання альтернативних екологобезпечних палив на автомобільному транспорту АПК. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Транспортний процес в АПК» для студентів напряму «Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва» Друк. Київ: НУБІП України, 2010. 2,6
191. Скорочення транспортних витрат при кооперованому обслуговуванні автомобілів в АПК Друк. Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені П. Василенка. Випуск 93. – Харків: ХНУСГ, 2010. – С. 111-117. 0,3
192. Інструментальний контроль технічного стану тракторів і самохідних сільськогосподарських машин. Навчальний посібник для самостійної роботи з дисципліни «Транспортний процес в АПК» для магістрів напрямку 1001. «Процеси, машини і обладнання агропромислового комплексу» Друк. Київ: НУБіП України, 2010. 4,1
193. Транспортні витрати при централізованому технічному обслуговуванні автомобілів Друк. Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені П. Василенка. – Вип. 93. – Харків: ХНУСГ, 2010. – С.117-122. – 0, 25 д. а. 0,25
194. Аналіз методів регенерації стічних вод при очищенні автотранспортних засобів Друк. Збірник наукових праць навчально-педагогічних працівників і студентів магістратури кафедри транспортних технологій та засобів в АПК, кафедри технічного сервісу та інженерного менеджменту. – Київ: НУБіП України, 2010. – С. 27-30. 0,25 (0,125 автора) Горбатюк М.М.
195. Шляхи підвищення пропускної здатності ВДМ м. Мена Друк. Збірник наукових праць навчально-педагогічних працівників і студентів магістратури кафедри транспортних технологій та засобів в АПК, кафедри технічного сервісу та інженерного менеджменту. – Київ: НУБіП України, 2010. – С. 31 – 36. 0,44 (0,22 автора) Заровний М.А.
196. Удосконалення організації перевезення молока та молочної продукції в м. Шостка Сумської області Друк. Збірник наукових праць навчально-педагогічних працівників і студентів магістратури кафедри транспортних технологій та засобів в АПК, кафедри технічного сервісу та інженерного менеджменту. – Київ: НУБіП України, 2010. – С. 80 – 84. 0,44 (0,22 автора) Гудкова М.М.
197. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Транспортно-експедиторська діяльність» для студентів ОКР «магістр» напряму «Транспортні технології» Друк. Київ: НУБіП України, 2010. 1,0
198. Транспортні витрати при децентралізованому технічному обслуговуванні автомобілів Друк. Вісник  Харківського національного технічного університету сільського господарства. Випуск 93 Механізація сільськогосподарського виробництва. Том 2. – Харків: 2010. – С. 117-122. 0,44 (0,22 автора) Святненко О.М.
199. Підвищення надійності термостата системи охолодження автотракторних двигунів Друк. Доповідь на конференції учасників Зльоту Том 1. «12 зліт іменних стипендіатів та відмінників навчання» Мелітополь: Таврійський державний агротехнічний університет. – 2011. – С. 7 – 9. 0,2 (0,1 автора) Гірич Д.І.
200. Міжнародні правила тлумачення термінів «Інкотермс». Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Транспортно-експедиторська діяльність» для студентів ОКР «Магістр» напряму «Транспортні технології» Друк. Київ: НУБіП України, 2011. 1,8
201. Дослідження раціональної відстані їздки на велосипеді (для умов с. м. т. Віньківці Хмельницької області) Друк. Тези доповідей на VIII Всеукраїнській науковій конференції студентів і молодих вчених «Молодь: освіта, наука, духовність» частина IV. – Київ: Університет «Україна», 2011. – С. 214-215. 0,1 (0,05 автора) Березюк Д.В.
202. Розроблення раціональної організації перевезення молока і молочної продукції в місті Кам’янка Черкаської області. Збірник наукових праць Вісник слухачів магістратури технічного ННІ НУБіП України (випуск 1). – Київ – Голосієво –Ніжін: НУБіП України, 2011. – С. 18 –23. 0,36 (0,18 автора Мельник В.В.
203. Використання закордонного досвіду при удосконаленні організації велосипедного руху Друк. Збірник наукових праць Вісник слухачів магістратури технічного ННІ НУБіП України (випуск 1). – Київ – Голосієво –Ніжін: НУБіП України, 2011. – С. 10-14. 0,36 (0,13 автора) Заровний М.А., Чухрай Т.Г.
204. Регенерація води при очищенні автотранспортних засобів Друк. Тези доповідей на VIII Всеукраїнській науковій конференції студентів і молодих вчених «Молодь: освіта, наука, духовність» частина IV. – Київ: Університет «Україна» – С. 230 – 231. 0,1 (0,05 автора) Горбань М.М
205. Аналіз помилок водіїв автотранспортних засобів Друк. Тези доповідей на VIII Всеукраїнській науковій конференції студентів і молодих вчених «Молодь: освіта, наука, духовність» частина IV. – Київ: Університет «Україна». – С. 235 – 236. 0,1 (0,05 автора) Довбня А.М.
206. Проблеми і закордонний досвід організації велосипедного руху Друк. Тези доповідей на VIII Всеукраїнській науковій конференції студентів і молодих вчених «Молодь: освіта, наука, духовність» частина IV. – Київ: Університет «Україна». – С. 280 – 281. 0,1 (0,05 автора) Чухрай Т.Г.
207. Удосконалення організації перевезення хліба та хлібобулочних виробів Тези доповідей на VIII Всеукраїнській науковій конференції студентів і молодих вчених «Молодь: освіта, наука, духовність» частина IV. – Київ: Університет «Україна». – С. 281– 283. 0,12 (0,04 автора) Щербина Д.Г., Бабенко А.В.
208. Транспортно-технологічні схеми доставки хлібопродуктів із їх пакетуванням Друк. Тези доповідей на VIII Всеукраїнській науковій конференції студентів і молодих вчених «Молодь: освіта, наука, духовність» частина IV. – Київ: Університет «Україна», 2011. – С. 242 – 243. 0,1 (0,05 автора) Лозовий Л.В.
209. Удосконалення організації перевезень молока в м. Кам’янка Черкаської області Друк. Тези доповідей на VIII Всеукраїнській науковій конференції студентів і молодих вчених «Молодь: освіта, наука, духовність» частина IV. – Київ: Університет «Україна», 2011. – С. 245 – 247. 0,1 (0,05 автора) Мельник В.В
210. Дослідження відмов гальмівної камери Друк. Тези доповідей на VIII Всеукраїнській науковій конференції студентів і молодих вчених «Молодь: освіта, наука, духовність» частина IV. – Київ: Університет «Україна», 2011. – С. 261 – 262. 0,1 (0,05 автора) Понзель М.М.
211. Підвищення ефективності перевезення хліба та хлібобулочних виробів Друк. Збірник наукових праць «Вісник слухачів магістратури технічного ННІ НУБіП України (випуск 1). – Київ – Голосієво –Ніжін: НУБіП України, 2011. – С. 14-18. 0, 4 (0, 2 автора) Бабенко А.В., Щербіна Д.Г.
212. Удосконалення організації роботи з безпеки дорожнього руху Друк. Тези доповідей на VIII Всеукраїнській науковій конференції студентів і молодих вчених «Молодь: освіта, наука, духовність» частина IV. – Київ: Університет «Україна», 2011. – С. 266 – 268. 0,12 (0,06 автора) Сенчев М.В.
213. Економічна доцільність централізації відновлювальних робіт автомобілів на СТОА АПК України Друк. Науково –технічний збірник «Вісник НТУ», Частина 2. – № 24. – 2011. – Київ: 2011. – С. 277 – 281. 0,4 (0, 2 автора) Лудченко Я.О.
214. Інноваційна технологія вимірювання ходу штока гальмівної камери Друк. Тези доповідей на VIII Всеукраїнській науковій конференції студентів і молодих вчених «Молодь: освіта, наука, духовність» частина IV. – Київ: Університет «Україна», 2011. – С. 269 – 270. 0,1 (0,05 автора) Созонюк А.Ю.
215. Методичні вказівки до курсового проекту з дисципліни «Основи теорії транспортних процесів і систем» для студентів спеціальностей 6.100401 «Організація і регулювання дорожнього руху» і 6. 100404 «Організація перевезень і управління на транспорті (автомобільний)» напряму «Транспортні технології» Друк. Київ: НУБіП України, 2011. 3,1
216. Транспортно-експедиторська діяльність. Оптимізація розвізного (збірного) маршруту. Методичні вказівки до самостійно. роботи слухачів магістратури напряму «Транспортні технології» Друк. Київ: НУБіП України, 2011. 1,0
217. Транспортно-експедиторська діяльність. Основні положення транспортно-експедиторського обслуговування. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Транспортно-експедиторська діяльність». Для слухачів магістратури напряму «Транспортні технології» Друк. Київ: НУБіП України, 2011. 1,2
218. Організація роботи з безпеки дорожнього руху в автотранспортних підприємствах АПК. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Транспортний процес в АПК» для студентів напряму 1001 «Процеси, машини і обладнання агропромислового комплексу» Друк. Київ: НУБіП України, 2011. 1,4
219. Організація пошуково-рятувальних робіт при дорожньо-транспортних подіях. Методичні вказівки до самостійної роботи при вивченні дисципліни «Транспортний процес в АПК» для слухачів магістратури напряму 1001 «Процеси, машини і обладнання агропромислового комплексу» і студентів напряму «Транспортні технології» Друк. Київ: НУБіП України, 2011. 2,4
220. Перевірка технічного стану зовнішніх освітлювальних приладів транспортних засобів. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Транспортний процес в АПК» для студентів напряму 1001 «Процеси, машини і обладнання агропромислового комплексу» і студентів напряму «Транспортні технології» Друк. Київ: НУБіП України, 2011. 1,4
221. Дослідження операцій у транспортних системах. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Дослідження операцій у транспортних системах» для студентів спеціальностей 6.100403 «Організація перевезень і управління на транспорті» (ОПУТ) та 6.100401 «Організація і регулювання дорожнього руху» (ОРДР) Друк. Київ: НУБіП України, 2011. – 52 с. 2,3
222. Перевезення швидкопсувних вантажів. Навчальний посібник до самостійної роботи студентів з дисципліни «Основи теорії транспортних процесів і систем» для студентів напряму «Транспортні технології» Друк. Київ: НУБіП України, 2011. – 141 с.
223. Показники надійності транспортних засобів. Лекції з дисципліни «Транспортний процес в АПК» для студентів напряму 1001 «Процеси, машини і обладнання агропромислового комплексу» Друк. Київ: НУБіП України, 2011. 1,6
224. Розрахунок залишкового ресурсу автомобільних шин Друк. Київ: НТУ, Науково-технічний вісник НТУ. – Частина 2. – № 24. – 2011. – С. 86 – 88. 0,3 (0,15 автора) Лудченко Я.О.
225. Перевірка технічного стану двигуна. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Транспортний процес в АПК» для студентів напряму 1001 «Процеси, машини і обладнання агропромислового комплексу» і студентів напряму «Транспортні технології» Друк. Київ: НУБіП України, 2011. 2,1
226. Транспортна задача лінійного програмування. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Дослідження  операцій у транспортних системах» для студентів спеціальностей 6.100403 «Організація перевезень і управління на транспорті» (ОПУТ) та 6.100401 «Організація і регулювання дорожнього руху» (ОРДР) Друк. Київ: НУБіП України, 2012. 1,6
226. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Основи теорії транспортних процесів і систем» для студентів спеціальностей 6.100401 «Організація і регулювання дорожнього руху» і 6.100404 «Організація перевезень і управління на транспорті (автомобільний)» напряму «Транспортні технології» Друк. Київ: НУБіП України, 2012. 3,4
227. Аналіз проектів і варіантів удосконалення інфраструктури автомобільного транспорту (на прикладі АЗС). Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Дослідження операцій у транспортних системах» для студентів очної і заочної форми навчання напряму «Транспортні технології» Друк. Київ: НУБіП України, 2012. 3,4
228. Терміни і визначення транспортно-експедиторського обслуговування. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Транспортно-експедиторська діяльність» для слухачів магістратури спеціальності «Організація перевезень та управління на транспорті» напряму «Транспортні технології (автомобільний транспорт)» Друк. Київ: НУБіП України, 2012. 2,4
229. Тести контролю знань студентів з дисципліни «Рециклінг автотранспортних засобів» для слухачів магістратури спеціальності «Організація перевезень і управління на транспорті» напряму «Транспортні технології (автомобільний транспорт)» Друк. Київ: НУБіП України, 2012. 1,2
230. Вимірювання зазору поршневих кілець Друк. Тези доповідей IX Всеукраїнської наукової конференції студентів і молодих вчених «Молодь, освіта, наука, духовність». Частина III. – Київ: Університет «Україна». – 2012. – С. 330-332. 0,1 (0,05 автора) Докуніхіна І.І.
231. Дослідження спрацювання гальмівних колодок Друк. Тези доповідей IX  Всеукраїнської наукової конференції студентів і молодих вчених «Молодь, освіта, наука, духовність». Частина III. – Київ: Університет «Україна». – 2012. – С. 332-333. 0,1 (0,05 автора) Докуніхіна І.І.
232. Удосконалення технології рециклінгу гальмівної камери із пружинним енергоакумулятором Друк. Тези доповідей IX  Всеукраїнської наукової конференції студентів і молодих вчених «Молодь, освіта, наука, духовність». Частина III. – Київ: Університет «Україна». – 2012. – С. 334-335. 0,1 (0,05 автора) Докуніхіна І.І.
233. Дослідження потоку вимог на технічне обслуговування автомобілів в АПК Друк. Всеукраїнської наукової конференції студентів і молодих вчених «Молодь, освіта, наука, духовність». Частина III. – Київ: Університет «Україна». – 2012. – С. 345-346. 0,1 (0,05 автора) Ковтун М.М.
234. Утилізація акумуляторних батарей Друк. Тези доповідей IX  Всеукраїнської наукової конференції студентів і молодих вчених «Молодь, освіта, наука, духовність». Частина III. – Київ: Університет «Україна». – 2012. – С. 349-339. 0,1 (0,05 автора) Маслай В.С.
235. Підвищення надійності гальмівної камери із пружинним енергоакумулятором Друк. Всеукраїнської наукової конференції студентів і молодих вчених «Молодь, освіта, наука, духовність». Частина III. – Київ: Університет «Україна». – 2012. – С. 338-350. 0,1 (0,05 автора) Докуніхіна І.І.
236. Контроль технічного стану автомобільних шин Друк. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія «Техніка та енергетика АПК» 170 Частина 1. – Київ: Університет «Україна», 2012. – С. 383 – 387. 0,35 (0,2 автора) Сенчев М.В.
237. Дослідження відмов гальмівної камери із пружинним енергоакумулятором Друк. Тези доповідей IX  Всеукраїнської наукової конференції студентів і молодих вчених «Молодь, освіта, наука, духовність». Частина III. – Київ: Університет «Україна». – 2012. – С. 340-345. 0,1 (0,05 автора) Докуніхіна І.І.
238. Пристрій для розгальмування стоянкової гальмівної системи автомобілів Друк. Тези доповідей IX  Всеукраїнської наукової конференції студентів і молодих вчених «Молодь, освіта, наука, духовність». Частина III. – Київ: Університет «Україна». – 2012. – С. 336-338. 0,15 (0,04 автора) Марусенко К.В., Рибак В.В.
239. Утилізація небезпечних складових одиниць автотракторної техніки Друк. Тези доповідей IX  Всеукраїнської наукової конференції студентів і молодих вчених «Молодь, освіта, наука, духовність». Частина III. – Київ: Університет «Україна». – 2012. – С. 348-349. 0,1 (0,03 автора) Марусенко К.В.,

Рибак В.В.

240. Підвищення надійності діафрагми гальмівної камери Друк. Тези доповідей IX  Всеукраїнської наукової конференції студентів і молодих вчених «Молодь, освіта, наука, духовність». Частина III. – Київ: Університет «Україна». – 2012. – С. 338-339. 0,1 (0,05 автора) Докуніхіна І.І.
241. Проблеми і закордонний досвід організації велосипедного руху Друк. Тези доповідей IX  Всеукраїнської наукової конференції студентів і молодих вчених «Молодь, освіта, наука, духовність». Частина III. – Київ: Університет «Україна». – 2012. – С. 280-281. 0,1 (0,05 автора) Чухрай Т.Г.
242. Транспортний процес в АПК. Перевірка технічного стану гальмівної системи і рульового управління автотранспортних засобів. Навчальний посібник до самостійної роботи студентів при вивченні дисципліни «Транспортний процес в АПК» Друк. Київ: НУБіП України, 2012. 3,5
243. Определение оптимального материалопотока и оптимального количества автотранспортных средств для обслуживания склада Друк. М.: Вестник Государственного университета управления. – № 23. – 2013. – С. 117-124. Неруш Ю.М.
244. Основні напрямки удосконалення організації технічного обслуговування автомобілів в АПК Друк. Науковий вісник національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія «Техніка та енергетика АПК» 185 Частина 2. – Київ: НУБіП України, 2013. – С. 2 – 9. 0,5 (0,2 автора) Лудченко Я.О., Ковтун М.М.
245. Підвищення ефективності перевезення продовольчих товарів шляхом пакетування вантажу Друк. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія «Техніка та енергетика АПК» 185 Частина 3. – Київ: НУБіП України, 2013. – С. 170-175. 0,4 (0,12 автора) Лудченко Я.О., Федяєва В.О.
246. Транспортний фактор при організації технічного обслуговування автомобілів в АПК Друк. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія «Техніка та енергетика АПК» 185 Частина 3. – Київ: 2013. – С. 217 – 225. 0,7
247. Контроль технічного стану автотранспортних засобів. Навчальний посібник для самостійної роботи студентів дисципліни «Транспортний процес в АПК» Друк. Київ: «Нічлава», 2013. – 159 с. 8,7 (4,7 автора) Іванишин В.В
248. Перевезення швидкопсувних вантажів в АПК. Навчальний посібник для ВНЗ. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів, які навчаються за освітньо-професійними програмами фахівців ОКР «бакалавр» з напряму підготовки 6.1001102 «Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва» Друк. Київ: ННЦ “LAE”, 2014. – 356 с. 22,1 (12,05 автора) Михайлович Я.М.
249. Регенерація миючих розчинів. Методичні рекомендації до самостійної роботи при вивченні дисципліни «Рециклінг автотранспортних засобів» для слухачів магістратури спеціальності «Організація перевезень і управління на транспорті» напряму «Транспортні технології (автомобільний транспорт)» Друк. Київ: НУБіП України, 2014. 2,62
250. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Транспортно-експедиторська діяльність» для студентів магістратури напряму підготовки «Транспортні технології» спеціальності «Менеджмент автомобільних перевезень» Друк. Київ: НУБіП України, 2014. 1,1
251. Логистика Друк. М.: «Издательство Юрайт», 2015. 29,35 (1,6 автора) Неруш Ю.М., Неруш А.Ю.
252. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Рециклінг автотранспортних засобів» для підготовки мігістрів зі спеціальності 8.07010102 «Організація перевезень і управління на транспорті» Друк. Київ: НУБіП України, 2015. 5
253. Агрегатно-вузловий ремонт автомобілів в АПК Друк. Новини науки: Дослідження, наукові відкриття, високі технології: зб. наук. праць «ЛОГО» з «матеріалами міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків: 31 березня, 2019. Харків: ГО «Європейська наукова платформа», 2019. – Т. 1. – С. 104-109. 0,3 (0,15 автора) Петренко Т.В.
254. Оцінка стану дизеля за кольором відпрацьованих газів Друк. Тези XV Всеукраїнської конференції студентів і молодих вчених «Молодь, освіта наука, духовність». – Київ: Університет «Україна», 2019.

С. ( у виданні)

0,1 (0,05 автора) Удовенко О.М.
255. Рециклінг автотранспортних засобів Друк. Тези XV Всеукраїнської конференції студентів і молодих вчених «Молодь, освіта, наука, духовність». – Київ: Університет «Україна», 2019.

С. ( у виданні)

0,1
256. Водневе пальне для автомобілів Друк. Тези XV Всеукраїнської конференції студентів і молодих вчених Молодь, освіта наука, духовність Київ: Університет «Україна», 2019.

С. ( у виданні)

0,1 (0,05 автора) Кошуба Р.О.
257. Дослідження раціональної їзди на велосипеді Друк. Тези XV Всеукраїнської конференції студентів і молодих вчених Молодь, освіта наука, духовність Київ: Університет «Україна», 2019.

С. ( у виданні)

0,1 (0,05 автора) Єрмакович М.Є.
258. Пристрій для розбирання гальмівної камери із пружинним енергоакумулятором Друк. Тези XV Всеукраїнської конференції студентів і молодих вчених Молодь, освіта наука, духовність Київ: Університет «Україна», 2019.

С. ( у виданні)

0,1 (0,05 автора) Петренко Т.В.
259. Розрахунок економічної ефективності пакетних перевезень Друк. Тези XV Всеукраїнської конференції студентів і молодих вчених Молодь, освіта наука, духовність Київ: Університет «Україна», 2019.

С. ( у виданні)

0,1
260. Універсальний знімач, виготовлений із утильних деталей автомобіля ЗІЛ-130 Друк. Тези XV Всеукраїнської конференції студентів і молодих вчених Молодь, освіта наука, духовність Київ: Університет «Україна», 2019. С. ( у виданні) 0,1
261. «Травневий жук» Фердинанта Порше Друк. Тези XV Всеукраїнської конференції студентів і молодих вчених Молодь, освіта наука, духовність Київ: Університет «Україна», 2019.

С. ( у виданні)

0,1 (0,05 автора) Удовенко О.М.
262. Утилізація гальмівної рідини Друк. Тези XV Всеукраїнської конференції студентів і молодих вчених Молодь, освіта наука, духовність Київ: Університет «Україна», 2019.

С. ( у виданні)

0,1 (0,05 автора) Петренко Т.В.
263. Маховикові накопичувачі енергії Друк. Тези XV Всеукраїнської конференції студентів і молодих вчених Молодь, освіта наука, духовність Київ: Університет «Україна», 2019.

С. ( у виданні)

0,1 (0,05 автора) Петренко Т.В.
264. Застосування теорії масового обслуговування при оптимізації пунктів приймання швидкопсувних вантажів Друк. Тези XV Всеукраїнської конференції студентів і молодих вчених Молодь, освіта наука, духовність Київ: Університет «Україна», 2019.

С. ( у виданні)

0,1