Докуніхін Валерій Зосимович

Кафедра автомобільного транспорту та соціальної безпеки

Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Вчене звання: доцент

Досвід роботи: 59 років

Біографія

Народився 16 травня 1940 року в місті Грозний.

Відомості про вищу освіту

У 1963 році закінчив Київський автомобільно-дорожній інститут за спеціальністю «Автомобільний транспорт» та отримав кваліфікацію інженера-механіка.

Відомості про підвищення наукової кваліфікації

У 1984 році присвоєно науковий ступінь кандидата технічних наук у Київському автомобільно-дорожньому інституті ім. 60-річчя Жовтневої соціалістичної революції.

У 1993 році присвоєно вчене звання доцента кафедри тракторів, автомобілів і ремонту машин у Житомирському сільсько-господарському інституті.

Основні етапи діяльності

У 1959-1960 роках працював на Сніженській автобазі Макіївського автотресту на посаді слюсаря ІІІ розряду.

У 1963-1964 роках працював в «Ондагестрої» на посадах механіка АТК, майстра по БМУ.

У 1966-1969 роках працював викладачем у Коростишівському ДОСААФ.

У 1968-1985 роках працював у Всесоюзному об’єднанні «СОЮЗСЕЛЬХОЗТЕХНІКА» на посадах: інженера-керівника прикладного пункту, завідувача прикладного пункту, старшого наукового співробітника.

1985-2000 роках працював у Житомирському сільськогосподарському інституті на посадах асистента кафедри механізації сільськогосподарського виробництва, старшого викладача кафедри механізації сільськогосподарського виробництва, доцента кафедри тракторів, автомобілів і ремонту ліній, в.о. завідувача кафедри технічного сервісу, завідувача кафедри технічного сервісу.

З 2000 року працював у Державній агроекологічній академії України на посаді завідувача кафедри технічного сервісу та інженерної екології.

Державні нагороди, почесні звання

У 2000 році нагороджений знаком «Відмінник освіти України».

У 2009 році нагороджений трудовою відзнакою «Знак пошани».

Викладає дисципліни:

  1. Автомобільні двигуни
  2. Рухомий склад автомобільного транспорту
  3. Теорія руху автомобіля
  4. Основи автотехнічної експертизи
  5. Рециклінг автотранспортних засобів

Основні наукові праці

Має у доробку 264 наукові праці та патенти на винаходи.

Перелік наукових та навчально-методичних праць

№ з/п Назва Характер роботи Вихідні дані Об’єм друк.

аркушів

Співавтори
1 2 3 4 5 6
1. Технико-экономический анализ работы станции технического обслуживания автомобилей Рукоп. (науков. звіт) № держ. реєстрації 71044-838 М.: Лабораторія технічного обслуговування автомобілів ГОСНИТИ, 1971. 6,0 (1,5 автора) Ревуцкий Л.Д., Дубов В.В., Коростылёва Г.Н.
2. Рекомендации по распределению объёмов работ между СТОА и некомплексными гаражами хозяйств и организации работ по техническому обслуживанию автомобилей Рукоп. (науков. звіт) №держ. реєстрації Р005787 М.: Лабораторія технічного обслуговування автомобілів ГОСНИТИ, 1973. 8,4 (2,2 автора) Воропаев Г.А., Ревуцкий Л.Д., Дубов В.В.
3. Эффективность централизованного технического обслуживания автомобилей Друк. М.: Журнал «Техника в сельском хозяйстве». – № 7, 1973. – С. 31-35 0,6 (0,2 автора) Воропаев Г.А., Дубов В.В.
4. Обоснование периодичности регулировочных работ и отказов для корректирования режимов технического обслуживания автомобилей и организация агрегатного метода ремонта автомобилей Рукоп. (науков. звіт) №держ. реєстрації Р005588 М.: Лабораторія технічного обслуговування автомобілів ГОСНИТИ, 1974. 7,4 (1,3 автора) Абрамов В.А., Воропаев Г.А., Абрамов П.Д., Копылов В.Н., Свиричевский А.Н.
5. Рекомендации по корректированию режимов технического обслуживания и периодичности замены отдельных деталей и узлов при текущем ремонте автомобилей ( в том числе и для нечерноземной зоны) Рукоп. (науков. звіт) №держ. реєстрації Р005596 М.: Лабораторія технічного обслуговування автомобілів ГОСНИТИ, 1974. 6,4 (1,0 автора) Абрамов В.А., Абрамов П.Д., Воропаев Г.А., Копылов В.Н.
6. Автомобиль ГАЗ-69. Технология текущего ремонта Друк. М.: Лабораторія технічного обслуговування автомобілів ГОСНИТИ, 1974. 21 (11 автора) Воропаев Г.А., Грибков В.М., Рогулев В.Т.
7. Рекомендации по организации и согласованию работ СТОА районных объединений «Сельхозтехника» и гаражей колхозов и совхозов Рукоп. (науков. звіт) №держ. реєстрації 75017701 М.: Лабораторія технічного обслуговування автомобілів ГОСНИТИ, 1975. 2,5 (0,8 автора) Воропаев Г.А., Питерская И.В., Дубов В.В.
8. Инструктивные указания по организации технического обслуживания автомобилей на станциях системы «Сельхозтехника» Друк. М.: ГОСНИТИ, 1975. 9,7 (1.4 автора) Воропаев Г.А., Грибков В.М., Ревуцкий Л.Д., Чудесов И.Д.
9. Исследование влияния распределения объёмов работ по ТО и ТР автомобилей между СТОА и хозяйствами на величину простоя машин в технически неисправном состоянии Друк. М.: Труды ГОСНИТИ. – Т. 51, 1977. – С. 42 – 61. 1,0 (0,5 автора) Ревуцкий Л.Д.
10. Автомобили ЛуАЗ – 969А и ЛуАЗ – 969М. Техническое обслуживание Друк. М.: ГОСНИТИ, 1978. 12,75 (6 автора) Воропаев Г.А., Рогулев В.Т., Шустиков И.Я., Шапошников А.В., Грибков В.М.
11. Определение рационального числа рабочих на одном машиноместе при текущем ремонте автомобилей Друк. М.: Журнал «Механизация и электиф. сельского хозяйства», № 5, 1980. – С. 38-42. 0,8 (0,3 автора) Воропаев Г.А., Ревуцкий Л.Д.
12. Руководство по предэксплуатационному техническому обслуживанию автомобилей в системе «Госкомсельхозтехника» Друк. М.: ГОСНИТИ, 1981. 3,6 (1,8 автора) Воропаев Г.А.
13. Периодичность первого технического обслуживания (ТО-1) грузовых автомобилей ЗИЛ и ГАЗ Рукоп. (науков..звіт) № держ.. реєстрації 81010885 М.: Лабораторія технічного обслуговування автомобілів ГОСНИТИ, 1981. 1,5 (0,5 автора) Воропаев Г.А., Грецова Л.С.
14. Совершенствование организации технического обслуживания автомобилей в районном агропромышленном объединении. Диссертация. на соискание ученой степени кандидата технических наук Рукоп. М.: ГОСНИТИ, 1983. 10,6
15. Совершенствование организации технического обслуживания автомобилей в районном агропромышленном объединении. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук Друк. Київ: КАДІ, 1983. 1,0
16. Автомобили грузовые. Технология технического обслуживания на СТОА Друк. М.: ГОСНИТИ 1984 15 (1,6 автора) Воропаев Г.А., Свирчевский А.Н., Ревуцкий Л.Д., Рогулев В.Т., Борисов А.М.
17. Автомобиль ЗИЛ-133ГЯ. Руководство по текущему ремонту Друк. М.: ГОСНИТИ, 1984. 8,75 (1,3 автора) Воропаев Г.А., Грибков В.М., Рогулев В.Т., Свирчевский А.Н., Гуреев Ю.Т.
18. Исследование надежности и стабильности резьбовых соединений автомобилей КАМАЗ Рукоп. (науков. звіт) №держ. реєстрації 0183.0017478 М.: Лабораторія технічного обслуговування автомобілів ГОСНИТИ, 1984. 2 (0,5) Воропаев Г.А., Гуреев Ю.Т., Суханова Н.А.
19. Автомобили Москвич – 2138 и ВАЗ – 2121. Руководство по техническому обслуживанию Друк. М.: ГОСНИТИ, 1984. 9 (1,3 автора) Воропаев Г.А., Рогулев В.Т., Грибков В.М., Свирчевевский А.Н., Костенко С.И.
20. Аналіз та випробування покриттів, призначених для відновлення деталей Рукоп. (науковий звіт) № держ. реєстрації 01850078595 Житомир: ЖСГІ, 1985. 2,6 (1,3 автора) Кондратенко Б.Д.
21. Методичні рекомендації по проблемному навчанню студентів і слухачів підвищення кваліфікації Друк. Житомир: ЖСГІ, 1986. – С. 28-29. 4,5 (0,2 автора) Славов В.П., Дереча А.А., Талько С.И., Собчак В.В., Томашевський Л.К.
22. Атлас «Чертежи организационно-технологической оснастки для станции технического обслуживания автомобилей» Друк. М.: ГОСНИТИ, 1986. 15 (1,4 автора) Воропаев Г.А., Рогулев В.Т., Борисов А.М., Омбоди П.А., Линецкий Л.Г.
23. Автомобиль КАЗ – 4540. Руководство по техническому обслуживанию Друк. М.: ГОСНИТИ, 1986. 7,75 (0,8 автора)
24. Автомобиль ЗИЛ – 431410. Руководство по техническому обслуживанию Друк. М.: ГОСНИТИ, 1986. 11,5 (0,8 автора)
25. Аналіз газотермічних покриттів (ГТП), для відновлення і підвищення зносостійкості деталей Рукоп. (науков. звіт) №держ. реєстрації 0099231 Житомир: ЖСГІ, 1988. 2,8 (1,0 автора) Бесараба В.И., Кондратенко Б.Д.
26. Автомобиль ГАЗ – 53 А. Руководство по техническому обслуживанию Друк. М.: ГОСНИТИ, 1988. 5 (0,75 автора) Выстрелков И.Н., Рогулев В.Т., Яновский В.Я.
27. Організація кооперованого технічного обслуговування автомобілів в РАПО Друк. (Тези доповідей науково-практ. конференції) у збірнику «Агропропром. комплекс Полісся УРСР» – наукове забезпеч. Житомир: ЖСГІ, 1989. – С. 61-62. 0,1
28. Руководство по организации технического обслуживания автомобилей на СТОА Друк. М.: ГОСНИТИ, 1990. 7,5 (1,1 автора) Выстрелков И.Н., Рогулев В.Т., Кондрашов В.В., Яновский В.Я.
29. Програма навчання професії тракториста-машиніста ІІІ класу для работи на тракторах категорії А (колісні трактори класу до 14 кН) для учнів Х і ХІ спеціалізованих класів школи- інтернату № 33 м. Житомира Друк. Житомир: ЖСГІ, 1990. 2,8
30. Методичні вказівки до лабораторної работи з дисципліни «Паливо і мастильні матеріали» на тему «Визначення температури краплепадіння пластичних мастил» для студентів факультету «Механізація сільського господарства» Друк. Житомир: ЖСГІ, 1990. 0,20
31. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи з дисципліни «Паливо і мастильні матеріали» на тему «Визначення вмісту фактичних смол у паливі за допомогою приладу ПОС – 77» для студентів факультету «Механізація сільського господарстава» Друк. Житомир, ЖСХІ, 1990. 0,65
32. Организация технического обслуживания легковых автомобилей на СТОА Друк. М.: ГОСНИТИ, 1991. 5.6 (1,2 автора) Выстрелков И.Н., Рогулев В.Т., Кондрашов В.В.
33. Методичні вказівки з виконання лабораторної роботи на тему «Розроблення технічної документації на технологічний процес розбирання і складання вузлів машин» із дисципліни «Надійність і ремонт сільськогосподарської техніки» для студентів факультету «Механізація сільського господарства» Друк. Житомир: ЖСГІ, 1992. 0,5
34. Програма виробничої практики з ремонту машин для студентів спеціальності 31.13 «Механізація сільського господарства» Друк. Житомир: ЖСГІ, 1993. 0,5
35. Наскрізна програма навчальних і виробничих практик факультету «Механізація сільського господарства» Друк. Житомир: ЖСГІ, 1993. 2 (0,3 автора) Водяницький Г.П., Мельник М.В., Томашевський Л.К., Талько С.М.
36. Дослідження відмов енергоакумуляторів гальмівної системи великовантажних автомобілів КамАЗ Друк. Матеріали наук.-техн. конференції: «Механізація і електрифікація сільськогоспод. виробництва в умовах екологічного ризику». – Житомир: ЖСГІ, 1994. – С. 36-39 0,2 (0,1 автора) Павленко А.Г.
37. Дослідження потоку вимог на поточний ремонт автомобілів і його складових частин Друк. Житомир: ЖСГІ, Тези доповідей на 1 -ій наук-. техн. конференції 23-24 грудня 1994. – С. 17-19 . 0.2
38. «Балансування складових частин машин». Методичні вказівки до лабораторної роботи з дисципліни «Надійність і ремонт сільськогосподарської техніки» для студентів 4 і 5 курсів факультету «Механізація сільського господарства» Друк. Житомир: ЖСГІ, 1994. 0,8
39. Екологія ремонту машин Друк. Тези доповідей. на Всеукраїнській. наук.-метод. конференції. – Житомир: ДААУ, 1994. – С. 75-77. 0,4
40. Екологічні аспекти оптимізації розподілення обсягів робіт між ремонтно-обслуговуючими підприємствами Друк. Вісник Поліської молодіжної академії наук. – Житомир: ДААУ, 1995. – С.33 -34. 0,13
41. Вплив вивчення дисципліни «Надійність і ремонт сільськогосподарської техніки» на підвищення ефективності захисту біосфери Друк. Тези. доповідей на Всеукраїнській. наук.-метод. конфер. «Екологічна підготовка студентів аграрних навчальних закладів». – Житомир: ДААУ, 1995. – С. 75-77. 0,12
42. Методичні вказівки до курсового проектування з дисципліни «Надійність і ремонт сільськогосподарської техніки» для студентів 5-го курсу факультету «Механізація сільського господарства» Друк. Житомир: ДААУ, 1995. 2.2.
43. Відмови гальмівних механізмів великовантажних автомобілів Друк Житомир: ДААУ, 1995. 1,9 (0,95. автора) Павленко А.Г.
44. Екологічна оцінка технологічних процесів технічного обслуговування і ремонту автомобілів Друк. Вісник ДААУ. – № 1. – Житомир: ДААУ, 1998. – С. 57-59. 0,2 (0,1 автора) Чичелюк С.Б.
45. Методика визначення оптимального розподілу робіт із технічного обслуговування і ремонту автомобілів між станціями технічного обслуговування автомобілів і сільськогосподарськими підприємствами з урахуванням екологічних факторів Друк. Вісник ДААУ. – № 2. – Житомир: ДААУ, 1998. – С. 47-51. 0,22 (0,11 автора) Чичелюк С.Б.
46. Механізми потрапляння і переміщення агресивного середовища в гальмівній камері з пружинним енергоакумулятором (ГКПЕ) великовантажних автомобілів типу ЗІЛ, КрАЗ, КамАЗ, МАЗ в умовах сільськогосподарських перевезень Друк. Вісник ДААУ. – № 2. – Житомир: ДААУ, 1998. – С. 31 – 33. 0,3 (0,15 автора) Павленко А.Г.
47. Екологічні аспекти організації ремонту автомобілів у сільському господарстві Друк. Вісник ДААУ. – № 2. – Житомир: ДААУ, 1998. – С. 26 – 28. 0,24 (0,12 автора) Чичелюк С.Б.
48. Методика визначення оптимального розподілення ремонтно-обслуговуючих робіт між станціями технічного обслуговування автомобілів і сільськогосподарськими підприємствами із урахуванням екологічних факторів Друк. Вісник ДААУ. – № 2. – Житомир: ДААУ, 1998. – С. 31 – 33. 0,24 (0,12 автора) Чичелюк С.Б.
49. Екологічна оцінка технологічних процесів обслуговування і ремонту автомобілів Друк. Журнал «Автошляховик України». – № 3. – Київ: 1999. – С. 22 – 26. 0,2 (0,1 автора) Чичелюк С.Б.
50. Гальмівна камера з пружинним енергоакумулятором Патент України № 98105440 від 05.07.1999. Павленко А.Г.
51. Дослідження потоку вимог на ремонт автомобілів Друк. Даджест-бюлетень. УкрІНТЕІ. Наука, техніка, виробництво. – Київ: УкрІНТЕІ. 1999. – С.34. 0,08
52. Методичні вказівки до лабораторної роботи на тему «Вимірювання показників потужності тракторних двигунів за допомогою приладу ІМД-ЦМ» з дисципліни «Надійність і ремонт сільськогосподарської техніки» для студентів факультету «Механізація сільського господарства» Друк. Київ: УТУ, 1999. 1,1 (0,6 автора) Лудченко О.А.
53. Методичні вказівки з оформлення документації на технологічні процеси ремонту машин Друк. Житомир: ДАУ,1999. 1,8
54. Распределение работ по ТО и ремонту автомобилей между предприятиями АПК с учётом экологических факторов Друк. Тезисы докладов научно-практической конференции. Научно-технический прогресс в инженерной сфере АПК России. – М.: ГОСНИТИ, 1999. – С. 42 – 45. 0,65 (0,2 автора) Чичилюк С.Б., Пучин В.О.
55. Визначення низькотемпературних властивостей дизельного палива в польових умовах Друк. Вісник ДААУ. Спец. випуск, Жовтень, 2000. – Житомир: ДААУ, 2000. – С. 38. 0,1
56. Удосконалення термостату системи охолодження тракторів та автомобілів Друк. Вісник ДААУ. Спец. випуск, жовтень, 2000. – С. 24 0,1
57 Методичні рекомендації до лабораторної роботи з дисципліни «Надійність і ремонт сільськогосподарської техніки» на тему «Визначення видів і характеристик спрацювання деталей машин» для студентів факультету «Механізація сільського господарства» Друк. Житомир: ДААУ, 2000. 1,1
58. Проблеми технічного обслуговування автомобілів у сільському господарстві Друк. Вісник ДААУ. – № 1, 2000. – Житомир: ДААУ, 2000. – С. 25 – 27. 0,2
59. Джерело струму для випробування автотракторних стартерів Друк. Інформаційний листок № 11. – Житомир: Житомирський ЦНТІ, 2000. 0,32 (0,15 автора) Ревка А.И., Езерський А.Я.
60. Пристрій для розгальмування стоянкової гальмівної системи автомобілів без запуску двигуна Друк. Інформаційний листок № 21. – Житомир: Житомирський ЦНТІ, 2000. 0,32 (0,16 автора) Ревка А.И., Костюк Б.Б.
61. Пристрій для вимірювання зазору поршневих кілець Друк. Інформаційний листок № 23. – Житомир: Житомирський ЦНТІ, 2000. 0,19 (0,09 автора) Ревка А.И.
62. Пристрій для розбирання і складання гальмівних камер Друк Інформаційний листок № 24. – Житомир: Житомирский ЦНТІ, 2000. 0,18 (0,09 автора) Ревка А.И.
63. Підіймач для ремонту тракторів і автомобілів Друк. Інформаційний листок № 25. – Житомир: Житомирский ЦНТІ, 2000. 0,25 (0,01 автора) Павлючик А.М.
64. Експрес-аналіз дизельного палива Друк. Інформаційний листок № 26. – Житомир: Житомирский ЦНТІ, 2000. 0,25
65. Установка для нагрівання стрижневих деталей Друк. Інформаційний листок № 27. – Житомир: Житомирский ЦНТІ, 2000. 0,25 (0,011 автора) Ревка А.И.
66. Підвищення надійності системи охолодження автомобіля КамАЗ Друк. Інформаційний листок № 28. – Житомир: Житомирский ЦНТІ 2000. 0,18
67. Поворотна лопата для регенерації води Друк. Інформаційний листок № 29. – Житомир: Житомирский ЦНТІ, 2000. 0,12
68. Гальмівна камера із пружинним енергоакумулятором Патент України Деклараційний патент № 43788 В 60 Т. 13/38, 2001, бюлетень

№ 6 від 16. 05. 2001.

Павленко А.Г.
69. Удосконалення методики розрахунку транспортних витрат при технічному обслуговуванні автомобілів Друк. Вісник ДААУ, № 1, 2002. – Житомир: ДААУ, 2002. – С. 31 -33. 0,12 (0,8 автора) Савченко В.Н.
70. Пристрій для розгальмування стоянкової гальмівної системи автомобілів Друк. Вісник ДААУ. Спец. випуск, Жовтень, 2002. – Житомир: ДААУ, 2002. – С. 21 – 22. 0,2
71. Обґрунтування роботи сушарки для сушіння пивоварного ячменю та інших сільськогосподарських культур зі змінним режимом сушіння агента при різних температурах Друк. Вісник ДААУ, № 1, 2002. – Житомир: ДААУ, 2002. – С. 15 – 17. 0,22 (0,11 автора) Бурдейний В.С.
72. «Показники надійності сільськогосподарської техніки. Лекції і тести». Методичні вказівки до самостійної роботи студентів факультету «Механізація сільського господарства» при вивченні дисципліни Друк. Житомир: ДААУ, 2002. 4,8
73. Обробка дослідної інформації про показники надійності сільськогосподарської техніки Друк. Житомир: ДААУ, 2002. 6,2
74. Відмови гальмівних камер при порушенні стабільності їх кріплення Друк. Матеріали 5-ої міської міжвуз. наук.-практ. конференції викладачів, студентів та молодих вчених. – Житомир: ЖІТІ, 2002. – С.48 0,025 (0,01 автора) Кичук Р.В.
75. Утилізація акумуляторних батарей Друк. Матеріали 5-ої міської міжвуз. наук.-практ. конференції викладачів, студентів та молодих вчених. – Житомир: ЖІТІ, 2002. – С.49 0,025 (0,01 автора) Дмитревич Р.А.
76. Досвід організації технічного сервісу сільськогосподарської техніки у Великій Британії Друк. Матеріали 5-ої міської міжвуз. наук.-практ. конференції викладачів, студентів та молодих вчених. – Житомир: ЖІТІ, 2002. – С.50 0,025 (0,01 автора) Кондратюк О.О.
77. Аналіз зносу привалочних площин головок циліндрів двигунів Друк. Матеріали 5-ої міської міжвуз. наук.-практ. конференції викладачів, студентів та молодих вчених. – Житомир: ЖІТІ, 2002. – С.51 0,025 (0,01 автора) Мигдаль Г.М.
78. Утилізація небезпечних складових одиниць сільськогосподарської техніки на прикладі гальмівної камери із пружним енергоакумулятором Друк. Матеріали 5-ої міської міжвуз. наук.-практ. конференції викладачів, студентів та молодих вчених. – Житомир: ЖІТІ, 2002. – С.52 0,025 (0,01 автора) Цмех С.В.
79. Проблеми забезпечення приладами технологічних процесів регулювання гальмівних механізмів транспортних засобів Друк. Житомир: Вісник ЖІТІ, 2002. – С. 34 – 35 0,3 (0,1 автора) Войницький А.О, Загузов М.М.
80. Вплив параметрів експлуатаційних регулювань на ефективність роботи гальмівної системи Друк. Вісник ДАУ, 2002. – Житомир: Вісник ДАУ, 2002. – С. 14 – 16 0,3 (0,15 автора) Загузов М.М.
81. Надійність і ремонт сільськогосподарської техніки. Методичні поради до курсового і дипломного проектування з дисципліни «Надійність і ремонт сільськогосподарської техніки». Для студентів спеціальності 6.091.902 і 7.091.902 «Механізація сільського господарства» Друк. Житомир: ДАУ, 2002. 9,76
82. Надійність і ремонт сільськогосподарської техніки. Частина І. Методичні рекомендації і завдання до лабораторних робіт для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 6.091.900 «Механізація сільського господарства» Друк. Житомир: ДАУ, 2002. 4,8
83. Гальмівна камера із пружинним енергоакумулятором Патент України Деклараційний патент № 47209 А В 60 Т. 13/38, опубл. 17.06.2002,

Бюл. № 11

Павленко А.Г.
84. Відновлення колінчастих валів автотракторних двигунів. Навчальний посібник Друк. Житомир: Полісся, 2003. 2,79 (1,4 автора) Бутенко С.Г., Ревка О.І.
85. Ремонт шин. Методичні рекомендації з дисципліни «Надійність і ремонт сільськогосподарської техніки» для студентів спеціальності 6.091.902, 7.091.902, 8.091.902 «Механізація сільського господарства» Друк. Житомир: ДАУ, 2003. 1,3 (0,6 автора) Ревка О.І.
86. Відновлення різьби спіральними, різьбовими вставками, ремонт тріщин фігурними вставками. Методичні рекомендації з дисципліни «Надійність і ремонт с/г техніки» для студентів спеціальності 6.091.902, 7.091.902, 8.091.902 «Механізація сільського господарства» Друк. Житомир: ДАУ, 2003. 1,8 (0,9 автора) Ревка О.І.
87. Комплектація деталей циліндро-поршневої групи та КШМ автотракторного двигуна. Методичні рекомендації з дисципліни «Надійність і ремонт с/г техніки» для студентів спеціальності 6.091.902, 7.091.902, 8.091.902 «Механізація сільського господарства» Друк. Житомир: ДАУ, 2003. 1,4 (0,7 автора) Ревка О.І.
88. Вивчення дефектів і ремонт гільз циліндрів автотракторних двигунів. Методичні рекомендації з дисципліни «Надійність і ремонт с/г техніки» для студентів спеціальності 6.091.902, 7.091.902, 8.091.902 «Механізація сільського господарства» Друк. Житомир: ДАУ, 2003. 1,25 (0,6 автора) Ревка О.І.
89. Технологічний процес очищення машин при ремонті. Методичні рекомендації з дисципліни «Надійність і ремонт сільськогосподарської техніки» для студентів спеціальності 6.091.902, 7.091.902, 8.091.902 «Механізація сільського господарства» Друк. Житомир: ДАУ, 2003. 1,41 (0,7 автора) Ревка О.І.
90. Ремонт деталей машин пластичною деформацією. Методичні рекомендації з дисципліни «Надійність і ремонт  сільськогосподарської техніки» для студентів спеціальності 6.091.902, 7.091.902, 8.091.902 «Механізація сільського господарства.» Друк. Житомир: ДАУ, 2003. 1,12 (0,56 автора) Ревка О.І.
91. Розбирання, складання та регулювання головної передачі Т-150. Методичні рекомендації з дисципліни «Надійність і ремонт   сільськогосподарської техніки» для студентів спеціальності 6.091.902, 7.091.902, 8.091.902 «Механізація сільського господарства» Друк. Житомир: ДАУ, 2003. 0,80 (0,4 автора) Ревка О.І.
92. Дефекація і ремонт шатунів. Методичні рекомендації з дисципліни «Надійність і ремонт  сільськогосподарської техніки» для студентів спеціальності 6.091.902, 7.091.902, 8.091.902 «Механізація сільського господарства» Друк. Житомир: ДАУ, 2003. 1,6 (0,8 автора) Ревка О.І.
93. Ремонт стартерів. Методичні рекомендації з дисципліни «Надійність і ремонт сільськогосподарської техніки» для студентів спеціальності 6.091.902, 7.091.902, 8.091.902 «Механізація сільського господарства» Друк. Житомир: ДАУ, 2003 1,2 (0,6 автора) Ревка О.І.
94. Ремонт деталей сільськогосподарської техніки полімерними матеріалами. Методичні рекомендації з дисципліни «Надійність і ремонт сільськогосподарської техніки» для студентів спеціальності 6.091.902, 7.091.902, 8.091.902 «Механізація сільського господарства» Друк. Житомир: ДАУ, 2003. 1,3 (0,65 автора) Ревка О.І.
95. Дефектація і відновлення блоків циліндрів двигунів. Методичні рекомендації з дисципліни «Надійність і ремонт сільськогосподарської техніки» для студентів спеціальності 6.091.902, 7.091.902, 8.091.902 «Механізація сільського господарства» Друк. Житомир: ДАУ, 2003. 1,4 (0,7 автора) Ревка О.І.
96. Ремонт генератора змінного струму. Методичні рекомендації з дисципліни «Надійність і ремонт сільськогосподарської техніки» для студентів спеціальності 6.091.902, 7.091.902, 8.091.902 «Механізація сільського господарства» Друк. Житомир: ДАУ, 2003. 1,3 (0,65 автора) Ревка О.І.
97. Вивчення дефектів і ремонт акумуляторних батарей. Методичні рекомендації з дисципліни «Надійність і ремонт сільськогосподарської техніки» для студентів спеціальності 6.091.902, 7.091.902, 8.091.902 «Механізація сільського господарства» Друк. Житомир: ДАУ, 2003. 1,35 (0,65 автора) Ревка О.І.
98. Стенди для складання та розбирання автотракторних двигунів. Методичні рекомендації з дисципліни «Надійність і ремонт сільськогосподарської техніки» для студентів спеціальності 6.091.902, 7.091.902,8.091.902 «Механізація сільського господарства» Друк. Житомир: ДАУ, 2003. 1,28 (0,64 автора) Ревка О.І.
99. Вивчення універсального контрольно-випробувального стенда КИ-968. Методичні рекомендації з дисципліни «Надійність і ремонт сільськогосподарської техніки» для студентів спеціальності 6.091.902, 7.091.902, 8.091.902 «Механізація сільського господарства» Друк. Житомир: ДАУ, 2003. 1,40 (0,7 автора) Ревка О.І.
100. Вивчення дефектів деталей, ремонт та випробування масляних насосів та фільтрів. Методичні рекомендації з дисципліни «Надійність і ремонт сільськогосподарської техніки» для студентів спеціальності 6.091.902, 7.091.902, 8.091.902 «Механізація сільського господарства» Друк. Житомир: ДАУ, 2003. 1,42 (0,71 автора) Ревка О.І.
101. Ремонт газорозподільчого механізму ДВЗ. Методичні рекомендації з дисципліни «Надійність і ремонт сільськогосподарської техніки» для студентів спеціальності 6.091.902, 7.091.902, 8.091.902 «Механізація сільського господарства» Друк. Житомир: ДАУ, 2003. 1,28 (0,64 автора) Ревка О.І.
102. Визначення дефектів і ремонт приладів батарейного запалювання. Методичні рекомендації з дисципліни «Надійність і ремонт сільськогосподарської техніки» для студентів спеціальності 6.091.902, 7.091.902, 8.091.902 «Механізація сільського господарства» Друк. Житомир: ДАУ, 2003. 1,44 (0,72 автора) Ревка О.І.
103. Діагностування тракторного двигуна за потужністю та паливними показниками. Методичні рекомендації з дисципліни «технологія ТО та ремонт машин» для студентів спеціальності 7.091.902 «Механізація сільського господарства» Друк. Житомир: ДАУ, 2003. 0,80 (0,4 автора) Ревка О.І.
104. Визначення технічного стану системи запалювання карбюраторного двигуна. Методичні рекомендації з дисципліни «Технологія ТО та ремонт машин» для студентів спеціальності 7.091.902 «Механізація сільського господарства» Друк. Житомир: ДАУ, 2003. 1,2 (0,6 автора ) Ревка О.І.
105. Перевірка технічного стану агрегатів гідравлічної навісної системи тракторів. Методичні рекомендації з дисципліни «Технологія ТО та ремонт машин» для студентів спеціальності 7.091.902 «Механізація сільського господарства» Друк. Житомир: ДАУ, 2003. 1,15 (0,55 автора) Ревка О.І.
106. Визначення технічного стану елементів системи живлення дизельних двигунів. Методичні рекомендації з дисципліни «Технологія ТО та ремонт машин» для студентів спеціальності 7.091.902 «Механізація сільського господарства» Друк. Житомир: ДАУ, 2003. 1,24 (0,62 автора) Ревка О.І.
107. Спрацювання гальмівних колодок автомобілів Друк. Вісник ДАУ, № 2. 2003. – Житомир: ДАУ, 2003. – С. 194-199. 0,3 (0,15 автора) Загузов М.М.
108. Метод і пристрій для вимірювання хода штоку гальмівної камери Друк. Вісник Харківського держ. технічного університету сільського господарства № 14, 2003. – Харків: ХДТУСГ. – 2003. – С. 204-208. 0,25 (0,12 автора) Загузов М.М.
109. Пристрій для вимірювання торцевого зазору поршневих кілець Друк. Науково-практчна конференція молодих вчених «Наука. Молодь Полісся – 2003», Житомир. НАУ, 2003. – С. 8-9. 0,1 (0,05 автора) Боровський В.М.
110. Термостат системи рідинного охолодження двигуна внутрішнього згорання Патент України Деклараційний патент № 53255 А F01P7/16., опуб. 15.01.2003. Бюл. № 1 Бурдейний В.С.
111. Пристрій для вимірювання ходу штока гальмівної камери Патент України Деклараційний патент № 54082 А G0187/14., опуб. 17.02.2003. Бюл. № 2 Малиновський А.С., Загузов М.М.
112. Пневмосепаруючий пристрій патент України Деклараційний патент № 53990 А В0787/00, опубл. 17.02.2003. Бюл. № 2 Бурдейний В.С.
113. Пристрій для вимірювання хода штоку гальмівної камери патент України Деклараційний патент № 61202 А G01B7/14., опуб. 15.10.2003. Бюл. № 10 Малиновський А.С., Загузов М.М.
114. Утилізація гальмівних камер із пружинним енергоакумулятором Друк. Тези доповідей на 60 науковій конференції професорсько-викладацького складу і студентів Національного транспортного університету. – Київ: НТУ, 2004. – С. 24. 0,1
115. Проектування раціональної організаційної структури та структури управління підприємствами технічного сервісу АПК. Навчальний посібник для студентів спеціальності 7.091.902 «Механізація сільського господарства» Друк. Житомир: ДАУ, 2004. 4,5 (1,5 автора) Бурдейний В.С., Загузов М.М.

за ред. Докуніхіна В.З.

116. Слюсарна справа. Методичні рекомендації до лабораторних робіт (для студентів спеціальності 6.091.902 «Механізація сільського господарства) Друк. Житомир: ДАУ, 2004. 2,4 (1,2 автора) Ревка О.І.
117. Притирка та доводка деталей спряжень сільськогосподарської техніки. Методичні рекомендації до лабораторних робіт (для студентів спеціальності 6.091.902 «Механізація сільського господарства) Друк. Житомир: ДАУ, 2004. 1,15 (0,6 автора) Ревка О.І.
117. Аналіз пошкодження діафрагми гальмівної камери Друк. Харків: Вісник ХНТУСГ. – Випуск 39, 2005. – Харків: ХНТУСГ. – 2005. – С. 81-84 0,4 (0,13 автора) Войтюк В.Д., Павленко А.Г.
118. Основні положення, терміни і визначення Правил дорожнього руху. Методичні вказівки до розділу Правил дорожнього руху Друк. Київ: НАУ, 2005. 4,18 (1,1 автора) Войтюк В.Д., Іщенко В.В., Колосок І.О.
119. Безпека проїзду пішохідних переходів. Методичні вказівки до розділу Правил дорожнього руху Друк. Київ: НАУ, 2005. 1,0 (0,25 автора) Войтюк В.Д., Іщенко В.В., Колосок І.О.
120. Типова програма дисципліни «Транспортний процес в АПК» Друк. Київ: Аграрна освіта, 2005. 0,85 (0,1 автора) Войтюк В.Д., Мельник І.І., Фришев С.Г., Вергун М.Г., Перебійніс В.І.
121. Дорожня розмітка. Методичні вказівки до лабораторних робіт Друк. Київ: Аграрна освіта, 2005. 1,8 (0,2 автора) Войтюк В.Д., Іщенко В.В., Колосок І.О., Сиворакша А.І.
122. Застосування розпізнавальних знаків. Методичні вказівки до розділу Правил дорожнього руху Друк. Київ: НАУ, 2005. 3,4 (0,7 автора) Войтюк В.Д., Іщенко В.В., Колосок І.О., Сиворакша А.І.
123. Підвищення експлуатаційної надійності системи охолодження двигунів Друк. Науковий вісник НАУ. – 2005. – Київ: НАУ, 2005. – С. 61-63 0,3 (0,1 автора) Войтюк В.Д.
124. Проектування технологічних процесів відновлення деталей машин. Навчальний посібник Друк. Житомир, ДАУ, 2005. – 83 с. 4,5
125. Методичні вказівки до виконання практичної роботи з дисципліни «Правове регулювання дорожнього руху». (Розпізнавальні знаки). Для студентів спеціальностей «Організація і регулювання дорожнього руху» і «Організація перевезень і управління на транспорті» Друк Київ: НТУ, 2006. 1,0 (0,25 автора) Яцківський Л.Ю., Войтюк В.Д., Колосок І.О.
126. Пристрій для утилізації гальмівного енергоакумулятора Патент України Деклараційний патент України на корисну модель № 15405 G01В7/14 опубл. 15. 06 2006. Бюл. № 6, 2006 Войтюк В.Д.
127. Форми організації технічного обслуговування автомобільного транспорту сільськогосподарських підприємств Друк. Збірник наукових праць НТУ № 1 «Управління проектами, системами, аналіз, логістика». Науковий Журнал № 3. – Київ: НТУ, 2006. – С. 42 – 45 0,25 (0,12 автора) Глуховська О.М.
128 Методичні вказівки до виконання практичної роботи з дисципліни Правове регулювання дорожнього руху. (Дорожня розмітка). Для студентів спеціальностей  «Організація і регулювання дорожнього руху» і «Організація перевезень і управління на транспорті» Друк. Київ: НТУ, 2006. 1,6 (0,3 автора) Яцківський Л.Ю., Войтюк В.Д., Колосок І.О.
129. Визначення видів і характеристик спрацювання деталей транспортних засобів. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт Друк. Київ: НАУ, 2006 2,2 (0,8 автора) Войтюк В.Д.
130. Підвищення безпеки дорожнього руху Друк. Харків: Вісник ХНТУУСГ, Випуск 47, 2006. С. 81 – 84 0,4 (0,2 автора) Войтюк В.Д.
131. Види спрацювання деталей автотранспортних засобів. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Ремонт і технічне обслуговування автотранспортних засобів» Друк. Київ: НТУ, 2006. 1,9 (0,7 автора) Войтюк В.Д., Ничай С.М.
132. Пристрій для вимірювання хода штоку гальмівної камери Друк. Деклараційний патент України на корисну модель № 17409 G01В7/14 опубл. 15. 06 2006. Бюл. № 6. 2006 Войтюк В.Д.
133. Основи керування автомобілем і безпека руху. Вибір безпечної швидкості руху. Навчальний посібник Друк Київ: Аграрна освіта, 2006. – 87 с. 4,0 (1,2 автора) Войтюк В.Д., Іщенко В.В.
134. Основи керування автомобілем і безпека руху. Загальні положення. Навчальний посібник Друк. Київ: Аграрна освіта, 2006. – 88 с. 4,0 (1,2 автора) Войтюк В.Д., Іщенко В.В., Колосок І.О.
135. Утилізація гальмівних камер із пружинними енергоакумуляторами Друк. Тези доповіді на міжнародній науково-практичній конференції «Проблеми енергозберігаючих технологій в АПК». – Київ, 2006. – С. 34. 0,2 (0,1 автора) Войтюк В.Д.
136. Дослідження зміни хода штоку в залежності від зносу гальмівних накладок Друк. Тези доповіді на міжнародній науково-практичній конференції «Проблеми енергозберігаючих технологій в АПК». – Київ: 2006. – С.61. 0,2 (0,1 автора) Филипов А.З.
137. Визначення димності відпрацьованих газів дизелів при стендових і польових випробуваннях. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни Технічне обслуговування машин. Друк. Київ: НАУ, 2006. – 53 с. 2,5 (0,7 автора) Филипов А.З. Войтюк В.Д.
138. Пристрій для забивання і виймання відбірників проби ґрунту Друк. Деклараційний патент України на корисну модель № 24223 E21В49|00 опубл. 25. 06 2007. Бюл. № 9 2007 Войтюк В.Д.
139. Дорожні та розпізнавальні знаки. Навчальний посібник з дисципліни «Правила дорожнього руху» Друк. Київ: Аграрна освіта, 2007. – 117 с. 5,4 (1,4 автора) Войтюк В.Д., Іщенко В.В., Колосок І.О.
136.

Визначення видів і характеристик спрацювання деталей автотранспортних засобів. Методичні вказівки до лабораторної роботи

Друк. Київ: НАУ, 2007. 2,1 (0,5 автора)

Войтюк В.Д., Демко А.А.

137. Технічне обслуговування системи живлення бензинового двигуна із впорскуванням палива. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Технічне обслуговування автотранспортних засобів» Друк. Київ: НАУ. 2007. 1,2 (0,8 автора) Войтюк В.Д., Войтюк С.Д.
138. Методичні вказівки до виконання практичної роботи з дисципліни «Правове регулювання дорожнього руху» (Розпізнавальні знаки) Друк. Київ: НТУ, 2007. 3,5 (1,2 автора) Яцківський Л.Ю., Войтюк В.Д.
139. Діагностика системи живлення бензинового двигуна з використанням цифрового вимірювача тиску. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Технічне обслуговування автотранспортних засобів «для студентів спеціальності 6.100401 «Організація та регулювання дорожнього руху» Друк. Київ: НАУ, 2007. 1,5 (0,4 автора) Войтюк В.Д., Демко А.А.
140. Методичні вказівки до курсового проекту з дисципліни «Основи теорії транспортних процесів і систем» для студентів спеціальностей 6. 100401 «Організація і регулювання дорожнього руху» і 6. 100404 «Організація перевезень і управління на транспорті (автомобільний)» напряму «Транспортні технології» Друк. Київ: НАУ, 2007. 2,6
141. Методичні вказівки до виконання практичної роботи з дисципліни «Правове регулювання Дорожнього руху»: Заборонні знаки для студентів спеціальності 6.100401 «Організація та регулювання дорожнього руху» Друк. Київ: НТУ, 2007. 4,5 (1,5 автора) Яцківський Л.Ю., Войтюк В.Д.
142. Спосіб діагностування транспортних засобів Патент України Деклараційний патент України на корисну модель №22638 G01B7/ 14  опубл. 25. 04. 2007 Бюл. № 9 2007 Коновалов А.І., Дюкарєв С.М., Демко А.А., Войтюк В.Д.
143. Універсальний пристрій для виконання розбирально-складальних робіт Друк. Науковий збірник «Вчені технічного інституту НАУ – виробництву», частина 1, 2007. – Київ: НАУ, 2007. – С. 60 0,1 (0,05 автора) Войтюк В.Д.
144. Поворотна лопата для переміщення осаду у відстійниках Друк. Науковий збірник «Вчені технічного інституту НАУ – виробництву», частина 1, 2007. – Київ: НАУ. – 2007. – С. 59. 0,1 (0,05 автора) Войтюк В.Д.
145. Термостат рідинного охолодження двигуна внутрішнього згоряння Друк. Науковий збірник «Вчені технічного інституту НАУ – виробництву», частина 1, 2007. -Київ: НАУ, 2007. -С. 58. 0,1 (0,05 автора) Войтюк В.Д.
146. Пристрій для вимірювання хода штоку гальмівної камери Друк. Науковий збірник «Вчені технічного інституту НАУ – виробництву», частина 1, 2007. -Київ: НАУ, 2007. -С. 57. 0,1 (0,05 автора) Войтюк В.Д.
147. Пристрій для розгальмування стоянкової гальмівної системи Друк. Науковий збірник «Вчені технічного інституту НАУ – виробництву», частина 1, 2007. -Київ: НАУ, 2007. – С. 56. 0,1 (0,05 автора) Войтюк В.Д.
148. Гальмівна камера з пружинним енергоакумулятором Друк. Науковий збірник «Вчені технічного інституту НАУ – виробництву», частина 1, 2007. – Київ: НАУ, 2007. – С. 55. 0,1 (0,05 автора) Войтюк В.Д.
149. Правове регулювання дорожнього руху (Загальні положення)  Навчальний посібник для студентів спеціальностей 6. 100401 «Організація і регулювання дорожнього руху», 6. 100404 «Організація перевезень і управління на транспорті (автомобільний)» Друк. Київ: НТУ, 2007. 4,8 (1,2 автора) Яцківський Л.Ю., Войтюк В.Д.
150. Пристрій для демонтажу кришок шатунів Друк. Науковий збірник «Вчені технічного інституту НАУ – виробництву», частина 2, 2008. – Київ: НАУ. 2008. – С. 44. 0,1 (0,05 автора) Войтюк В.Д.
151. Пристрій для перевірки зазору в підшипниках коліс Друк. Науковий збірник «Вчені технічного інституту НАУ – виробництву», частина 2, 2008. – Київ: НАУ, 2008. – С. 43. 0,1 (0,05 автора) Войтюк В.Д.
152. Пристрій для утилізації гальмівного енергоакумулятора Друк. Науковий збірник «Вчені технічного інституту НАУ – виробництву», частина 2, 2008. -Київ: НАУ. 2008. -С. 42 0,1 (0,05 автора) Войтюк В.Д.
153. Технологічний розрахунок автотранспортних підприємств. Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «Експлуатація автотранспортних засобів» для спеціальності 6.100402 «Організація і регулювання дорожнього руху» Друк. Київ: НАУ, 2008. 4,1 (2,4 автора) Сиворакша А.І.
154. Методичні вказівки до виконання практичної роботи з дисципліни «Правове регулювання дорожнього руху» (аналіз аварійних ситуацій) для студентів спеціальностей 6.100401 «Організація і регулювання дорожнього руху» і 6.100404 «Організація перевезень і управління на транспорті» Друк. Київ: НТУ, 2008. 4,5 (1,5 автора) Яцківський Л.Ю., Войтюк В.Д.
155. Аналіз причин дорожньо-транспортних пригод. Методичні вказівки з дисципліни «Основи керування і безпека руху» для студентів спеціальності 6.100404 «Організація перевезень і управління на транспорті» Друк. Київ: НАУ. 2008. 4,1 (2,1 автора) Колосок І.О.
156. Правове регулювання дорожнього руху (загальні положення). Навчальний посібник для студентів спеціальностей: 6.100401 «Організація і регулювання дорожнього руху» і 56100404 «Організація перевезень і управління на транспорті» Друк. Київ: НТУ, 2008. – 94 с 6 (2,5 автора) Яцківський Л.Ю., Войтюк В.Д. Колосок І.О.
157. Основні напрями удосконалення проектування організаційної структури кооперованого обслуговування автомобілів Друк. Міжвідомчий тематичний збірник. Випуск № 92 «Механізація та електрифікація сільського господарства». – Глеваха, 2008. – С. 515 -518. 0,15
158. Правила перевезення і класифікація вантажів автомобільного транспорту. Навчальний посібник Друк. Київ: НАУ, 2008. – 189 с. 12,3 (6,15 автора) Михайлович Я.М.
159. Методичні вказівки до виконання дипломних проектів для студентів напряму «Транспортні технології (автомобільний транспорт)» Друк. Київ: НАУ, 2008. 3,5 (0,6 автора) Фришев С.Г., Михайлович Я.М., Колосок І.О., Бондарєв С.І., Савченко Л.А.
160. Правове регулювання дорожнього руху (Швидкість руху) Навчальний посібник для студентів спеціальностей 6.100401 «Організація і регулювання дорожнього руху», 6.100404 «Організація перевезень і управління на транспорті (автомобільний)» Друк. Київ: НТУ, 2008. 5,5 (1,2 автора) Яцківський Л.Ю., Колосок І.О., Мельниченко О.І.
161. Технологічний розрахунок автотранспортних підприємств. Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів Друк. Київ: НАУ, 2008. 4,1 (2,1 автора) Сиворакша А.І.
162. Методичні вказівки до виконання практичної роботи з дисципліни «Правове регулювання дорожнього руху» (Аналіз аварійних ситуацій) для студентів спеціальностей 6. 100401 «Організація і регулювання дорожнього руху», 6.100404 «Організація перевезень і управління на транспорті (автомобільний)» Друк. Київ: НТУ, 2008. 4,8 (1,2 автора) Яцківський Л.Ю., Колосок І.О., Мельниченко О.І.
163. Рециклінг автотранспортних засобів. (Рециклінг шин). Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Рециклінг автотранспортних засобів». Для студентів спеціальності 8.1004.03 «Організація перевезень і управління на транспорті» Друк. Київ: НУБіП України, 2009. 0,7
164. Транспортний процес в АПК. Вимоги до підприємств автотехсервісу. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт із дисципліни «Транспортний процес в АПК» для студентів напрямів «Процеси, машини та обладнання агропромислового комплексу» і «Транспортні технології» вищих навчальних закладів Друк. Київ: НУБіП України, 2009. 2,2
165. Розподільний метод рішення транспортних задач. Методичні рекомендації до виконання практичної роботи з дисципліни «Транспортний процес в АПК» Друк. Київ: НУБіП України, 2009. 0,7
166. Основні заходи щодо забезпечення безпеки руху на автотранспорті. Методичні рекомендації до виконання практичної роботи з дисципліни «Транспортний процес в АПК» для студентів напряму «Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва» Друк. Київ: НУБіП України, 2009. 1,8
167. Щоденник проходження виробничої практики студентами спеціальності 6.100401 «Організація і регулювання дорожнього руху» Друк. Київ: НУБіП України, 2009. 2,0 (1 автора) Сиворакша А.І.
168. Застосування теорії масового обслуговування при оптимізації транспортних процесів. Методичні вказівки до виконання лабораторно-практичних робіт з дисципліни «Дослідження операцій у транспортних системах» для студентів напряму «Транспортні технології» Друк. Київ: НУБіП України, 2009. 2,1 (1,1 автора) Бідняк М.Н.
169. Методичні вказівки з організації практичної підготовки фахівців спеціальностей 6.100403 «Організація перевезень і управління на транспорті» (ОПУТ) та 6.100401 «Організація і регулювання дорожнього руху» (ОРДР) освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» Друк. Київ: НУБіП України, 2009. 2.15 (0,5 автора) Фришев С.Г., Сиворакша А.І.
170. Експрес-методи технічного обслуговування автомобілів. Методичні рекомендації до виконання лабораторної роботи з дисципліни «Транспортний процес в АПК» для студентів напрямів «Процеси, машини та обладнання агропромислового комплексу» і «Транспортні технології» Друк. Київ: НУБіП України, 2009. 2,2
171. Технологічний процес розбирання і складання автотракторних двигунів з використанням комплексу оснащення для поточного ремонту двигунів 70.7823.3709. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Транспортний процес в АПК» для студентів напряму «Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва» Друк. Київ: НУБіП України, 2009. 2
172. Основи теорії транспортних процесів і систем. Навчальний посібник для ВНЗ. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів напряму «Транспортні технології» Друк. Київ: Видавничий Дім «Слово», 2009. 19,5 (4,8 автора) Дмитриченко М.Ф., Яцківський Л.Ю., Ширяєва С.В.
173. Вимоги до підприємств автотехсервісу. Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів Друк. Київ: НУБіП України, 2009. 2,1
174. Технічне обслуговування газобалонних автомобілів. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Транспортний процес в АПК» для студентів напряму «Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва» Друк. Київ: НУБіП України, 2009. 0,95
175. Удосконалення методу вимірювання хода штоку гальмівної камери Друк. Тези доповідей на VI Всеукраїнській науковій конференції студентів і молодих вчених «Молодь: освіта, наука, духовність» частина II. – Київ: Університет «Україна». – 2009. – С. 306-307 0,1 (0,05 автора) Дудка В.М.
176. Метод і пристрій для оцінки низькотемпературних властивостей дизельного палива в польових умовах Друк. Тези доповідей на VI Всеукраїнській науковій конференції студентів і молодих вчених «Молодь: освіта, наука, духовність» частина II. – Київ: Університет «Україна». – 2009. – С. 396-399 0,1 (0,05 автора) Дяконенко А.В.
177. Універсальний пристрій для розбирально-складальних робіт Друк. Тези доповідей на VI Всеукраїнській науковій конференції студентів і молодих вчених «Молодь: освіта, наука, духовність» частина II. – Київ: Університет «Україна». – 2009. – С.401-402 0,1 (0,05 автора) Єфіменко О.О.
178. Особливості організації технічного обслуговування автомобілів у сільському господарстві Полісся Друк. Тези доповідей на VI Всеукраїнській науковій конференції студентів і молодих вчених «Молодь: освіта, наука, духовність» частина II. – Київ: Університет «Україна». – 2009. – С. 399-400 0,1 (0,05 автора) Святненко О.М.
179. Самоочищення дренажного отвору термостата системи охолодження двигуна Друк. Тези доповідей на VI Всеукраїнській науковій конференції студентів і молодих вчених «Молодь: освіта, наука, духовність» частина II. – Київ: Університет «Україна». – 2009. – С. 402-404 0,1 (0,05 автора) Климковець М.Ю.
180. Утилізація вузлів машин зі стисненими пружинами Друк. Тези доповідей на VI Всеукраїнській науковій конференції студентів і молодих вчених «Молодь: освіта, наука, духовність» частина II. – Київ: Університет «Україна». – 2009. – С. 404-405 0,1 (0,05 автора) Климковець М.Ю.
181. Обладнання для технічного обслуговування транспортних засобів. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт із дисципліни «Транспортний процес в АПК» для студентів напряму «Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва» Друк. Київ: НУБіП України, 2009. 1,0
182. Правила технічної експлуатації автомобільного транспорту в АПК. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт із дисципліни «Транспортний процес в АПК» для студентів напряму «Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва» Друк. Київ: НУБіП України, 2009. 2,2
183 Використання вторинних ресурсів на автомобільному транспорті. Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи при вивченні дисциплін «Транспортний процес в АПК» і «Рециклінг автотранспортних засобів» для студентів напрямів «Процеси, машини і обладнання агропромислового виробництва» і «Транспортні технології» Друк. Київ: НУБіП України, 2009. 1,4
184. Основні заходи щодо забезпечення безпеки руху на автотранспорті. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Транспортний процес в АПК» для студентів напряму «Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва» Друк. Київ: НУБіП України, 2009. 1,6
185. Основи транспортного процесу в АПК. Навчальний посібник для самостійної роботи студентів Друк. Київ: Державна академія керівних кадрів. 2009. – 420 с.: іл. 26 (13 автора) Фришев С.Г.
186. Обробка інформації про надійність транспортних засобів. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Транспортний процес в АПК» для магістрів напрямку 1001 «Процеси, машини і обладнання агропромислового комплексу» Друк. Київ: НУБіП України, 2010. 2,2
187. Синергетика організації технічного обслуговування автомобільного транспорту в АПК Друк. Київ: НУБіП України. Науковий вісник 2010. – С. 37-46. 0,5
188. Дослідження операцій у транспортних системах. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Дослідження операцій у транспортних процесах і системах» студентами спеціальностей 6.100403 «Організація перевезень і управління на транспорті» (ОПУТ) та 6.100401 «Організація і регулювання дорожнього руху» (ОРДР) Друк. Київ: НУБіП України, 2010. 3,1
189. Транспортний процес в АПК: Навчальний посібник для самостійної роботи студентів Друк. Київ: Державна академія керівних кадрів, 2010. – 486 с. 26,7 (8,6 автора) Фришев С.Г., Козупиця С.І.
190. Ефективність використання альтернативних екологобезпечних палив на автомобільному транспорту АПК. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Транспортний процес в АПК» для студентів напряму «Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва» Друк. Київ: НУБІП України, 2010. 2,6
191. Скорочення транспортних витрат при кооперованому обслуговуванні автомобілів в АПК Друк. Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені П. Василенка. Випуск 93. – Харків: ХНУСГ, 2010. – С. 111-117. 0,3
192. Інструментальний контроль технічного стану тракторів і самохідних сільськогосподарських машин. Навчальний посібник для самостійної роботи з дисципліни «Транспортний процес в АПК» для магістрів напрямку 1001. «Процеси, машини і обладнання агропромислового комплексу» Друк. Київ: НУБіП України, 2010. 4,1
193. Транспортні витрати при централізованому технічному обслуговуванні автомобілів Друк. Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені П. Василенка. – Вип. 93. – Харків: ХНУСГ, 2010. – С.117-122. – 0, 25 д. а. 0,25
194. Аналіз методів регенерації стічних вод при очищенні автотранспортних засобів Друк. Збірник наукових праць навчально-педагогічних працівників і студентів магістратури кафедри транспортних технологій та засобів в АПК, кафедри технічного сервісу та інженерного менеджменту. – Київ: НУБіП України, 2010. – С. 27-30. 0,25 (0,125 автора) Горбатюк М.М.
195. Шляхи підвищення пропускної здатності ВДМ м. Мена Друк. Збірник наукових праць навчально-педагогічних працівників і студентів магістратури кафедри транспортних технологій та засобів в АПК, кафедри технічного сервісу та інженерного менеджменту. – Київ: НУБіП України, 2010. – С. 31 – 36. 0,44 (0,22 автора) Заровний М.А.
196. Удосконалення організації перевезення молока та молочної продукції в м. Шостка Сумської області Друк. Збірник наукових праць навчально-педагогічних працівників і студентів магістратури кафедри транспортних технологій та засобів в АПК, кафедри технічного сервісу та інженерного менеджменту. – Київ: НУБіП України, 2010. – С. 80 – 84. 0,44 (0,22 автора) Гудкова М.М.
197. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Транспортно-експедиторська діяльність» для студентів ОКР «магістр» напряму «Транспортні технології» Друк. Київ: НУБіП України, 2010. 1,0
198. Транспортні витрати при децентралізованому технічному обслуговуванні автомобілів Друк. Вісник  Харківського національного технічного університету сільського господарства. Випуск 93 Механізація сільськогосподарського виробництва. Том 2. – Харків: 2010. – С. 117-122. 0,44 (0,22 автора) Святненко О.М.
199. Підвищення надійності термостата системи охолодження автотракторних двигунів Друк. Доповідь на конференції учасників Зльоту Том 1. «12 зліт іменних стипендіатів та відмінників навчання» Мелітополь: Таврійський державний агротехнічний університет. – 2011. – С. 7 – 9. 0,2 (0,1 автора) Гірич Д.І.
200. Міжнародні правила тлумачення термінів «Інкотермс». Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Транспортно-експедиторська діяльність» для студентів ОКР «Магістр» напряму «Транспортні технології» Друк. Київ: НУБіП України, 2011. 1,8
201. Дослідження раціональної відстані їздки на велосипеді (для умов с. м. т. Віньківці Хмельницької області) Друк. Тези доповідей на VIII Всеукраїнській науковій конференції студентів і молодих вчених «Молодь: освіта, наука, духовність» частина IV. – Київ: Університет «Україна», 2011. – С. 214-215. 0,1 (0,05 автора) Березюк Д.В.
202. Розроблення раціональної організації перевезення молока і молочної продукції в місті Кам’янка Черкаської області. Збірник наукових праць Вісник слухачів магістратури технічного ННІ НУБіП України (випуск 1). – Київ – Голосієво –Ніжін: НУБіП України, 2011. – С. 18 –23. 0,36 (0,18 автора Мельник В.В.
203. Використання закордонного досвіду при удосконаленні організації велосипедного руху Друк. Збірник наукових праць Вісник слухачів магістратури технічного ННІ НУБіП України (випуск 1). – Київ – Голосієво –Ніжін: НУБіП України, 2011. – С. 10-14. 0,36 (0,13 автора) Заровний М.А., Чухрай Т.Г.
204. Регенерація води при очищенні автотранспортних засобів Друк. Тези доповідей на VIII Всеукраїнській науковій конференції студентів і молодих вчених «Молодь: освіта, наука, духовність» частина IV. – Київ: Університет «Україна» – С. 230 – 231. 0,1 (0,05 автора) Горбань М.М
205. Аналіз помилок водіїв автотранспортних засобів Друк. Тези доповідей на VIII Всеукраїнській науковій конференції студентів і молодих вчених «Молодь: освіта, наука, духовність» частина IV. – Київ: Університет «Україна». – С. 235 – 236. 0,1 (0,05 автора) Довбня А.М.
206. Проблеми і закордонний досвід організації велосипедного руху Друк. Тези доповідей на VIII Всеукраїнській науковій конференції студентів і молодих вчених «Молодь: освіта, наука, духовність» частина IV. – Київ: Університет «Україна». – С. 280 – 281. 0,1 (0,05 автора) Чухрай Т.Г.
207. Удосконалення організації перевезення хліба та хлібобулочних виробів Тези доповідей на VIII Всеукраїнській науковій конференції студентів і молодих вчених «Молодь: освіта, наука, духовність» частина IV. – Київ: Університет «Україна». – С. 281– 283. 0,12 (0,04 автора) Щербина Д.Г., Бабенко А.В.
208. Транспортно-технологічні схеми доставки хлібопродуктів із їх пакетуванням Друк. Тези доповідей на VIII Всеукраїнській науковій конференції студентів і молодих вчених «Молодь: освіта, наука, духовність» частина IV. – Київ: Університет «Україна», 2011. – С. 242 – 243. 0,1 (0,05 автора) Лозовий Л.В.
209. Удосконалення організації перевезень молока в м. Кам’янка Черкаської області Друк. Тези доповідей на VIII Всеукраїнській науковій конференції студентів і молодих вчених «Молодь: освіта, наука, духовність» частина IV. – Київ: Університет «Україна», 2011. – С. 245 – 247. 0,1 (0,05 автора) Мельник В.В
210. Дослідження відмов гальмівної камери Друк. Тези доповідей на VIII Всеукраїнській науковій конференції студентів і молодих вчених «Молодь: освіта, наука, духовність» частина IV. – Київ: Університет «Україна», 2011. – С. 261 – 262. 0,1 (0,05 автора) Понзель М.М.
211. Підвищення ефективності перевезення хліба та хлібобулочних виробів Друк. Збірник наукових праць «Вісник слухачів магістратури технічного ННІ НУБіП України (випуск 1). – Київ – Голосієво –Ніжін: НУБіП України, 2011. – С. 14-18. 0, 4 (0, 2 автора) Бабенко А.В., Щербіна Д.Г.
212. Удосконалення організації роботи з безпеки дорожнього руху Друк. Тези доповідей на VIII Всеукраїнській науковій конференції студентів і молодих вчених «Молодь: освіта, наука, духовність» частина IV. – Київ: Університет «Україна», 2011. – С. 266 – 268. 0,12 (0,06 автора) Сенчев М.В.
213. Економічна доцільність централізації відновлювальних робіт автомобілів на СТОА АПК України Друк. Науково –технічний збірник «Вісник НТУ», Частина 2. – № 24. – 2011. – Київ: 2011. – С. 277 – 281. 0,4 (0, 2 автора) Лудченко Я.О.
214. Інноваційна технологія вимірювання ходу штока гальмівної камери Друк. Тези доповідей на VIII Всеукраїнській науковій конференції студентів і молодих вчених «Молодь: освіта, наука, духовність» частина IV. – Київ: Університет «Україна», 2011. – С. 269 – 270. 0,1 (0,05 автора) Созонюк А.Ю.
215. Методичні вказівки до курсового проекту з дисципліни «Основи теорії транспортних процесів і систем» для студентів спеціальностей 6.100401 «Організація і регулювання дорожнього руху» і 6. 100404 «Організація перевезень і управління на транспорті (автомобільний)» напряму «Транспортні технології» Друк. Київ: НУБіП України, 2011. 3,1
216. Транспортно-експедиторська діяльність. Оптимізація розвізного (збірного) маршруту. Методичні вказівки до самостійно. роботи слухачів магістратури напряму «Транспортні технології» Друк. Київ: НУБіП України, 2011. 1,0
217. Транспортно-експедиторська діяльність. Основні положення транспортно-експедиторського обслуговування. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Транспортно-експедиторська діяльність». Для слухачів магістратури напряму «Транспортні технології» Друк. Київ: НУБіП України, 2011. 1,2
218. Організація роботи з безпеки дорожнього руху в автотранспортних підприємствах АПК. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Транспортний процес в АПК» для студентів напряму 1001 «Процеси, машини і обладнання агропромислового комплексу» Друк. Київ: НУБіП України, 2011. 1,4
219. Організація пошуково-рятувальних робіт при дорожньо-транспортних подіях. Методичні вказівки до самостійної роботи при вивченні дисципліни «Транспортний процес в АПК» для слухачів магістратури напряму 1001 «Процеси, машини і обладнання агропромислового комплексу» і студентів напряму «Транспортні технології» Друк. Київ: НУБіП України, 2011. 2,4
220. Перевірка технічного стану зовнішніх освітлювальних приладів транспортних засобів. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Транспортний процес в АПК» для студентів напряму 1001 «Процеси, машини і обладнання агропромислового комплексу» і студентів напряму «Транспортні технології» Друк. Київ: НУБіП України, 2011. 1,4
221. Дослідження операцій у транспортних системах. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Дослідження операцій у транспортних системах» для студентів спеціальностей 6.100403 «Організація перевезень і управління на транспорті» (ОПУТ) та 6.100401 «Організація і регулювання дорожнього руху» (ОРДР) Друк. Київ: НУБіП України, 2011. – 52 с. 2,3
222. Перевезення швидкопсувних вантажів. Навчальний посібник до самостійної роботи студентів з дисципліни «Основи теорії транспортних процесів і систем» для студентів напряму «Транспортні технології» Друк. Київ: НУБіП України, 2011. – 141 с.
223. Показники надійності транспортних засобів. Лекції з дисципліни «Транспортний процес в АПК» для студентів напряму 1001 «Процеси, машини і обладнання агропромислового комплексу» Друк. Київ: НУБіП України, 2011. 1,6
224. Розрахунок залишкового ресурсу автомобільних шин Друк. Київ: НТУ, Науково-технічний вісник НТУ. – Частина 2. – № 24. – 2011. – С. 86 – 88. 0,3 (0,15 автора) Лудченко Я.О.
225. Перевірка технічного стану двигуна. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Транспортний процес в АПК» для студентів напряму 1001 «Процеси, машини і обладнання агропромислового комплексу» і студентів напряму «Транспортні технології» Друк. Київ: НУБіП України, 2011. 2,1
226. Транспортна задача лінійного програмування. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Дослідження  операцій у транспортних системах» для студентів спеціальностей 6.100403 «Організація перевезень і управління на транспорті» (ОПУТ) та 6.100401 «Організація і регулювання дорожнього руху» (ОРДР) Друк. Київ: НУБіП України, 2012. 1,6
226. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Основи теорії транспортних процесів і систем» для студентів спеціальностей 6.100401 «Організація і регулювання дорожнього руху» і 6.100404 «Організація перевезень і управління на транспорті (автомобільний)» напряму «Транспортні технології» Друк. Київ: НУБіП України, 2012. 3,4
227. Аналіз проектів і варіантів удосконалення інфраструктури автомобільного транспорту (на прикладі АЗС). Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Дослідження операцій у транспортних системах» для студентів очної і заочної форми навчання напряму «Транспортні технології» Друк. Київ: НУБіП України, 2012. 3,4
228. Терміни і визначення транспортно-експедиторського обслуговування. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Транспортно-експедиторська діяльність» для слухачів магістратури спеціальності «Організація перевезень та управління на транспорті» напряму «Транспортні технології (автомобільний транспорт)» Друк. Київ: НУБіП України, 2012. 2,4
229. Тести контролю знань студентів з дисципліни «Рециклінг автотранспортних засобів» для слухачів магістратури спеціальності «Організація перевезень і управління на транспорті» напряму «Транспортні технології (автомобільний транспорт)» Друк. Київ: НУБіП України, 2012. 1,2
230. Вимірювання зазору поршневих кілець Друк. Тези доповідей IX Всеукраїнської наукової конференції студентів і молодих вчених «Молодь, освіта, наука, духовність». Частина III. – Київ: Університет «Україна». – 2012. – С. 330-332. 0,1 (0,05 автора) Докуніхіна І.І.
231. Дослідження спрацювання гальмівних колодок Друк. Тези доповідей IX  Всеукраїнської наукової конференції студентів і молодих вчених «Молодь, освіта, наука, духовність». Частина III. – Київ: Університет «Україна». – 2012. – С. 332-333. 0,1 (0,05 автора) Докуніхіна І.І.
232. Удосконалення технології рециклінгу гальмівної камери із пружинним енергоакумулятором Друк. Тези доповідей IX  Всеукраїнської наукової конференції студентів і молодих вчених «Молодь, освіта, наука, духовність». Частина III. – Київ: Університет «Україна». – 2012. – С. 334-335. 0,1 (0,05 автора) Докуніхіна І.І.
233. Дослідження потоку вимог на технічне обслуговування автомобілів в АПК Друк. Всеукраїнської наукової конференції студентів і молодих вчених «Молодь, освіта, наука, духовність». Частина III. – Київ: Університет «Україна». – 2012. – С. 345-346. 0,1 (0,05 автора) Ковтун М.М.
234. Утилізація акумуляторних батарей Друк. Тези доповідей IX  Всеукраїнської наукової конференції студентів і молодих вчених «Молодь, освіта, наука, духовність». Частина III. – Київ: Університет «Україна». – 2012. – С. 349-339. 0,1 (0,05 автора) Маслай В.С.
235. Підвищення надійності гальмівної камери із пружинним енергоакумулятором Друк. Всеукраїнської наукової конференції студентів і молодих вчених «Молодь, освіта, наука, духовність». Частина III. – Київ: Університет «Україна». – 2012. – С. 338-350. 0,1 (0,05 автора) Докуніхіна І.І.
236. Контроль технічного стану автомобільних шин Друк. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія «Техніка та енергетика АПК» 170 Частина 1. – Київ: Університет «Україна», 2012. – С. 383 – 387. 0,35 (0,2 автора) Сенчев М.В.
237. Дослідження відмов гальмівної камери із пружинним енергоакумулятором Друк. Тези доповідей IX  Всеукраїнської наукової конференції студентів і молодих вчених «Молодь, освіта, наука, духовність». Частина III. – Київ: Університет «Україна». – 2012. – С. 340-345. 0,1 (0,05 автора) Докуніхіна І.І.
238. Пристрій для розгальмування стоянкової гальмівної системи автомобілів Друк. Тези доповідей IX  Всеукраїнської наукової конференції студентів і молодих вчених «Молодь, освіта, наука, духовність». Частина III. – Київ: Університет «Україна». – 2012. – С. 336-338. 0,15 (0,04 автора) Марусенко К.В., Рибак В.В.
239. Утилізація небезпечних складових одиниць автотракторної техніки Друк. Тези доповідей IX  Всеукраїнської наукової конференції студентів і молодих вчених «Молодь, освіта, наука, духовність». Частина III. – Київ: Університет «Україна». – 2012. – С. 348-349. 0,1 (0,03 автора) Марусенко К.В.,

Рибак В.В.

240. Підвищення надійності діафрагми гальмівної камери Друк. Тези доповідей IX  Всеукраїнської наукової конференції студентів і молодих вчених «Молодь, освіта, наука, духовність». Частина III. – Київ: Університет «Україна». – 2012. – С. 338-339. 0,1 (0,05 автора) Докуніхіна І.І.
241. Проблеми і закордонний досвід організації велосипедного руху Друк. Тези доповідей IX  Всеукраїнської наукової конференції студентів і молодих вчених «Молодь, освіта, наука, духовність». Частина III. – Київ: Університет «Україна». – 2012. – С. 280-281. 0,1 (0,05 автора) Чухрай Т.Г.
242. Транспортний процес в АПК. Перевірка технічного стану гальмівної системи і рульового управління автотранспортних засобів. Навчальний посібник до самостійної роботи студентів при вивченні дисципліни «Транспортний процес в АПК» Друк. Київ: НУБіП України, 2012. 3,5
243. Определение оптимального материалопотока и оптимального количества автотранспортных средств для обслуживания склада Друк. М.: Вестник Государственного университета управления. – № 23. – 2013. – С. 117-124. Неруш Ю.М.
244. Основні напрямки удосконалення організації технічного обслуговування автомобілів в АПК Друк. Науковий вісник національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія «Техніка та енергетика АПК» 185 Частина 2. – Київ: НУБіП України, 2013. – С. 2 – 9. 0,5 (0,2 автора) Лудченко Я.О., Ковтун М.М.
245. Підвищення ефективності перевезення продовольчих товарів шляхом пакетування вантажу Друк. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія «Техніка та енергетика АПК» 185 Частина 3. – Київ: НУБіП України, 2013. – С. 170-175. 0,4 (0,12 автора) Лудченко Я.О., Федяєва В.О.
246. Транспортний фактор при організації технічного обслуговування автомобілів в АПК Друк. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія «Техніка та енергетика АПК» 185 Частина 3. – Київ: 2013. – С. 217 – 225. 0,7
247. Контроль технічного стану автотранспортних засобів. Навчальний посібник для самостійної роботи студентів дисципліни «Транспортний процес в АПК» Друк. Київ: «Нічлава», 2013. – 159 с. 8,7 (4,7 автора) Іванишин В.В
248. Перевезення швидкопсувних вантажів в АПК. Навчальний посібник для ВНЗ. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів, які навчаються за освітньо-професійними програмами фахівців ОКР «бакалавр» з напряму підготовки 6.1001102 «Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва» Друк. Київ: ННЦ “LAE”, 2014. – 356 с. 22,1 (12,05 автора) Михайлович Я.М.
249. Регенерація миючих розчинів. Методичні рекомендації до самостійної роботи при вивченні дисципліни «Рециклінг автотранспортних засобів» для слухачів магістратури спеціальності «Організація перевезень і управління на транспорті» напряму «Транспортні технології (автомобільний транспорт)» Друк. Київ: НУБіП України, 2014. 2,62
250. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Транспортно-експедиторська діяльність» для студентів магістратури напряму підготовки «Транспортні технології» спеціальності «Менеджмент автомобільних перевезень» Друк. Київ: НУБіП України, 2014. 1,1
251. Логистика Друк. М.: «Издательство Юрайт», 2015. 29,35 (1,6 автора) Неруш Ю.М., Неруш А.Ю.
252. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Рециклінг автотранспортних засобів» для підготовки мігістрів зі спеціальності 8.07010102 «Організація перевезень і управління на транспорті» Друк. Київ: НУБіП України, 2015. 5
253. Агрегатно-вузловий ремонт автомобілів в АПК Друк. Новини науки: Дослідження, наукові відкриття, високі технології: зб. наук. праць «ЛОГО» з «матеріалами міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків: 31 березня, 2019. Харків: ГО «Європейська наукова платформа», 2019. – Т. 1. – С. 104-109. 0,3 (0,15 автора) Петренко Т.В.
254. Оцінка стану дизеля за кольором відпрацьованих газів Друк. Тези XV Всеукраїнської конференції студентів і молодих вчених «Молодь, освіта наука, духовність». – Київ: Університет «Україна», 2019.

С. ( у виданні)

0,1 (0,05 автора) Удовенко О.М.
255. Рециклінг автотранспортних засобів Друк. Тези XV Всеукраїнської конференції студентів і молодих вчених «Молодь, освіта, наука, духовність». – Київ: Університет «Україна», 2019.

С. ( у виданні)

0,1
256. Водневе пальне для автомобілів Друк. Тези XV Всеукраїнської конференції студентів і молодих вчених Молодь, освіта наука, духовність Київ: Університет «Україна», 2019.

С. ( у виданні)

0,1 (0,05 автора) Кошуба Р.О.
257. Дослідження раціональної їзди на велосипеді Друк. Тези XV Всеукраїнської конференції студентів і молодих вчених Молодь, освіта наука, духовність Київ: Університет «Україна», 2019.

С. ( у виданні)

0,1 (0,05 автора) Єрмакович М.Є.
258. Пристрій для розбирання гальмівної камери із пружинним енергоакумулятором Друк. Тези XV Всеукраїнської конференції студентів і молодих вчених Молодь, освіта наука, духовність Київ: Університет «Україна», 2019.

С. ( у виданні)

0,1 (0,05 автора) Петренко Т.В.
259. Розрахунок економічної ефективності пакетних перевезень Друк. Тези XV Всеукраїнської конференції студентів і молодих вчених Молодь, освіта наука, духовність Київ: Університет «Україна», 2019.

С. ( у виданні)

0,1
260. Універсальний знімач, виготовлений із утильних деталей автомобіля ЗІЛ-130 Друк. Тези XV Всеукраїнської конференції студентів і молодих вчених Молодь, освіта наука, духовність Київ: Університет «Україна», 2019. С. ( у виданні) 0,1
261. «Травневий жук» Фердинанта Порше Друк. Тези XV Всеукраїнської конференції студентів і молодих вчених Молодь, освіта наука, духовність Київ: Університет «Україна», 2019.

С. ( у виданні)

0,1 (0,05 автора) Удовенко О.М.
262. Утилізація гальмівної рідини Друк. Тези XV Всеукраїнської конференції студентів і молодих вчених Молодь, освіта наука, духовність Київ: Університет «Україна», 2019.

С. ( у виданні)

0,1 (0,05 автора) Петренко Т.В.
263. Маховикові накопичувачі енергії Друк. Тези XV Всеукраїнської конференції студентів і молодих вчених Молодь, освіта наука, духовність Київ: Університет «Україна», 2019.

С. ( у виданні)

0,1 (0,05 автора) Петренко Т.В.
264. Застосування теорії масового обслуговування при оптимізації пунктів приймання швидкопсувних вантажів Друк. Тези XV Всеукраїнської конференції студентів і молодих вчених Молодь, освіта наука, духовність Київ: Університет «Україна», 2019.

С. ( у виданні)

0,1