Хавхун Галина Миколаївна

Кафедра дизайну

Посада: доцент кафедри

Науковий ступінь: кандидат архітектури

Вчене звання: доцент

Досвід роботи: 46 років

Почесні звання і відзнаки:

Член Національної спілки архітекторів

Біографія

Народилася 5 жовтня 1955 року в селі Запілля Любомльського району Волинської області.

Відомості про вищу освіту

У 1971 році закінчила Любомльський НВК ім. Наталії Ужвій.

У 1976 році закінчила Львівський сільськогосподарський інститут за спеціальністю«Архітектура», здобула кваліфікацію архітектора.

Відомості про підвищення наукової кваліфікації

У 1987 році здобула науковий ступінь кандидата архітектури в Київському інженерно-будівельному інституті.

У 2016 році присвоєне вчене звання доцента кафедри дизайну.

Основні етапи діяльності

У 1976-1978 роках працювала в НІІ «УКРГІПРОВОДХОЗ» на посаді архітектора.

У 1980-2010 роках працювала в секторі архітектури «КиївЗНДІЕП» на посадах в.о. молодшого наукового співробітника, старшого наукового співробітника, помічником вченого секретаря інституту, старшим науковим співробітником, вченим секретарем інституту, старшим науковим співробітником.

Основне місце роботи – викладач архітектурного проектування у Київському національному університеті будівництва та архітектури.

Викладає дисципліни

  1. Проєктна графіка
  2. Дизайн-проєктування
  3. Ергономіка та конструювання обладнання інтер’єрів
  4. Типи будинків і архітектурних конструкцій

Галузь наукових інтересів

Перелік нещодавніх наукових праць

Назва Характер роботи Вихідні дані Обсяг у сторінках Співавтори
Камін в інтер’єрі Стаття Фахове видання Сучасні проблеми архітектури та містобудування: Наук.-техн. збірник/Відпов. ред. М.М.Дьомін.- К.ДНУБА, 2018.- Вип.50. – С. 403-408 Фахове видання 6 М.Г.Ломига
Садибний житловий будинок. Методичні вказівки Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «дизайн-проектування» для студентів II курсу спеціальності 022 «Дизайн» /Уклад. Хавхун Г.М.-К.: Університет «Україна», 2017-27с. 27

 

Перелік
наукових і навчально-методичних праць
№ з/п Назва публікації Вид публікації Вихідні дані Співавтори
1 Проектирование учреждений отдыха с применением гелиосистем теплоснабжения. стаття Архитектура общественных зданий: сб. научн. Трудов. – К.: КиевЗНИИЭП, 1981. –С. 80-85. Фахове видання
2 Особенности объемно-планировочных решений зданий с использованием солнечной энергии. стаття Научно-технический прогресс в области градостроительного освоения Сибири, Дальнего Востока и Севера страны: сб. научн. трудов. – Л.: Стройиздат, Ленинградское отделение, 1982. – С. 18-19. Фахове видання
3 Использование гелиоприемников в архитектуре зданий отдыха. стаття Строительство и прхитектура. – К. – 1983. – №1. – С. 16-18. Фахове видання
4 Формирование архитектуры рекреационных зданий с системами использования солнечной энергии. стаття Строительство и архітектура. – К. – 1984. – №3. – С. 25. Фахове видання
5 Використання сонячної енергії для потреб цивільного будівництва стаття Перспективні напрямки проектування житлових та громадських будівель: зб. наук. праць. – К.: КиївЗНДІЕП, 2003. – С. 75-79. Фахове видання
6 Возможности применения систем использования солнечной энергии для курортно-рекреационных зданий стаття Перспективні напрямки проектування житлових та громадських будівель. Спец. випуск «Енергозберігаючі технології в будівництві та архітектурі»: зб. наук. праць. – К.: КиївЗНДІЕП, 2004. – С. 34-37. Фаховевидання
7 Перспективні типи рекреаційних закладів для літнього відпочинку стаття Перспективні напрямки проектування житлових та громадських будівель. Спец. випуск «Комплексний розвиток житлового середовища»: зб. наук. праць. – К.: КиївЗНДІЕП, 2006. – С. 75-77. Фахове видання
8 Традиції та методика підготовки наукових кадрів в КиївЗНДІЕП стаття Перспективні напрямки проектування житлових та громадських будівель. Спец. випуск «Організація комфортного середовища життєдіяльності міських поселень»: зб. наук. праць. – К.: КиївЗНДІЕП, 2008. – С. 19-21. Фахове видання
9 Підготовка наукових кадрів в аспірантурі КиївЗНДІЕП стаття Будівництво України. – К. – 2008. – №9. – С. 30-31. Фахове видання
10 Инсоляция наружной вертикальной стены здания стаття Перспективні напрямки проектування житлових та громадських будівель. Спец. випуск «Архітектурно-будівельна галузь в умовах економічної кризи» : зб. наук. праць. – К.: КиївЗНДІЕП, 2009. – С. 98-103. Фахове видання
11 Основні напрямки і перспективи розвитку науково-технічної діяльності ВАТ «КиївЗНДІЕП» на сучасному етапі стаття Будівництво України. – К. – 2009. – №8. – С. 31-35. Фахове видання Шевельов В.Б.
12 Особливості підготовки наукових кадрів в аспірантурах наукових установ (на прикладі ВАТ «КиївЗНДІЕП») стаття Сучасні проблеми архітектури та містобудування. – Вип. 23. – К.: КНУБА, 2010. – С.160-166. Фахове видання
13 Використання сонячної енергії в цивільному будівництві тези доповіді Молодь: освіта, наука, духовність: Тези доповідей. – К.: Університет «Україна», 2011. – С. 312-314.
14 Особливості дизайн-проектування інтер’єру студії образотворчого мистецтва дитячого дошкільного закладу стаття Вісник Університету «Україна». – Серія «Сучасні інженерні технології». – К.: Університет «Україна», 2011. – С. 44-47. Соловйова М.М.
15 Фірмовий стиль в інтер’єрі салону краси стаття Вісник Університету «Україна». – Серія «Сучасні інженерні технології». – К.: Університет «Україна», 2011. – С. 44-47. Горбик О.Р., Сафіна О.Р.
16 Архітектурна організація житлового простору для людей з обмеженими можливостями слуху тези доповіді Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі: Тези доповідей. – К.: Університет «Україна», 2011. – С. 466-467
17 Особливості архітектурно-планувальної організації будівель із системами пасивного сонячного обігріву стаття Сучасні проблеми архітектури та містобудування. – Вип. 29 – К.: КНУБА, 2012. – С. 434-440. Фахове видання
18 Концепція інтер’єру універсальної концертної зали при музичній школі тези доповіді Молодь: освіта, наука, духовність: Тези доповідей. – К.: Університет «Україна», 2012. – С. 387-389. Ковалець І.А.
19 Особливості дизайн-проектування інтер’єру дитячої бібліотеки стаття Проблеми розвитку міського середовища. – Вип. 9. – К.: НАУ – 2013. – С. 115-121. Фахове видання Охотнік Є.В.
20 Застосування сонцезахисних пристроїв в будинках з прямим сонячним обігрівом стаття Сучасні проблеми архітектури та містобудування. – Вип.32. – К.: КНУБА – 2013. – С. 550-558. Фахове видання
21 Концепція декоративного панно в інтер’єрі садибного житлового будинку стаття Вісник Університету «Україна»: Серія «Сучасні інженерні технології». – К.: Університет «Україна», 2013. – №1(16). – С. 226-231. Сидорук Н.І.
22 Графіка в інтер’єрі стаття Сучасні проблеми архітектури та містобудування. – Вип.38 – К.: КНУБА – 2015. – С. 108-114. Фахове видання
23 Особливості формування інтер’єру кафе для офісу тези доповіді Молодь: освіта, наука, духовність: Тези доповідей ХІІ Всеукр. наук. конф. м. Київ, 21-22 квітня 2015р. VІІ част. – Ч. ІІ. – К.: Університет «Україна», 2015. – С. 377-379. Дутчак Р.О.
24 Еко-стиль в інтер’єрі офісу тези доповіді Молодь: освіта, наука, духовність: Тези доповідей ХІІ Всеукр. наук. конф. м. Київ, 21-22 квітня 2015р. VІІ част. – Ч. ІІ. – К.: Університет «Україна», 2015. – С. 387-389. Сергієнко О.М.
25 Концепція інтер’єру спеціалізованого магазину годинників тези доповіді Молодь: освіта, наука, духовність: Тези доповідей ХІІ Всеукр. наук. конф. м. Київ, 21-22 квітня 2015р. VІІ част. – Ч. ІІ. – К.: Університет «Україна», 2015. – С. 390-392. Ткаченко Д.Б.
26 Прийоми вирішення доступності мало мобільних дітей до інтер’єрного простору бібліотеки тези доповіді Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі у світі реалізації Конвенції ООН про права інвалідів: Тези доповідей ХV Міжнародної науково-практичної конференції, (м. Київ – 18-19 листопада 2015р.). – К.: Університет «Україна», 2015. – С. 517-518. Мастрова А.А.
27 Вимоги нормативних документів щодо дизайн-проектування інтер’єрів громадських будівель з врахуванням доступності мало мобільних груп населення тези доповіді Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі у світі реалізації Конвенції ООН про права інвалідів: Тези доповідей ХV Міжнародної науково-практичної конференції, (м. Київ – 18-19 листопада 2015 р.). – К.: Університет «Україна», 2015. – С. 523-525. Степанець Ю.Ю.
28 Еволюція інвалідного візка тези доповіді Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі у світі реалізації Конвенції ООН про права інвалідів: Тези доповідей ХV Міжнародної науково-практичної конференції, (м. Київ – 18-19 листопада 2015 р.). – К.: Університет «Україна», 2015. – С. 527-530. Цуруль О.В.
29 Дизайн-проектування інтер’єрів закладів торгівлі з врахуванням доступності мало мобільних груп населення тези доповіді Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі у світі реалізації Конвенції ООН про права інвалідів: Тези доповідей ХV Міжнародної науково-практичної конференції, (м. Київ – 18-19 листопада 2015 р.). – К.: Університет «Україна», 2015. – С. 525-527. Ткаченко Д.Б.
30 Історія і нові можливості скла в інтер’єрі тези доповіді Молодь: освіта, наука, духовність: Тези доповідей ХІІІ Всеукр. наук. конф. м. Київ, 12-14 квітня 2016р. у ІІ част. – Ч. ІІ. – К.: Університет «Україна», 2016. – С. 350-351. Фахове видання Лучиніна В.В.
31 Скульптурна пластика в архітектурному просторі тези доповіді Молодь: освіта, наука, духовність: Тези доповідей ХІІІ Всеукр. наук. конф. м. Київ, 12-14 квітня 2016р. у ІІ част. – Ч. ІІ. – К.: Університет «Україна», 2016. – С. 352-353. Фахове видання Мастрова А.А.
32 Історія каміну тези доповіді Молодь: освіта, наука, духовність: Тези доповідей ХІІІ Всеукр. наук. конф. м. Київ, 12-14 квітня 2016р. у ІІ част. – Ч. ІІ. – К.: Університет «Україна», 2016. – С. 357-358. Фахове видання Сніцарева І.І.
33 Озеленення в інтер’єрі тези доповіді Молодь: освіта, наука, духовність: Тези доповідей ХІІІ Всеукр. наук. конф. м. Київ, 12-14 квітня 2016р. у ІІ част. – Ч. ІІ. – К.: Університет «Україна», 2016. – С. 360-362. Фахове видання Яцун Н.А.
34 Теоретичні основи геліоархітектури (розділ 5) навчальний посібник Архітектура будівель і споруд: теоретичні основи: навч. посіб.: / М.М. Ковальський, В.В. Самойлович, Н.М. Шило [та ін.]; за заг. ред. проф. М. М. Ковальського –К.: КНУБА, 2014. – С. 54-73. Ковальський М.М., Самойлович В.В., Шило Н.М.та ін.
35 Малі архітектурні форми методичні вказівки Методичні вказівки до виконання практичних та самостійних за спеціальністю 6.020207 «Дизайн» ОКР «бакалавр». / Уклад. Хавхун Г.М. – К.: Університет «Україна», 2015. – 22 с.