Косенко Валерій Анатолійович

Кафедра автомобільного транспорту та соціальної безпеки

Посада: професор кафедри

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Вчене звання: доцент

Загальний стаж роботи – більше 30 років,

педагогічний стаж – більше 30 років

Біографія

Народивя 19 січня 1941 року.

Освіта

У 1965 році закінчив Київський політехнічний інститут за спеціальністю “Технологія неорганічних речовин”, отримавши кваліфікацію інженера-технолога.

Відомості про захист дисертацій

Захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.16.02 “Технологія матеріалів” на тему “Дослідження властивостей боридів платиноїдів”.

Підвищення кваліфікації

Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору, 22-24 листопада 2012 року, м. Київ.

Викладає дисципліни

 1. Технологія конструкційних матеріалів та матеріалознавства
 2. Використання експлуатаційних матеріалів
 3. Технології виробництва наноматеріалів
 4. Трибологія
 5. Технологічне обладнання виробничих процесів
 6. Основи виробництва наноматеріалів
 7. Тертя та зношування в машинах
 8. Композиційні матеріали
 9. Розвиток автомобільних технологій
 10. Основи сучасних інженерних нанотехнологій
 11. Основи сертифікації та управління якістю в інженерній галузі
 12. Сучасні композиційні матеріали
 13. Нанотехнологічне матералознавство
 14. Новітні автомобільні технології
 15. Автохімія на основі нанотехнологій
 16. Охорона праці в галузі
 17. Нанотехнології в автомобільному транспорті

Галузь наукових інтересів

 1. Технологія конструкційних матеріалів та матеріалознавство
 2. Дослідження властивостей боридів платиноїдів

Перелік наукових праць

Є автором понад 100 наукових праць, зокрема:

1. Сучасні аспекти трибології у транспортних засобах / В. А. Косенко, Н. Ф. Кущевська, О. Г. Добровольський, В. В. Малишев / Сучасні аспекти трибології у транспортних засобах. Підручник. – К.: Університет «Україна», 2016. – 356 с.

2. Матеріалознавство та матеріали в автомобільному транспорті / Косенко В.А., Кущевська Н.Ф., Добровольський О.Г., Малишев В.В. Навчальний посібник. – К.: Університет «Україна», 2015 р. – 313 с.