Кошарний Олександр Миколайович

Кафедра автомобільного транспорту і соціальної безпеки

Посада: доцент кафедри

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Вчене звання: доцент

Досвід роботи: 31 рік

Біографія

Народився 4 лютого 1966 року в місті Києві.

Відомості про вищу освіту

У 1990 році закінчив Київський автомобільно-дорожній інститут, отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Організація дорожнього руху» та здобув кваліфікацію інженера дорожнього руху.

Відомості про підвищення наукової кваліфікації

У 1995 році захистив дисертацію на тему «Удосконалення систем перевезень великоваговим великогабаритним вантажним автомобільним транспортом» та здобув науковий ступінь кандидата технічних наук.

У 2001 році рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і наук присвоєно вчене звання доцента кафедри транспортних систем та маркетингу.

Досвід науково-педагогічної роботи у ВНЗ ІІІ-ІV рівня акредитації

З 1998 року працює в Національному транспортному університеті на посаді доцента кафедри транспортних систем та безпеки дорожнього руху.

Викладає дисципліни:

  1. Інформаційна аналітика у науково-технічній діяльності
  2. Організація автомобільних перевезень (логістика)
  3. Основи технічної діагностики
  4. Інформаційні технології в інженерній галузі
  5. Дослідження операцій у транспортних процесах та системах
  6. Прикладна нанотехнологія та її елементи
  7. Екологічна нанотехнологія та сільське господарство

Сфера наукових досліджень 

Перелік наукових та навчально-методичних праць

№ з/п

Назва

Вихідні дані

Співавтори
Наукові та навчально-методичні роботи, опубліковані до захисту дисертації
1. Методика и алгоритм определения нагрузок на оси полуприцепов и прицепов по координатам центра масс. Деи. В ГНТБ Украины 15.04.1994г.№694-Ук94.  
2. Разработка алгоритма и программы определения максимально возможной массы автопоезда,скорости и угла подъема при движении в экстремальных дорожных условиях. Деи. В ГНТБ Украины 15.04.1994г. №693-Ук94.  
3. Методика определения нормальных реакций на колеса большегрузных транспортных средств. Деп. В ГНТБ Украины 20.04.1994г №.783-Ук94.  
4. Программированное проектирование автомобильных перевозок крупногабаритных тяжеловесных грузов. Тез. докл.междунар. науч.-техн.конф. Винницкого государственного технического университета (ВДТУ) -Винница. 1994г. А.И. Воркут
5. Совершенствование методики проектирования автомобильных перевозок крупногабаритных тяжеловесных грузов. Тез.докл. междунар. науч.-техн.конф., (КАДИ),-Киев. 1994г.  
6. Залежність осьового навантаження на дорогу автотранспортного засобу від режиму руху. Автомобільні дороги та дорожнє будівництво. Випуск 52.,Київ 1995р.  
Наукові та навчально-методичні роботи, опубліковані після захисту дисертації
7. Прохідність і маневреність автомобілів. Навчальний посібник. УДК 629.113 07 (07) -К.УКМ 80,1996,-108с.Рекомендовано Міністерством освіти України М.Ф. Кошарний
8. Технічні засоби транспорту. Навчальний посібник. УДК 629.113 07 (07) -К.УКМ 80,1997.-122с. Рекомендовано Міністерством освіти України. М.Ф. Кошарний
9. Робоча програма ознайомчої практики для студентів 1 курсу спеціальності 7.100401 «Організація перевезень і керування на транспорті» -К.:УТУ ,1997р. А.І. Воркут, О.Я. Коцюк
10. Робоча програма ознайомчої практики для студентів 1 курсу спеціальності 7.100403 «Транспортні системи вантажних перевезень» -К.:УТУ ,1997р. А.І. Воркут, О.Я. Коцюк
11. Робоча програма ознайомчої практики для студентів 1 курсу спеціальності 7.100404 «Транспортні системи міст» -К.:УТУ ,1997р. А.І. Воркут, О.Я. Коцюк
12. Робоча програма ознайомчої практики для студентів 1 курсу спеціальності 7.100405 «Організація міжнародних перевезень» -К.:УТУ ,1997р. А.І. Воркут, О.Я. Коцюк
13. Робоча програма ознайомчої практики для студентів 1 курсу спеціальності 7.100408 «Транспортне право» -К.: УТУ ,1997р. А.І. Воркут, О.Я. Коцюк
14. Методичні вказівки до виконання кваліфікаційної роботи бакалавра за професійним спрямуванням «Керування транспортом» – К.: УТУ ,1997р. А.І. Воркут,

Л.Ю. Яцківський,

О.С. Ігнатенко та ін., всього 8 чол.

15. Вибір тягача для перевезень великовагових вантажів. Журнал «Автошляховик України»,№1 (151) 1998р.  
16. Навантаження на дорогу від колісних осей двосекційних транспортних засобів. Журнал «Автошляховик України»,№2 (152) 1998р.  
17. Робоча програма та методичні вказівки до виконання лабораторних та практичних занять з дисципліни «Основи теорії систем і системного аналізу» – К.: УТУ ,1998р  
18 Робоча програма та методичні вказівки до виконання контрольних робіт 3 дисципліни “Основи експлуатації транспортних засобів “Частина І. Аналіз експлуатаційних якостей АТЗ. -К.:УТУ,1999р. Р.А. Хабутдінов ,

С.В. Янішевський                  О. Л .Мельниченко

19. Методика визначення динамічних навантажень на дорогу від колісних осей тролейбусів і автобусів великої місткості Журнал «Автошляховик України»,№3 (161) 2000р.  
20. Залежність осьового навантаження на дорогу від типу підвіски транспортного засобу. Деп. в ДНТБ України 24.04.2000р., N 151-Ук2000. А.М. Кошарний
21. Удосконалення методики вибору автопоїзда для перевезень великогабаритних великовагових вантажів. Системні методи керування, технологія та організація виробництва, ремонту і експлуатації автомобілів.36.наук.пр. К.:УТУ, ТАУ.-2000.-Вип. 10. – С. – 58.  
22. Робоча програма та методичні вказівки до практичних та лабораторних робіт з предмету «Основи організації та безпеки руху транспортних засобів». -К.НТУ 2003.-32с. О.В. Гусєв, О.І. Мельниченко
23. УДК 629.113 Метод формалізації дизеля як об’єкта автоматичного управління // Вісник НТУ.ТАУ. -2003,-№5. А.М. Кошарний,

С.В. Янішевский,                  О.І. Мельниченко

24. Експериментальне визначення параметрів грунту як опорної поверхні руху автотракторних засобів. Вісник ЦНЦ ТАУ. -2003.-№ 8 А.М. Кошарний                  І..В. Адамчук.
25. Робоча програма та методичні вказівки до виконання контрольних робіт 3 дисципліни «Експлуатаційні властивості транспортних засобів» для студентів спеціальностей 7.100401,7.100402, 7.100403 К. : НТУ, 2003р  
26. Визначення зчіпних якостей рушія автотракторного засобу стосовно конкретних ґрунтових умов. 36. “Автомобільні дороги і дорожнє будівництво”, № Київ, НТУ, 2004. С. Кошарний А.М., Савіна М.Ю.
27. Математичні моделі для аналізу впливу зчіпних якостей поверхні дороги на енергетичну ефективність автомобіля узагальненого типу. 36. “Автомобільні дороги і дорожнє будівництво”, № 72 , Київ, НТУ, 2004. С. Кошарний А.М., Хабутдінов P.A. Третиниченко О.Г.
28. Робоча програма та методичні вказівки до виконання контрольних робіт 3 дисципліни «Експлуатаційні властивості транспортних засобів» для студентів спеціальностей 7.100401, 7.100402 7.100403 Київ, НТУ, 2004.  
28. Робоча програма та методичні вказівки до виконання контрольних робіт 3 дисципліни «Експлуатаційні властивості транспортних засобів» для студентів спеціальностей 7.100401, 7.100402 7.100403 Київ, НТУ, 2004.  
29. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт 3 дисципліни «Основи експлуатації транспортних засобів» для заочної форми навчання, спеціальностей 8.100401,8.100402 Київ, НТУ, 2004. Кошарний О.М.,            Савіна М.Ю.
ЗО. Робоча програма та методичні вказівки до виконання курсового проекту 3 дисципліни «Експлуатаційні властивості транспортних засобів» для студентів спеціальності 7.100402 «Транспортні системи» Київ, НТУ, 2004. Гусєв О.В
31. Основні принципи забезпечення безпечної роботи транспорту. Збірник наукових праць .Проблеми транспорту. Випуск 1 .Київ 2004. Петрашевський О.Л
32. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт 3 дисципліни “Транспорт регіонів та промислових вузлів для спеціальності 7.100402 «Транспортні системи» – К. : НТУ, 2005 р.
34. Врахування похибки вимірювальних засобів при проектуванні автоматизованих систем керування рухом трактора Збірник наукових праць .Проблеми транспорту. Випуск2. Київ 2005. Кошарний О.М., Кошарний А.М.
35. Вплив підвіски автомобіля на його прохідність Збірник доповідей 7 Міжнародної конференції “Ринок послуг комплексних транспортних систем та прикладні системи логістики” Київ 2005р. Кошарний О.М., Кошарний А.М.
36. Вибір оптимальної маси автопоїзда в залежності від шляхових витрат палива. К.: Вісник НТУ.-2006. -Вип.-С.00-00.  
37. Конспект лекцій 3 дисципліни «Основи експлуатації транспортних засобів» для спеціальностей 7.100402«Транспортні системи», 7.100403 «Організація перевезень і управління на транспорті» Київ, НТУ ,2006.  
38. Обґрунтування оптимальної маси автопоїзда при перевезенні великовагових вантажів Збірник наукових праць .Проблеми транспорту. Випуск. Київ 2009.  
39. Основи експлуатації транспортних засобів Навчальний посібник. -К.НТУ,2010.-96с.:іл..- Бібліогр.:с.95. Рекомендовано до друку рішенням вченої раді НТУ.