Кошель Ганна Володимирівна

Кафедра автомобільного транспорту і соціальної безпеки

Посада: доцент кафедри

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Вчене звання: доцент

Досвід роботи: 21 рік

Біографія

Народилась 30 червня 1976 року в місті Луганську. 

Відомості про вищу освіту

У 2000 році закінчила Київський державний університет технологій та дизайну, отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування» та здобула кваліфікацію магістра-механіка.

Відомості про підвищення наукової кваліфікації

У 2009 році захистила дисертацію в Київському національному університеті технологій та дизайну за спеціальністю «Машини легкої промисловості» і здобула науковий ступінь кандидата технічних наук.

У 2011 році рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України присвоєно вчене звання доцента кафедри машин легкої промисловості.

У 2017 році підвищувала кваліфікацію в Київському національному університеті технологій та дизайну за програмою «Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників». 

Досвід науково-педагогічної роботи у ЗВО

У 2000-2020 роках працювала в Київському державному університеті технологій і дизайну на посадах: асистента, доцента кафедри машин легкої промисловості, доцента кафедри прикладної механіки та машин.

Робота у Київському національному університеті технологій та дизайну на посаді заступника директора Центру доуніверситетської та індивідуальної освіти 2014- 2018 рр.

Секретар Спеціалізованої вченої ради Д 26.102.02 по захисту докторських та кандидатських дисертацій за спеціальністю 05.05.10 – Машини легкої промисловості 2010-2021 рр.

Викладає дисципліни:

 1. Технологія конструкційних матеріалів та матеріалознавство
 2. Трибологія
 3. Використання експлуатаційних матеріалів
 4. Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання
 5. Опір матеріалів
 6. Нанотехнологічне матеріалознавство
 7. Системи управління якістю

Сфера наукових досліджень

Розвиток теорії проєктування і вдосконалення аналізу плоских складних механізмів машин.

Сертифікований спеціаліст SolidWorks CSWA, CAD CreoParametric. Підвищення кваліфікації за курсом #blend_it. «Опануємо змішане навчання для викладачів, керівників та працівників адміністрації закладів вищої освіти»

Основні наукові праці

Має понад 200 наукових та науково-методичних праць, серед яких: 2 статті у періодичних виданнях, включених до наукометричної бази Scopus, 60 статей у наукових фахових журналах, 8 авторських свідоцтв на винаходи та патентів України, 1 навчальний посібник із грифом МОН України, 5 навчальних посібників із грифом Вченої Ради, понад 100 публікацій тез доповідей на наукових конференціях, понад 40 методичних розробок.

Google Scholar –https://scholar.google.ru/citations?user=YTwQLMsAAAAJ&hl=ru,

ORCID – Номер ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1862-1553

Перелік наукових та навчально-методичних праць

 1. Koshel S.O. Kinematic Analysis of Complex Planar Mechanisms of Higher Classes / S. O. Koshel’, V. M. Dvorzhak, G. V. Koshel’, M. G. Zalyubovskyi // International Applied Mechanics, Vol. 58, No. 1, 2022. Р. 111-122 (Видання, яке включене до міжнародної наукометричної бази SCOPUS).
 2. Zalyubovs’kyi М.G. Synthesis and analysis of redundant-free seven-link spatial mechanisms of part processing machine / М. G. Zalyubovs’kyi, І. V. Panasyuk, S. О. Koshel’, G. V. Koshel’// International Applied Mechanics, Vol. 57, No. 4, July, 2021. Р. 466-477 (Видання, яке включене до міжнародної наукометричної бази SCOPUS).
 3. 3. Кошель С.О. Кінематичний аналіз плоских механізмів третього класу з складними ланками // С. О. Кошель, Г. В. Кошель // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. 2020. № 5. С. 149-154.
 4. Koshel S. Structural analysis of the mechanism with a third-class structure group of the fourth order / S. Koshel, G. Koshel // Odes’kyi Politechnichnyi Universytet. Pratsi. Odessa 2019. №1. р. 29-34.
 5. Кошель С.О. Кінематичний аналіз складних плоских механізмів вищих класів / С. О. Кошель, В. М. Дворжак, Г. В. Кошель, М. Г. Залюбовський // Прикладна механіка. 2022. 58. №1. С. 128-142.
 6. Koshel S. Analysis of fourth class plane mechanisms with structural groups of links of the second order // S. Koshel, G. Koshel / Odes’kyi Politechnichnyi Universytet. Pratsi. Odessa. 2018. №1(54). р. 12-17.
 7. Koshel S. Definition of accelerations of points of a plane mechanism of the fourth class by graph-analytical method / S. Koshel, G. Koshel // Odes’kyi Politechnichnyi Universytet. Pratsi. Odessa. 2018. №. 2. р.28-33.