Ляшок Ірина Олександрівна

Кафедра сучасної інженерії та нанотехнологій

Посада: завідувач кафедри

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Вчене звання: доцент

Досвід роботи: 

Біографія

Відомості про вищу освіту

У 1999 році закінчила Київський національний університет технологій і дизайну за спеціальністю «Технологія переробки полімерів».

Відомості про підвищення наукової кваліфікації

У 2003 році захистила кандидатську дисертацію з теми: «Механізм попереднього дозрівання лужної целюлози у віскозному виробництві» за спеціальністю «Технологія хімічних волокон».

У 2006 році отримала вчене звання доцента кафедри опоряджувального виробництва.

Викладає дисципліни:

 • Кристалографія і мінералогія
 • Основні поняття виробництва наноматеріалів
 • Сучасні композиційні матеріали
 • Вступ до фаху

Сфера наукових інтересів:

 • хімічна технологія волокнистих матеріалів;
 • спеціальні обробки текстильних матеріалів;
 • електроформування волокон;
 • розробка технології виробництва полімерних композицій для отримання гідрогелів.

Має понад 80 наукових праць в українських та зарубіжних виданнях, зокрема в журналах, що внесено до переліку Scopus 4 статті, у фахових виданнях 10 статей, 2 патенти. Співавтор 16 методичних розробок.

Посилання

https://scholar.google.com/citations?user=jS-gVloAAAAJ&hl=uk

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6508201621

Основні наукові праці

 1. Іщенко О. В., Баула О. П., Плаван В. П., Ляшок І. О. Фізико-механічні та фармакотехнологічні властивості плівок з німесулідом на основі модифікованих полісахаридів // Технології та інжиніринг. 2022. № 1(6). С. 40 – 48. (фахове видання)
 2. Іщенко О. В., Плаван В. П., Ляшок І. О., Шевчук Т. В., Патрихіна З. С. Технологія одержання ультратонких нетканих матеріалів на основі полімерних композицій з хітозаном. Вісник КНУТД. Серія Технічні науки. 2020. No 4 (148). С. 107 – 116. (фахове видання)
 3. Ishchenko, O., Plavan, V., Valeika, V., Koliada, M., Liashok, I., Budash, Y., & Bessarabov, V. (2022). Modified Starch in Composition with Polyvinyl Alcohol as a Basis for Development of the Polymeric Materials for Pharmaceutical Use. Starch‐Stärke, 74(9-10), 2200062. (Scopus)
 4. Ishchenko, O., Plavan, V., Resnytskyi, I., & Liashok, I. (2018). Producing of nonwoven materials by electrospinning the biocompatible polymers with chitosan addition. Технологический аудит и резервы производства5(3 (43)), 4-7. (Scopus)
 5. The use of the modified starch in biologically active system / O. Ishchenko, Sumska , V. Plavan , I. Liashok, I. Resnytskyi // Vlakna a textil vol. 26 № 3. 2018. p. 48-52 (Scopus)
 6. Іщенко, О. В., Плаван, В. П., Ковальчук, О. В., Ляшок, І. О., & Власенко, В. І. (2016). Отримання полімерних біосумісних волокон методом електроформування. Технологический аудит и резервы производства, 4(4 (30)), 22-26. (Scopus)
 7. Плівки медичного призначення на основі природних полімерів / О.В. Іщенко, І.В. Ресницький, М.К. Коляда, І.О. Ляшок, К.В. Шинкарьова, К.М. Швидка // Вісник КНУТД. 2017. № 1 (106). С.75-85. (фахове видання)
 8. Отримання нетканих матеріалів на основі полімерних біосумісних волокон / О. В. Іщенко, В. П. Плаван, І. О. Ляшок, І.В. шмідт, О.А. Кравець // Вісник КНУТД. 2017. № 4 (112). С.155-161. (фахове видання)
 9. Хімічні волокна мікро- і нанорозмірів: технології виробництва і властивості / О. В. Іщенко, Н.М. Резанова, В. П. Плаван, І. О. Ляшок, Ю.О. Будаш // Легка промисловість. № 4.- С.41-45. (фахове видання)