Марковський Андрій Ігорович

Кафедра дизайну

Посада: доцент кафедри

Науковий ступінь: кандидат архітектури

Вчене звання: доцент

Досвід роботи: 5 років

Біографія

Народився 11 жовтня 1988 року в місті Одеса.

Відомості про вищу освіту

У 2011 році закінчив Національну академію образотворчого мистецтва і архітектури, отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Архітектура будівель і споруд» та здобув кваліфікацію «архітектор, художник, дослідник, викладач».

Відомості про захист дисертацій

У 2014 році на засіданні Спеціалізованої вченої ради Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата архітектури за спеціальністю 18.00.01 – Теорія архітектури, реставрація пам’яток архітектури на тему «Архітектура Києва 1920 – 1930-х років у світовому контексті».

Відомості про підвищення наукової кваліфікації

З 2015 року зараховано в докторантуру Київського національного університету будівництва і архітектури.

Основні етапи діяльності

У 2013-2015 роках працював в Національному заповіднику «Софія Київська» у відділі правової та кадрової роботи, на посаді старшого наукового співробітника фондового відділу.

 Викладає дисципліни

  1. Естетичні проблеми мистецтва дизайну
  2. Сучасні напрямки розвитку дизайну
  3. Екологічні аспекти дизайну середовища

Галузь наукових інтересів

Перелік наукових праць

1. Марковський А.І. Неокласичні та авангардні тенденції в архітектурі України 1930-х років (на прикладі конкурсних проектів Урядового кварталу у м. Києві) : [текст] / А. І. Марковський // Українська Академія Мистецтв. – К.: НАОМА, 2013. – Вип. 21. − С.191-200.

2. Марковський А.І. Архітектор Лангбард: варіанти вирішення Урядового кварталу у м. Києві 1935 року : [текст] / А. І. Марковський // Містобудування та теоретичне планування. – К.: КНУБА, 2014. – Вип. 51. − С.337-347.

3. Марковський А.І. Взірці конструктивізму в архітектурі промислових споруд України : [текст] / А. І. Марковський // Українська Академія Мистецтв. – К.: НАОМА, 2014. – Вип. 22. − С.199-206.

4. Марковський А.І. Іван Фомін: реалізовані та нереалізовані проекти у Києві 1930-х років : [текст] / А. І. Марковський // Архітектурний вісник КНУБА. – К.: КНУБА, 2014. – Вип. 3. − С.56-64.

5. Марковський А.І. Трансформації конструктивізму в архітектурі України: [текст] / А. І. Марковський // Містобудування та теоретичне планування. – К.: КНУБА, 2014. – Вип. 52. − С.221-231.

6. Марковський А.І. Музей Шевченка в Каневі як перехід від українського модерну до неоклассики : [текст] / А. І. Марковський // Сучасні проблеми архітектури та містобудування. – К.: КНУБА, 2014. – Вип. 35. − С.159-168.

7. Марковський А.І. Творчий доробок Володимира Заболотного в архітектурі Києва 1930-х років : [текст] / А. І. Марковський // Сучасні проблеми архітектури та містобудування. – К.: КНУБА, 2014. – Вип. 36. – С. 127-136.

8. Марковський А.І. Синтез архітектури і пластичних мистецтв першої третини ХХ сторіччя: від модерну до соцреалізму : [текст] / А. І. Марковський // Сучасні проблеми архітектури та містобудування. – К.: КНУБА, 2014. – Вип. 37. – С. 29-37.

9. Марковський А.І. От конструктивизма к ампиру: смена политики или кризис культуры? : [текст] / А. І. Марковський // Colloquia litteraria Sedlcensia. Tom XII. Człowiek wobec sytuacji kryzysowychw literaturze, sztucei kulturze. – Siedlce, 2014. − С. 175-187.

10. Марковський А.І. Философские аспекты в искусстве первой половины ХХ в. : [текст] / А. І Марковський // Традыцыі і сучасны стан культуры і мастацтваỹ. У пяці частках, частка 2. Праблемы архітэктуры, выяỹленчага і дэкаратыỹна-прыкладнога мастацтва. Матэрыялы міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі. – Мінськ: Права і эканоміка, 2013. − С. 100-105.

11. Марковський А.І. Трансформації конструктивізму в архітектурі Києва // Всеукраїнська наукова конференція професорсько-викладацького складу і студентів ХДАДМ. За підсумками роботи 2013/2014 навчального року. Збірник статей. 17 травня 2014 р. – Х.: ХДАДМ, 2014. − С.17-18.

12. Марковський А.І. Від модерну до соцреалізму: синтез мистецтв в архітектурі Києва : [текст] / А. І. Марковський // Вісник Закарпатського художнього інституту. – Ужгород: ЗХІ, 2014. – Вип. 5. – С. 48-51.

13. Марковський А.І. “Правдa” и “ложь” в архитектуре Киева межвоенного периода : [текст] / А. І. Марковський // Conversatoria litteraria / TomX. PrawdaI Klamstwo. Problematyka interpretacje konteksty. – Siedlce-Banska Bystrica, 2016. – P. 529-542.

14. Абизов В.А., Марковський А.І. Features of Architecture of Ukrainian 1920-30’s on Examples of Kyiv and Kharkiv [текст] / В. А. Абизов, А. І. Марковський // Srodowisko Mieszkaniowe [Housing Environment]. – Krakow: Wydawnictvwo Katedry Ksztaltowania Srodowiska Mieszkaniowego, 2015. – P. 94-105.

15. Марковський А.І. Традиційні мотиви в європейській архітектурі кінця 19 – першої половини 20 століття: [текст] / А. І. Марковський // Треті Платонівські читання [Тези доповідей Міжнародної наукової конференції]. – К.: Фенікс, 2016. – С. 57.

16. Марковський А.І. Формування регіональної самобутності архітектури Києва першої половини ХХ ст. в етнокультурному контексті: [текст] / А. І. Марковський // Регіональна політика: історичні витоки, законодавче регулювання, практична реалізація [зб. наук. пр.]. – Київ-Тернопіль, 2016. – Вип. ІІ. – С. 66-71.

17. Марковський А.І. Зміни парадигми в оцінці архітектурних явищ на теренах України першої половини 20 столітя: [текст] / А. І. Марковський // Четверті Платонівські читання [Тези доповідей Міжнародної наукової конференції]. – К.: Фенікс, 2017. – С.58.