Оліферчук Оксана Григорівна

Кафедра сучасної інженерії та нанотехнологій

Посада: асистент

Досвід роботи: 8 років

Викладає дисципліни

 1. Технологія борошняних кондитерських виробів
 2. Стандартизація, метрологія та сертифікація
 3. Товарознавство харчових продуктів
 4. Харчові та дієтичні добавки
 5. Основи виробництва продуктів оздоровчого харчування
 6. Товарознавство в ресторанному господарстві
 7. Технологія виробництва харчової продукції
 8. Технологія продукції ресторанного господарства
 9. Екологія ресторанного господарства
 10. Логістика в ресторанному господарстві
 11. Загальні технології мінівиробництва
 12. Харчові добавки
 13. Оздоровче харчування
 14. Основи валеології
 15. Технологія продуктів дієтичного призначення

1. Технологія продукції ресторанного господарства (лабораторні роботи)
2. Технологія кондитерських виробів (лабораторні роботи)
3. Технологія продуктів дієтичного призначення (лабораторні роботи)

Галузь наукових інтересів

1. Формування практичної компетентності інженерів-технологів

Перелік наукових праць

Має понад 30 публікацій, зокрема:

1. Сучасна класифікація харчових продуктів для спеціальних медичних цілей // Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі у світлі реалізації конвенції ООН про права інвалідів: тези доповідей XV Міжнаро наук.-практ. конф. (м. Київ, 18-19 лист. 2015 р.). – К.: Університет «Україна», 2015. – 554 с. – С. 434-437.

2. Вплив інтенсифікації процесу теплової обробки на якість м’ясної кулінарної продукції // Международный научный журнал “Технологический аудит и резервы производства”. – 2016. – №3.

3. Стан підготовки кваліфікованих робітників за інтегрованими професіями машинобудівної, будівельної галузей та галузі ресторанного господарства / Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання. – Т.1 // За заг. ред. В. О. Радкевич, Г. В. Єльникової. – К.: ІПТО НАПН України, 2014. – С. 53-56.

4. Соціальне партнерство як інструмент оновлення змісту професійно-технічної освіти : мат. Др. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Кривий Ріг, 11-12 квіт. 2013 р.) // За заг. ред. Л. Л. Сушенцевої; Інститут ПТО НАПН України. – Кривий Ріг: Вид. Р. А. Козлов, 2013. – С. 121-123. (0,15 д.а.).

5. Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання : мат. Звіт. наук.-практ. конф. (м. Київ, 28 бер. 2013 р.). – Т.1 // Інститут професійно-технічної освіти НАПН України / За заг. ред. В. О. Радкевич, Г. В. Єльникової. – К.: ІПТО НАПН України. – С. 112-135. (0,15 д.а.).

6. Розвиток наукових досліджень у 2012 р. : мат. VІІІ Міжн. наук.-практ. конф. [19-21 лист. 2012 р., том 7]. – Полтава: ІнтерГрафіка, 2012. – 130 с. – С.10-13. (0,15 д.а.).

7. Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання : тези Звітн. наук.-практ. конф. [Київ, 29 бер. 2012 р., том 1]. – К.: Ін-т проф.-техн. освіти НАПН України, 2012. – 164 с. – С. 42-45. (0,15 д.а.).