Оліферчук Оксана Григорівна

Кафедра сучасної інженерії та нанотехнологій

Посада: асистент

Досвід роботи: 8 років

Викладає дисципліни

  1. Технологія виробництва харчової продукції
  2. Харчові та дієтичні добавки
  3. Організація виробництва та обслуговування в закладах ресторанного господарства
  4. Технологія продуктів дієтичного призначення
  5. Технологія борошняних кондитерських виробів
  6. Основи ресторанної справи
  7. Проєктування закладів ресторанного господарства

Галузь наукових інтересів

1. Формування практичної компетентності інженерів-технологів

Перелік наукових праць

Має понад 30 публікацій, зокрема:

1. Сучасна класифікація харчових продуктів для спеціальних медичних цілей // Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі у світлі реалізації конвенції ООН про права інвалідів: тези доповідей XV Міжнаро наук.-практ. конф. (м. Київ, 18-19 лист. 2015 р.). – К.: Університет «Україна», 2015. – 554 с. – С. 434-437.

2. Вплив інтенсифікації процесу теплової обробки на якість м’ясної кулінарної продукції // Международный научный журнал “Технологический аудит и резервы производства”. – 2016. – №3.

3. Стан підготовки кваліфікованих робітників за інтегрованими професіями машинобудівної, будівельної галузей та галузі ресторанного господарства / Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання. – Т.1 // За заг. ред. В. О. Радкевич, Г. В. Єльникової. – К.: ІПТО НАПН України, 2014. – С. 53-56.

4. Соціальне партнерство як інструмент оновлення змісту професійно-технічної освіти : мат. Др. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Кривий Ріг, 11-12 квіт. 2013 р.) // За заг. ред. Л. Л. Сушенцевої; Інститут ПТО НАПН України. – Кривий Ріг: Вид. Р. А. Козлов, 2013. – С. 121-123. (0,15 д.а.).

5. Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання : мат. Звіт. наук.-практ. конф. (м. Київ, 28 бер. 2013 р.). – Т.1 // Інститут професійно-технічної освіти НАПН України / За заг. ред. В. О. Радкевич, Г. В. Єльникової. – К.: ІПТО НАПН України. – С. 112-135. (0,15 д.а.).

6. Розвиток наукових досліджень у 2012 р. : мат. VІІІ Міжн. наук.-практ. конф. [19-21 лист. 2012 р., том 7]. – Полтава: ІнтерГрафіка, 2012. – 130 с. – С.10-13. (0,15 д.а.).

7. Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання : тези Звітн. наук.-практ. конф. [Київ, 29 бер. 2012 р., том 1]. – К.: Ін-т проф.-техн. освіти НАПН України, 2012. – 164 с. – С. 42-45. (0,15 д.а.).