Петрушевський Андрій Олександрович

Кафедра дизайну

Посада: доцент кафедри

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Досвід роботи:

Біографія

Народився 2 червня 1972 року в м. Київ. 

Відомості про вищу освіту

У 1996 році закінчив Українську академію мистецтва, отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Живопис» та здобув кваліфікацію «художник-живописець».

Відомості про підвищення наукової кваліфікації

2016 рік – у Київському національному університеті будівництва і архітектури захистив дисертацію за спеціальністю «Технічна естетика» на тему: «Принципи та засоби комп’ютерного формоутворення вітражних полотен» та здобув науковий ступінь кандидата технічних наук.

2021 рік – присвоєне вчене звання доцента. 

Основні етапи діяльності

З вересня 2020 року працює у Відкритому міжнародному університеті розвитку людини «Україна» на посаді: доцент кафедри дизайну Інженерно-технологічного інституту.

Викладає дисципліни:

  1. Дизайн-проєктування
  2. Інформаційні технології дизайнерського проєктування
  3. Комп’ютерні технології дизайнерського проєктування