Ратушенко Антоніна Тарасівна

Кафедра сучасної інженерії та нанотехнологій

Посада: доцент кафедри

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Вчене звання: доцент

Досвід роботи: 30 років

Почесні звання і відзнаки:

Відмінник освіти України,
Подяка Міністерства освіти і науки України

Біографія

Народилася 9 березня 1956 року.

Освіта

Закінчила Київський торговельно-економічний інститут у 1978 році за спеціальністю “Технологія та організація громадського харчування”, отримавши кваліфікацію інженера-технолога.

Відомості про захист дисертацій

У 2001 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.18.16 – Технологія продуктів харчування.

У 2005 році присвоєно вчене звання доцента кафедри технології і організації ресторанного господарства, атестат ДЦ №010541 від21.04.2005 р.

Підвищення кваліфікації

Національний педагогічний університет ім. М. Драгоманова, кафедра медико-біологічних і валеологічних основ охорони життя, 15.10.2012 – 15.04.2-13, посвідчення № 712013.

Викладає дисципліни

 1. Громадське будівництво
 2. Організація ресторанного бізнесу
 3. Управління якістю та безпекою продукції галузі
 4. Основи автоматизованого проектування
 5. Основи виробничого дизайну
 6. Технологічне проектування закладів ресторанного господарства
 7. Технологічна експертиза в закладах ресторанного господарства
 8. Інноваційні ресторанні технології
 9. Управління якістю продукції та послуг ресторанного господарства
 10. Експертиза якості надання послуг ресторанного господарства
 11. Молекулярна технологія

Галузь наукових інтересів

1. Розроблення новітніх технологій продуктів харчування з функціональними властивостями

Перелік наукових праць

Має понад 100 публікацій, зокрема:

1. Ратушенко А.Т. Оптимізація якості кондитерських виробів із використанням яблучного порошку [Текст] / А. Т. Ратушенко, М. М. Калакура, Г. А. Бублик // Технологический аудит и резервы производства. – 2016. – № 3/3(29). – Х. – С. 12-17.

2. Ратушенко А.Т. Бісквіти функціонального призначення [Текст] / А. Т. Ратушенко, А. П. Малежек, М. С. Бойко // XІІІ Всеукраїнська наук. конф. студентів і молодих вчених “Молодь: освіта, наука, духовність”, 13 квітня 2016 р. – К.: Університет «Україна», 2016. – С. 43-44.

3. Ратушенко А.Т. Обґрунтування раціональних технологій кондитерських виробів із використанням яблучного порошку [Текст] / А. Т. Ратушенко, А. П. Писаренко, Д. А. Кондратенко // XІІІ Всеукраїнської наук. конф. студентів і молодих вчених “Молодь: освіта, наука, духовність”, 13 квітня 2016 р. – К.: Університет «Україна», 2016. – С. 45-46.

4. Ратушенко А.Т. Розширення асортименту функціональних молочних продуктів [Текст] / XІІ Всеукраїнської наук. конф. студентів і молодих вчених “Молодь: освіта, наука, духовність”, 16 квітня 2015 р. – К.: Університет «Україна», 2015. – С. 36-37.