Ратушенко Антоніна Тарасівна

Кафедра сучасної інженерії та нанотехнологій

Посада: доцент кафедри

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Вчене звання: доцент

Досвід роботи: 30 років

Почесні звання і відзнаки:

Відмінник освіти України,
Подяка Міністерства освіти і науки України

Біографія

Народилася 9 березня 1956 року.

Освіта

Закінчила Київський торговельно-економічний інститут у 1978 році за спеціальністю “Технологія та організація громадського харчування”, отримавши кваліфікацію інженера-технолога.

Відомості про захист дисертацій

У 2001 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.18.16 – Технологія продуктів харчування.

У 2005 році присвоєно вчене звання доцента кафедри технології і організації ресторанного господарства, атестат ДЦ №010541 від21.04.2005 р.

Підвищення кваліфікації

Національний педагогічний університет ім. М. Драгоманова, кафедра медико-біологічних і валеологічних основ охорони життя, 15.10.2012 – 15.04.2-13, посвідчення № 712013.

Викладає дисципліни

  1. Технологія продукції ресторанного господарства
  2. Проєктування закладів ресторанного господарства
  3. Основи виробничого дизайну
  4. Технологічне проєктування закладів ресторанного господарства
  5. Технологічна експертиза в закладах ресторанного господарства
  6. Основи молекулярної технології в закладах ресторанного господарства
  7. Спеціальні технології кулінарної продукції у закладах ресторанного господарства
  8. Оздоровче харчування
  9. Спеціальні технології харчової продукції
  10. Актуальні проблеми галузі

Галузь наукових інтересів

1. Розроблення новітніх технологій продуктів харчування з функціональними властивостями

Перелік наукових праць

Має понад 100 публікацій, зокрема:

1. Ратушенко А.Т. Оптимізація якості кондитерських виробів із використанням яблучного порошку [Текст] / А. Т. Ратушенко, М. М. Калакура, Г. А. Бублик // Технологический аудит и резервы производства. – 2016. – № 3/3(29). – Х. – С. 12-17.

2. Ратушенко А.Т. Бісквіти функціонального призначення [Текст] / А. Т. Ратушенко, А. П. Малежек, М. С. Бойко // XІІІ Всеукраїнська наук. конф. студентів і молодих вчених “Молодь: освіта, наука, духовність”, 13 квітня 2016 р. – К.: Університет «Україна», 2016. – С. 43-44.

3. Ратушенко А.Т. Обґрунтування раціональних технологій кондитерських виробів із використанням яблучного порошку [Текст] / А. Т. Ратушенко, А. П. Писаренко, Д. А. Кондратенко // XІІІ Всеукраїнської наук. конф. студентів і молодих вчених “Молодь: освіта, наука, духовність”, 13 квітня 2016 р. – К.: Університет «Україна», 2016. – С. 45-46.

4. Ратушенко А.Т. Розширення асортименту функціональних молочних продуктів [Текст] / XІІ Всеукраїнської наук. конф. студентів і молодих вчених “Молодь: освіта, наука, духовність”, 16 квітня 2015 р. – К.: Університет «Україна», 2015. – С. 36-37.