Салухіна Надія Григорівна

Кафедра технологій харчування

Посада: доцент кафедри

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Вчене звання: доцент

Досвід роботи: 49 років

Біографія

Народилась 10 червня 1952 року в Кіровоградській області.

Відомості про вищу освіту

У 1973 році закінчила Київський торгово-економічний інститут, отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Товарознавство і організація торгівлі продовольчими товарами» та здобула кваліфікацію «товарознавець вищої кваліфікації».

Відомості про підвищення наукової кваліфікації

У 1982 році захистила дисертацію в Московському інституті народного господарства ім. Г.В. Плеханова та здобула науковий ступінь кандидата технічних наук.

У 1996 році рішенням вченої ради Київського державного торговельно-економічного університету присвоєно вчене звання доцента кафедри товарознавства продовольчих товарів. 

Основні етапи діяльності

У 1973-1975 роках працювала в Республіканський конторі «Укроптбакалея» на посаді товарознавця.

У 1975-1977 роках працювала в Учбово-курсовому комбінаті Головного управління торгівлі (місто Київ) на посаді викладача товарознавства, організації торгівлі.

У 1981-1986 роках працювала в Київському торговельно-економічному інституті на посадах старшого наукового співробітника, викладача.

У 1986-1991 роках працювала в Інституту підвищення кваліфікації Міністерства торгівлі СРСР на посаді доцента.

У 1991-1992 роках працювала в Залізничному плодокомбінаті (місто Київ) на посаді заступника директора гуртової торгівлі.

У 1992-2004 роках в Київському національному торговельно-економічному університеті на посадах начальника учбової частини, доцента кафедри продовольчих товарів.

У 2005-2015 роках працювала в Національному технічному університеті «Київський політехнічний інститут» на посаді доцента кафедри промислового маркетингу.

Викладає дисципліни:

 1. Товарознавство в ресторанному господарстві
 2. Стандартизація, метрологія та сертифікація
 3. Маркетинг у ресторанному господарстві
 4. Менеджмент підприємств ресторанного господарства
 5. Бізнес-планування закладів ресторанного господарства
 6. Функціональні продукти
 7. Організація ресторанного бізнесу
 8. Марчандайзинг ресторанного господарства
 9. Організація бізнесу
 10. Економіка закладів ресторанного господарства
 11. Економіка підприємств різних типів
 12. Бухгалтерський облік у ресторанному господарстві
 13. Товарознавство в ресторанному господарстві
 14. Мерчандайзинг харчових продуктів

Основні наукові праці

Має 49 статей; 5 навчальних посібників; 4 підручника. 

Перелік наукових та навчально-методичних праць

 1. Салухіна Н.Г., A. Самойленко, В.В. Вайщенко. Товарознавство зерноборощняних товарів. Навчальний посібник. К: КНТЕУ, 2002. 356 с.
 2. Салухіна Н.Г., Башкатова О.І. Організація і технологія інспектування. Навчальний посібник. К: КНТЕУ, 2003. 213 с.
 3. Салухіна Н.Г. у співавторстві. Менеджмент. Навчальний посібник. К: МАУП, 2007. 816 с.
 4. Салухіна Н.Г. у співавторстві. Менеджмент. Понятійно-термінологічний словник. К: МАУП, 2007. 744 с.
 5. Салухіна Н.Г., Язвинська О., Башкатова О.І. Захист прав споживачів. Навчальний посібник. К: МАУП, 2007. 382с.
 6. Салухіна Н.Г., Ясинська Н.С. Управління якістю. Опорний конспект. К: МАУП, 2008. 144 с.
 7. Методичні вказівки до виконання дипломних робіт спеціаліста для студентів із спеціальності 7.050108 «Маркетинг» усіх форм навчання. НТУУ „КПІ” , 2009.
 8. Стандартизація й сертифікація товарів та послуг. Підручник. К:Центр учбової літератури, 2010. 336 с.
 9. Салухіна Н.Г., Захожай В.Б., Язвинська О., Чорний А.М. Управління якістю. Навч. пос. для студ. вищих навч. закл. К.: МАУП, 2011. 835 с.
 10. Стандартизація й сертифікація товарів та послуг. Підручник. 2-е видання, перероблене та доповнене. К:Центр учбової літератури, 2013. 424 с.