Шахнін Дмитро Борисович

Кафедра сучасної інженерії та нанотехнологій

Посада: старший викладач

Науковий ступінь: кандидат хімічних наук

Досвід роботи: більше 25 років

Біографія

Народився 28 червня 1971 року.

У 1993 році закінчив Київський університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю “Органічна хімія”, здобувши кваліфікацію хіміка, викладача.

У 2000 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за спеціальністю 02.00.10 – Біоорганічна хімія на тему “Фосфонієві похідні піримідинових основ у синтезі ациклічних аналогів нуклеозидів”.

Працює старшим викладачем кафедри сучасної інженерії та нанотехнологій.

Основне місце роботи – науковий співробітник Інституту за­гальної та неорга­нічної хімії ім. В.І. Вернадського На­ціональної акаде­мії наук України.

Викладає дисципліни

  1. Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
  2. Інформаційні технології в інженерній галузі
  3. Контроль та керування хіміко-технологічними процесами
  4. Основи теплотехніки та термодинаміки
  5. Застосування комп’ютерних технологій у наукових дослідженнях
  6. Інтернет-ресурси в галузі
  7. Контроль та керування процесами в галузі
  8. Теорія наноелементів
  9. Основи технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів
  10. Біоорганічна хімія

Галузь наукових інтересів

Перелік наукових праць

1. V. Malyshev, D. Shakhnin, A. Gab, M. Gaune-Escard. Chapter 4.8. Effect of Electrolysis Parameters on the Coatings Composition and Properties during Electrodeposition of Tungsten Carbides and Zirconium Diborides. In: Molten Salts Chemistry and Technology / Eds.: M. Gaune-Escard, G.M. Haarberg. – Wiley, 2014. – 600 p. – pp. 295-301.

2. V. Malyshev, D. Shakhnin, A. Gab, M. Gaune-Escard Chapter 4.9. Galvanic Coatings of Molybdenum and Tungsten Carbides from Oxide Melts: Electrodeposition and Initial Stages of Nucleation. In: Molten Salts Chemistry and Technology / Eds.: M. Gaune-Escard, G.M. Haarberg. – Wiley, 2014. – 600 p. – pp. 303-317.

3. V. Malyshev, N. Uskova, A. Gab, D. Shakhnin, N. Tumanova. Chapter 15. Molybdenum in Ionic Melts: Electrodepositions of Molybdenum and Milybdenum Carbides and Their Electrochemical Behaviors In: Molybdenum and Its Compounds Applications, Electrochemical Properties and Geological Implications / Eds.: Viswanathan S. Saji, Sergey I. Lopatin . – New York Nova publishers, 2014. – P. 265-288.

4. L. Molotovska, D. Shakhnin, V. Malyshev, V. Pavlik. Electrochemical Synthesis of Chromium Silicides from Molten Salts. J. Chem. Chem. Eng. – 2014. – N.8 – P. 845-848.

5. V. Malyshev, D. Shakhnin, A. Gab, N. Uskova, N. Kushchevska. Tungsten Resource-Saving: Cobalt Cermets Wastes Recycling and Concentrates Extraction. – Journal of Environmental Science and Engineering. – 2015. – N4. – p. 521-528.

6. L. Molotovska, D. Shakhnin, N. Uskova, G. Nikulina. Synthesis of VI Group Metals Silicides Dispersed Powders by Electrolysis of haslide-Oxide Melts. Chem. Chem. Eng. – 2016. – N.1 – P. 7-12.