Шаповал Володимир Володимирович

Кафедра автомобільного транспорту та соціальної безпеки

Посада: асистент кафедри

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Вчене звання: доцент

Досвід роботи: 40 років

Біографія

Шаповал Володимир Володимирович народився в 1955 році.

Відомості про вищу освіту

У 1978 році закінчив Дніпропетровський інженерно-будівельний інститут за спеціальністю «Будівельні і дорожні машини та устаткування», здобув кваліфікацію інженера-механіка (диплом з відзнакою В-1 № 535600).

Відомості про підвищення наукової кваліфікації

Кандидат технічних наук з 1984 року. Дисертацію захистив на засіданні спеціалізованої вченої ради (К 068.14.15) Київського політехнічного інституту (диплом ТН № 076085).

Стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах освіти ІІІ-ІV рівня акредитації складає 14 років, у тому числі в Університеті «Україна» –14 років.

Основні етапи науково-педагогічної діяльності у вищих навчальних закладах освіти ІІІ-ІV рівня акредитації:

– 22.09.2004 – 31.08.2006 – доцент кафедри екології, завідувач кафедри екології Університету «Україна»;

– 01.10.2008 – 31.08.2013 – доцент кафедри автомобільного транспорту Університету «Україна»;

– 01.09.2013 – до теперішнього часу – доцент кафедри автомобільного транспорту та соціальної безпеки Університету «Україна».

Веде основні навчальні курси:

 1. Технологія конструкційних матеріалів та матеріалознавства
 2. Тертя та зношування в машинах
 3. Основні поняття виробництва наноматеріалів
 4. Електронне та електричне обладнання автомобіля
 5. Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка
 6. Використання експлуатаційних матеріалів
 7. Основи теплотехніки та термодинаміки
 8. Автомобільні двигуни
 9. Організація автосервісу
 10. Надійність технічних систем
 11. Безпека дорожнього руху

З метою забезпечення навчального процесу опубліковано навчально-методичний посібник «Геометричне формування властивостей автомобілів». Здійснює наукове керівництво курсовими роботами й дипломними проектами студентів.

Має  40 публікацій, з них 34 наукового та 6 навчально-методичного характеру, в тому числі у фахових виданнях – 16. Після захисту дисертації опубліковано 34 праці, з них 27 наукового та 7 навчального-методичного характеру, в тому числі у фахових виданнях – 14. Під час роботи на посаді доцента видано 20 друкованих праць, в тому числі у фахових виданнях – 6.

 

Основні праці:

 1. Астанін В.В., Шаповал В.В., Олефір О.І. Композиційні волоконнозміцнені захисні конструкції в умовах ударної взаємодії. – Київ: Науковий вісник Українського науково-дослідного інституту пожежної безпеки. – № 2 (26), 2012, с. 12-20. Фахове видання.
 2. Шаповал В.В. Підвищення рівня захищеності пожежних автомобілів локальним бронюванням. – Київ: Науковий вісник Українського науково-дослідного інституту пожежної безпеки. – № 2 (28), 2013, с. 62-64. Фахове видання.
 3. Астанін В.В., Шаповал В.В., Олефір О.І. Полігонні дослідження спричинених пожежею і вибухом ударних пошкоджень – Київ: Науковий вісник Українського науково-дослідного інституту пожежної безпеки. – № 2 (28), 2013, с. 122-126. Фахове видання.
 4. Шаповал В.В. Контроль якості палив пожежних автомобілів у дорожніх експлуатаційних умовах. – Київ: Науковий вісник Українського науково-дослідного інституту пожежної безпеки. – № 2 (30), 2014, с. 122-126. Фахове видання.
 5. Малишев В.В., Шаповал В.В., Брускова Д.-М.Я. Нанопорошки на основі вольфраму: хіміко-металургійний метод одержання та фізико-хімічні властивості.– Запоріжжя: Металургія. – 2015, № 1 (33), с. 5-11. Фахове видання.

Під час роботи на посаді доцента брав участь у 8 конференціях, у тому числі:

 • Сьома Міжнародна науково-практична конференція «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – Київ, 2012;
 • Дев’ята Всеукраїнська наукова конференція молодих вчених «Молодь: освіта, наука, духовність». – Київ, 2012;
 • Десята Всеукраїнська наукова конференція молодих вчених «Молодь: освіта, наука, духовність». – Київ, 2013;
 • Одинадцята Всеукраїнська наукова конференція молодих вчених «Молодь: освіта, наука, духовність». – Київ, 2014.

За результатами конференцій опубліковано 6 статей та 8 тез доповідей.

СПИСОК

наукових та навчально-методичних праць

з/п

Назва роботи

Характер роботи

Вихідні дані

Обсяг (стор.)

Співавтори

І. Наукові та навчально-методичні праці, опубліковані до захисту кандидатської дисертації

1 Переходные процессы в многодвигательных приводах тяжелых машин Тези доповіді Материалы ІІ Всесоюзного съезда по теории машин и механизмов. – Москва, ВНИИМЕТМАШ, 1982. – С. 185-186. Одесский политехнический институт, 12-14 сентября 1982 года 2  
2 О некоторых причинах перегрузки многодвигательных приводов тяжелых конвейеров Стаття Технология и автоматизация машиностроения. – Респ. межвед. науч.-техн. сб., 1983. – вып. 32. – С. 107-109. Фахове видання 3  
3 Устройство для натяжения лентоконвейера Авт. свидет. № 1089012 от 07.01.83, В65С23/44, 621.867.17 Иванченко Ф.К., Дудко В.Ф.
4 Динамика привода с гибкой технологической связью Стаття Препринт / Гос. респ. науч.-техн. библ. УкрНИИНТИ Госплана УССР. – Реф. в библ. указ. ВИНИТИ «Депонированные рукописи», 1984, № 492 (УК-Д84), с.6.
5 Переходные процессы в упругих электромеханических системах многодвигательных электроприводов Стаття Препринт / Гос. респ. науч.-техн. библ. УкрНИИНТИ Госплана УССР. – Реф. в библ. указ. ВИНИТИ «Депонированные рукописи», 1984, № 673 (УК-Д84), с.5.
6 Исследование математических моделей машин с индивидуальными приводами Стаття Теория машин металлургического и горного оборудования. – Свердловск. Изд. УПИ, межвуз. сб. – 1984. – вып.8. – С. 78-84. Фахове видання 7/5 Иванченко Ф.К., Красношапка В.А.

ІІ. Наукові та навчально-методичні праці, опубліковані після захисту кандидатської дисертації

7 Исследование динамических загрузок в многодвигательных приводах тяжелых конвейеров Стаття Подъемно-транспортное оборудование. Респ. межвед. науч.-техн. сб. – 1984. – вып.15. – С. 62-65. Фахове видання 4/3 Иванченко Ф.К., Дудко В.Ф.
8 Динамические процессы в двухдвигательных приводах Стаття Динамика и прочность тяжелых машин. – Днепропетровск, ДГУ, 1985. – С. 71-73. Фахове видання 3/2 Иванченко Ф.К., Красношапка В.А.
9 Особенности ультразвуковой обработки высокопрочной керамики на основе нитрида Тези доповіді Конференция молодых ученых. – Москва, п/я А-1877, 24.04.85 Ивженко В.В.
10 Применение силоновой керамики для деталей двигателей внутреннего сгорания Тези доповіді Конференция молодых ученых. – Москва, п/я А-1877, 24.04.85 Назаров В.Г.
11 Особенности многодвигательных приводов и их классификация Стаття Теория машин металлургического и горного оборудования. – Свердловск. Изд. УПИ, межвуз. сб., вып.10. – 1986. – С. 58-62. Фахове видання 5/4 Иванченко Ф.К.
12 Динамическое рассогласование скоростей вращения рабочих звеньев в несимметричных приводных линиях Стаття В монографии Иванченко Ф.К. «Механика приводов технологических машин». – Киев: Вища школа, 1986. – С. 100-104. Фахове видання 5  
13 Переходные процессы в приводах с гибкими технологическими связями Стаття В монографии Иванченко Ф.К. «Механика приводов технологических машин». – Киев: Вища школа, 1986. – С. 117-123. Фахове видання 7  
14 Описание заявки на изобретение Авт. свидет. № 251765 от 01.04.87 Кислый П.С., Ивженко В.В.
15 Пути снижения энерго-емкости процессов разрушения горных пород Стаття Респ. сб. «Горные, строительные, дорожные и мелиоративные машины». – Киев, 1990. – вып. 44. – С.67-70. Фахове видання 4/3 Доброскокин А.И., Головань В.П.
16 Закономерности изменения процессов разрушения крепких горных пород Стаття Респ. сб. «Горные, строительные, дорожные и мелиоративные машины». – Киев, 1991. – вып. 45. – С. 34-38. Фахове видання 5/4 Кособродов Ю.А.
17 Буровой резец РБ-141 для эффективного разрушения крепких горных пород Стаття Синтетические сверхтвердые материалы в геолого-разведочном бурении. – Сб. науч. тр. ИСМ НАН Украины. – Киев, 1991. – С.106-109. Фахове видання 4/3 Доброскокин А.И.
18 Англо-русский словарь технических терминов по горному породоразрушающему инструменту Институт сверхтвердых материалов НАН Украины. – Киев, 1991. – 200 с. 200/

150

Крахмальная О.В.
19 Концепція міжнародної регіональної конференції для країн Східної Європи та Центральної Азії Тези доповіді «Розвиток інформаційного суспільства від стратегії до дії». – Інститут інформаційного суспільства. – Київ, 2004 Душко Т.В.
20 Офіційний екологічний вебсайт столиці України Журнал українсько-американської програми «Партнерство громад». «Аспекти самоврядування». – Київ, 2005 Душко Т.В.
21 Експлуатація дизельного двигуна в зимових умовах Тези доповіді Восьма Всеукраїнська наукова конференція молодих вчених «Молодь: освіта, наука, духовність». – Київ, 2011 Сіроштан І.М.
22 Водень – паливо майбутнього Тези доповіді Восьма Всеукраїнська наукова конференція молодих вчених «Молодь: освіта, наука, духовність». – Київ, 2011 Тимощук А.П.
23 Оперативний контроль якості автомобільних палив у дорожніх експлуатаційних умовах Стаття Вісник Університету «Україна». Серія «Сучасні інженерні технології». – Київ, 2011. – № 1. – С.134-138 5/3 Олефір О.І., Олефір А.О.
24 Дизельне біопаливо Тези доповіді Дев’ята Всеукраїнська наукова конференція молодих вчених «Молодь: освіта, наука, духовність». – Київ, 2012 Яшин О.О.
25 Керування автомобілем у складних дорожніх умовах Тези доповіді Дев’ята Всеукраїнська наукова конференція молодих вчених «Молодь: освіта, наука, духовність». – Київ, 2012 Навроцький А.В.
26 Композиційні волоконно зміцнені захисні конструкції в умовах ударної взаємодії Стаття Київ: Науковий вісник Українського науково-дослідного інституту пожежної безпеки. – 2012. – № 2 (26). – С.12-20. Фахове видання 9/5 Астанін В.В., Олефір О.І., Щегель Г.О.
27 Використання біопалива для живлення двигунів автотранспортних засобів Тези доповіді Десята Всеукраїнська наукова конференція молодих вчених «Молодь: освіта, наука, духовність». – Київ, 2013 Давиденко С.О.
28 Технологія ремонту напівавтоматичного зчеплення автотранспортних засобів Тези доповіді Десята Всеукраїнська наукова конференція молодих вчених «Молодь: освіта, наука, духовність». – Київ, 2013 Коробчинський А.Ю.
29 Тенденції розвитку спеціальних автомобілів для гасіння пожеж Стаття Вісник Університету «Україна». Серія «Сучасні інженерні технології». – Київ, 2013. – № 1. – С. 171-178 8
30 Комплексна оцінка стану покриттів автомобільних доріг Стаття Вісник Університету «Україна». Серія «Сучасні інженерні технології». – Київ. – 2013. – № 1. – С. 179-186 8/6 Олефір О.І., Щегель Г.О.
31 Підвищення рівня захищеності пожежних автомобілів локальним бронюванням Стаття Київ: Науковий вісник УкрНДІПБ. – 2013. – № 2 (28). – С. 62-64. Фахове видання 3
32 Полігонні дослідження спричинених пожежею і вибухом ударних пошкоджень Стаття Київ: Науковий вісник УкрНДІПБ. – 2013. – № 2 (28). – С. 122-126. Фахове видання 5/3 Астанін В.В., Олефір О.І., Щегель Г.О.
33 Контроль якості палив пожежних автомобілів у дорожніх експлуатаційних умовах Стаття Київ: Науковий вісник УкрНДІПБ. – 2014. – № 2 (30). – С. 65-69. Фахове видання 5
34 Нанопорошки на основі вольфраму: хіміко-металургійний метод одержання та фізико-хімічні властивості Стаття Запоріжжя: Металургія. – 2015, – № 1 (33). – С. 5-11. Фахове видання 6/3 Малишев В.В., Брускова Д.-М.Я., Кущевська Н.Ф.
35 Створення нанопорошків феромагнетиків різного призначення Стаття Запоріжжя: Металургія. – 2015. – № 2 (34). – С. 63-67. Фахове видання 5/3 Малишев В.В.
36 Захищеність пожежних автомобілів локальним бронюванням Тези доповіді Одинадцята Всеукраїнська наукова конференція молодих вчених «Молодь: освіта, наука, духовність». – Київ, 2014 Астапов І.М.
37  Використання паливного етанолу для живлення двигунів автотранспортних засобів Тези доповіді Одинадцята Всеукраїнська наукова конференція молодих вчених «Молодь: освіта, наука, духовність». – Київ, 2014 Притуленко А.М.

ІІІ. Навчально–методичні праці

38 Курсовое проектирование Учебно-методическое пособие. – Киев. Киевское высшее танковое инженерное училище, 1987. – 106 с. 106/75 Смирнов В.В.
39 Проверка должностными лицами состояния бронетанкового вооружения и техники Учебно-методическое пособие. – Киев. Киевское высшее танковое инженерное училище, 1988. – 98 с. 98/60 Смирнов В.В., Ким С.Б.
40 Геометричне формування властивостей автомобілів Навчально-методичний посібник. – Київ: Університет «Україна», 2012. – 20 с. 20/14 Дубинець О.І., Олефір О.І.