Шаповал Володимир Володимирович

Кафедра автомобільного транспорту та соціальної безпеки

Посада: асистент кафедри

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Вчене звання: доцент

Досвід роботи: 40 років

Біографія

Шаповал Володимир Володимирович народився в 1955 році.

Відомості про вищу освіту

У 1978 році закінчив Дніпропетровський інженерно-будівельний інститут за спеціальністю «Будівельні і дорожні машини та устаткування», здобув кваліфікацію інженера-механіка (диплом з відзнакою В-1 № 535600).

Відомості про підвищення наукової кваліфікації

Кандидат технічних наук з 1984 року. Дисертацію захистив на засіданні спеціалізованої вченої ради (К 068.14.15) Київського політехнічного інституту (диплом ТН № 076085).

Стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах освіти ІІІ-ІV рівня акредитації складає 14 років, у тому числі в Університеті «Україна» –14 років.

Основні етапи науково-педагогічної діяльності у вищих навчальних закладах освіти ІІІ-ІV рівня акредитації:

– 22.09.2004 – 31.08.2006 – доцент кафедри екології, завідувач кафедри екології Університету «Україна»;

– 01.10.2008 – 31.08.2013 – доцент кафедри автомобільного транспорту Університету «Україна»;

– 01.09.2013 – до теперішнього часу – доцент кафедри автомобільного транспорту та соціальної безпеки Університету «Україна».

Веде основні навчальні курси:

 1. Електронне та електричне обладнання автомобілів
 2. Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка
 3. Технічна експлуатація та обслуговування автомобілів

З метою забезпечення навчального процесу опубліковано навчально-методичний посібник «Геометричне формування властивостей автомобілів». Здійснює наукове керівництво курсовими роботами й дипломними проектами студентів.

Має  40 публікацій, з них 34 наукового та 6 навчально-методичного характеру, в тому числі у фахових виданнях – 16. Після захисту дисертації опубліковано 34 праці, з них 27 наукового та 7 навчального-методичного характеру, в тому числі у фахових виданнях – 14. Під час роботи на посаді доцента видано 20 друкованих праць, в тому числі у фахових виданнях – 6.

 

Основні праці:

 1. Астанін В.В., Шаповал В.В., Олефір О.І. Композиційні волоконнозміцнені захисні конструкції в умовах ударної взаємодії. – Київ: Науковий вісник Українського науково-дослідного інституту пожежної безпеки. – № 2 (26), 2012, с. 12-20. Фахове видання.
 2. Шаповал В.В. Підвищення рівня захищеності пожежних автомобілів локальним бронюванням. – Київ: Науковий вісник Українського науково-дослідного інституту пожежної безпеки. – № 2 (28), 2013, с. 62-64. Фахове видання.
 3. Астанін В.В., Шаповал В.В., Олефір О.І. Полігонні дослідження спричинених пожежею і вибухом ударних пошкоджень – Київ: Науковий вісник Українського науково-дослідного інституту пожежної безпеки. – № 2 (28), 2013, с. 122-126. Фахове видання.
 4. Шаповал В.В. Контроль якості палив пожежних автомобілів у дорожніх експлуатаційних умовах. – Київ: Науковий вісник Українського науково-дослідного інституту пожежної безпеки. – № 2 (30), 2014, с. 122-126. Фахове видання.
 5. Малишев В.В., Шаповал В.В., Брускова Д.-М.Я. Нанопорошки на основі вольфраму: хіміко-металургійний метод одержання та фізико-хімічні властивості.– Запоріжжя: Металургія. – 2015, № 1 (33), с. 5-11. Фахове видання.

Під час роботи на посаді доцента брав участь у 8 конференціях, у тому числі:

 • Сьома Міжнародна науково-практична конференція «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – Київ, 2012;
 • Дев’ята Всеукраїнська наукова конференція молодих вчених «Молодь: освіта, наука, духовність». – Київ, 2012;
 • Десята Всеукраїнська наукова конференція молодих вчених «Молодь: освіта, наука, духовність». – Київ, 2013;
 • Одинадцята Всеукраїнська наукова конференція молодих вчених «Молодь: освіта, наука, духовність». – Київ, 2014.

За результатами конференцій опубліковано 6 статей та 8 тез доповідей.

СПИСОК

наукових та навчально-методичних праць

з/п

Назва роботи

Характер роботи

Вихідні дані

Обсяг (стор.)

Співавтори

І. Наукові та навчально-методичні праці, опубліковані до захисту кандидатської дисертації

1 Переходные процессы в многодвигательных приводах тяжелых машин Тези доповіді Материалы ІІ Всесоюзного съезда по теории машин и механизмов. – Москва, ВНИИМЕТМАШ, 1982. – С. 185-186. Одесский политехнический институт, 12-14 сентября 1982 года 2  
2 О некоторых причинах перегрузки многодвигательных приводов тяжелых конвейеров Стаття Технология и автоматизация машиностроения. – Респ. межвед. науч.-техн. сб., 1983. – вып. 32. – С. 107-109. Фахове видання 3  
3 Устройство для натяжения лентоконвейера Авт. свидет. № 1089012 от 07.01.83, В65С23/44, 621.867.17 Иванченко Ф.К., Дудко В.Ф.
4 Динамика привода с гибкой технологической связью Стаття Препринт / Гос. респ. науч.-техн. библ. УкрНИИНТИ Госплана УССР. – Реф. в библ. указ. ВИНИТИ «Депонированные рукописи», 1984, № 492 (УК-Д84), с.6.
5 Переходные процессы в упругих электромеханических системах многодвигательных электроприводов Стаття Препринт / Гос. респ. науч.-техн. библ. УкрНИИНТИ Госплана УССР. – Реф. в библ. указ. ВИНИТИ «Депонированные рукописи», 1984, № 673 (УК-Д84), с.5.
6 Исследование математических моделей машин с индивидуальными приводами Стаття Теория машин металлургического и горного оборудования. – Свердловск. Изд. УПИ, межвуз. сб. – 1984. – вып.8. – С. 78-84. Фахове видання 7/5 Иванченко Ф.К., Красношапка В.А.

ІІ. Наукові та навчально-методичні праці, опубліковані після захисту кандидатської дисертації

7 Исследование динамических загрузок в многодвигательных приводах тяжелых конвейеров Стаття Подъемно-транспортное оборудование. Респ. межвед. науч.-техн. сб. – 1984. – вып.15. – С. 62-65. Фахове видання 4/3 Иванченко Ф.К., Дудко В.Ф.
8 Динамические процессы в двухдвигательных приводах Стаття Динамика и прочность тяжелых машин. – Днепропетровск, ДГУ, 1985. – С. 71-73. Фахове видання 3/2 Иванченко Ф.К., Красношапка В.А.
9 Особенности ультразвуковой обработки высокопрочной керамики на основе нитрида Тези доповіді Конференция молодых ученых. – Москва, п/я А-1877, 24.04.85 Ивженко В.В.
10 Применение силоновой керамики для деталей двигателей внутреннего сгорания Тези доповіді Конференция молодых ученых. – Москва, п/я А-1877, 24.04.85 Назаров В.Г.
11 Особенности многодвигательных приводов и их классификация Стаття Теория машин металлургического и горного оборудования. – Свердловск. Изд. УПИ, межвуз. сб., вып.10. – 1986. – С. 58-62. Фахове видання 5/4 Иванченко Ф.К.
12 Динамическое рассогласование скоростей вращения рабочих звеньев в несимметричных приводных линиях Стаття В монографии Иванченко Ф.К. «Механика приводов технологических машин». – Киев: Вища школа, 1986. – С. 100-104. Фахове видання 5  
13 Переходные процессы в приводах с гибкими технологическими связями Стаття В монографии Иванченко Ф.К. «Механика приводов технологических машин». – Киев: Вища школа, 1986. – С. 117-123. Фахове видання 7  
14 Описание заявки на изобретение Авт. свидет. № 251765 от 01.04.87 Кислый П.С., Ивженко В.В.
15 Пути снижения энерго-емкости процессов разрушения горных пород Стаття Респ. сб. «Горные, строительные, дорожные и мелиоративные машины». – Киев, 1990. – вып. 44. – С.67-70. Фахове видання 4/3 Доброскокин А.И., Головань В.П.
16 Закономерности изменения процессов разрушения крепких горных пород Стаття Респ. сб. «Горные, строительные, дорожные и мелиоративные машины». – Киев, 1991. – вып. 45. – С. 34-38. Фахове видання 5/4 Кособродов Ю.А.
17 Буровой резец РБ-141 для эффективного разрушения крепких горных пород Стаття Синтетические сверхтвердые материалы в геолого-разведочном бурении. – Сб. науч. тр. ИСМ НАН Украины. – Киев, 1991. – С.106-109. Фахове видання 4/3 Доброскокин А.И.
18 Англо-русский словарь технических терминов по горному породоразрушающему инструменту Институт сверхтвердых материалов НАН Украины. – Киев, 1991. – 200 с. 200/

150

Крахмальная О.В.
19 Концепція міжнародної регіональної конференції для країн Східної Європи та Центральної Азії Тези доповіді «Розвиток інформаційного суспільства від стратегії до дії». – Інститут інформаційного суспільства. – Київ, 2004 Душко Т.В.
20 Офіційний екологічний вебсайт столиці України Журнал українсько-американської програми «Партнерство громад». «Аспекти самоврядування». – Київ, 2005 Душко Т.В.
21 Експлуатація дизельного двигуна в зимових умовах Тези доповіді Восьма Всеукраїнська наукова конференція молодих вчених «Молодь: освіта, наука, духовність». – Київ, 2011 Сіроштан І.М.
22 Водень – паливо майбутнього Тези доповіді Восьма Всеукраїнська наукова конференція молодих вчених «Молодь: освіта, наука, духовність». – Київ, 2011 Тимощук А.П.
23 Оперативний контроль якості автомобільних палив у дорожніх експлуатаційних умовах Стаття Вісник Університету «Україна». Серія «Сучасні інженерні технології». – Київ, 2011. – № 1. – С.134-138 5/3 Олефір О.І., Олефір А.О.
24 Дизельне біопаливо Тези доповіді Дев’ята Всеукраїнська наукова конференція молодих вчених «Молодь: освіта, наука, духовність». – Київ, 2012 Яшин О.О.
25 Керування автомобілем у складних дорожніх умовах Тези доповіді Дев’ята Всеукраїнська наукова конференція молодих вчених «Молодь: освіта, наука, духовність». – Київ, 2012 Навроцький А.В.
26 Композиційні волоконно зміцнені захисні конструкції в умовах ударної взаємодії Стаття Київ: Науковий вісник Українського науково-дослідного інституту пожежної безпеки. – 2012. – № 2 (26). – С.12-20. Фахове видання 9/5 Астанін В.В., Олефір О.І., Щегель Г.О.
27 Використання біопалива для живлення двигунів автотранспортних засобів Тези доповіді Десята Всеукраїнська наукова конференція молодих вчених «Молодь: освіта, наука, духовність». – Київ, 2013 Давиденко С.О.
28 Технологія ремонту напівавтоматичного зчеплення автотранспортних засобів Тези доповіді Десята Всеукраїнська наукова конференція молодих вчених «Молодь: освіта, наука, духовність». – Київ, 2013 Коробчинський А.Ю.
29 Тенденції розвитку спеціальних автомобілів для гасіння пожеж Стаття Вісник Університету «Україна». Серія «Сучасні інженерні технології». – Київ, 2013. – № 1. – С. 171-178 8
30 Комплексна оцінка стану покриттів автомобільних доріг Стаття Вісник Університету «Україна». Серія «Сучасні інженерні технології». – Київ. – 2013. – № 1. – С. 179-186 8/6 Олефір О.І., Щегель Г.О.
31 Підвищення рівня захищеності пожежних автомобілів локальним бронюванням Стаття Київ: Науковий вісник УкрНДІПБ. – 2013. – № 2 (28). – С. 62-64. Фахове видання 3
32 Полігонні дослідження спричинених пожежею і вибухом ударних пошкоджень Стаття Київ: Науковий вісник УкрНДІПБ. – 2013. – № 2 (28). – С. 122-126. Фахове видання 5/3 Астанін В.В., Олефір О.І., Щегель Г.О.
33 Контроль якості палив пожежних автомобілів у дорожніх експлуатаційних умовах Стаття Київ: Науковий вісник УкрНДІПБ. – 2014. – № 2 (30). – С. 65-69. Фахове видання 5
34 Нанопорошки на основі вольфраму: хіміко-металургійний метод одержання та фізико-хімічні властивості Стаття Запоріжжя: Металургія. – 2015, – № 1 (33). – С. 5-11. Фахове видання 6/3 Малишев В.В., Брускова Д.-М.Я., Кущевська Н.Ф.
35 Створення нанопорошків феромагнетиків різного призначення Стаття Запоріжжя: Металургія. – 2015. – № 2 (34). – С. 63-67. Фахове видання 5/3 Малишев В.В.
36 Захищеність пожежних автомобілів локальним бронюванням Тези доповіді Одинадцята Всеукраїнська наукова конференція молодих вчених «Молодь: освіта, наука, духовність». – Київ, 2014 Астапов І.М.
37  Використання паливного етанолу для живлення двигунів автотранспортних засобів Тези доповіді Одинадцята Всеукраїнська наукова конференція молодих вчених «Молодь: освіта, наука, духовність». – Київ, 2014 Притуленко А.М.

ІІІ. Навчально–методичні праці

38 Курсовое проектирование Учебно-методическое пособие. – Киев. Киевское высшее танковое инженерное училище, 1987. – 106 с. 106/75 Смирнов В.В.
39 Проверка должностными лицами состояния бронетанкового вооружения и техники Учебно-методическое пособие. – Киев. Киевское высшее танковое инженерное училище, 1988. – 98 с. 98/60 Смирнов В.В., Ким С.Б.
40 Геометричне формування властивостей автомобілів Навчально-методичний посібник. – Київ: Університет «Україна», 2012. – 20 с. 20/14 Дубинець О.І., Олефір О.І.