Свінціцька Наталія Григорівна

Кафедра сучасної інженерії та нанотехнологій

Посада: асистент кафедри

Відомості про вищу освіту

Закінчила Київський національний університет технологій та дизайну за спеціальностями «Прядіння хімічних та натуральних волокон» та «Менеджмент», аспірант Київського національного університету технологій та дизайну.

Викладає дисципліни:

 • Основи проєктування хімічних виробництв
 • Автохімія на основі нанотехнологій
 • Конструкційні матеріали
 • Основи автоматизації та автоматизованих систем управління технологічними процесами
 • Загальна технологія тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів та виробів
 • Теорія наноелементів
 • Основи теплотехніки та термодинаміки
 • Енерготехнологія хіміко-технологічних процесів
 • Теплотехніка і теплотехнічне обладнання
 • Фізико-хімічні методи синтезу

Основні наукові праці:

 1. Свінціцька Н. Г. Розвиток Luxury обслуговування клієнтів на підприємствах індустрії моди / Н. Г. Свінціцька ; наук. кер. В. Г. Щербак // Освітньо-інноваційна інтерактивна платформа «Підприємницькі ініціативи»: матеріали IV Всеукраїнської наукової Інтернет-конференції (5 грудня 2019 р., м. Київ). Київ : КНУТД, 2019. С. 184-188.
 2. Щербак В. Г. Лояльність клієнтів Luxury сегменту в індустрії моди / В. Г. Щербак, Н. Г. Свінціцька // Освітньо-інноваційна інтерактивна платформа “Студентські підприємницькі ініціативи”: матеріали V Всеукраїнської наукової Інтернет-конференції (3 грудня 2020 р., м. Київ). Київ : КНУТД, 2020. С. 101-105.
 3. Щербак В. Г., Свінціцька Н. Г. (2021). Luxury-технології як засіб підвищення конкурентоспроможності підприємницького бізнесу. Журнал стратегічних економічних досліджень, 2:75-80. DOI: 10.30857/2786-5398.2021.2.8